Gebelikte Akciğer Hastalıkları - www.jinekolojivegebelik.com

67 %
33 %
Information about Gebelikte Akciğer Hastalıkları - www.jinekolojivegebelik.com

Published on June 5, 2008

Author: jinekolojivegebelik

Source: slideshare.net

Description

Gebelikte Akciğer Hastalıkları - www.jinekolojivegebelik.com

GEBELİK ve AKCİĞER HASTALIKLARI 2008

Gebelikte solunum sisteminde görülen degişiklikler Solunum hızı sabit olup tidal hacmin artışı bir dakikalık ventilasyonu %40 artırır. Hiperventilasyon oluşur, alveolar CO2 azalır,kan pH’ı 7.45 civarında minimal alkalidir,respiratuvar alkaloz oluşur. İnspiratuvar kapasite artar Fonksiyonel rezidüel kapasite azalır Expiratuvar rezerv hacmi ve rezidüel hacim düşer Vital kapasite değişmez.

Solunum hızı sabit olup tidal hacmin artışı bir dakikalık ventilasyonu %40 artırır.

Hiperventilasyon oluşur, alveolar CO2 azalır,kan pH’ı 7.45 civarında minimal alkalidir,respiratuvar alkaloz oluşur.

İnspiratuvar kapasite artar

Fonksiyonel rezidüel kapasite azalır

Expiratuvar rezerv hacmi ve rezidüel hacim düşer

Vital kapasite değişmez.

Normal gebede arteryel kan gazları: pCO2  (26 - 30 mm Hg), pO2  (99 - 106 mm Hg), pH: N veya hafif  (7.42 -7.46)

Normal gebede arteryel kan gazları:

pCO2  (26 - 30 mm Hg), pO2  (99 - 106 mm Hg),

pH: N veya hafif  (7.42 -7.46)

GEBELİK DİSPNESİ Gebe kadınların %70’inden fazlasında farklı düzeyde dispne görülür 28-31. haftalarda pik yapar Sıklıkla istirahatte kendiliğinden oluşur ve egzersizle ilişkili değildir Diğer dispne nedenleri ile ayırıcı tanı yapılmalı, (tromboemboli,astım,kardiak hastalık) O2 saturasyonu,göğüs filmi,V&Q sintigrafisi,EKG,BT isrenebilir

Gebe kadınların %70’inden fazlasında farklı düzeyde dispne görülür

28-31. haftalarda pik yapar

Sıklıkla istirahatte kendiliğinden oluşur ve egzersizle ilişkili değildir

Diğer dispne nedenleri ile ayırıcı tanı yapılmalı, (tromboemboli,astım,kardiak hastalık)

O2 saturasyonu,göğüs filmi,V&Q sintigrafisi,EKG,BT isrenebilir

GEBELİK ve ASTIM

TANIM Nöbetler şeklinde öksürük, dispne, hışıltılı solunum, göğüste tıkanıklık yakınmaları Kronik hava yolu inflamasyonu Bronş aşırı duyarlılığı Diffüz, değişken, genellikle reverzibl hava yolu obstrüksiyonu

Nöbetler şeklinde öksürük, dispne, hışıltılı solunum, göğüste tıkanıklık yakınmaları

Kronik hava yolu inflamasyonu

Bronş aşırı duyarlılığı

Diffüz, değişken, genellikle reverzibl hava yolu obstrüksiyonu

EPİDEMİYOLOJİ Görülme sıklığı Türkiye; Çocuk %5-10 Erişkin >%5 Gebeliklerin % 1-4 astımla komplike olur, Tüm gebeliklerin % 0.05-2’sinde hayatı tehdit eden astım veya status asmatikus bildirimiştir

Görülme sıklığı

Türkiye; Çocuk %5-10

Erişkin >%5

Gebeliklerin % 1-4 astımla komplike olur,

Tüm gebeliklerin % 0.05-2’sinde hayatı tehdit eden astım veya status asmatikus bildirimiştirRİSK FAKTÖRLERİ Kişisel Faktörler Genetik Atopi Bronş hiperreaktivitesi Cinsiyet Etnik köken Çevresel Etkenler: Allerjenler Solunum sistemi enfeksiyonları Sigara Hava kirliliği Meslek Sosyoekonomik düzey Aile büyüklüğü Diyet Obezite ASTIM Tetikleyiciler: Allerjenler, Solunum yolu inf., Egzersiz, Hava kirliliği, Besinsel katkı mad., İlaçlar

Kişisel Faktörler

Genetik

Atopi

Bronş hiperreaktivitesi

Cinsiyet

Etnik köken

TANIM: Oluşumuna yönelik İnflamasyon çevresel risk faktörleri ve genetik (nedenler) havayolu hiperreaktivitesi SEMPTOMLAR havayolu obstrüksiyonu tetikleyiciler

