Giới thiệu phần mềm TKB MAN 9.0 (phần mềm Quản lý thời khóa biểu).

11 %
89 %
Information about Giới thiệu phần mềm TKB MAN 9.0 (phần mềm Quản lý thời khóa biểu).
Education

Published on March 3, 2014

Author: habuiviet

Source: slideshare.net

Description

Đây là slides bài trình bày về phần mềm TKB Man 9.0, phiên bản phần mềm quản lý thời khóa biểu đi kèm phần mềm TKB 9.0.

Giới thiệu & Tập huấn Phần mềm TKB Management Viewer 9.0 Bùi Việt Hà habuiviet@gmail.com Công ty Công nghệ Tin học Nhà trường Tel: (04)2511017, Fax: (04)2511081 Email: School.net@hn.vnn.vn Website: www.vnschool.net

Nội dung Lịch sử phần mềm TKB 2. Giới thiệu các tính năng chính phần mềm TKB Management Viewer 9.0 3. Mô hình dữ liệu TKB Management Viewer 4. Hướng dẫn sử dụng phần mềm TKB Management Viewer (TKBMan) 9.0 1.

Lịch sử phần mềm TKB

Lịch sử 25 năm của TKB TKB phiên bản đầu tiên 1.0, 1.5 ra đời năm 1988. Phiên bản 2.1 ra đời năm 1989. Các phiên bản thương mại của TKB: 12/1999: TKB 3.0  04/2000: TKB 3.5  09/2001: TKB 4.0  thuật toán FPR, DPR  12/2001: TKB 4.0 --> Việt hóa hoàn toàn  03/2002: TKB 4.5  06/2003: TKB 4.8 --> xếp tự động 100%  06/2004: TKB 5.0 --> hỗ trợ phòng bộ môn  03/2005: TKB 5.5  hỗ trợ hoàn toàn phòng bộ môn, xếp 100% cho phòng bộ môn. 

Lịch sử 25 năm của TKB  06/2006: TKB 6.0 --> bắt đầu tối ưu hóa TKB  07/2007: TKB 6.5  06/2008: TKB 7.0  05/2009: TKB 7.5  thuật toán OpCX/OpDPR  08/2010: TKB 8.0  05/2011: TKB 8.5 --> tối ưu hóa tất cả các thuật toán tinh chỉnh dữ liệu  08/2012: TKB 9.0  Gửi thông tin thời khóa biểu qua email và tin nhắn  09/2012: TKB Management Viewer 9.0: phần mềm Quản lý thời khóa biểu đầu tiên.

Lịch sử 25 năm của TKB Hiện tại phiên bản TKB 9.0 đang được sử dụng tại trên 3000 trường phổ thông (THCS và THPT) trên toàn quốc. TKB trở thành phần mềm chính thức được khuyến cáo sử dụng tại nhiều Sở Giáo dục & Đào tạo của một số tỉnh thành. TKB đã đạt nhiều lần IT CUP của hội Tin học Việt nam và BITCUP của PCWORLD Việt Nam.

Phát hành TKB 9.0 TKB 9.0. Phần mềm hỗ trợ xếp thời khóa biểu chính của các nhà trường. TKB Management Viewer 9.0. Phần mềm hỗ trợ quản lý thời khóa biểu chính cho các nhà trường.

Vì sao có phần mềm TKB Management Viewer? • Nhu cầu quản lý các thông tin, sự kiện, lịch làm việc của Hiệu trưởng, BGH nhà trường là có rất lớn. Các thông tin này chưa tích hợp và liên hệ logic với thời khóa biểu trong nhà trường. • Phần mềm TKB Management Viewer được thiết kế hướng đến đối tượng là Hiệu trưởng, BGH nhà trường với chính mục đích trên.

