Geokätköily 1.6.2016

50 %
50 %
Information about Geokätköily 1.6.2016

Published on June 1, 2016

Author: 1054778800

Source: slideshare.net

1. Geokätköilyä – välineitä hyvinvointiin Pirita Ihamäki FT, KTM pirita.ihamaki@utu.fi www.piritaihamakiresearch.fi

2. Pirita Ihamäki  Olen johtava asiantuntija geokätköilyn hyödyntämisestä sekä kehittänyt mallin käyttäjäkokemuksen hyödyntämiseen aarteenetsintäpeleistä matkailun ja opetuksen konteksteissa.  Ihamäki (2006) Digiajan aarteenetsintäleikit harrastuksina ja opetussovelluksina, Pro Gradu – tutkielma.  Ihamäki (2015) User Experience of Geocaching and Its Applications to Tourism and Education

3. Projekti 1.  Sigrid –Secrets Art Experience through Geocaching– projekti on osa Vihervuosi 2016 Ympäristötaidenäyttelyä Porin kansallisessa kaupunkipuistossa.  Geokätköily on digitaalista aarteenetsintää, jossa hyödynnetään GSP-paikanninta tai älypuhelimien geokätköilysovelluksia haettaessa kätköjä erilaisista ympäristöistä.  Taidetta ja teknologiaa yhdistävällä Sigrid – Secrets geokätköilyreitillä taideteokset löydetään koordinaattien ja tarinan perusteella.  Taideteoksen löytäjä kokee geokätköilyelämyksen mobiililaitteen kautta toimivalla maksuttomalla sovelluksella taideteokseen liittyvän AR (Augmented Reality) eli lisätyn todellisuuden ominaisuuden, joka puhaltaa hengen staattisiin taideteoksiin (valokuviin) multimediaalisin keinoin äänimaailmoja,liikkuvaa kuvaa ja muita efektejä hyödyntäen. Esimerkki virtuaalisen taideteoksen toteutuksesta Summer Show Demo of Augmented Reality Art Powered Aurasmaa https://www.youtube.com/watch?v=nkbwiQrdGMo

4. Projekti 2.  Geokätköilyn ja pelillisyyden hyödyntäminen liikuntamotivaatiota kasvattavana toimintana nuorille diabeetikoille  Ensimmäinen osassa tutkitaan geokätköilyn ja pelillisyyden kautta diabeetikoiden motivaatiota liikkua. Kohderyhmänä on nuoret diabeetikot 15-20 vuotiaat. Tarkoituksena on toteuttaa kahdeksan pelipajaa Sydämen metsästys –pelin kehittämistä varten nuorille diabeetikoille, neljä Porissa ja neljä Turussa. Pelipajoissa kerätään tutkimusaineistoa liikuntamotivaation tekijöistä nuoren diabeetikon arjesta.  Toisessa osassa tutkimuksen tavoitteena on diabeetikoiden liikunta motivaation seuraaminen ja tutkiminen. Tarkoituksena on kerätä tutkimusaineistoa Sydän metsästys –pelin avulla diapeetikon liikkumisesta mm. liikuntapäiväkirjalla. Tarkoituksena on seurata nuoren diabeetikon liikkumista 3 kuukauden aikana ja saada tutkimusaineistoa liikuntamotivaationkasvamisesta pelillisyyttä ja geokätköilyä hyödyntäen.  Sydämen metsästys –peli  Sydämen metsästys -peli on lisättyä todellisuutta (augmented reality) hyödyntävä aarteenetsintä peli. Peli mukailee geokätköilyä, jossa hyödynnetään GPS-paikanninta. Sydämen metsästys -pelin voi ladata Diabetesliiton tai yhteistyökumppaneiden sivuilta sekä sydän QR-koodeista. QR-koodit on piilotettu puistoihin erilaisiin rakenteisiin.  Scavenger Hunt Augmented Reality –sovellus mukailee Sydämen metsästys – peliä http://www.youtube.com/watch?v=Wza9UUJ7DLY

5. Sisältö  Geocaching eli geokätköily  Pelit ja pelillisyys  Pelillistäminen  Pelillistämisellä motivaation ja hyvinvoinnin lisäämiseen arkiliikunnassa  Geokätköilyn ja pelillisyyden hyödyt hyvinvoinnin lisäämisessä TYKY-päivillä  Case: Geokätköillyä – Välineitä opetukseen ja matkailuun –kurssi  Kurssin sisältö  Geokätköilemään!

6. Geocaching eli Geokätköily  Geokätköily on aarteenetsintää, jossa käytetään GPS –paikannusta apuna ja etsitään aarteita erilaisista maastoista.  Geokätköilyn virallisena sivustona pidetään Geocaching.com  Geokätkentää harrastetaan 180 eri maassa ja geokätköjä on tällä hetkellä 2,7 miljoonaa ympäri maaiilmaa. Geokätköilijöitä on rekisteröitynyt 10 miljoonaa Geocaching.com – sivustolle.  Suomessa on 47 00 kätköilijää.  Porissa sijaitsee noin 350 geokätköä.  Suomalaisista geokätköjä on löytänyt eniten Kapeka 41 669, pattipolvi 31 775 kätköä ja Veke68 on löytänyt 23 681 kätköä.  Digiajan aarteen metsästystä http://www.youtube.com/watch?v=c- 3rOu5VguQ&feature=youtu.be