PATOGENEZ ÇEVRESEL ETKENLER AKUT DEĞİŞİKLİKLER Bronkokonstriksiyon, Mukus artışı , Vazodilatasyon, Ödem, Bronş hiperrreaktivitesi KALICI DEĞİŞİKLİKLER Bronş düz kası hipertrofisi, Mukus bezi hiperplazisi, Revaskülarizasyon , Subepitelyal fibrozis İNFLAMASYON GENETİK

 

GEBELİĞİN ASTIMA ETKİSİ Gebelikte astım: Ağırlaşabilir (1/3) Daha hafif astım şeklinde seyredebilir (1/3) Gebelik öncesine göre farklılık göstermeyebilir (1/3). Genel olarak daha ağır astım ise – gebelik döneminde daha ağırlaşma gösterir. Gebeliğin astıma etkileri sonraki gebeliklerde de benzer. Gebelikte astımın seyrini değiştiren mekanizmalar bilinmiyor. Biyokimyasal,fizyolojik,psikolojik faktörler astım seyrini değiştirebilir .

Gebelikte astım:

Ağırlaşabilir (1/3)

Daha hafif astım şeklinde seyredebilir (1/3)

Gebelik öncesine göre farklılık göstermeyebilir (1/3).

Genel olarak daha ağır astım ise – gebelik döneminde daha ağırlaşma gösterir.

Gebeliğin astıma etkileri sonraki gebeliklerde de benzer.

Gebelikte astımın seyrini değiştiren mekanizmalar bilinmiyor. Biyokimyasal,fizyolojik,psikolojik faktörler astım seyrini değiştirebilir .

Gebelikte astımın şiddetinin hafiflemesini sağlayan faktörler: Progesteron – bronkodilatasyon Dolaşımda histaminaz  Serum serbest kortizol akciğere etkisi Glukokortikoid araclılı  adrenerjik cevaplılık  PGI2 – bronş stabilizasyonu Endojen veya eksojen bronkodilatörlerin prot.bağ  PGE2 - bronkodilatasyon (son 4 h) Fetusun aşağı inmesi (son 4 h)

Progesteron – bronkodilatasyon

Dolaşımda histaminaz 

Serum serbest kortizol akciğere etkisi

Glukokortikoid araclılı  adrenerjik cevaplılık 

PGI2 – bronş stabilizasyonu

Endojen veya eksojen bronkodilatörlerin prot.bağ 

PGE2 - bronkodilatasyon (son 4 h)

Fetusun aşağı inmesi (son 4 h)

Gebelikte astım şiddetini artıran faktörler -1 Glukokortikoid reseptörlerine progesteron, aldosteron ve deoksikortizonun kompetetif bağlanması  kortizole pulmoner cevapsızlık PGF2  - bronkokonstriksiyon FRC nin azalması – havayolunun tidal solunumda kapanması ve ventilasyon-perfüzyon oranı değişiklikleri

Glukokortikoid reseptörlerine progesteron, aldosteron ve deoksikortizonun kompetetif bağlanması  kortizole pulmoner cevapsızlık

PGF2  - bronkokonstriksiyon

FRC nin azalması – havayolunun tidal solunumda kapanması ve ventilasyon-perfüzyon oranı değişiklikleri

Gebelikte astım şiddetini artıran faktörler-2 Pulmoner kapiller permeabilite  Nazal konjesyon- üst HY direncinde artma Akciğer ulaşan plasental MBP Viral veya bakteryel solunum yolu infek. GER Stres Diaframın genişleyen uterus nedeniyle 2.3. trimesterde yukarı itilmesi

Pulmoner kapiller permeabilite 

Nazal konjesyon- üst HY direncinde artma

Akciğer ulaşan plasental MBP

Viral veya bakteryel solunum yolu infek.

GER

Stres

Diaframın genişleyen uterus nedeniyle 2.3. trimesterde yukarı itilmesi

İyi kontrol altına alınamayan astım: Perinatal mortalite DDT prematürite Preterm eylem Maternal hipertansiyon Plasenta previa Komplike doğum riskini arttırır. Astımın gebeliğe etkileri:

İyi kontrol altına alınamayan astım:

Perinatal mortalite

DDT

prematürite

Preterm eylem

Maternal hipertansiyon

Plasenta previa

Komplike doğum riskini

arttırır.

 

Perinatal komplikasyonların mekanizması: Maternal hipoksi Uteroplasental kan akımının azalması (hipotansiyona bağlı) Hipokapni, alkaloz (erken akut astım) fetal oksijenasyonu bozar.

