Grau en Dret de la Universitat Pompeu Fabra (UPF)

50 %
50 %
Information about Grau en Dret de la Universitat Pompeu Fabra (UPF)
Education

Published on February 24, 2014

Author: estudisgrau

Source: slideshare.net

Description

Presentació del grau en Dret de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) - curs 2014/2015

Grau en Dret

Perfil de l’estudiant □ Alta dedicació a l’estudi □ Capacitat d’anàlisi, de síntesi i d’abstracció □ Bona expressió oral i escrita □ Capacitat d’argumentació i de memorització □ Sensibilitat envers els conflictes econòmics i socials

Accés al grau □ Des de Batxillerat + PAU: des de totes les opcions □ Des de COU + PAU: des de totes les opcions □ Des de CFGS i FP de segon grau □ Prova per a majors de 25 o 45 anys □ Accés majors de 40 anys amb experiència Nota de tall del curs 2013-2014: 9,720

On s’imparteix

On s’imparteix

El grau □ Durada: 4 anys acadèmics □ Nombre de places: 260 □ Estades a l’estranger: gairebé el 20% dels estudiants de Dret de la UPF fan estades a l’estranger (Erasmus) □ Horaris: matí i tarda (temps complet) □ Idiomes: català, castellà i anglès (entre un 5% i un 10%) □ Pràctiques: a 4t. curs hi ha la possibilitat de fer un pràcticum extern en algun entorn jurídic □ Treball de fi de grau: obligatori □ Preu del primer curs: 1.655 €

Matèries del pla d’estudis □ □ □ □ □ □ □ Dret Administratiu Dret Civil Dret Constitucional Dret Financer i Tributari Dret Internacional Privat Dret Internacional Públic Dret Mercantil □ □ □ □ □ □ □ Dret Penal Dret Processal Dret del Treball Economia Filosofia del Dret Història del Dret Pràcticum

Estructura del grau □ Distribució trimestral de les assignatures □ Càrrega lectiva del grau: 240 crèdits ECTS Assignatures bàsiques: 60 crèdits Assignatures obligatòries: 140 crèdits Assignatures optatives: 34 crèdits Treball de fi de grau: 6 crèdits

Pla d’estudis Primer curs Introducció als Estudis i a la Ciència Jurídics Teoria del Dret Organització Constitucional de l’Estat i Fonts del Dret Història del Dret Ciència Política Economia i Instruments Analítics per a l’Estudi del Dret Fonaments del Dret Privat i de l’Empresa Drets i Llibertats Fonamentals

Pla d’estudis Segon curs Dret Internacional Públic Contractes Dret de la Unió Europea Institucions Bàsiques del Dret Administratiu Activitat de les Administracions Dret Financer Dret Penal: Part General Propietat i Drets Reals Dret Penal: Part Especial

Pla d’estudis Tercer curs Dret de Societats Dret de Danys Urbanisme i Dret del Territori Dret de la Competència i Propietat Intel·lectual i Industrial Dret Col·lectiu del Treball Dret Individual del Treball i Protecció Social Legal English Dret Tributari Dret de Família

Pla d’estudis Quart curs Dret Processal Civil Conflicte de Lleis Dret de Successions Dret Processal Civil Internacional Dret Processal Penal Dret Concursal Filosofia del Dret Resolució Alternativa de Conflictes Treball de Fi de Grau

Itineraris □ □ □ □ □ □ □ Dret Privat Dret Públic Dret Penal Dret de l’Empresa Dret del Treball i Relacions Laborals Estudis Internacionals Dret Financer i Tributari Per tenir dret a la menció d’especialitat, cal cursar 18 crèdits d’un mateix itinerari.

Itineraris i optatives I.1) Dret Públic Dret Local Dret Públic de Catalunya Estat i Llibertat de Creences Dret Judicial Dret Constitucional Europeu Dret dels Sectors Econòmics Regulats Relacions de Treball a l’Administració Pública (Relacions Laborals) Dret de la Informació (Periodisme) Nacionalitat, Estrangeria i Ciutadania Europea Dret del Medi Ambient Dret Mèdic i de la Salut I.2) Dret Penal Política Criminal Dret Penal Econòmic Execució de les Sancions Penals: Dret Penitenciari Dret Penal Juvenil i Sistema d’Eximents

Itineraris i optatives I.3) Dret del Treball i Relacions Laborals Relacions de Treball a l’Administració Pública Dret Sancionador del Treball Mobilitat Internacional de Treballadors Polítiques Legislatives i Pla d’igualtat Prevenció de Riscos Laborals Dret Processal Laboral II Règims Especials de la Seguretat Social I.4) Dret Privat Institucions de Dret Privat Romà Dret Registral Dret de la Informació Nacionalitat, Estrangeria i Ciutadania Europea Dret del Comerç Internacional Dret del Medi Ambient Dret Mèdic i de la Salut Dret de Família i Successions Internacional

