Geography 10_period 7

40 %
60 %
Information about Geography 10_period 7

Published on November 6, 2007

Author: kiyoshi

Source: slideshare.net

Description

© 2007 kiyoshi_penny

Chương III: Cấu trúc của Trái Đất Các quyển của lớp vỏ địa lí Bài 7: Cấu trúc của Trái Đất. Thạch quyển Thuyết kiến tạo mảng © 2007 kiyoshi_penny

I. Cấu trúc của Trái Đất Lớp vỏ Trái Đất Lớp Manti Nhân Trái Đất II. Thuyết kiến tạo mảng © 2007 kiyoshi_penny

Lớp vỏ Trái Đất

Lớp Manti

Nhân Trái Đất

I. Cấu trúc của Trái Đất © 2007 kiyoshi_penny Vỏ đại dương Vỏ lục địa Manti trên Manti dưới Nhân ngoài Nhân trong Lớp vỏ Trái Đất Lớp Manti Nhân Trái Đất Cấu trúc của Trái Đất

Cấu trúc của Trái Đất gồm 3 lớp Lớp vỏ Trái Đất: gồm vỏ đại dương (đến 5 km) và vỏ lục địa (đến 70 km) Lớp Manti: gồm tầng Manti trên (từ 15 đến 700 km) và tầng Manti dưới (từ 700 đến 2900 km) Nhân Trái Đất: gồm nhân ngoài (từ 2900 đến 5100 km) và nhân trong (từ 5100 đến 6370 km) © 2007 kiyoshi_penny

Lớp vỏ Trái Đất: gồm vỏ đại dương (đến 5 km) và vỏ lục địa (đến 70 km)

Lớp Manti: gồm tầng Manti trên (từ 15 đến 700 km) và tầng Manti dưới (từ 700 đến 2900 km)

Nhân Trái Đất: gồm nhân ngoài (từ 2900 đến 5100 km) và nhân trong (từ 5100 đến 6370 km)

1. Lớp vỏ Trái Đất - Vỏ Trái Đất là lớp vỏ cứng, mỏng, độ dày dao động từ 5 km (ở đại dương) đến 70 km (ở lục địa) Lớp vỏ Trái Đất được cấu tạo từ nhiều tầng đá khác nhau: + Trên cùng là tầng đá trầm tích nhưng phân bố không đều. + Tầng đá granit làm thành nền của các lục địa. + Tầng đá bazan nằm dưới tầng đá granit, thường lộ ra ở dưới đáy đại dương © 2007 kiyoshi_penny

Lớp vỏ Trái Đất được cấu tạo từ nhiều tầng đá khác nhau:

+ Trên cùng là tầng đá trầm tích nhưng phân bố không đều.

+ Tầng đá granit làm thành nền của các lục địa.

+ Tầng đá bazan nằm dưới tầng đá granit, thường lộ ra ở dưới đáy đại dương

© 2007 kiyoshi_penny Trầm tích Tầng bazan Trầm tích Tầng granit Đại dương Bộ phận vỏ lục địa Bộ phận vỏ đại dương Vỏ Trái Đất Phần trên của lớp Manti Thạch quyển Lớp vỏ Trái Đất. Thạch quyển

Vỏ Trái Đất được chia thành hai kiểu chính là vỏ lục địa và vỏ đại dương: Vỏ lục địa là lớp vỏ cấu thành nên các lục địa trên Trái Đất. Bề dày của lớp vỏ này đến 70 km, gồm lớp trầm tích, lớp granit và lớp bazan. Vỏ đại dương là bộ phận cấu thành nên các đại dương ở lớp vỏ Trái Đất. Lớp vỏ đại dương được cấu tạo bởi Si, Fe, Mg, gồm lớp trầm tích và lớp bazan. Ở lớp vỏ đại dương không có lớp granit. © 2007 kiyoshi_penny

2. Lớp Manti Từ vỏ Trái Đất cho tới độ sâu 2900 km là lớp Manti (còn gọi là bao Manti). Lớp này chiếm hơn 80% thể tích và 68.5% khối lượng của Trái Đất, gồm tầng Manti trên và tầng Manti dưới Tầng Manti trên rất đậm đặc, vật chất ở trạng thái quánh dẻo Vật chất trong tầng Manti dưới ở trạng thái lỏng Vỏ Trái Đất cùng phần trên của lớp Manti (đến độ sâu khoảng 100 km) tạo thành lớp vỏ cứng ở ngoài cùng của Trái Đất, gọi chung là thạch quyển. © 2007 kiyoshi_penny

