Geografie economica mondiala

50 %
50 %
Information about Geografie economica mondiala
Education

Published on March 6, 2014

Author: JigoriaOpreaLiviu

Source: slideshare.net

Description

Geografie economica, seminarul 1

Geografie economică Curs: Prof. univ. Dr. Remus Creţan LP: Drd. Liviu Jigoria-Oprea

Geografia economică • studiază spaţiul unde se produc bunurile şi serviciile, fluxurile pe care le produc acestea, ca şi factorii de producţie, condiţiile şi resursele punerii lor în valoare; • explică modul în care omul exploatează resursele naturale, localizarea activităţilor economice şi formarea sistemelor de transport şi comerţ (Creţan, 2010).

Geografia economică • Prima fază ▫ Descriptivă ▫ Enumerativă ▫ Deterministă • A doua fază ▫ Teoretizată ▫ Generalizată ▫ Voluntaristă (planificată) • Noua geografie economică ▫ Relaţională ▫ Dezvoltare durabilă

Tipuri de economie • Capitalistă ▫ Sectorul dominant - privat ▫ Competivitate şi concurenţă liberă ▫ Dezvoltare inegală • Socialistă (comunistă) ▫ Privatul e înlocuit de social ▫ Economie planificată, centralizată ▫ Piaţă închisă

Procese actuale • Globalizarea - reprezintă procesul prin care distanţa geografică devine un factor tot mai puţin important în stabilirea şi dezvoltarea relaţiilor transfrontaliere de natură economică, politică şi socio-culturală. ▫ Obiective:  Prosperitate  Egalizare economică ▫ Consecinţe negative:  Competivitatea – dezindustrializare, delocalizare  Creşterea inegalităţii economice

• Primul val al globalizării (sec. XIX şi începutul sec. XX) – scăderea costurilor de transport, micşorarea tarifelor vamale şi crearea unor noi căi şi mijloace de transport (calea ferată-transportul feroviar) au dus la creşterea exporturilor, iar mai apoi a migraţiilor datorită dezovoltării economice a unor teritorii relativ nou descoperite şi colonizate (America de Nord, Australia). • Al doilea val de globalizare (1950 – 1980) – caracterizat de o liberalizare selectivă (doar pentru ţările dezvoltate) a comerţului cu bunuri, ceea ce duce la apariţia aglomerărilor economice şi economia de scară în aceste ţări şi la apariţia inegalităţilor între Nord şi Sud. • Al treilea val de globalizare (după 1980) ▫ Triadizarea/tripolarizarea – SUA, UE şi Japonia (împreună cu alte state din SE Asiei) ▫ Liberarizarea mai mare a comerţului ▫ Multinaţionalizarea ▫ Creşterea exporturilor servicilor ▫ Creşterea migraţiei internaţionale

Procese actuale • Delocalizarea include dezvoltarea de activităţi economice ale unei companii (parţial sau total) în altă zone geografică. ▫ Cauze – costurile scăzute (ale forţei de muncă, materiilor prime, taxe mai mici etc.) ▫ Consecinţe – dezechilibre * Profiturile obţinute în urma delocalizării sunt utilizate pentru modernizarea tehnologiilor în ţara în care îşi are sediul firma-mamă – procesul de relocalizare • Glocalizarea se referă la un produs sau serviciu care este dezvoltat şi distribuit la nivel global, dar este, de asemenea, adaptat pentru a se potrivi utilizatorului sau consumatorului dintr-o piaţă locală (think global, act local).

LP2 - Tipuri de agricultură pe glob/Regiuni agricole (2) LP3 - Cultura plantelor (4) LP4 - Distribuţia cerealelor pe glob LP5 - Distribuţia resurselor pe glob/industria extractivă LP6 - Marile regiuni industriale ale Terrei (2) LP7 - Tipuri de industrie pe glob (4) LP8 - Industria energiei electrice LP9 - Tipuri de transporturi (2) LP10 - Harta căilor de comunicaţii ale Europei LP11 - Tipuri de turism (2) LP12 - Regiunile turistice ale globului (2) LP13 – Organizaţiile şi ansamblurile economice (2) LP14 - EVALUARE

