Gradska čIstoća Odgovor na hemijski udes Odrzavanje puteva -Eko Stit IBT dooPp Shp Sshare

0 %
100 %
Information about Gradska čIstoća Odgovor na hemijski udes Odrzavanje puteva -Eko Stit...

Published on April 15, 2009

Author: IBTdooNoviSad

Source: slideshare.net

Description

ProgRam za Javna Komunalna Preduzeca oblasti primene reagovanja u slucaju hemijskog udesa ,razlivanja hemikalija,naftnih derivata,goriva ,maziva biljnjih ulja i zivotinjskih masti .Oduljavanje podloga,puteva,parkinga ekoloskim sredstvima Bioversal programa. Abasorbcja razlica u bezbedno uklanjanje i inertizacija opasnog otpada .Gasenje deponija i zapaljenih Auto guma -pozari klase A i B.Tretman zauljenja na vodama i remedijacija voda i zemljista.

IBT Program Gradska čistoća Odgovor na hemijski udes Redovno održavanje

International Business Team ltd U saradnji sa prirodom Ekološki programi Industrijsko odmašćivanje Preventiva i sanacija kod akcidenata i industrijskih udesa Gašenje požara Klase A i B ekološkim sredstvom Program organskih Absorbenata Remedijacija voda i zemljišta Spaljivanje opasnog otpada Servisne intervencije kod ind.udesa Oprema za akcidente na vodi i kopnu

 

Aktivnosti JKP Čistoća Javna higijena Iznošenje smeća Deponija Servis Rizici i zakonodavna regulativa Prilikom svake od navedenih aktivnosti JKP Čistoća javljaju se određeni rizici po zdravlje radnika,stanovništva,životne sredine ,imovine i lica. Svaka od navedenih oblasti rizika obuhvaćena je zakonodavnom regulativom i tehničkim propisima u oblasti Zaštite životne sredine,Zaštite bezbednosti i sigurnosti na radu,Protiv požarne zaštite kao i Međunarodnim ratifikovanim konvencijama .

Javna higijena

Iznošenje smeća

Deponija

Servis

Plan za zaštitu voda od zagađivanje v)Komunalna preduzeća obavljaju delatnost iznošenja smeća i drugog otpada Komunalna preduzeća koja obavljaju delatnost iznočenja smeća i drugog otpada obezbeđuju izvršavanje sledećih mera za zaštitu voda- Izrađuju i sprovode operativni program u slučaju havarijskog zagađenja čvrstim, muljnim i naročito toksičnim otpadom,na području na kojem obavljaju delatnost

Održavanje javne higijene na teritoriji grada Manuelno čišćenje Manuelno prečišćavanje Manuelno sakupljanje otpadaka Mehaničko čišćenje Autočistilica DULEVO 5000 Autočistilica DULEVO 120 Autočistilica RAVO 560 Autočistilica RAVO 540 Održavanje čistoće pranjem Ručno pranje Mašinsko pranje Rad radnika umesto pranja Održavanje čistoće pražnjenjem korpi za otpatke Održavanje javnog WC-a Održavanje čistoće u naseljenim mestima Održavanje javne higijene međublokovskog prostora Održavanje javne higijene  Petrovaradinske tvrđave Hvatanje pasa i mačaka lutalica Sakupljanje uginulih životinja Rad na uklanjanju divljih deponija po nalogu inspekcije Uklanjanje krupnog otpada Vanredni radovi Struganje i uređivanje ivičnjaka Održavanje stočnog  groblja u Kaću Interventni radovi u vezi zaraznih bolesti životinja Korpe za otpatke Održavanje javne higijene na prostorima za izvođenje pasa Održavanje gradske deponije Rad zimske službe JKP "Čistoća" Pregled planiranih radova za 2009. godinu Rekapitulacija Javna higijena Opasnosti Prisustvo opasnih isparljivih materija Ugrožena bezbednost radnika Razlivanje odlo ženih hemikalija Zapaljenje kontejnera i dela deponije Zapaljenje guma Akcidenti u saobraćaju sa izlivanjem hemikalija ,naftnih derivata i ulja Odlazak opasnih materija u vodotok i kišnu kanalizaciju Klizavi zauljeni putevi Hemijski udes u ind,postrojenjima i okolini

