Government2

50 %
50 %
Information about Government2

Published on January 22, 2008

Author: talgalili

Source: slideshare.net

Description

מצגת על מדיניות הצמצום התקציבי של ממשלות ישראל במאה ה-21

מדיניות הצמצום התקציבי מצגת זו מבוססת במידה רבה על מצגת שהכין מרכז אדוה . את המצגת המלאה של מרכז אדוה ניתן להוריד בכתובת http://www.adva.org/UserFiles/File/2008budget021207.ppt הפורום להגנת ההשכלה הציבורית http:// www.publiceducation.org.il

צמיחה והשקעה חברתית מאז דעיכת האינתיפאדה השנייה , במחצית השנייה של 2003, המשק הישראלי מצוי בצמיחה . לכאורה , כאשר יש צמיחה יש גידול בהכנסות המדינה , ואזי הממשלה יכולה להשקיע בפיתוח חברתי וכלכלי – למשל , בחינוך ובהשכלה גבוהה , או בפיתוח כלכלי בפריפריה . לא כך נהגו ממשלות ישראל .

מאז דעיכת האינתיפאדה השנייה , במחצית השנייה של 2003, המשק הישראלי מצוי בצמיחה .

לכאורה , כאשר יש צמיחה יש גידול בהכנסות המדינה , ואזי הממשלה יכולה להשקיע בפיתוח חברתי וכלכלי – למשל , בחינוך ובהשכלה גבוהה , או בפיתוח כלכלי בפריפריה .

לא כך נהגו ממשלות ישראל .

מדיניות הצמצום התקציבי מדיניות התקציב היתה ממוקדת כל כולה ביעד אחד עיקרי : עידוד ודחיפה של הצמיחה , באמצעות צמצום ההוצאה התקציבית . צמצום ההוצאה התקציבית אמור להוזיל את עלות ההון עבור המשקיעים ; הוזלת עלות ההון אמורה לקדם את ההשקעות ולהאיץ את הצמיחה .

מדיניות התקציב היתה ממוקדת כל כולה ביעד אחד עיקרי : עידוד ודחיפה של הצמיחה , באמצעות צמצום ההוצאה התקציבית .

צמצום ההוצאה התקציבית אמור להוזיל את עלות ההון עבור המשקיעים ;

הוזלת עלות ההון אמורה לקדם את ההשקעות ולהאיץ את הצמיחה .

מדיניות הצמצום התקציבי כאשר הממשלה מוציאה פחות , היא נזקקת פחות לגיוס כספים . אזי , חלק גדול יותר של האשראי במשק עומד לרשות בעלי הון - ובמחיר יותר נמוך ( ריבית נמוכה ). יותר משתלם להשקיע

כאשר הממשלה מוציאה פחות , היא נזקקת פחות לגיוס כספים .

אזי , חלק גדול יותר של האשראי במשק עומד לרשות בעלי הון - ובמחיר יותר נמוך ( ריבית נמוכה ).

מדיניות הצמצום התקציבי כאשר הממשלה מוציאה פחות על עבודה ושכר , עלות העבודה במגזר הפרטי יורדת ואז המגזר העסקי יכול להעסיק אנשים בעלות נמוכה יותר ; כאשר הממשלה מוציאה פחות , היא יכולה להוריד מסים – ואז בעלי ההון ובעלי השכר הגבוה נהנים מהכנסות גבוהות יותר . יותר משתלם להעסיק

כאשר הממשלה מוציאה פחות על עבודה ושכר , עלות העבודה במגזר הפרטי יורדת ואז המגזר העסקי יכול להעסיק אנשים בעלות נמוכה יותר ;

כאשר הממשלה מוציאה פחות , היא יכולה להוריד מסים – ואז בעלי ההון ובעלי השכר הגבוה נהנים מהכנסות גבוהות יותר .