7. Pelit ja pelillisyys  Roger Callois (2001, 12-13) erottelee pelit neljään ryhmään, joiden jokaisen ”pelillisyys” on luonteeltaan omaleimaista ja erityistä. 1) ”Agon” –pelin perustuvat kilpailulle ja konfliktille. Esimerkiksi urheilupelit ja sotapelit. 2) ”Mimicry” –pelit perustuvat jäljittelylle ja eläytymiselle, kuten roolipelit. 3) ”ilinx” –pelit sisältävät mielihyvää jopa huumautumista tai fyysisiä elämyksiä kuten pelilliset huvipuistolaitteet, kuten vuoristorata. Lisäksi ralli- tai lentopelit ovat tällaisia. –Geokätköily fyysisiä elämyksiä kokiessa. 4) ”Alea” –pelit perustuvat sattumanvaraisuuteen (aleatorisuuteen), kuten noppapelit tai lotto.

8. Pelillistämisellä motivaation ja hyvinvoinnin lisäämiseen arkiliikunnassa  Pelillistämisellä tarkoituksena on aina jokin muu kuin pelkän pelin pelaaminen, tästä syytä voidaan olettaa mihin tahansa pelillistämissovellukseen osallistumisen tapahtuvan ulkoisten motivaatiotekijöiden johdosta, kuten hyvinvoinnin ja arkiliikunnan edistäminen, sosiaalisuuden (yhdessä tavoitteiden saavuttaminen) ja sitä kautta hyvinvoinnin kasvaminen.  Esimerkiksi rakentamalla geokätköilyreittejä tukemaan hyvinvointia ja liikuntaa. Geokätköreitteihin lisätään haasteita: ongelmanratkaisutehtäviä ja hyvinvointikokemukseen perustuvia tehtäviä.

9. Motivaatiotekijät pelaamisessa ja sen hyödyntämisessä hyvinvoinnin edistämiseen  Pelillistämisen keskiössä on oletus, että pisteillä, erilaisilla palkinnoilla ja saavutuksilla voidaan kannustaa ja motivoida tietyn tehtävän suorittamiseen.  Motivaatiotekijät pelaamisessa ja sen hyödyntämisessä opetukseen Ängeslevän 2014, 102-103 mukaan: 1) kilpailu (itseä tai toisia vastaan), 2) haasteet, 3) uteliaisuus, 4) yhteistyön tekeminen tai muut sosiaaliset tekijät, 5) hauskuus, 6) huomion saaminen, 7) hallinnan tunne ja 8) fantasia.

10. Geokätköilyn ja pelillisyyden hyödyt hyvinvoinnin lisäämisessä TYKY-päivillä  Yhteisöllinen tekeminen – TYKY-päivät geokätköillen  Välittömän palautteen saaminen – Tyky-päivillä geokätköillä palautteen saaminen välittömästi  Omalla toiminnallaan kokonaisuuteen tai lopputulokseen vaikuttaminen/Geokätköillä hyvinvointikokemusten saaminen ja jakaminen  Roolit ja vastuun ottaminen/TyKy-päivillä geokätköillessä erilaisten roolien vaihtaminen, yhdessä tekeminen ja vastuun ottaminen omasta joukkutoverista.  Menestyksen saavuttaminen omalla aktiivisuudella. – Tyky- päivillä geokätköjen löytäminen, geokätköissä olevien tehtävien onnistuminen ja mahdollinen tiimityöllä voittaminen geokätkökisassa.  Onnistumisen tunteet (Ängelsleveä 2014, 61-62) Ratkaisee geokätköillä tiimityöskentelyn ongelman, saavuttaa uusia kokemuksia työyhteisössä.

11. Case: Geokätköilyä –Välineitä opetukseen ja matkailuun -kurssi  Kurssi järjestettiin 6.4-18.5.2016 Porin Kansalaisopistolla. Kurssille osallistui noin 20 henkeä.  Kurssin tavoitteena oli, että osallistujat ymmärtävät geokätköilyä pelinä ja harrastuksena.  Kurssin tavoitteena oli antaa esimerkkien kautta ymmärrystä geokätköilyn mahdollisuuksista opetukseen ja matkailuun.  Kursin tavoitteena oli antaa työvälineitä pelillisyyden ja geokätköilyn hyödyntämiseen eri konteksteissa esimerkiksi työhyvinvointiin TYKY-päiviin.

12. Kurssin sisältö  Käytiin läpi geokätköilyä ja pelilisyyttä sekä niiden hyödyntämistä opetuksessa.  Luotiin oma Facebook ryhmä Geokätköilyä – välineitä opetukseen ja matkailuun.  Esittelin Geocaching Inc. Sovelluksen ja haettiin yhdessä geokätköjä.  Käytiin läpi geokätköilyn hyödyntämistä matkailussa.  Esitelin geokätköilyn ja TYKY-päivän mahdollisuuksia.  Suunniteltiin Geokätköilyn valmistujaiset – tapahtuma 18.5.2016, johon osallistui 54 geokätköilijää ja geokätköilykurssilaiset.

13. Kiitos paljon huomiostanne, nyt vain Geokätköilemään!

Add a comment