Maternal hipoksi

Uteroplasental kan akımının azalması (hipotansiyona bağlı)

Hipokapni, alkaloz (erken akut astım)

fetal oksijenasyonu bozar.

Perinatal komplikasyonlar : Ağırlık derecesi / Astım kontrolü ile ilişkisi SFT (ort. FEV1 <%80) – prematüre, DDT  Semptomlar – İntermitan veya hafif persistan komplikasyon (-) Orta persistan astımda IUBG, DDT 2 kat  Gebelikte astım atağı- DDT 2.5 kat 

SFT (ort. FEV1 <%80) – prematüre, DDT 

Semptomlar – İntermitan veya hafif persistan komplikasyon (-)

Orta persistan astımda IUBG, DDT 2 kat 

Gebelikte astım atağı- DDT 2.5 kat 

TEDAVİ AMAÇLARI Allerjenler ve tetikleyici faktörlerden kaçınma Hasta eğitimi Maternal solunum fonksiyonları ve fetusun objektif takibi Farmakolojik tedavi (mümkün olan en az ilaçla optimal AC fonksiyonlarını sağlamak,fetusu hipoksiden korumak)

Allerjenler ve tetikleyici faktörlerden kaçınma

Hasta eğitimi

Maternal solunum fonksiyonları ve fetusun objektif takibi

Farmakolojik tedavi (mümkün olan en az ilaçla optimal AC fonksiyonlarını sağlamak,fetusu hipoksiden korumak)

HASTANIN EĞİTİMİ Tedavinin başarıya ulaşmasındaki en önemli basamak Genel astım hastalığı,semptomları,ne zaman yardım isteyeceği ,ilaç türleri ve etkileri anlatılmalı Peak flowmetre kullanımı öğretilmeli Uygun inhalasyon tekniği anlatılmalı Bireysel tedavi planı yapılmalı Çevrede alınacak önlemler Tedaviye uyumun önemi anlatılmalı

Tedavinin başarıya ulaşmasındaki en önemli basamak

Genel astım hastalığı,semptomları,ne zaman yardım isteyeceği ,ilaç türleri ve etkileri anlatılmalı

Peak flowmetre kullanımı öğretilmeli

Uygun inhalasyon tekniği anlatılmalı

Bireysel tedavi planı yapılmalı

Çevrede alınacak önlemler

Tedaviye uyumun önemi anlatılmalı

 

ASTIM İLAÇLARI Kontrol Edici İlaçlar İnhale ve sistemik steroidler Uzun etkili beta-2 agonistler Lökotrien reseptör antagonistleri Uzun etkili teofilin Kromonlar Semptom Giderici İlaçlar Kısa etkili beta-2 agonistler Teofilinler (İ.V. Formları) Antikolinerjikler Sistemik steroidler

Kontrol Edici İlaçlar

İnhale ve sistemik steroidler

Uzun etkili beta-2 agonistler

Lökotrien reseptör antagonistleri

Uzun etkili teofilin

Kromonlar

Semptom Giderici İlaçlar

Kısa etkili beta-2 agonistler

Teofilinler (İ.V. Formları)

Antikolinerjikler

Sistemik steroidler

İNHALER KULLANIM NEDENLERİ Gebelikte mümkünse oral yerine inhaler tedavi tercih edilir Sistemik etkiler azalır Fetus olası zararlı etkilerden korunur İstenen yerde etki oluşur Daha az dozda ilaç yeterli olur

Gebelikte mümkünse oral yerine inhaler tedavi tercih edilir

Sistemik etkiler azalır

Fetus olası zararlı etkilerden korunur

İstenen yerde etki oluşur

Daha az dozda ilaç yeterli olur

 

SEMPTOM GİDERİCİ İLAÇLAR (KURTARICILAR) KISA ETKİLİ B2-ADRENERJİK AGONİSTLER : B grubu, (terbutalin) SİSTEMİK STEROİDLER: C grubu (Prednizolon, metilprednizolon) İNHALE ANTİKOLİNERJİK: Özellikle beta blokörlere sekonder akut astım atağında kullanılabilir (İpratropium) KISA ETKİLİ TEOFİLİN: kısa etkili B2 agonist ve steroid cevap vermeyen atakta tedaviye eklenebilir

KISA ETKİLİ B2-ADRENERJİK AGONİSTLER : B grubu, (terbutalin)

SİSTEMİK STEROİDLER: C grubu (Prednizolon, metilprednizolon)

İNHALE ANTİKOLİNERJİK: Özellikle beta blokörlere sekonder akut astım atağında kullanılabilir (İpratropium)