מדיניות הצמצום התקציבי ואכן , ממשלות ישראל ערכו בעשור הנוכחי הפחתות מסים משמעותיות . בין השאר הופחתו מס הכנסה ומס חברות . כתוצאה מהפחתת מס ההכנסה , למשל , שכירים בעשירון העליון יקבלו בסופו של דבר תוספת נטו חודשית של 2,000 ₪ ומעלה . יש גם מסים שהממשלה העלתה - אבל המאזן הסופי הוא , שבין 2002 ל -2010 תפסיד המדינה סך של כ -22 מיליארד ₪ , אותם ניתן היה להשקיע , למשל , בקידום מערכות החינוך וההשכלה , הסובלות כיום משביתות .

ואכן , ממשלות ישראל ערכו בעשור הנוכחי הפחתות מסים משמעותיות . בין השאר הופחתו מס הכנסה ומס חברות .

כתוצאה מהפחתת מס ההכנסה , למשל , שכירים בעשירון העליון יקבלו בסופו של דבר תוספת נטו חודשית של 2,000 ₪ ומעלה .

יש גם מסים שהממשלה העלתה - אבל המאזן הסופי הוא , שבין 2002 ל -2010 תפסיד המדינה סך של כ -22 מיליארד ₪ , אותם ניתן היה להשקיע , למשל , בקידום מערכות החינוך וההשכלה , הסובלות כיום משביתות .

נוצר מעגל סגור שבו המרוויחים היחידים הם האלפיון העליון - בעלי ההון והמעסיקים . הציבור הישראלי בכללותו לא זוכה לראות השקעה ממשלתית בשדרוג השירותים הציבוריים : חינוך , השכלה גבוהה , ביטחון סוציאלי , רווחה ודיור . מדיניות הצמצום התקציבי הוזלת הון והעסקה הפחתת מסים צמצום הוצאה צמיחה

נוצר מעגל סגור שבו המרוויחים היחידים הם האלפיון העליון - בעלי ההון והמעסיקים .

הציבור הישראלי בכללותו לא זוכה לראות השקעה ממשלתית בשדרוג השירותים הציבוריים : חינוך , השכלה גבוהה , ביטחון סוציאלי , רווחה ודיור .

להוציא הביטחון – כל המערכות הציבוריות נתונות במשבר תיקצוב עמוק מדיניות הצמצום התקציבי מוזילה את עלות ההון – אך במחיר של משבר תיקצוב עמוק במערכות הציבוריות בישראל , להוציא מערכת הביטחון . המשבר דוחף את המערכות הללו לפעול באחת או יותר מן הדרכים הבאות : צמצום שירותים – למשל , פחות שעות לימוד בבתי הספר ; פחות ספרים ומעבדות באוניברסיטאות ; צמצום עלויות – בעיקר דרך העסקת עובדים באמצעות חברות כוח אדם , קבלני שירותים או קבלני כוח אדם . למשל – אחיות בתי הספר ; הצעת שירותים " ייחודיים " לבעלי אמצעים – למשל , " חינוך אפור " לבני / ות משפחות מבוססות ; שר " פ לחולים מבוססים ; ביטוחים משלימים ; וכיו " ב . שירותים ייחודיים אלה מערערים את האופי הציבורי והאוניברסלי של שירותי החינוך , ההשכלה , הבריאות , הביטוח הסוציאלי , הרווחה והדיור .

מדיניות הצמצום התקציבי מוזילה את עלות ההון – אך במחיר של משבר תיקצוב עמוק במערכות הציבוריות בישראל , להוציא מערכת הביטחון .

המשבר דוחף את המערכות הללו לפעול באחת או יותר מן הדרכים הבאות :

צמצום שירותים – למשל , פחות שעות לימוד בבתי הספר ; פחות ספרים ומעבדות באוניברסיטאות ;

צמצום עלויות – בעיקר דרך העסקת עובדים באמצעות חברות כוח אדם , קבלני שירותים או קבלני כוח אדם . למשל – אחיות בתי הספר ;

הצעת שירותים " ייחודיים " לבעלי אמצעים – למשל , " חינוך אפור " לבני / ות משפחות מבוססות ; שר " פ לחולים מבוססים ; ביטוחים משלימים ; וכיו " ב . שירותים ייחודיים אלה מערערים את האופי הציבורי והאוניברסלי של שירותי החינוך , ההשכלה , הבריאות , הביטוח הסוציאלי , הרווחה והדיור .

