Geomeeting april23

50 %
50 %
Information about Geomeeting april23

Published on April 24, 2014

Author: MGiS

Source: slideshare.net

Геоуулзалт: Дөрөвдүгээр сар (April Geomeeting)

Агуулга • Зорилго • Уулзалтын товууд • Хөтөлбөр

Зорилго Гео-мэдээллийн (Зайнаас тандан судлал (RS), Газарзүйн мэдээллийн систем(GIS) болон Хиймэл дагуулын байрлал тогтоох систем (GNSS) г.м) шинжлэх ухаан болон технологийн арга зүй, хэрэглээний талаар судлаач, мэргэжилтэнгүүд, оюутнууд болон сонирхогчид цуглан санал бодол, туршлагаа солилцох.

Уулзалтын товууд № Огноо Сэдэв 1 3-р сарын 19 Хиймэл дагуулын мэдээг цаг уур, агаарын мэдээлэл боловсруулахд хэрэглэх 2 4-р сарын 16 Газарзүйн мэдээллийн систем (GIS)- ийн хэрэглээ: MapInfo программ хангамжийн хэрэглээ 3 5-р сарын 21 Гео-мэдээллийн судалгаа, аргачлалуудыг байгаль орчны мэдээлэл боловсруулахад хэрэглэх нь

Хөтөлбөр 18:00 Танилцуулга, Газарзүйн Мэдээллийн Систем (ГМС) - Л.Очирхуяг 18:20 Засварлага 18:30 MapInfo программ хангамжийн тухай танилцуулга - А.Мөнхбадрал, Ай Ти Эксперт ХХК: – Хот төлөвлөлт дэхь хэрэглээ – Статистик мэдээ боловсруулалт – Байгаль орчны мэдээ, өгөгдлүүд – Бизнеc хөгжүүлэлтэнд ГМС-ийн оролцоо 19:40 Асуулт, хариулт

Нэмэлт мэдээлэл Цахим хуудаснууд: http://geomedeelel.blogspot.com http://groups.google.com/group/geo-meeting https://groups.yahoo.com/neo/groups/scgis_mongolia/ Социал хуудас: https://www.facebook.com/geomedeelel/ Эсвэл Цахим шуудангууд: mongeoinfo@gmail.com, geo-meeting@googlegroups.com

Add a comment