KISA ETKİLİ TEOFİLİN: kısa etkili B2 agonist ve steroid cevap vermeyen atakta tedaviye eklenebilir

KORUYUCU İLAÇLAR İNHALE KORTİKOSTEROİDLER: (budesonide, B grubu) MAST HC STABİLİZATÖRÜ: B grubu (cromolyn, nedocromil) LEUKOTRİENE ANTAGONİSTLERİ: C grubu. Gebelikte kullanım ile ilgili bilgiler sınırlı (montelukast,zafirlukast) TEOFİLİN: C grubu. Fetusta taşikardi, taşiaritmi, uykusuzluk yapabilir SİSTEMİK STEROİDLER: C grubu. İlk trimesterde kullanımda yarık damak-dudak ile ilşikili (prednisolon ve metil prednisolon) İMMUNOTERAPİ: Allerjen ekstrelerinin artan dozda uygulanması,Anaflaksi ve abort riski yüksek,tercih edilmez

İNHALE KORTİKOSTEROİDLER: (budesonide, B grubu)

MAST HC STABİLİZATÖRÜ: B grubu (cromolyn, nedocromil)

LEUKOTRİENE ANTAGONİSTLERİ: C grubu. Gebelikte kullanım ile ilgili bilgiler sınırlı (montelukast,zafirlukast)

TEOFİLİN: C grubu. Fetusta taşikardi, taşiaritmi, uykusuzluk yapabilir

SİSTEMİK STEROİDLER: C grubu. İlk trimesterde kullanımda yarık damak-dudak ile ilşikili (prednisolon ve metil prednisolon)

İMMUNOTERAPİ: Allerjen ekstrelerinin artan dozda uygulanması,Anaflaksi ve abort riski yüksek,tercih edilmez

İNHALER STEROİDLERİN YAN ETKİLERİ Orofaringeal kandidiasis Ses kısıklığı İrritasyona bağlı öksürük

Orofaringeal kandidiasis

Ses kısıklığı

İrritasyona bağlı öksürük

ACAAI-ACOG : Gebelikte kronik astım tedavi önerileri  İnh. kromolin Nedokromil’den yarar sağladıysa devam  inhaler KS ilk tercih(budesonid) Hafif persistan (Semptom 3- 6 gün/h; Nokturnal semptom > 2/ay; FEV1 veya PEFR ≥ % 80)  İnhale beta agonist Hafif intermitan (Semptom:  2 gün/h; Nokturnal semptom  2 /ay; ataklar arası SFT N ) Günlük ilaç kullanımı

 Oral KS - akut veya kronik tedavi (etkili en düşük dozda) Ağır persistan (Devamlı semptom, aktivite kısıtlığı, sık nokturnal semptom; FEV1 veya PEFR <% 60)  İnh. KS  Gebelik öncesi yararlı ise salmeterol’e devam  Orta doz inh. KS etkisizse, oral teofilin ve/veya inh. salmeterol ekle Orta persistan (Semptom hergün; Nokturnal semptom > 1 /h; FEV1 veya PEFR %60 –80). Günlük ilaç kullanımı

ASTIM ATAĞI N efes darlığı Öksürük H ırıltılı /hışıltılı solunum S olunum güçlüğü A stımlı hastalarda ani başlangıçlı G öğüste baskı gibi yakınmaların ortaya çıkması veya bu yakınmaların birkaçının birlikte giderek artması ile, solunum fonksiyonlarında bozulmaların oluşmasına akut astım atağı denir.

N efes darlığı

Öksürük

H ırıltılı /hışıltılı solunum

S olunum güçlüğü

A stımlı hastalarda ani başlangıçlı

G öğüste baskı gibi yakınmaların ortaya çıkması veya bu yakınmaların birkaçının birlikte giderek artması ile, solunum fonksiyonlarında bozulmaların oluşmasına akut astım atağı denir.

ACİL SERVİSTE AKUT ASTIM ATAĞINA YAKLAŞIM Oksijen tedavisi (sO2 > %95 tutulmalı) Kısa etkili B2 –agonist (inhaler) 1mg/kg metil prednisolon IV Teofilin IV İpratropium bromur (inhaler)

Oksijen tedavisi (sO2 > %95 tutulmalı)

Kısa etkili B2 –agonist (inhaler)

1mg/kg metil prednisolon IV

Teofilin IV

İpratropium bromur (inhaler)

TRAVAYDA ASTIM Doğum sırasında astım atağı nadirdir Doğum indüksiyonunda oksitosin ve PGE2 bileşikleri güvenli,PGF2@ kullanılmamalı  bronkokonstrüksiyon Anestezide lokal anestezi tercih edilmeli,genel anestezi gerekirse halotan ve ketamin tercih edilmeli (bronkodilatör) Ergonovin ve diğer ergot türevleri kullanılmamalı Morfin ve meperidin kullanılmamalı (butarfenol veya fentanil tercih edilmeli)