מדיניות הצמצום התקציבי אחד מביטויי המדיניות הוא החוק להגבלת ההוצאה , שבו התחייבה הממשלה להגדיל את הוצאותיה בלא יותר מ -1.7% לשנה , וזאת ללא קשר לכמות הכסף שנכנסה לקופת המדינה או לצרכי המדינה ( קיים פיתרון טכני שהומצא לצרכי ביטחון בלבד הדורשים חריגה ממגבלה זו ). כבילה זו של התקציב מהווה מחסום לכל משא ומתן פוליטי ביחס להגדלת תקציב כלשהו . מבחינת מאבקים ציבוריים , את הכסף למימון הסכם שכר כלשהו עבור קבוצה נאבקת , או הטבת קצבה עבור קבוצה אחרת , " אי אפשר " פשוט להוסיף לתקציב – אלא צריך לקחת אותו על חשבון סעיפים אחרים שקיימים בו . קבוצות ציבור שונות לכאורה נאבקות על הכסף זו על חשבון זו .

אחד מביטויי המדיניות הוא החוק להגבלת ההוצאה , שבו התחייבה הממשלה להגדיל את הוצאותיה בלא יותר מ -1.7% לשנה , וזאת ללא קשר לכמות הכסף שנכנסה לקופת המדינה או לצרכי המדינה ( קיים פיתרון טכני שהומצא לצרכי ביטחון בלבד הדורשים חריגה ממגבלה זו ).

כבילה זו של התקציב מהווה מחסום לכל משא ומתן פוליטי ביחס להגדלת תקציב כלשהו .

מבחינת מאבקים ציבוריים , את הכסף למימון הסכם שכר כלשהו עבור קבוצה נאבקת , או הטבת קצבה עבור קבוצה אחרת , " אי אפשר " פשוט להוסיף לתקציב – אלא צריך לקחת אותו על חשבון סעיפים אחרים שקיימים בו . קבוצות ציבור שונות לכאורה נאבקות על הכסף זו על חשבון זו .

תיאוריית " הטפטוף כלפי מטה " הטיעון הנקוט בפי הפוליטיקאים והכלכלנים הניאו - ליברלים , בבואם להצדיק את מדיניות הצמצום התקציבי ואת המהלכים הכלכליים המעשירים את המיעוט , הוא ש " בסופו של דבר " פירות הצמיחה " יטפטפו כלפי מטה ". עתה מתברר כי הטיפות עלולות להתייבש עוד לפני שהן הגיעו אל כולנו . על מצב עניינים דומה בארצות הברית שאל הכלכלן האמריקני הידוע פול קרוגמן , " ובכן , איפה הטיפה שלי "?

הטיעון הנקוט בפי הפוליטיקאים והכלכלנים הניאו - ליברלים , בבואם להצדיק את מדיניות הצמצום התקציבי ואת המהלכים הכלכליים המעשירים את המיעוט , הוא ש " בסופו של דבר " פירות הצמיחה " יטפטפו כלפי מטה ".

עתה מתברר כי הטיפות עלולות להתייבש עוד לפני שהן הגיעו אל כולנו .

על מצב עניינים דומה בארצות הברית שאל הכלכלן האמריקני הידוע פול קרוגמן , " ובכן , איפה הטיפה שלי "?

בשורה התחתונה : במקום להשתמש בכסף שנובע מהצמיחה לטובת הכלל , הממשלות השונות בחרו להשתמש בו לצורך שיפור מצבם של המשקיעים והמעסיקים – האלפיון העליון , על מנת לגרום לעוד צמיחה , וחוזר חלילה . כתוצאה מכך , רמת השירותים הציבוריים יורדת ומחיריהם עולים , ולכן כלל ציבור האזרחים מפסיד .

במקום להשתמש בכסף שנובע מהצמיחה לטובת הכלל , הממשלות השונות בחרו להשתמש בו לצורך שיפור מצבם של המשקיעים והמעסיקים – האלפיון העליון , על מנת לגרום לעוד צמיחה , וחוזר חלילה .

