Gedoopt in mijn plaats

50 %
50 %
Information about Gedoopt in mijn plaats
Spiritual

Published on March 7, 2014

Author: KerkNoordwolde

Source: slideshare.net

Description

Voorganger ds JJ Douma v/d Molen
organist dhr de Harder
luister mee via www.kerknoordwolde.nl

Welkom Voorganger ds Douma – v/d Molen organist dhr de Harder Thema: “ Gedoopt in mijn plaats”

VDD G 192 – 1, 2, 6 O kostbaar kruis

O kostbaar kruis, o wonder Gods (LvdK 192) t. I. Watts; m. E. Miller; v. W. Barnard

O kostbaar kruis, o wonder Gods (LvdK 192) t. I. Watts; m. E. Miller; v. W. Barnard

O kostbaar kruis, o wonder Gods (LvdK 192) t. I. Watts; m. E. Miller; v. W. Barnard

Welkom Voorganger ds Douma – v/d Molen organist dhr de Harder Thema: “Gedoopt in mijn plaats”

Intochtslied P 31 – 1, 4 Op U vertrouw ik Heer ….

Psalm 31 (LvdK) t. A.C. den Besten; m. L. Bourgeois 1551

Psalm 31 (LvdK) t. A.C. den Besten; m. L. Bourgeois 1551

Psalm 31 (LvdK) t. A.C. den Besten; m. L. Bourgeois 1551

Psalm 31 (LvdK) t. A.C. den Besten; m. L. Bourgeois 1551

Stil gebed Votum en Groet Ere zij de Vader en de Zoon En de Heilige Geest, Als in den beginne, nu en immer, En van eeuwigheid tot eeuwigheid. Amen.

Lied van de verootmoediging G 187 – 1 Daar gaat een lam en draagt …

Daar gaat een lam (LvdK 187) t. P. Gerhardt; v. A.C. den Besten; m. Straatsburg 1525

Daar gaat een lam (LvdK 187) t. P. Gerhardt; v. A.C. den Besten; m. Straatsburg 1525

Daar gaat een lam (LvdK 187) t. P. Gerhardt; v. A.C. den Besten; m. Straatsburg 1525

Genadeverkondiging uit 2 Cor. 5 : 21 Want Hem Die geen zonde gekend heeft, heeft Hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in Hem.

G 187 – 2 Ik zal daarvoor mijn leven …

Daar gaat een lam (LvdK 187) t. P. Gerhardt; v. A.C. den Besten; m. Straatsburg 1525

Daar gaat een lam (LvdK 187) t. P. Gerhardt; v. A.C. den Besten; m. Straatsburg 1525

Daar gaat een lam (LvdK 187) t. P. Gerhardt; v. A.C. den Besten; m. Straatsburg 1525

Wetslezing : Titus 2 : 11 t/m 3 : 8 11 Want de zaligmakende genade van God is verschenen aan alle mensen, 12 en leert ons de goddeloosheid en de wereldse begeerten te verloochenen en in deze tegenwoordige wereld bezonnen, rechtvaardig en godvruchtig te leven,

13 terwijl wij verwachten de zalige hoop en verschijning van de heerlijkheid van de grote God en onze Zaligmaker, Jezus Christus. 14 Hij heeft Zichzelf voor ons gegeven, opdat Hij ons zou vrijkopen van alle wetteloosheid en voor Zichzelf een eigen volk zou reinigen, ijverig in goede werken.15 Spreek over deze dingen, bemoedig en wijs met alle gezag terecht. Laat niemand u verachten.

1 Herinner hen eraan dat zij de overheden en machten onderdanig behoren te zijn, dat zij hun gehoorzaam zijn en dat zij tot elk goed werk bereid zijn, 2 dat zij niemand belasteren, niet strijdlustig zijn maar welwillend, en alle zachtmoedigheid bewijzen aan alle mensen. 3 Want ook wij waren voorheen onverstandig, ongehoorzaam,

dwalend, verslaafd aan allerlei begeerten en hartstochten, levend in slechtheid en afgunst, hatelijk en elkaar hatend. 4 Maar toen de goedertierenheid van God, onze Zaligmaker, en Zijn liefde tot de mensen verschenen is, 5 maakte Hij ons zalig, niet op grond van de werken van rechtvaardigheid die wij gedaan zouden hebben,

maar vanwege Zijn barmhartigheid, door het bad van de wedergeboorte en de vernieuwing door de Heilige Geest. 6 Die heeft Hij in rijke mate over ons uitgegoten door Jezus Christus, onze Zaligmaker, 7 opdat wij, gerechtvaardigd door Zijn genade, erfgenamen zouden worden, overeenkomstig de hoop van het eeuwige leven.

