Genetski modifikovana hrana

50 %
50 %
Information about Genetski modifikovana hrana

Published on February 28, 2014

Author: enchi88

Source: slideshare.net

Description

Genetski inženjering u praktičnoj primeni-prehrambena industrija i poljoprivreda.

Autor: učenik Bakić B.

Uradio:Branislav Bakic

Genetski modifikovani organizmi se mogu definisati kao organizmi u kojima je genetski materijal (DNK) izmenjen na veštacki način. Tehnologija kojom se to postiže se često naziva “moderna biotehnologija”,”genetska tehnologija” ili “genetski inženjering”Ovom tehnologijom je takoĎe moguće selektovani gen iz jednog organizma uneti u drugi, čak meĎu vrstama koje nisu srodne.

Čovek genetski "modifikuje", menja vekovima. Od hrane do životinja. MeĎutim, u prošlosti je postojala samo jedna metoda - selekcija.

Prva modifikovana biljka koja se pojavila na tržištu je paradajz, još 1994. godine. Od tada ne prestaje proizvodnja genetski modifikovanih biljaka. Najviše se gaje soja, kukuruz, uljana repica, pamuk.

Svetska zdravstvena organizacija (WHO) nabraja potencijalne rizike za ljudsko zdravlje,a medju nijma se ističe: direktan uticaj na ljudsko zdravlje – toksičnost.

Medjutim,zagovornici biotehnologije navode da nema dokaza da izmenjeni organizmi nepovoljnije deluju na životnu sredinu ili ispravnost namirnica,i ističu da su modifikovane biljke veoma korisne za savremeni svet.

Genetski mosifikovana hrana se najviše proizvodi u Americi, Australiji, Brazilu, Argentini, Kini i Japanu.

Add a comment

Related pages

Genetski modifikovana hrana (opasne materije) - YouTube

Alex Jons - HRANA-NAJVEĆA TAJNA JE RAZOTKRIVENA aditivi u hrani, genetskia istrazivanja i novi svetski poredak, hrana i pica koja izazivaju ...
Read more

Šta je genetski modifikovana hrana? - Story.rs ...

Šta je genetski modifikovana hrana? Koliko znamo o genetski modifikovanim organizmima od kojih nastaje hrana, ima li posledica od njenog konzumiranja i na ...
Read more

Genetski modifikovana hrana - Preko ramena onlajn časopis

Genetski modifikovani organizmi se mogu definisati kao organizmi u kojima je genetski materijal DNK izmenjen na veštacki način. Tehnologija kojom se to ...
Read more

Genetski modifikovana hrana! Više stete/koristi ...

(Postirano u ovom forumu jer isti razlozi su identicni za niz zemalja iz prostora bivse Jugoslavije.) Tema hrana. Sa jedne strane imate prirodnu hranu ...
Read more

Genetski modifikovana hrana i u Srbiji | Ekonomija ...

ZVANIČNO je zabranjena, ali i u Srbiji se već koristi genetski modifikovana hrana. Uvozimo meso iz zemalja gde se uveliko stoka hrani žitaricama sa ...
Read more

Genetski modifikovana hrana - Wikipedia, slobodna ...

Genetski modifikovana hrana (GM hrana ili biotehnološka hrana) jeste hrana proizvedena od organizama koji su bili podvrgnuti posebnim izmjenama unutar ...
Read more

genetski modifikovana hrana - YouTube

Takozvana procena rizika GMO je uvedena u regulatorni sistem EU, koja kroz svoju posebnu proceduru i formirano nadležno telo- zvano EFSA- vrši ...
Read more

Genetski modifikovana hrana - MyCity

OPREČNI STAVOVI O GENETSKI MODIFIKOVANOJ HRANI NAUKA - Subota, Januar 28, 2006 13:29 RTS Genetički inženjering zauzima značajno mesto u svetskoj ...
Read more

Tag / Genetski modifikovana hrana / Vesti online

U Srbiji se stalno ističe da je genetski modifikovana hrana hrana štetna i opasna po ljudsko zdravlje, ali svake godine sve je više njiva koje su ...
Read more

Istina o genetski modifikovanoj hrani i GMO – Šta je ...

Jedini siguran dokaz koji imamo da genetski modifikovana hrana jeste dobra, to je iz ekonomskih razloga. Da li za sve u lancu, ili samo one koji imaju monopol?
Read more