Ghid probleme de urmarit rond

50 %
50 %
Information about Ghid probleme de urmarit rond

Published on May 30, 2016

Author: PompieriiRomni

Source: slideshare.net

1. SC .............................................................SRL, APROB Director ........................................... Ghid pe linie de prevenire a incendiilor cu probleme de verificat de pompier în rond în cadrul unităţii Probleme de urmărit si verificat pe linie de prevenire incendii 1.Probleme care se urmăresc în toată unitatea : 1.Stingătoare (lunar):  verificarea amplasării acestora  verificarea integritații si etichetei, data încărcarii;  verificarea vizuală a manometrelor (rosu inseamna ca stingatorul nu este sub presiune) si a sistemului de siguranta;  curatirea de praf. 2.Hidranti interiori si exteriori (vizual):  verificarea presiunii apei la manometru și a intergritatii acestora, sa nu fie descompletate;  existenta indicatoarelor de marcare a acestora  accesul la hidranți să fie liber iar presiunea apei la manometru  sa nu fie defecte evidente, scurgeri sau corodari.  daca furtun de refulare este umed se pune la uscat . Functional (săptamânal):  verificarea funcționarea a acestora, urmarindu-se ca închiderea robinetului sa se faca usor si complet;  starea furtunului sa fie corespunzătoare din punc de vedere calitativ asfel incât să nu cedeze la presiunea apei. 3.Verificarea stării instalatiei electrice si a aparatelor electrice (control vizual) 4.Iluminatul de siguranta pe caile de evacuare:  Verificarea starii fizice si daca se află sub tensiune (ledul rosu aprins). 5.Butoane de incendiu  Verificarea starii fizice si daca se află sub tensiune (dacă ledul rosu se aprinde intermitent trebuie dezarmosat deoarece pâlpâie la central de semnalizare).

2. 6.Căi de acces, evacuare si usi reztente la foc (zilnic):  verificarea cailor de access/evacuare să nu fie blocate sau închise (prin apasare pe mânerul antipanică);  verificarea functionarii sistemului de închidere automată a usilor rezistente la foc (aceste usi trebuie să se inchidă automat). 7.Curațenia:  verificarea regulilor privind fumatul, semnalizarea locului pentru fumat. 8.Lucru cu foc deschis:  respectarea procedurii de lucru cu foc deschis (permis de lucru cu foc in cadrul fabricii) 9.Existenta planurilor cu organizarea apararii pe locul de munca. 2.Depozit: Pe langă problemele amintite mai sus se verifică următoarele: Instalatia sprinkler(capurile): verificare fizica a stării acestora. 3.Statia de pompe:  verificarea stârii fizice si de funcțíonare a pompelor pentru instalatia de hidraní si sprinklere;  temperatura incaperii. ÎNTOCMIT Sef S.P.S.U. ...........................................

Add a comment

Related presentations