LP2 - Tipuri de agricultură pe glob • Agricultura de subzistenţă • Agricultura modernă (intensivă) LP3 - Cultura plantelor • Cultura cerealelor • Plantele tehnice • Leguminoasele • Pomicultura LP6 - Marile regiuni industriale ale Terrei • Exemplu: Boston – Philadelphia; Tokyo – Kobe etc. LP7 - Tipuri de industrie pe glob • Industria energiei electrice • Industria metalurgică • Industria constructoare de maşini • Industria chimică LP9 - Tipuri de transporturi • La alegere – rutiere, feroviare, maritime, fluviale, aeriene; LP11 - Tipuri de turism • La alegere – turism montan, turism balnear, turism sportiv, turism cultural, turism religios, agroturism etc. LP12 - Regiunile turistice ale globului • Prezentare la alegere 2 regiuni turistice ale Terrei LP13 – Organizaţiile şi ansamblurile economice • Prezentarea organizaţiilor economice (la alegere 2): UE, AELS, CEFTA, CEMN, NAFTA, MERCOSUR, APEC, OPEC etc.

Cerinţe evaluare • Prezentări pe temele alese (15-20 min/pers.) • Proiect final (cu tema aleasă la prezentare) ▫ Modele digitale (hărţi) ▫ Minim 10 pagini ▫ Bibliografie • Anexă cu toate hărţile realizate în cadrul seminariilor

Bibliografie • Bran, F., Istrate, I., Roşu, A.G. (1996), “Geografie economică mondială” • Creţan, R. (2010), “Geografie economică mondială”, Editura Mirton, Timişoara • Negoescu, B., Vlăsceanu, G. (1998), “Terra geografie economică”, Editura Teora, Bucureşti • Negoescu, B., Vlăsceanu, G. (2001), “Geografie economică – Resursele Terrei”, Editura Meteora press, Bucureşti • Peptănatu, D. (2009), “Geografie economică mondială”, Editura Credis, Bucureşti • Truţi, S., Popa, N., Creţan, R. (1996), “Geografie economică mondială”, Tipografia Universităţii de Vest, Timişoara

Add a comment

Related presentations

Related pages

Geografie economică mondială - economica.pdf | Index-Files.top

Searches related to geografie economica mondiala. geografie economica mondiala. geografi. economia mondiala. abreviaturas economicas. gbpp geografi ...
Read more

GEOGRAFIE ECONOMICA MONDIALA MANUAL UNIVERSITAR - Free PDF ...

GEOGRAFIE ECONOMICA MONDIALA MANUAL UNIVERSITAR Free PDF Books Epub Download GEOGRAFIE ECONOMICA MONDIALA MANUAL UNIVERSITAR PDF Share on Twitter facebook
Read more

Geografie Economica Mondiala - Scribd

Geografie Economica Mondiala - Free download as Word Doc (.doc), PDF File (.pdf), Text File (.txt) or read online for free.
Read more

Geografie Economica Mondiala - Curs Online - scribd.com

Universitatea Creştină “Dimitrie Cantemir” Facultatea de RelaŃii Economice InternaŃionale Braşov. Cursuri online GEOGRAFIE ECONOMICĂ MONDIALĂ
Read more

Geografie economică - 0205010111_Geografie_economica.pdf ...

>Geografie economică - 0205010111_Geografie_economica.pdf | Index-of-Files.name
Read more

GEOGRAFIE ECONOMICA MONDIALA MANUAL UNIVERSITAR - ebookplus.in

GEOGRAFIE ECONOMICA MONDIALA MANUAL UNIVERSITAR - Are you searching for GEOGRAFIE ECONOMICA MONDIALA MANUAL UNIVERSITAR Books? Now, you will be happy
Read more

Geografia economica mondiala referat

Geografia economica mondiala. 1. Explicati care este importanta unor blocuri economice in dezvoltarea activitatilor industriale.
Read more

UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI FACULTATEA DE GEOGRAFIE

GEOGRAFIE ECONOMICˆ MONDIALˆ 7 CAPITOLUL 1 INTRODUCERE ˛N GEOGRAFIA ECONOMICˆ Cuprins: 1. Obiectivele unitªþii de învªþare 2. Geografia economicª ...
Read more

Geografie Economica Mondiala - Curs Online

Universitatea Creştină “Dimitrie Cantemir” Facultatea de RelaŃii Economice InternaŃionale Braşov. Cursuri online GEOGRAFIE ECONOMICĂ MONDIALĂ
Read more