Grau en Traducció i Interpretació de la Universitat Pompeu Fabra (UPF)

50 %
50 %
Information about Grau en Traducció i Interpretació de la Universitat Pompeu Fabra (UPF)
Education

Published on February 24, 2014

Author: estudisgrau

Source: slideshare.net

Description

Presentació del grau en Traducció i Interpretació de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) - curs 2014/2015

Grau en Traducció i Interpretació

Grau en Traducció i Interpretació Accés al grau Cinc raons UPF □ Perquè és una universitat pública i de qualitat □ Perquè hi estudiaràs en les millors condicions □ Perquè en sortiràs ben preparat □ Perquè la taxa d'inserció laboral dels nostres graduats és elevada □ Perquè gaudiràs dels millors serveis

Grau en Traducció i Interpretació Perfil de l’estudiant □ Alta dedicació a l’estudi □ Interès per les llengües i la cultura pròpia i per les altres □ Desig de facilitar la comunicació entre persones i col·lectius □ Curiositat, ganes de saber més, afició a viatjar... □ Capacitat d’autocrítica i d’autogestió □ Flexibilitat, capacitat d’adaptació, capacitat d’aprendre a aprendre...

Grau en Traducció i Interpretació Accés al grau □ Des de Batxillerat + PAU: totes les opcions □ Des de COU + PAU: totes les opcions □ Des de CFGS i FP de segon grau □ Prova per a majors de 25 o 45 anys □ Accés majors de 40 anys amb experiència □ Preu del crèdit: 35,77 € (com la resta d’universitats públiques) Notes de tall del curs 2013-2014 □ Anglès: 5 (aquesta via d’accés requereix una prova) □ Alemany, francès i LSC: 5,932

Grau en Traducció i Interpretació On s’imparteix

Grau en Traducció i Interpretació On s’imparteix

Grau en Traducció i Interpretació El grau □ Durada: 4 anys acadèmics □ Nombre de places: □ anglès, 100 (amb PAP); □ alemany, francès i LSC, 70 (sense prova d’accés) □ Estades a l’estranger: □ l’assignatura Idioma Immersió de segon curs és obligatòria □ possibilitat de fer una segona estada a quart □ Horaris: 15 hores setmanals de classe presencial (25%) □ primer curs: horaris de matí □ segon curs: horaris de tarda □ tercer curs: depèn de les assignatures optatives que triï l’estudiant □ Pràctiques: assignatura optativa (20-10 crèdits ECTS); pràctiques no curriculars (remunerades, fins a 800 hores per curs)

Grau en Traducció i Interpretació Estructura del grau □ Distribució trimestral de les assignatures: • setembre-desembre • gener-març • abril-juny • juliol (recuperació) □ 240 crèdits ECTS (European Credits System Transfer) • 62 crèdits d’assignatures de formació bàsica (16 corresponen a l’estada a l’estranger) • 122 crèdits d’assignatures obligatòries • 48 crèdits d’assignatures optatives • 8 crèdits del Treball de Fi de Grau

Grau en Traducció i Interpretació Competències que demana la societat actual □ Domini de les llengües pròpies i de més d’un idioma □ Capacitat de comunicar en entorns multilingües □ Domini de les competències informàtiques i informacionals

Grau en Traducció i Interpretació Formació bàsica □ Aprofundir en el domini de les llengües primeres (català i espanyol) □ Perfeccionar el domini de la primera llengua estrangera □ Millorar la segona llengua estrangera □ Traduir □ entre les llengües maternes □ de les llengües estrangeres cap a les llengües primeres □ de les llengües primeres cap a les llengües estrangeres □ Adquirir coneixements d’informàtica, tecnologia, documentació,, literatura, dret, ciències, economia, lingüística... □ Iniciar-se en la interpretació

Grau en Traducció i Interpretació Formació bàsica 1r curs (via d’accés: anglès) 1r. trimestre 2n. trimestre 3r. trimestre Fonaments de la Traducció Idioma 1 ANGLÈS Idioma 3 ANGLÈS Introducció a la Universitat i Comunicació Idioma 2 AL/FR/LSC Idioma 4 AL/FR/LSC Llengua Catalana (o Idioma Català) Informàtica Documentació Llengua Catalana (o Idioma Català) Llengua Espanyola Llengua Espanyola Traducció 1 (1r idioma) ANGLÈS Traducció 2 (1r idioma) ANGLÈS

Grau en Traducció i Interpretació Formació bàsica 1r curs (via d’accés: AL, FR, LSC) 1r. trimestre 2n. trimestre 3r. trimestre Fonaments de la Traducció Idioma 1 AL/FR/LSC Idioma 3 AL/FR/LSC Introducció a la Universitat i Comunicació Idioma 2 ANGLÈS Idioma 4 ANGLÈS Llengua Catalana (o Idioma Català) Informàtica Documentació Llengua Catalana (o Idioma Català) Llengua Espanyola Llengua Espanyola Traducció 1 (1r idioma) AL/FR/LSC Traducció 2 (1r idioma) AL/FR/LSC

Grau en Traducció i Interpretació Perfil d’assignatures optatives  Perfils d’especialització (4 assignatures per perfil, 16 ECTS per perfil)  Traducció Especialitzada:  Juridicoeconòmica  Cientificotècnica  Humanisticoliterària  Traducció i Mitjans de Comunicació  Reflexió sobre la Traducció  Tecnologies de la Traducció  Interpretació  Interpretació de LSC  Els 48 crèdits d’optatives permeten fer fins a 3 perfils complets.