Itineraris i optatives I.5) Dret de l’Empresa Dret dels Mercats Financers Dret del Comerç Internacional Dret Internacional Econòmic Anàlisi d’Estats Comptables Introducció a la Comptabilitat Financera I.6) Estudis Internacionals Dret Internacional Constitucional Dret Internacional Econòmic Nacionalitat, Estrangeria i Ciutadania Europea Sistema Internacional Contemporani I.7) Dret Financer i Tributari Fiscalitat a Internet Gestió Pressupostària de l’Administració Fiscalitat Local Anàlisi d’Estats Comptables Introducció a la Comptabilitat Financera

Característiques de la docència □ Aprenentatge basat no només en la transmissió de coneixements, sinó també en l’adquisició de competències necessàries per al jurista. □ Aprenentatge estructurat en quatre eixos: 1) Docència en grup plenari (80 estudiants de mitjana) per transmetre el marc teòric essencial de cada assignatura (classes magistrals: 4 hores per crèdit) 2) Docència en seminaris (15-20 estudiants de mitjana per desenvolupar les competències clau de l’assignatura (classes pràctiques: 2 hores per crèdit) 3) Estudi personal dels materials proposats sota el guiatge dels professors 4) Tutories individuals de suport a l’aprenentatge

El professorat □ Professorat permanent, integrat per catedràtics, professors titulars i professors contractats amb dedicació permanent a la docència i a la recerca a la Universitat. □ Professorat associat, integrat per professionals del dret, com ara jutges i magistrats, advocats, fiscals, registradors, notaris, advocats de l’Estat o inspectors de treball o de finances.

Sortides professionals □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ Advocat i procurador dels tribunals Jutge i magistrat Fiscal Secretari judicial Notari Registrador de la propietat i mercantil Advocat de l’Estat o de la Generalitat Inspector de tributs o de treball Cossos superiors de l’administració pública Consultoria jurídica d’empresa Organitzacions internacionals Cos diplomàtic

Premis per a estudiants de secundària Presenta’t al Premi de la Facultat de Dret al millor treball de recerca de Batxillerat Organitza: Facultat de Dret Consulta les bases del premi a www.upf.edu/fdret

Més informació □ www.upf.edu/grau/ □ Punt d’Informació a l’Estudiant : 93 542 22 28 □ Facultat de Dret Ramon Trias Fargas, 25-27 08005 Barcelona 93 542 17 37 www.upf.edu/fdret/ □ Setmana de les professions jurídiques: maig del 2014

Jo, la Pompeu Segueix-nos a: L’Hora del Pati, el butlletí de la UPF per a estudiants de secundària: www.upf.edu/horadelpati Universitari per fi! Un blog d’estudiants de la UPF per a estudiants de secundària: http://universitariperfi.wordpress.com Jo, la Pompeu – Pàgina oficial @JolaPompeu @jolapompeu

Add a comment

Related presentations

Related pages

Grau en Dret - Universitat Pompeu Fabra - ( UPF )

Jo, la Pompeu perquè... Sabré detectar i analitzar els conflictes socials i els seus mitjans de composició. Seré capaç d'argumentar i de negociar de ...
Read more

Facultat de Dret - ( UPF ) - Universitat Pompeu Fabra ...

En la 16a. edició de la llista "50 carreres" que publica el diari El Mundo, el grau en Relacions Laborals de la UPF, es troba en la primera posició d ...
Read more

Grau en Dret - Seu electrònica de la Universitat Pompeu ...

... (Grau_Dret_7) Acords: Acord de la Comissió d ... 2009 del Consell d'Universitats . Entrada en ... © Universitat Pompeu Fabra | Plaça de la ...
Read more

Master advocacia a la UPF a Barcelona per graduats en dret ...

... entre la Universitat Pompeu Fabra, ... durant el grau gràcies a exercicis pràctics, com la ... en dret tant de la UPF com de l ...
Read more

Dret: Treballs de fi de grau de Criminologia, Dret i ...

... del Grau en Dret de la UPF. Treballs de fi de grau realitzats per estudiants del Grau en Relacions Laborals de la UPF. ... Universitat Pompeu Fabra (UPF)
Read more

Flickr: Universitat Pompeu Fabra Barcelona

La Universitat Pompeu Fabra (UPF) ... ofereix estudis de grau i de postgrau en ciències ... y en ciencias de la salud y de la vida. Pompeu Fabra ...
Read more

Universitat Pompeu Fabra - Facebook

Universitat Pompeu Fabra, ... aniversari de la Universitat, neix l’ UPF Art ... llicenciat en Biologia per la Universitat de Sevilla i actualment està ...
Read more

Inici - Grau en Estudis Globals / Global Studies (UPF)

... la UPF ha adoptat un acord en relació ... Aprenentatge i ús de llengües en el grau Per la seva ... © Universitat Pompeu Fabra | Plaça de la ...
Read more

www.youtube.com

Els centres i grups de recerca de la UPF difonen les seves activitats de recerca, formació i assessorament en els diferents àmbits científics i tecnològics
Read more