3. Nhân Trái Đất Lớp trong cùng là nhân Trái Đất (hay còn gọi là lõi). Lớp này có độ dày khoảng 3470 km Từ 2900 km đến 5100 km là nhân ngoài, nhiệt độ khoảng 5000 ˚ C, áp suất từ 1.3 đến 3.1 triệu atm và vật chất ở trạng thái lỏng Từ 5100 đến 6370 km là nhân trong, áp suất từ 3 đến 3.5 triệu atm, vật chất ở trạng thái rắn Thành phần chủ yếu của nhân Trái Đất là những kim loại nặng như Ni, Fe nên người ta còn gọi là nhân Nife © 2007 kiyoshi_penny

II. Thuyết kiến tạo mảng Các mảng kiến tạo không chỉ là những bộ phận lục địa nổi trên bể mặt đất mà còn bao gồm cả những bộ phận lớn của đáy đại dương. Các mảng kiến tạo nhẹ, nổi trên một lớp vật chất quánh dẻo thuộc phần trên của lớp Manti. Chúng không đứng yên mà dịch chuyển do hoạt động dòng đối lưu vật chất quánh dẻo và nhiệt độ cao ở lớp Manti Trong khi dịch chuyển, các mảng kiến tạo có thể tách rời nhau, xô vào nhau hoặc hút chờm lên nhau © 2007 kiyoshi_penny

Mảng Bắc Mĩ Mảng Juan de Fuca Mảng TBD Mảng Cocos Mảng Philippine Mảng Ả Rập Mảng Châu Phi Mảng Nam Mĩ Mảng Scotia Mảng Nam Cực Mảng Nazca Mảng Caribbean © 2007 kiyoshi_penny Mảng Âu - Á Mảng Âu - Á Mảng Ấn Độ Mảng Australian Mảng Australian

Bảy mảng kiến tạo lớn: 1. Mảng Thái Bình Dương 2. Mảng Ấn Độ - Australian 3. Mảng Âu – Á 4. Mảng Châu Phi 5. Mảng Bắc Mĩ 6. Mảng Nam Mĩ 7. Mảng Nam Cực Bảy mảng kiến tạo khác: 1. Mảng Ả Rập 2. Mảng Caribbean 3. Mảng Cocos 4. Mảng Juan de Fuca 5. Mảng Nazca 6. Mảng Philippine 7. Mảng Scotia © 2007 kiyoshi_penny

© 2007 kiyoshi_penny

Khi các mảng kiến tạo rời xa nhau sẽ tạo ra khe nứt nên dung nham bazan dưới lòng đất trào phun lên, tạo ra các dãy núi ngầm dưới đại dương với những núi lửa dưới biển hoặc trên cạn. Ranh giới giữa hai mảng xa rời nhau ra gọi là ranh giới xây dựng vì tại đây luôn tạo ra vỏ mới ở các dãy núi giữa đại dương. Khi hai mảng đều cùng là mảng lục địa mà chạm nhau thì chúng sẽ nén vào nhau và nâng lên cao tạo ra các rặng núi © 2007 kiyoshi_penny

..::The end ::.. © 2007 kiyoshi_penny

Add a comment

Related pages

Geography 10_period 7 - Education - documents.tips

Geography 10_period 7. by kiyoshi. on May 27, 2015. Report Category: Education
Read more

Kallestad, Beth / Accelerated Human Geography 10 (Period 1)

Accelerated Human Geography 10 (Period 1) Accelerated World History 9 Study Guides; TEACHER WEBSITES. ... Unit 7: Cultural Geography – Global Context: ...
Read more

Global Studies and Geography Periods 3 and 7 - Welcome to ...

Click the file below for instructions to sign up for text/ email reminders regarding Global Studies Class. (Make sure you sign up for your class period!)
Read more

Norwood-Norfolk - Social 10R : Social 10 Regents Overview

Period 1 (7:40-8:27)-Available for extra help Period 2 (8:30-9:12)-Global History and Geography 10 Period 3 (9:15-9:57)-Global History and Geography 9 Honors
Read more

Kallestad, Beth / Ms. Kallestad - Saint Paul Public ...

Accelerated Human Geography 10 (Period 1) ... Ms. Kallestad . ... (Periods 2,4,5 & 7) Accelerated Human Geography 10 (Period 1)
Read more

Timetable for all GCSE and End of Year Exams. Period 1

Timetable for all GCSE and End of Year Exams. ... Yr 9 geography Period 2 Yr 8 language ... English Year 10 Period 3 Yr 7 English
Read more

Mr - SharpSchool

Period 7 Geography Classword: baumgartner7geo09_10. Period 7 Geography Password: student ID number. Themes and Units. INTRODUCTION TO THE COURSE.
Read more

physical geography Chapter 7 - Education - documents.tips

physical geography Chapter 7. by rising-dawn-khuhawar. on Aug 19, 2015. Report Category: Education
Read more