Održavanje javne higijene na teritoriji grada

Manuelno čišćenje

Manuelno prečišćavanje

Manuelno sakupljanje otpadaka

Mehaničko čišćenje

Autočistilica DULEVO 5000

Autočistilica DULEVO 120

Autočistilica RAVO 560

Autočistilica RAVO 540

Održavanje čistoće pranjem

Ručno pranje

Mašinsko pranje

Rad radnika umesto pranja

Održavanje čistoće pražnjenjem korpi za otpatke

Održavanje javnog WC-a

Održavanje čistoće u naseljenim mestima

Održavanje javne higijene međublokovskog prostora

Održavanje javne higijene  Petrovaradinske tvrđave

Hvatanje pasa i mačaka lutalica

Sakupljanje uginulih životinja

Rad na uklanjanju divljih deponija po nalogu inspekcije

Uklanjanje krupnog otpada

Vanredni radovi

Struganje i uređivanje ivičnjaka

Održavanje stočnog  groblja u Kaću

Interventni radovi u vezi zaraznih bolesti životinja

Korpe za otpatke

Održavanje javne higijene na prostorima za izvođenje pasa

Održavanje gradske deponije

Rad zimske službe JKP "Čistoća"

Pregled planiranih radova za 2009. godinu

Rekapitulacija

Klizav put kriv za nezgodu Troje putnika povre đeno . Velika materijalna šteta Dvoje mladi poginulo na klizavom putu posle izvrtanja cisterne sa palminim uljem. Prevrnuta cisterna mazuta Prevrnuta cisterna u Ncionalnom parku Fruška gora

Iznošenje smeća 113.989 domaćinstava, sa 333.895 stanovnika (u ovaj broj uključena je i opština Sremski Karlovci), 9.009 pravnih lica i 500 ustanova ... Opasnosti Prisustvo opasnih isparljivih materija Razlivanje odlo ženih hemikalija Zapaljenje otpada

113.989 domaćinstava, sa 333.895 stanovnika

(u ovaj broj uključena je i opština Sremski Karlovci),

9.009 pravnih lica i

500 ustanova ...

Služba deponije Gradska deponija je organizovan, ograđen i čuvan prostor, na kojem se smeće tretira prema predviđenim Planovima i Programima. Na gradskoj deponiji, od jeseni 2002. godine nalazi se i postrojenje za separaciju i baliranje otpada u kojem radnici koji sortiraju otpad, izdvajaju sledeće korisne sirovine: papir, karton, PET ambalažu (plastična ambalaža od mineralne vode, sokova), PVC foliju, plastiku, staklene boce, aluminijum, gvožđe, čelik, akumulatore i Gume Opasnosti Prisustvo opasnih isparljivih materija Razlivanje odlo ženih hemikalija Zapaljenje otpada Zapaljenje guma ODRŽAVANjE GRADSKE DEPONIJE Program održavanja gradske deponije radi se u saglasnosti sa Planom rada deponije. Program održavanja Gradske deponije je predviđen za sve radove održavanja koji nisu predviđeni nekim drugim aktivnostima (aktivnosti koje su satavni deo cene deponovanja ili investicionih radova na deponiji). U cilju prilagođavanja rada na deponiji savremenim tehničkim standardima i propisima, a i u skladu sa nalozima nadležnih inspekcijskih službi, obim i vrsta radova održavanje deponije u velikoj meri je proširen od vremena kada je formirana cena deponovanja

Gradska deponija je organizovan, ograđen i čuvan prostor, na kojem se smeće tretira prema predviđenim Planovima i Programima. Na gradskoj deponiji, od jeseni 2002. godine nalazi se i postrojenje za separaciju i baliranje otpada u kojem radnici koji sortiraju otpad, izdvajaju sledeće korisne sirovine:

papir, karton,

PET ambalažu (plastična ambalaža od mineralne vode, sokova), PVC foliju, plastiku,

staklene boce,

aluminijum, gvožđe, čelik,

akumulatore i

Gume

Popravka vozila Popravka kontejnera Održavane kruga Održavanje radionice Služba servisa Opasnosti Prisustvo ostataka opasnih isparljivih materija Zauljenja na podnim površinama,opremi i alatima Koriščenje neadekvatnih sredstava za uklanjanje tragova naftnih derivata goriva i maziva Klizava ,nebezbedna radna površina u radionicama,parkingu i krugu firme Zagađene otpadne vode sa nedozvoljenim koncentracijama opasnih materija Zapaljenje prilikom varenja i varničenja alata Lićna higijena -oduljavanje delova tela neadekvatnim sredstvima

Popravka vozila

Popravka kontejnera

Održavane kruga

Održavanje radionice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Add a comment