Doğum sırasında astım atağı nadirdir

Doğum indüksiyonunda oksitosin ve PGE2 bileşikleri güvenli,PGF2@ kullanılmamalı  bronkokonstrüksiyon

Anestezide lokal anestezi tercih edilmeli,genel anestezi gerekirse halotan ve ketamin tercih edilmeli (bronkodilatör)

Ergonovin ve diğer ergot türevleri kullanılmamalı

Morfin ve meperidin kullanılmamalı (butarfenol veya fentanil tercih edilmeli)

GEBELİK VE PNÖMONİ

PNÖMONİ TANIM: Büyük hava yollarının distalindeki akciğer parankimini ve respiratuvar bronşioller ile alveolar birimleri etkileyen inflamasyondur BRONKOPNÖMONİ yamalı tarzda geniş yayılımı ifade eder . EPİDEMİYOLOJİ: İnfeksiyondan ölüm nedenleri arasında 1.sırada ABD’de ölüm nedenleri arasında 6. sırada Ülkemizde hastane ölümlerinde 5.sırada Gebelikte sıklık 1/600

TANIM:

Büyük hava yollarının distalindeki akciğer parankimini ve respiratuvar bronşioller ile alveolar birimleri etkileyen inflamasyondur BRONKOPNÖMONİ yamalı tarzda geniş yayılımı ifade eder .

EPİDEMİYOLOJİ:

İnfeksiyondan ölüm nedenleri arasında 1.sırada

ABD’de ölüm nedenleri arasında 6. sırada

Ülkemizde hastane ölümlerinde 5.sırada

Gebelikte sıklık 1/600

PNÖMONİ MORTALİTE : Ayaktan tedavi edilenlerde; %1 Hastanede tedavi edilenlerde; %12 Yoğun bakımda tedavi edilenlerde ; %40

MORTALİTE :

Ayaktan tedavi edilenlerde; %1

Hastanede tedavi edilenlerde; %12

Yoğun bakımda tedavi edilenlerde ; %40

PNÖMONİYE YAKLAŞIM-1 KLİNİK: Tipik ve atipik pnömoni olarak ayrılır,klinik birbirinden farklıdır. FİZİK MUAYENE: Lokalize ince raller tuber sufl perküsyonda matite ve vibrasyon torasik artışı BALGAM GRAM BOYAMA: İmkan dahilinde yapılması önerilir.

KLİNİK: Tipik ve atipik pnömoni olarak ayrılır,klinik birbirinden farklıdır.

FİZİK MUAYENE:

Lokalize ince raller

tuber sufl

perküsyonda matite ve vibrasyon torasik artışı

BALGAM GRAM BOYAMA: İmkan dahilinde yapılması önerilir.

PNÖMONİYE YAKLAŞIM-2 BALGAM KÜLTÜRÜ: Pnömokoklar yönünden duyarlılık %50,imkan dahilinde yapılabilir. KAN KÜLTÜRÜ: Uygun teknikle bakterial pnömonilerin %20’sinde pozitif SEROLOJİK TESTLER: Atipik pnömoni tanısında yararlı,örn;legionella infeksiyonunda idrarda antijen bakılır. CBC,ELEKTROLİTLER,KC ve Bb FONKSİYON TESTLERİ; Prognoz tayini ve hospitalizasyona karar vermek için

BALGAM KÜLTÜRÜ: Pnömokoklar yönünden duyarlılık %50,imkan dahilinde yapılabilir.

KAN KÜLTÜRÜ: Uygun teknikle bakterial pnömonilerin %20’sinde pozitif

SEROLOJİK TESTLER: Atipik pnömoni tanısında yararlı,örn;legionella infeksiyonunda idrarda antijen bakılır.

CBC,ELEKTROLİTLER,KC ve Bb FONKSİYON TESTLERİ; Prognoz tayini ve hospitalizasyona karar vermek için

PNÖMONİYE YAKLAŞIM -3 AKCİĞER GRAFİSİ; Pnömoni şüphesi olan tüm kadınların anteroposterior ve lateral gögüs grafisi çekilmelidir.Fetusa radyasyon minimaldir,pnömoni tanısı koyamamanın zararı daha fazladır. X-ray’de infiltrasyon varlığı pnömoni tanısında altın standarttır. Ayırıcı tanı,komplikasyon tespiti (kavitasyon) ,hastalığın ağırlığının belirlenmesi, tedaviye yanıtın değerlendirmesi,etyojik tanı? için gerekli

AKCİĞER GRAFİSİ;

Pnömoni şüphesi olan tüm kadınların anteroposterior ve lateral gögüs grafisi çekilmelidir.Fetusa radyasyon minimaldir,pnömoni tanısı koyamamanın zararı daha fazladır.