Grau en Traducció i Interpretació Característiques de la docència □ Classes magistrals (15%) □ Seminaris (10%) □ Pràctiques, activitats dirigides, treballs individuals i/o en grup □ Importància de l’avaluació contínua (recuperació al juliol) □ Atenció constant a la progressió (Pla d’acció tutorial) □ Utilització de les noves tecnologies (sobretot per fer el seguiment del treball autònom)

Grau en Traducció i Interpretació El professorat Acadèmics □ docència matèries obligatòries i d’especialització □ recerca □ responsables coordinació equips docents Professionals, amb experiència i un bon coneixement del món real de la traducció i la interpretació

Grau en Traducció i Interpretació Sortides professionals □ Traducció de caràcter general i especialitzat: àmbits jurídic, econòmic, científic, humanístic, literari, audiovisual... □ Interpretació de LSC □ Interpretació en entorns laborals i socials □ Localització de programari i d’altres productes informàtics □ Treball administratiu i documental en entorns multilingües □ Treball en l’àmbit de la lingüística aplicada, en l’assessoria i la gestió lingüístiques i en la tecnologia aplicada a la llengua en entorns multilingües

Grau en Traducció i Interpretació Premis per a estudiants de secundària □ Premis que organitza la Facultat (curs 2013-14): □ II Premi UPF-FESOCA de llengua de signes catalana □ VI Premi UPF al Millor Treball de Recerca en l'Àmbit de les Llengües i el Llenguatge □ XIV Concurs de Traducció (alemany i francès) Consulta les bases dels premis a www.upf.edu/factii

Grau en Traducció i Interpretació Més informació □ www.upf.edu/grau/ □ Punt d’Informació a l’Estudiant: 93 542 22 28 □ Facultat de Traducció i Interpretació Roc Boronat, 138. 08018 Barcelona 93 542 24 32 www.upf.edu/factii

Jo, la Pompeu Segueix-nos a: L’Hora del Pati, el butlletí de la UPF per a estudiants de secundària: www.upf.edu/horadelpati Universitari per fi! Un blog d’estudiants de la UPF per a estudiants de secundària: http://universitariperfi.wordpress.com Jo, la Pompeu – Pàgina oficial @JolaPompeu @jolapompeu

Add a comment

Related presentations

Related pages

Grau en Traducció i Interpretació - Seu electrònica de ...

Relació de segells electrònics utilitzats per la Universitat Pompeu Fabra; ... Grau en Traducció i Interpretació. ... (Grau_Traducció_i_Interpretació_7)
Read more

Facultat de Traducció i Interpretació - FACTII - ( UPF )

... Accés al grau en Traducció i Interpretació; ... Estudiar Traducció i Interpretació a la UPF ... © Universitat Pompeu Fabra | Plaça de la ...
Read more

Grau en Traducció i Interpretació - Sobre la Universitat ...

Grau en Traducció i Interpretació. ... l'accés a un estudis de la UPF en relació amb les places ... © Universitat Pompeu Fabra | Plaça de la ...
Read more

Traducció UPF (@TraduccioUPF) | Twitter

The latest Tweets from Traducció UPF ... Traducció i Interpretació. Universitat Pompeu Fabra ... en la inauguració del curs de ...
Read more

Mitjanes graus i màsters - Sobre la Universitat Pompeu ...

Sobre la Universitat Pompeu Fabra ... Història de la UPF; Figura i obra de Pompeu Fabra; ... GRAUS: L'assignatura en el seu conjunt: El/la professor ...
Read more

Grau en Traducció i Interpretació (presencial i online ...

Grau en Traducció i Interpretació ... a la interpretació per als serveis públics, ... by Universitat Pompeu Fabra 187 views.
Read more

Treballs de fi de grau de traducció i interpretació, i ...

... Treballs de fi de grau de traducció i interpretació, i en ... amb la col·laboració de la Universitat Pompeu Fabra que ... http://guiesbibtic.upf ...
Read more

Postgrau en Traducció Literària - Masters, postgraduates ...

... Universitat Pompeu Fabra. ... s'adreça a graduats en Traducció i Interpretació, ... de prestigi i en actiu en el món de la traducció. ...
Read more

Innovació docent al Grau en Traducció i Interpretació ...

Innovació docent al Grau en Traducció i Interpretació de la Universitat Pompeu Fabra. ... Innovació docent al Grau en Traducció i Interpretació de la ...
Read more