GIS i Jernbaneverket - Esri norsk BK 2014

50 %
50 %
Information about GIS i Jernbaneverket - Esri norsk BK 2014
Technology

Published on February 11, 2014

Author: GeodataAS

Source: slideshare.net

Description

Jernbaneverket har ansvaret for drift, vedlikehold og utbygging av jernbanenettet i Norge. Det inkluderer kapasitetsfordeling, ruteplanlegging og operativ trafikkstyring, herunder togledelse og publikumsinformasjon på stasjoner.

Fra å være et verktøy for et lite utvalg spesialister, er GIS i ferd med å bli en del av hverdagen til stadig flere av virksomhetens ansatte. Gjennom integrasjon mot sentrale systemer for forvaltning- drift og vedlikehold, avvikshåndtering, trafikkinformasjon og risikoanalyse er kartet i ferd med å bli en naturlig inngangsport til virksomhetens kjernedata. Kartet har gjort det enklere å finne fram til informasjon som tidligere var lite tilgjengelig, og sammenstille den med andre relevante tema som kultur, miljø, naturrisiko, eiendom etc.

Gjennom dette foredraget deler Jernbaneverket sine erfaringer med å innføre GIS i en stor virksomhet, samt sine planer for tiden som kommer.

Visualisering av Jernbaneverkets kjernedata GIS i Jernbaneverket Kart i Jernbaneverket ESRI Geodatakonferansen 060214 Ellen Strandenæs Bane Teknikk Overbygning/Geodata www.jernbaneverket.no

Hva skal jeg snakke om? • • • • • • litt om Jernbaneverket kart for alle kort demo erfaringer hva kommer? spørsmål

Mer på skinner

Verdier i Jernbaneverket • åpen • engasjert • profesjonell

Kart for alle brukere og ikt-systemer: • innsyn • enkle analyser • deling • systemintegrasjon • avansert bruk

Hvordan? • • • • • • • • analysere roller og oppgaver kravspek brukermedvirkning – eierskap kost/nytte fylle løsningen med riktige data tydelige roller datasikkerhet og kvalitet piloter www.prosjektveiviseren.no

Persona og roller Rolf -vedlikehold Anne-Merete plan GIS Hans-Fredrik- beregning/GIS Guri – oversikt/sak Tor – Eiendom/Grunnerverv Torleif - saksbehandler

Forslag til kurs Gis i JBV klasse/selvs. Grunnkurs ArcGis desktop Webløsning superbruker videre selvstudium Webløsning Grunnkurs elæring Webløsning superbruker klasserom

Erfaringer • • • • • • Geocortex kunnskap ressurstilgang risiki datakvalitet markedsføring støttespillere!!!!

Utfordringer IKT GIS

Suksesskriterier • produktplassering • tett brukerkontakt – demoer på kort varsel – tilgjengelighet – ydmykhet: brukeren vet best, vi kan bare rådgi • kompetanse – konkret kompetanseplaner – gi alle Jernbaneverkets ansatte tilgang til riktig opplæring i kart og GIS • IKT metodikk/målstyring

Hva kommer? Skredhendelser og værberedskap Sanntidstogposisjon Banedata Mobile løsninger Strekningsfoto Teknisk dokumentasjon Beredskap 2014 NVE/SVV 2014 Internt Iterativt Alle brukere Piloter Ute? Pågående Internt 2015? Internt Avventer fellesløsninger

Hva jeg har snakket om • • • • • litt om Jernbaneverket kart for alle kort demo erfaringer hva kommer? Spørsmål?

Add a comment

Related presentations

Presentación que realice en el Evento Nacional de Gobierno Abierto, realizado los ...

In this presentation we will describe our experience developing with a highly dyna...

Presentation to the LITA Forum 7th November 2014 Albuquerque, NM

Un recorrido por los cambios que nos generará el wearabletech en el futuro

Um paralelo entre as novidades & mercado em Wearable Computing e Tecnologias Assis...

Microsoft finally joins the smartwatch and fitness tracker game by introducing the...

Related pages

Bruk av laserdata - Esri norsk BK 2014 - slidesearch.net

Viken Skog SA Avdeling for Strategisk Planlegging Svein Dypsund Bruk av Laserdata i Skogbruket Oslo, mandag, 10. februar 2014 Dagsorden: 1. 2.
Read more

Gjenbruk av materialer i landskapsarkitekturen krogh 2014 ...

gjenbruk av materialeri landskapsarkitektureneven reinsfelt krogh 2014 masteroppgave ilp, nmbu . 3. biblioteksidetittel: ...
Read more