TKB Management Viewer 9.0 • Là phần mềm quản lý thông tin thời khóa biểu đầu tiên của Việt Nam, tích hợp chặt chẽ với dữ liệu thời khóa biểu đang hoạt động trong nhà trường. • Ý tưởng chính: quản lý sự kiện, thông tin thông qua thời khóa biểu, luôn đồng bộ với thời khóa biểu trong nhà trường. • Đây là phiên bản đầu tiên, phần mềm này sẽ còn được mở rộng nhiều trong tương lai.

Các tính năng chính phần mềm TKB Management Viewer

Các tính năng chính • Chức năng chính quan trọng nhất của phần mềm là Quản lý theo dõi các sự kiện diễn ra trong nhà trường trong suốt thời gian năm học. Các sự kiện này được tích hợp chặt chẽ với thời gian hệ thống và thời khóa biểu. • Phần mềm có 4 chức năng View chính phục vụ cho việc quản lý này: Quản lý thông tin thời gian biểu theo Tuần.  Quản lý thông tin thời gian biểu theo từng tiết học của từng ngày, tuần.  Quản lý thông tin các lớp học.  Quản lý thông tin các giáo viên. 

Các tính năng chính • Phần mềm cho phép nhập và quản lý các thông tin, sự kiện sau trong nhà trường: Thông tin chung nhà trường theo từng Tuần.  Thông tin chung nhà trường theo từng Ngày trong Tuần.  Thông tin chung nhà trường theo từng Tiết học trong Ngày.  Thông tin, sự kiện của các lớp học theo từng tiết học của thời khóa biểu.  Thông tin, sự kiện của giáo viên theo từng tiết học của thời khóa biểu.  • Toàn bộ các thông tin, sự kiện chính diễn ra trong nhà trường đều có thể nhập, sửa đổi, xem, in ấn hoặc được gửi tự động cho GV trong nhà trường thông qua email hoặc điện thoại di động.

Các tính năng chính • Trong phần mềm còn tích hợp 3 chức năng điều chỉnh thông tin trực tiếp trên thời khóa biểu, đó là: Main Loop, Show All và Browse Teacher. Đây là các chức năng quan sát tinh chính dữ liệu thời khóa biểu quan trọng nhất của phần mềm TKB 9.0. • Chức năng gửi thông tin thời khóa biểu đến từng Giáo viên và Học sinh trong nhà trường thông qua hệ thống email hoặc điện thoại di động.

Các tính năng chính • Chức năng in chi tiết các thời gian biểu hoạt động của nhà trường, các sự kiện, thông tin được theo dõi trong phần mềm. • Đặc biệt, phần mềm có tính năng đồng bộ thời gian với thời khóa biểu, trong đó tính năng tự động bật chuông kêu mỗi lần hết tiết học cũ và bắt đầu tiết học mới, chuông kêu vào lớp và kết thúc giờ học.

Các tính năng chính • Phần mềm còn tích hợp các chức năng tự động điều chỉnh bảng PCGD, chuyển đổi thời khóa biểu, báo cáo tải dạy thời khóa biểu. • Phần mềm còn có các tính năng in ấn thời khóa biểu, chuyển thời khóa biểu toàn trường ra Excel, đưa thời khóa biểu lên mạng Internet rất dễ dàng. Các tính năng này được kế thừa trực tiếp từ phần mềm TKB.

Mô hình dữ liệu hệ thống của phần mềm TKB Management Viewer

Dữ liệu phần mềm TKB Man • Mỗi phần mềm TKB Man bắt buộc sử dụng và kết nối với một tệp *.TKB duy nhất tương ứng với dữ liệu thời khóa biểu nhà trường. • Tệp *.TKB này sẽ tương ứng với một folder chứa các tệp dữ liệu thông tin, sự kiện của nhà trường. • Như vậy nhà trường sử dụng TKB Man bắt buộc phải có phần mềm TKB.

TKB 9.0 TKB Management Viewer 9.0 *.TKB TKB Data Folder

Hướng dẫn sử dụng phần mềm 1. Đăng ký bản quyền và thiết lập hệ thống. 2. Nhập thông tin gốc GV, Lớp học và kết nối 3. 4. 5. 6. 7. phương tiện gửi tin nhắn. Chức năng Thời gian biểu Tuần. Chức năng Thời gian biểu theo tiết học. Chức năng Thời khóa biểu lớp học. Chức năng Thời khóa biểu giáo viên. Các chức năng khác.