X-ray’de infiltrasyon varlığı pnömoni tanısında altın standarttır.

Ayırıcı tanı,komplikasyon tespiti (kavitasyon) ,hastalığın ağırlığının belirlenmesi, tedaviye yanıtın değerlendirmesi,etyojik tanı? için gerekli

Klinik tabloya göre tipik –atipik ayrımı ve olası etkenler ATİPİK PNÖMONİ Subakut başlangıç Prodromal belirtiler Kuru öksürük, wheezing Akciğer dışı organ tutulumu Yamalı infiltratlar Normal / düşük lökosit sayısı ATİPİK PNÖMONİ ETKENLERİ Mycoplasma pneumoniae Chlamydia pneumoniae (TWAR) Legionella pneumophila Viruslar TİPİK PNÖMONİ Akut ve gürültülü başlangıç Ü şüme-titremeyle ateş P ürülan balgam A kciğere sınırlı hastalık L ober konsolidasyon , plörezi L ökositoz ve sola kayma TİPİK PNÖMONİ ETKENLERİ Streptococcus pneumoniae Haemophilus influenzae Gram negatif aerob basiller Staphylococcus aureus Anaeroblar

ATİPİK PNÖMONİ

Subakut başlangıç

Prodromal belirtiler

Kuru öksürük, wheezing

Akciğer dışı organ tutulumu

Yamalı infiltratlar

Normal / düşük lökosit sayısı

ATİPİK PNÖMONİ ETKENLERİ

Mycoplasma pneumoniae

Chlamydia pneumoniae (TWAR)

Legionella pneumophila

Viruslar

Tipik ve atipik pnömoni PA akciğer grafisi

GEBELİKTE PNÖMONİ TEDAVİSİ Gebelikte radyolojik olarak pnömoni tanısı konulmuşsa hospitalizasyon tercih edilmelidir. Pnömoni tedavisi amprik olarak başlanmalıdır. Erişkin pnömonilerinde en sık etkenler pnömokok,mikoplasma ve klamidya olduğu için komplikasyonsuz vakalarda ilk tercih ERİTROMİSİN ve PENİSİLİNLER olmalıdır. Gebelikte tetrasiklinlerden fetal kemik ve diş gelişimi üzerine olumsuz etkilerinden dolayı kaçınılmalıdır.

Gebelikte radyolojik olarak pnömoni tanısı konulmuşsa hospitalizasyon tercih edilmelidir.

Pnömoni tedavisi amprik olarak başlanmalıdır.

Erişkin pnömonilerinde en sık etkenler pnömokok,mikoplasma ve klamidya olduğu için komplikasyonsuz vakalarda ilk tercih ERİTROMİSİN ve PENİSİLİNLER olmalıdır.

Gebelikte tetrasiklinlerden fetal kemik ve diş gelişimi üzerine olumsuz etkilerinden dolayı kaçınılmalıdır.

Ayaktan tedavi * Tipik pnömoni kliniği / balgamda Gram (+) diplokok lar  Penisilin ( amoksisilin , p rokain penisilin ) * Atipik tablo, penisilin allerjisi, tipik / atipik ayırımı yapılamıyor Oral Makroli d Eritromisin 500mg 2x1 Azitromisin500mg 1x1 S.pneumoniae M.pneumoniae C.pneumoniae H.influenzae Virüsler Diğerleri Not: Başlangıç tedavisine 48-72 saat içinde klinik yanıt alınamayan hastalar ileri bir merkeze sevk edilmelidir. Risk faktörü yok Komplikasyon yok Önerilen ampirik başlangıç tedavisi Olası etkenler

S.pneumoniae

M.pneumoniae

C.pneumoniae

H.influenzae

Virüsler

Diğerleri

Risk faktörleri ve ağırlık faktörleri KOAH,bronşiektazi,kistik fibrozis Diabet Kronik böbrek yetmezliği Kronik karaciğer hastalığı Splenektomi Pnömoni geçirme öyküsü(son 1 yılda) SVO Neoplastik hastalık Solunum sayısı>30/dk Ateş <35c veya >40c Sistolik <90mmhg, Diyastolik <60mmhg Konfüzyon ,siyanoz 30000<lökosit<4000 PaO2<60mmhg,pH<7.35 PaCO2>50mmhg, Na<130meQ/l,BUN>30 Sepsis bulguları (metabolik asidoz,uzamış PT,aPTT,trombositopeni) Radyografik yayılım(multilober,kavitasyon)