כתוצאה מכך , רמת השירותים הציבוריים יורדת ומחיריהם עולים , ולכן כלל ציבור האזרחים מפסיד .

שחיקה בתקציב ההשכלה הגבוהה לסטודנט , 2007-2000 בין 2000 ל -2007 הצטמק תקציב ההשכלה הגבוהה , בחישוב לסטודנט , ב -17%. פירוש הדבר פחות עוזרי הוראה , כיתות גדולות יותר , פחות רכישות לספריות – ונטייה להעלות באופן משמעותי את שכר הלימוד . הקיצוצים בתקציב ההשכלה הגבוהה הם הרקע למשבר הפוקד כיום את האוניברסיטאות ואת המכללות האקדמיות הציבוריות .

בין 2000 ל -2007 הצטמק תקציב ההשכלה הגבוהה , בחישוב לסטודנט , ב -17%.

פירוש הדבר פחות עוזרי הוראה , כיתות גדולות יותר , פחות רכישות לספריות – ונטייה להעלות באופן משמעותי את שכר הלימוד .

הקיצוצים בתקציב ההשכלה הגבוהה הם הרקע למשבר הפוקד כיום את האוניברסיטאות ואת המכללות האקדמיות הציבוריות .

תקציב השכלה גבוהה , בחישוב לסטודנט , 2000–2007 סטודנטים באוניברסיטאות ובמכללות אקדמיות המתוקצבות על ידי ות " ת בש " ח , במחירי 2006

צמצום ההוצאה החברתית , 2007-2001 ההוצאה החברתית של הממשלה מיועדת לחינוך , בריאות , ביטוח סוציאלי , שיכון , שירותים קהילתיים , תרבות , בידור , ספורט ושירותי דת . לשם השוואה על - פני שנים והשוואה בין - לאומית , אפשר למדוד הוצאה זו הן כשיעור מהתוצר והן כהוצאה חברתית לתושב . משנת 2003 עד שנת 2007 המשק הישראלי בצמיחה , ועם זאת ההוצאה החברתית כשיעור מהתוצר קטנה . המשמעות היא שיש למדינה יותר ויותר כסף , והיא מוציאה פחות ופחות ממנו עבור מטרות חברתיות .

ההוצאה החברתית של הממשלה מיועדת לחינוך , בריאות , ביטוח סוציאלי , שיכון , שירותים קהילתיים , תרבות , בידור , ספורט ושירותי דת .

לשם השוואה על - פני שנים והשוואה בין - לאומית , אפשר למדוד הוצאה זו הן כשיעור מהתוצר והן כהוצאה חברתית לתושב .

משנת 2003 עד שנת 2007 המשק הישראלי בצמיחה , ועם זאת ההוצאה החברתית כשיעור מהתוצר קטנה .

המשמעות היא שיש למדינה יותר ויותר כסף , והיא מוציאה פחות ופחות ממנו עבור מטרות חברתיות .

שיעור הצמיחה בישראל , 2008-2003 שיעור הצמיחה החזוי מול הצמיחה בפועל

הכנסות המדינה ממסים , 2008-2003 תחזית מקורית מול הכנסות בפועל במיליארדי ₪ , במחירים שוטפים

תמ " ג , במונחים לא מקצועיים : כמה כסף שווה כל מה שיוצר במדינה בתקופה מסוימת ( פירוט מדויק בשקף הבא ).

לדקדקנים שבינינו ... תוצר מקומי גולמי ( תמ " ג ) הוא מונח כלכלי המציין מדידה של הערך הכולל של הסחורות והשירותים שיוצרו בשטח טריטוריאלי מסוים במהלך תקופה נתונה . נתונים אלו מבוטאים במונחים של כסף . המונח שונה מתוצר לאומי גולמי ( תל " ג ) בכך שהוא מוציא מכלל החישובים העברות כספים בין מדינות , כך שהחישוב כולל למעשה את התוצר שנוצר בתוך מדינה מסוימת ולא את התוצר שנתקבל בה . מדד התוצר המקומי הגולמי , אינו מודד למעשה תוצר אלא את ההוצאה המצרפית . למעשה , שני המדדים זהים , בהבדל שבהוצאה המצרפית מוצאים מכלל חשבון מוצרים שיוצרו אך לא נצרכו ( לדוגמה , סחורה במחסנים ).