1. Đăng ký bản quyền, thiết lập hệ thống 1. Đăng ký bản quyền 2. Thiết lập các thông tin hệ thống. • • • Thời gian các tuần học hệ thống. Thời gian vào tiết học của hai buổi sáng, chiều. Đặt tiếng chuông reo.

Bản quyền phần mềm TKB Management Viewer Đăng ký bản quyền phần mềm tương tự phần mềm TKB. Chú ý: Tên trường phải trùng với tên đã đăng ký của phần mềm TKB

Thiết lập thông tin hệ thống Thông tin thời gian chính trong năm học: Đầu năm, Học kỳ I, Học kỳ II, Cuối năm Thời gian các tiết học trong ngày, sáng và chiều

Cài đặt tiếng chuông reo Chế độ mặc định: đặt tiếng chuông reo Lựa chọ các tệp âm thanh tương ứng.

2. Nhập thông tin gốc và kết nối phương tiện gửi tin nhắn 1. Nhập thông tin gốc • • Thông tin giáo viên Thông tin lớp học 2. Chuẩn bị kết nối phương tiện gửi tin nhắn

Thông tin gốc • Giáo viên: Danh sách GV + email và số dtdd. • Lớp học: email, số đt hoặc ds_email, ds_sodt.

Kết nối thiết bị gửi tin nhắn Các thiết bị có thể dùng để kết nối Lệnh, giao diện cài đặt và thử kết nối.

Cài đặt email hệ thống email hệ thống mặc định: tkbschoolnet@gmail.com Nhà trường có thể dùng email khác bất kỳ để làm email hệ thống trong nhà trường. Chú ý: muốn gửi được thông tin qua email, máy tính cần được kết nối online với Internet.

3. Chức năng Thời gian biểu Tuần 1. Chức năng chính: quản lý lịch làm việc các ngày trong Tuần. 2. Quản lý lịch chung làm việc Tuần. 3. Các thao tác chính: • • • • • Dịch chuyển thời gian. Nhập, sửa thông tin. Xem thông tin liên quan đến lớp, giáo viên. In ấn các báo cáo. Gửi thông tin đến GV trong nhà trường.

Khung điều khiển VIEW Khung làm việc chính. Các cửa sổ thông tin khác

4. Chức năng Thời gian biểu theo tiết học 1. Chức năng chính: quản lý lịch làm việc các tiết trong Tuần. 2. Quản lý lịch chung làm việc Tuần. 3. Các thao tác chính:      Dịch chuyển thời gian. Nhập, sửa, xóa thông tin. Xem thông tin liên quan đến lớp, giáo viên. In ấn các báo cáo. Gửi thông tin đến GV trong nhà trường.

5. Chức năng Thời khóa biểu lớp học 1. 2. 3. 4. Chức năng chính: quản lý các thông tin, sự kiện liên quan đến các tiết học của các lớp học, tích hợp đồng bộ với thời khóa biểu. Có thể xem, quan sát các thông tin chung của nhà trường theo ngày, tiết. Chế độ quan sát: ngắn gọn, đầy đủ. Chế độ đồng bộ thời gian hệ thống. Các thao tác chính:      Dịch chuyển thời gian. Nhập, sửa, xóa thông tin. Xem thông tin liên quan đến lớp, giáo viên. In ấn các báo cáo. Gửi thông tin đến GV trong nhà trường.

Dạng Ngắn gọn Dạng Đầy đủ

Chế độ đồng bộ thời gian: -Luôn chỉ làm việc được với tiết học hiện thời. - Màn hình tự động hiển thị đồng bộ với thời gian. Chế độ không đồng bộ thời gian: - Được phép làm việc được với mọi tiết học của thời gian. - Màn hình không tự động hiển thị đồng bộ với thời gian.