8 Dit is een betrouwbaar woord en ik wil dat u deze dingen sterk benadrukt, opdat zij die in God geloven, ervoor zouden zorgen dat zij anderen voorgaan in het doen van goede werken. Deze dingen zijn goed en nuttig voor de mensen.

G 187 – 3 Ik zal mij in uw …

Daar gaat een lam (LvdK 187) t. P. Gerhardt; v. A.C. den Besten; m. Straatsburg 1525

Daar gaat een lam (LvdK 187) t. P. Gerhardt; v. A.C. den Besten; m. Straatsburg 1525

Daar gaat een lam (LvdK 187) t. P. Gerhardt; v. A.C. den Besten; m. Straatsburg 1525

Gebed om de verlichting met de Heilige Geest.

ELB 278 Laat de kinderen tot Mij komen

Laat de kindren tot Mij komen (EL278) t. naar H.J.W.Modderman, m. W. ter Burg

Laat de kindren tot Mij komen (EL278) t. naar H.J.W.Modderman, m. W. ter Burg

Laat de kindren tot Mij komen (EL278) t. naar H.J.W.Modderman, m. W. ter Burg

Laat de kindren tot Mij komen (EL278) t. naar H.J.W.Modderman, m. W. ter Burg

Wij gaan, tot straks!

Schriftlezingen: Mat 3:1-6 + 13- 17 HSV

1 In die dagen trad Johannes de Doper op en hij predikte in de woestijn van Judea, 2 en zei: Bekeer u, want het Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. 3 Want deze is het over wie gesproken werd door de profeet Jesaja toen hij zei: De stem van een die roept in de woestijn: Maak de weg van de Heere gereed, maak Zijn paden recht.

4 Deze Johannes had kleding van kameelhaar en een leren gordel om zijn middel; zijn voedsel was sprinkhanen en wilde honing. 5 Toen liep Jeruzalem, heel Judea en heel het land rondom de Jordaan naar hem uit, 6 en zij werden door hem gedoopt in de Jordaan, terwijl zij hun zonden beleden.

Johannes doopt Jezus 13 Toen kwam Jezus van Galilea naar de Jordaan, naar Johannes, om door hem gedoopt te worden. 14 Maar Johannes wilde Hem hiervan weerhouden en zei: Ik heb het nodig door U gedoopt te worden, en komt U naar mij? 15 Maar Jezus antwoordde hem en zei: Laat het nu gebeuren, want op deze wijze past het ons alle gerechtigheid te vervullen. Toen liet hij het Hem toe.

16 En nadat Jezus gedoopt was, kwam Hij meteen op uit het water; en zie, de hemelen werden voor Hem geopend, en Hij zag de Geest van God als een duif neerdalen en op Zich komen. 17 En zie, een stem uit de hemelen zei: Dit is Mijn geliefde Zoon, in Wie Ik Mijn welbehagen heb!

ELB 118 Hij kwam bij ons heel gewoon

Hij kwam bij ons heel gewoon (EL 118) t. & m. G. Kendrick; E. & R. Zuiderveld-Nieman

Hij kwam bij ons heel gewoon (EL 118) t. & m. G. Kendrick; E. & R. Zuiderveld-Nieman

Hij kwam bij ons heel gewoon (EL 118) t. & m. G. Kendrick; E. & R. Zuiderveld-Nieman

Hij kwam bij ons heel gewoon (EL 118) t. & m. G. Kendrick; E. & R. Zuiderveld-Nieman

Hij kwam bij ons heel gewoon (EL 118) t. & m. G. Kendrick; E. & R. Zuiderveld-Nieman

Hij kwam bij ons heel gewoon (EL 118) t. & m. G. Kendrick; E. & R. Zuiderveld-Nieman

Hij kwam bij ons heel gewoon (EL 118) t. & m. G. Kendrick; E. & R. Zuiderveld-Nieman

Hij kwam bij ons heel gewoon (EL 118) t. & m. G. Kendrick; E. & R. Zuiderveld-Nieman

“Gedoopt in mijn plaats” 15 Maar Jezus antwoordde hem en zei: Laat het nu gebeuren, want op deze wijze past het ons alle gerechtigheid te vervullen. Toen liet hij het Hem toe.