KOAH,bronşiektazi,kistik fibrozis

Diabet

Kronik böbrek yetmezliği

Kronik karaciğer hastalığı

Splenektomi

Pnömoni geçirme öyküsü(son 1 yılda)

SVO

Neoplastik hastalık

Solunum sayısı>30/dk

Ateş <35c veya >40c

Sistolik <90mmhg, Diyastolik <60mmhg

Konfüzyon ,siyanoz

30000<lökosit<4000

PaO2<60mmhg,pH<7.35 PaCO2>50mmhg,

Na<130meQ/l,BUN>30

Sepsis bulguları (metabolik asidoz,uzamış PT,aPTT,trombositopeni)

Radyografik yayılım(multilober,kavitasyon)

S.pneumoniae ( PDSP dahil ) H.influenzae M.pneumoniae, C.pneumoniae Miks infeksiyon (tipik+atipik patojen) Enterik Gram negatifler Anaeroblar Virüsler Legionella Diğerleri Risk Faktörü var Ağırlık faktörü var YATIRILARAK TEDAVİ 2. veya 3. kuşak nonpseudomonal sefalosporin veya beta laktam/ beta laktamaz inhibitörü + Makrolid ya da Tek başına yeni florokinolonlar* Olası etkenler Önerilen empirik başlangıç tedavisi Levofloksasin bir florokinolon olup gebelikte C kategorisindedir. Florokinolonlar irreversible artropati ile ilişkili bulunmuştur.

S.pneumoniae ( PDSP dahil )

H.influenzae

M.pneumoniae,

C.pneumoniae

Miks infeksiyon (tipik+atipik patojen)

Enterik Gram negatifler

Anaeroblar

Virüsler

Legionella

Diğerleri

Yoğun bakıma yatış endikasyonları MAJOR Mekanik ventilasyon gerektiren ağır solunum yetmezliği ( PaO 2 / FiO 2 < 200 mmHg ) Septik şok tablosu MİNÖR Konfüzyon Kan basıncı: sistolik <90 mmHg, diastolik <60 mmHg Solunum sayısı >30/dak. PaO 2 / FIO 2 < 300 mmHg İdrar miktarının < 20 ml / saat veya 80ml / 4 saat olması veya diyaliz gerektiren akut böbrek yetmezliği Akciğer filminde bilateral veya multilober tutulum, 48 saat içinde opasitede % 50'den fazla artış Not: Yoğun bakıma yatış kararı için bir major veya en az iki minör kriter gereklidir.

MAJOR

Mekanik ventilasyon gerektiren ağır solunum yetmezliği ( PaO 2 / FiO 2 < 200 mmHg )

Septik şok tablosu

MİNÖR

Konfüzyon

Kan basıncı: sistolik <90 mmHg, diastolik <60 mmHg

Solunum sayısı >30/dak.

PaO 2 / FIO 2 < 300 mmHg

İdrar miktarının < 20 ml / saat veya 80ml / 4 saat olması veya

diyaliz gerektiren akut böbrek yetmezliği

Akciğer filminde bilateral veya multilober tutulum, 48 saat içinde opasitede % 50'den fazla artış

TEDAVİ SÜRESİ Ateş düştükten sonra ; - Pnömokok pnömonisi 7-10 gün - Legionella pnömonisi 14-21 gün - Mycoplasma ve C . pneumoniae 10-14 gün Ağır pnömonilerde 2-3 hafta TEDAVİYE YANIT DEĞERLENDİRİLMESİ Ateş genellikle 2-4 günde düşer Lökosit sayısı 4 güne kadar normale döner Fizik muayene bulguları geç kaybolabilir 48-72 saat içinde klinik düzelme beklenir Radyolojik bulgular daha geç silinir