6. Chức năng Thời khóa biểu giáo viên 1. 2. 3. 4. Chức năng chính: quản lý các thông tin, sự kiện liên quan đến các tiết dạy của giáo viên trong nhà trường. Có thể xem, quan sát các thông tin chung của nhà trường theo ngày, tiết. Chế độ quan sát: ngắn gọn, đầy đủ. Chế độ đồng bộ thời gian hệ thống. Các thao tác chính:  Dịch chuyển thời gian. Nhập, sửa, xóa thông tin. Xem thông tin liên quan đến lớp, giáo viên. In ấn các báo cáo.  Gửi thông tin đến GV trong nhà trường.   

Dạng Ngắn gọn Dạng Đầy đủ

Chế độ đồng bộ thời gian: -Luôn chỉ làm việc được với tiết học hiện thời. - Màn hình tự động hiển thị đồng bộ với thời gian. Chế độ không đồng bộ thời gian: - Được phép làm việc được với mọi tiết học của thời gian. - Màn hình không tự động hiển thị đồng bộ với thời gian.

7. Các chức năng khác 1. Xem, điều chỉnh thông tin thời khóa biểu. 2. Gửi thông tin thời khóa biểu đến các GV và 3. 4. 5. 6. HS trong nhà trường. Các chức năng in ấn thời khóa biểu. Các chức năng chuyển thời khóa biểu ra Excel, HTML để đưa lên mạng Internet. Chức năng: tiện ích trên bảng PCGD. Thay đổi thời khóa biểu giữa hai ngày trong tuần.

Các phần mềm DEMO 1. TKB 9.0 DEMO • Chỉ được phép mở một tệp dữ liệu *.TKB và ghi lại 15 lần. 2. TKB Management Viewer 9.0 DEMO • • Được phép dùng 30 ngày kể từ ngày cài đặt. Lệnh gửi thông tin cho GV chỉ được phép gửi mỗi lần cho 1 GV.

Câu hỏi & trả lời

Cám ơn các Thầy, Cô đã tham dự buổi tập huấn của chúng tôi

Add a comment

Related presentations

Related pages

Giới thiệu - Thời khóa biểu - Dòng thời gian ...

Giới thiệu. Phần mềm hỗ trợ xếp thời khóa biểu TKB ... Toàn bộ các tính năng mạnh nhất của phần mềm TKB phiên bản 9.0 ...
Read more

Tải phần mềm Hỗ trợ xếp Thời khóa biểu ...

... Phần mềm Quản lý thời khóa biểu. ... dụng phần mềm xếp thời khóa biểu TKB 9.0 ... Giới thiệu phần mềm hỗ ...
Read more

Slide giới thiệu phần mềm quản lý khách hàng ...

Share Slide giới thiệu phần mềm quản lý ... TKB MAN 9.0 (phần mềm Quản lý thời ... phần mềm quản lý thời khóa biểu ...
Read more

Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong | TKB |

... Phần mềm Quản lý thời khóa biểu. ... THỜI KHOÁ BIỂU - TKB 9.0, TKB Man ... mềm TKB Management Viewer 9.0: Giới thiệu ...
Read more

Giới thiệu tính năng phần mềm 1C:Quản lý văn ...

Giải pháp phần mềm "1C:Quản lý văn bản (ECM)" được phát triển trên nền tảng công nghệ mới 1C:DOANH NGHIỆP 8.3 ...
Read more

Phần mềm xếp thời khoá biểu 3.0 (khối THCS ...

Thời Khóa Biểu; ... Phần mềm quản lý; TKB; thời khoá biểu; Xem ... dụng miễn phí phần mềm hỗ trợ xếp thời khoá biểu ...
Read more

Download Phần mềm sắp xếp thời khóa biểu THCS ...

Download Phần mềm sắp xếp thời khóa biểu ... thời khóa biểu trung học, tkb, ... trội trong quản lý ứng dụng ...
Read more