Gert Jan ter Heurne - VERBREDEN/VERDIEPEN KANAAL

50 %
50 %
Information about Gert Jan ter Heurne - VERBREDEN/VERDIEPEN KANAAL
Technology

Published on February 27, 2014

Author: crow01

Source: slideshare.net

Description

RISNET Masterclass 20 februari 2014

BVP PROJECT UITVOERINGSFASE “VERBREDEN/VERDIEPEN KANAAL” Best Value Consulting

Inleiding 2     Project: Verbreden + verdiepen kanaal over 12,5 km Uitvoeringsfase: Looptijd sept 2012 – juli 2014 Budget: 25 mln Doelstellingen: - Omgevingshinder beperken; - Optimale inspanning opdrachtgever; - Minimaliseren levensduurkosten; - Oplevering uiterlijk binnen contractuele mijlpaal

Rolopvatting beoogd ON 3     Omslag van Opdrachtgever in de lead naar Opdrachtnemer Opdrachtgever faciliteert, observeert, luistert, stelt vragen, verschaft informatie Opdrachtnemer initieert, coördineert, analyseert Eerst een plan, dan luisteren, dan praten

Pre-award fase 4      8 weken doorlooptijd Onderbouwing/verduidelijking van de inschrijving Duidelijk beeld krijgen van de verwachtingen en de wijze waarop risico’s rondom het project worden geminimaliseerd Prestatie-indicatoren verder verduidelijken en de meting operationaliseren Komen tot een gedeeld plan van aanpak tussen beoogd opdrachtnemer en opdrachtgever

Documenten pre-award 5      Projectmanagement-plan inclusief benodigde activiteiten van opdrachtgever; Detailplanning inclusief benodigde activiteiten van opdrachtgever; Risico-dossier bestaande uit alle geïdentificeerde opdrachtgevers- en opdrachtnemersrisico’s en voorzien van adequate beheersmaatregelen om de risico’s te managen en minimaliseren; Termijnstaat en planning betaalposten. What’s in/What’s out

Uitvoeringsfase 6 “Het succes van het project wordt in hoge mate bepaald door houding en gedrag van zowel het team van OG als het team van ON. Door open en transparant te zijn, door het pro-actief te handelen, door zorgvuldig te communiceren en door het geven en nemen van verantwoordelijkheid ontstaat wederzijds vertrouwen. De intentie moet er zijn om elkaars belangen te onderkennen en daar met eigen handelen op te anticiperen. Belangrijk is om verwachtingen naar elkaar uit te spreken”

Uitgangspunten uitvoeringsfase 7      ON is in de lead om diens plan uit te voeren Transparantie reduceert risico’s Risicomanagement is verantwoordelijkheid ON Gezamenlijk risicodossier op projectniveau beheerd door ON Wekelijkse Rapportage (risicosturing) incl. KPI’s

Communicatie 8      Detailplanning met contactmomenten OG Documentenregister met geplande interventiemomenten OG Contractoverleg/projectoverleg 4 wekelijks WR VGR (OM,TM,KM,RM + OG rol, knelpunten)

WR 9       Wekelijks toegepast vanaf start uitvoering 21 risico’s Behoudens uitzonderingen binnen 8 weken beheerst Openstaande items van invloed op contractuele mijlpaal Voortschrijdend inzicht mbt stappenplan van risicobeheersing (varianten, ontwerp wijzigingen) Score verloop

Kpi proces 10 Aanbesteding Onderbouwing Uitvoering Verifieerbare Plan onderbouwen met Meten! prestatie-informatie verifieerbare prestatieinformatie bij inschrijving Evt. prestatie indicatoren Prestatie-indicatoren noemen in aanbieding ontwikkelen c.q. verfijnen Actie ondernemen wanneer nodig Indien nodig indicatoren verbeteren of veranderen

Kpi toepassing 11     Tijdens pre-award KPI’s geformuleerd Koppeling aan risico-dossier, projectdoelstellingen Maandelijkse monitoring & rapportering in bijlage WR Gedurende het proces en uitvoeringsfase kpi’s toegevoegd

Risico-management 12       Uitvoering door ON Format Risicoregister in afstemming met OG Bij start ca 65 risico’s Maandelijkse rapportage top 10 + inzicht status risicobeheersing, rol OG Risico’s bij inschrijving deels opgetreden 2 wekelijks intern overleg ON

Lessons Learned 13        Groei in actieve rol ON (oplossingsvarianten, afwegingen e.d.) Traditionele rol ligt op de loer (€) Continuïteit teambezetting Berusten in rol, rolvastheid Scherper zetten van basisafspraken Renderen van expertise Belang van projectbijeenkomsten

Casus 14     Ongewenste gebeurtenis Opgenomen in risicodossier pre-award Beheersmaatregelen afgestemd tussen ON/OG Impact ca 20% projectbudget Risico treedt daadwerkelijk op. En nu?  Rol ON?  Rol OG?

Add a comment

Related presentations

Presentación que realice en el Evento Nacional de Gobierno Abierto, realizado los ...

In this presentation we will describe our experience developing with a highly dyna...

Presentation to the LITA Forum 7th November 2014 Albuquerque, NM

Un recorrido por los cambios que nos generará el wearabletech en el futuro

Um paralelo entre as novidades & mercado em Wearable Computing e Tecnologias Assis...

Microsoft finally joins the smartwatch and fitness tracker game by introducing the...

Related pages

RISNET: Masterclass 'Best value approach' 20-2-2014 - CROW

... Gert Jan ter Heurne : 13.50 uur: ... Gert Jan ter Heurne - Verbreden/Verdiepen kanaal; Huibert van Wijngaarden - Best Value Organization; Susan van Hes ...
Read more

mark knaapen (@markknaapen) | Twitter

Adriaan ter Huurne , Quido Harmsen ... weer nieuw kanaal naast b.v. periscope bij crisissituaties. ... Onderzoek en Analyse ‏ @OenA_VRR Jan 13 Arnhem, ...
Read more

Buitengewoon diner | Noordoost-Twente

Kanaal Almelo-Nordhorn; ... Chefkok Hans ter Huurne gaat er ongetwijfeld weer de sterren van de hemel koken. ... Gert-Jan Hoeve
Read more

Achterhoek Nieuws | vandaag op destentor.nl

Gert Kramer: Jan Witting: Jarno Bleumink: Sandra Bouck : Neem contact op met de redactie: Vragen over abonneren of adverteren? Klik dan hier: Volg ons op ...
Read more

Groep 1: Tijd: 11 Ruud Bakker 24.13.52 12 Jan Borrink 28 ...

75 Ingo ter Huurne 31,02,04 64 Roy Krabbenbos 32,23,34 78 Kenny Leferink 34,20,65 71 Vincent de Vries 34,23,78. Groep 7: Tijd: ... 66 Gert-Jan Peters 28,12,06
Read more

Knmv jaarverslag 2014 by knmvfolder - issuu

... 2015 haar eigen KNMV-kanaal op Youtube als platform ... Oene Jan Hijink, Zutphen Herman ter Huurne, Holten Jan ... Gert-Jan Hiddink, Breda ...
Read more

Makelaars / Taxateurs - VBO Makelaar

MA/COM Stad- en Regio Makelaars Eindhoven. Vakgebied: Wonen, Bedrijfsmatig; Diensten: Verkoop, Aankoop, Verhuur, Aanhuur, Taxateur
Read more