ELB 299 Welk een Vriend …

Welk een vriend is onze Jezus (EL 299) t. J. Scriver; m. C.C. Converse; v. Joh. De Heer

Welk een vriend is onze Jezus (EL 299) t. J. Scriver; m. C.C. Converse; v. Joh. De Heer

Welk een vriend is onze Jezus (EL 299) t. J. Scriver; m. C.C. Converse; v. Joh. De Heer

Welk een vriend is onze Jezus (EL 299) t. J. Scriver; m. C.C. Converse; v. Joh. De Heer

Welk een vriend is onze Jezus (EL 299) t. J. Scriver; m. C.C. Converse; v. Joh. De Heer

Welk een vriend is onze Jezus (EL 299) t. J. Scriver; m. C.C. Converse; v. Joh. De Heer

Dank gebed en voorbeden.

collecte 1ste Kindertehuis Horeb 2de eigen gemeente

Slotzang G 182 – 1, 5, 6 Jezus leven van ons leven

Jezus leven van ons leven (LvdK 182) v. J.W. Schulte Nordholt; m. W. Wessnitzer

Jezus leven van ons leven (LvdK 182) v. J.W. Schulte Nordholt; m. W. Wessnitzer

Jezus leven van ons leven (LvdK 182) v. J.W. Schulte Nordholt; m. W. Wessnitzer

Jezus leven van ons leven (LvdK 182) v. J.W. Schulte Nordholt; m. W. Wessnitzer

Jezus leven van ons leven (LvdK 182) v. J.W. Schulte Nordholt; m. W. Wessnitzer

Jezus leven van ons leven (LvdK 182) v. J.W. Schulte Nordholt; m. W. Wessnitzer

Zegen 3 x amen

Add a comment

Related presentations

How to do Voodoo

How to do Voodoo

November 11, 2014

How to do Voodoo Are you working too hard and not getting the results?? Well,...

LA VERDAD SOBRE LA MUERTE

LA VERDAD SOBRE LA MUERTE

October 24, 2014

Donde van las personas despues de muerto?

Son simples cuestiones que, aunque puedan resultar a priori inocentes, albergan in...

"The souls of the just are in the hand of God, and no torment shall touch them. " ...

Boletín de 02/11/2014

Boletín de 02/11/2014

November 1, 2014

Boletín de 02/11/2014

Omms News 10-07-2014

Omms News 10-07-2014

November 4, 2014

Omms News 10-07-2014

Related pages

Gedoopt in mijn plaats - Spiritual - docslide.nl

1. Welkom Voorganger ds Douma – v/d Molen organist dhr de Harder Thema: “ Gedoopt in mijn plaats” 2. VDD G 192 – 1, 2, 6 O kostbaar kruis
Read more

[FF] Jouw plaats is mijn plaats - YouTube

Standard YouTube License; Loading ... 1973 WILL TURA er is een plaats in mijn armen - Duration: 3:09. spoteach 1,509 views. 3:09 Veertje goed ; ...
Read more

doopkaarten, doopteksten, kaarten bestellen | printsy.nl

Op dag datum word ik om tijdstip gedoopt. In de naam kerk te plaats ... omdat ik dan gedoopt worden mag! Mijn ouders ontvangen je graag eerst thuis, rond tijd.
Read more

plaats in mijn leven - YouTube

Want to watch this again later? Sign in to add this video to a playlist. sanne plaats in mijn leven
Read more

Gedoopt in Christus Jezus - In Geest en Waarheid

Gedoopt in Christus Jezus ... dood" betrekking heeft op een ceremonie met water in plaats van op de doop ... God!" (Ps.18:32). De Heer is "mijn vesting en ...
Read more

Doopsel - IDGP

Maar hoe graag ze soms ook zouden willen dat hun kleinkind wordt gedoopt, ze mogen dat niet in de plaats van de ouders ... Waarom heb ik mijn kinderen ...
Read more

ING

Hier sollte eine Beschreibung angezeigt werden, diese Seite lässt dies jedoch nicht zu.
Read more

Doop (sacrament) - Wikipedia

Hierbij speelt op de achtergrond mee de gedachte dat de doop in plaats ... Een protestants gedoopt kind ... Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn ...
Read more