תוצר מקומי גולמי ( תמ " ג ) הוא מונח כלכלי המציין מדידה של הערך הכולל של הסחורות והשירותים שיוצרו בשטח טריטוריאלי מסוים במהלך תקופה נתונה . נתונים אלו מבוטאים במונחים של כסף . המונח שונה מתוצר לאומי גולמי ( תל " ג ) בכך שהוא מוציא מכלל החישובים העברות כספים בין מדינות , כך שהחישוב כולל למעשה את התוצר שנוצר בתוך מדינה מסוימת ולא את התוצר שנתקבל בה .

מדד התוצר המקומי הגולמי , אינו מודד למעשה תוצר אלא את ההוצאה המצרפית . למעשה , שני המדדים זהים , בהבדל שבהוצאה המצרפית מוצאים מכלל חשבון מוצרים שיוצרו אך לא נצרכו ( לדוגמה , סחורה במחסנים ).

אז מה כדאי לעשות ? המדינה השקיעה כסף בצמיחה , וכתוצאה מכך הרוויחה כסף . במקום להשקיע שוב ושוב את כל הרווח בצמיחה של שנה הבאה , יש להשתמש בחלק מהרווחים על מנת לשפר את מצבם של אזרחי ישראל מכל השכבות : להשקיע בבריאות , בחינוך , בהשכלה הגבוהה וכד '. יש להגדיל את ההוצאה החברתית , גם במחיר של הקטנת הצמיחה העתידית במידה מסוימת .

המדינה השקיעה כסף בצמיחה , וכתוצאה מכך הרוויחה כסף .

במקום להשקיע שוב ושוב את כל הרווח בצמיחה של שנה הבאה , יש להשתמש בחלק מהרווחים על מנת לשפר את מצבם של אזרחי ישראל מכל השכבות : להשקיע בבריאות , בחינוך , בהשכלה הגבוהה וכד '.

יש להגדיל את ההוצאה החברתית , גם במחיר של הקטנת הצמיחה העתידית במידה מסוימת .

Add a comment

Related pages

E-Government – Wikipedia

Unter E-Government (dt. E-Regierung) im weiteren Sinn versteht man die Vereinfachung und Durchführung von Prozessen zur Information, Kommunikation und ...
Read more

Government - Wikipedia, the free encyclopedia

A government is the system by which a state or community is controlled. In the Commonwealth of Nations, the word government is also used more narrowly to ...
Read more

dict.cc | government | Wörterbuch Englisch-Deutsch

Übersetzung für government im Englisch-Deutsch-Wörterbuch dict.cc.
Read more

Informationsportal für Verwaltungsmodernisierung und ...

Das Informationsportal eGovernment Computing liefert News, Fachartikel, Whitepaper und Webcasts für eGovernment und Verwaltungsmodernisierung in ...
Read more

U.S. Government's Official Web Portal | USA.gov

USA.gov can help you start your search for government information by topic and agency.
Read more

E-government - Wikipedia, the free encyclopedia

E-government (short for electronic government - 'EG', is also known as e-gov, Internet government, digital government, online government, connected government
Read more

government - Englisch ⇔ Deutsch Wörterbuch - leo.org

Das Sprachangebot für Englisch-Deutsch: Wörterbuch mit Übersetzungen, Flexionstabellen und Audio, interaktivem Forum und Trainer für flexibles Lernen.
Read more

Federal Government | Homepage - Bundesregierung | Startseite

Lithuania's President in BerlinLithuania's protection is important, says Angela Merkel Report to CabinetGerman government addresses the problems ...
Read more

egovernment.hessen.de |

Auf der CeBIT haben Hessen, Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz mit der Metropolregion Rhein-Neckar die Fortführung von „Kooperatives E-Government in ...
Read more

GovHK: Residents

Information and services for local Residents by the Hong Kong Government. Catergories include Communications & Technology, Culture, Leisure & Sports ...
Read more