Giới thiệu phần mềm TKB 9.0

20 %
80 %
Information about Giới thiệu phần mềm TKB 9.0
Education

Published on March 3, 2014

Author: habuiviet

Source: slideshare.net

Description

Đây là slides bài phát biểu trong hội thảo, tập huấn phần mềm TKB 9.0

Add a comment

Related presentations

Related pages

Giới thiệu phần mềm TKB 9.0 - Education

Đây là slides bài phát biểu trong hội thảo, tập huấn phần mềm TKB 9.0. Documents.tips. ... Giới thiệu phần mềm TKB 9.0 ...
Read more

Giới thiệu phần mềm TKB MAN 9.0 (phần mềm Quản lý thời ...

Home; Education; Giới thiệu phần mềm TKB MAN 9.0 (phần mềm Quản lý thời khóa biểu).
Read more

Giới thiệu - Thời khóa biểu - tkb.vnedu.vn

Giới thiệu. Phần mềm hỗ ... phát triển mới của phần mềm TKB hướng đến ... của phần mềm TKB phiên bản 9.0 được kế ...
Read more

Giới thiệu phần mềm dự toán ADTPro 9.0 - YouTube

Giới thiệu phần mềm dự toán ADTPro 9.0 Nguyễn Tấn V ... Giới thiệu chức năng Thẩm tra dự toán tự động, ...
Read more

Video giới thiệu nhanh phần mềm iQB ... - vnschool.net

Giới thiệu nhanh phần mềm iQB Leo 8.0. Bản đầy đủ với toàn bộ chức năng của bộ phần ... Video hướng dẫn TKB 9.0 ...
Read more

Giới thiệu phần mềm - YouTube

Giới thiệu phần mềm thiết kế CorelDraw ... NX 9.0 TUTORIAL : Giới thiệu tổng quan về phần mềm unigraphics nx ...
Read more

Phần mềm Hỗ trợ xếp Thời khóa biểu 9.0 - TKB Application ...

... TKB 9.0. Sau đây là liệt ... Đặc biệt từ phiên bản TKB 9.0, phần mềm có chức năng gửi thông tin thời khóa ... Giới ...
Read more

Tải phần mềm Hỗ trợ xếp Thời khóa biểu - TKB 9.0 bản dùng thử

- Phần mềm TKB 9.0 DEMO chỉ bao ... Tải Slide phát biểu và tài liệu phát hành tại hội thảo GIỚI THIỆU CÁC TÍNH NĂNG MỚI ...
Read more