Ateş düştükten sonra ; - Pnömokok pnömonisi 7-10 gün

- Legionella pnömonisi 14-21 gün

- Mycoplasma ve C . pneumoniae 10-14 gün

Ağır pnömonilerde 2-3 hafta

Ateş genellikle 2-4 günde düşer

Lökosit sayısı 4 güne kadar normale döner

Fizik muayene bulguları geç kaybolabilir

48-72 saat içinde klinik düzelme beklenir

Radyolojik bulgular daha geç silinir

KORUNMA Altta yatan kalp hastalığı,diabet gibi risk faktörü olan gebeler, gebeliğin hangi döneminde olursa olsun İNFLUENZA’ya karşı aşılanmalıdır. Komplikasyonsuz influenzada antipiretik ve yatak istirahati ile destekleyici tedavi yeterlidir. HIV enfeksiyonu olanlara,kalp hastalarına ,diabetlilere,kronik böbrek ve Ac hastalarına,asplenik olanlara pnömokok aşısı uygula Nonimmün gebelerde varisella gelişirse ,Varisella Zoster İmmünglobulin 96 saat içinde maternal enfeksiyonu önlemek için uygulanır.Respiratuvar semptomlar gelişirse 8 saatte bir 10mg/kg İ.V ASİKLOVİR verilir.Varisella aşısı gebelikte kontendikedir. Dissemine fungal enfeksiyon geçiren gebe kadınların tedavisinde İ.V AMFOTERİSİN B (B kategorisinde) ve KETOKANAZOL(C kategorisinde) kullanılabilir. Not: Trivalan grip aşısı , e ylül, e kim ve en geç k asım aylarında her yıl deltoid kas içine uygulanmalıdır. Y umurta allerjisi olanlara yapılmamalıdır .

Altta yatan kalp hastalığı,diabet gibi risk faktörü olan gebeler, gebeliğin hangi döneminde olursa olsun İNFLUENZA’ya karşı aşılanmalıdır.

Komplikasyonsuz influenzada antipiretik ve yatak istirahati ile destekleyici tedavi yeterlidir.

HIV enfeksiyonu olanlara,kalp hastalarına ,diabetlilere,kronik böbrek ve Ac hastalarına,asplenik olanlara pnömokok aşısı uygula

Nonimmün gebelerde varisella gelişirse ,Varisella Zoster İmmünglobulin 96 saat içinde maternal enfeksiyonu önlemek için uygulanır.Respiratuvar semptomlar gelişirse 8 saatte bir 10mg/kg İ.V ASİKLOVİR verilir.Varisella aşısı gebelikte kontendikedir.

Dissemine fungal enfeksiyon geçiren gebe kadınların tedavisinde İ.V AMFOTERİSİN B (B kategorisinde) ve KETOKANAZOL(C kategorisinde) kullanılabilir.

GEBELİK ve SARKOIDOZ

SARKOIDOZ Tipik olarak bilateral hiler adenopati ve/veya pulmoner infiltrasyonlarla karakterize non-kazeöz granülomatöz bir durumdur. Prevelans 10-20/100000 En sık tutulan organ Akciğer Göz, cilt, sinir sistemi, kalp, böbrek Prognoz genel olarak iyidir En sık görülen semptomlar öksürük,dispne göğüs ağrısı,halsizlik,ateş ve kilo kaybıdır. Kalsiyum metabolizması etkilenir (hiperkalsiüri,hiperkalsemi) Sistemik steroidler tedavide köşe taşıdır.

Tipik olarak bilateral hiler adenopati ve/veya pulmoner infiltrasyonlarla karakterize non-kazeöz granülomatöz bir durumdur.

Prevelans 10-20/100000

En sık tutulan organ Akciğer

Göz, cilt, sinir sistemi, kalp, böbrek

Prognoz genel olarak iyidir

En sık görülen semptomlar öksürük,dispne göğüs ağrısı,halsizlik,ateş ve kilo kaybıdır.

Kalsiyum metabolizması etkilenir (hiperkalsiüri,hiperkalsemi)

Sistemik steroidler tedavide köşe taşıdır.

 

SARKOIDOZ-GEBELİK Gebelik sarkoidozun doğal seyrini etkilemez.Bazı vakalarda gebelikte serbest kortizol artışına bağlı iyileşme görülür. Nedeni ne olursa olsun pulmoner HT gebelikte kötü prognaza işarettir. Fetus açısından spesifik bir risk yoktur.Tedavi edilmemiş maternal hiperkalsemi,teorik olarak neonatal hipokalsemi ve tetaniye sebeb olur.

Gebelik sarkoidozun doğal seyrini etkilemez.Bazı vakalarda gebelikte serbest kortizol artışına bağlı iyileşme görülür.

Nedeni ne olursa olsun pulmoner HT gebelikte kötü prognaza işarettir.

Fetus açısından spesifik bir risk yoktur.Tedavi edilmemiş maternal hiperkalsemi,teorik olarak neonatal hipokalsemi ve tetaniye sebeb olur.

SARKOIDOZ -GEBELİK GEBELİK ÖNCESİ DANIŞMANLIK : Hastaları sarkoidozun gebelikteki iyi gidişi konusunda bilgilendir (pulmoner fibrozis,hipoksemi ve pulmoner HT yoksa) Bazal pulmoner fonksiyon testleri ve SaO2 ile hastalığı değerlendir AC hastalığı belirginse EKO ile pulmoner HT varlığını değerlendir Eğer pulmoner HT varsa gebelik önerme

GEBELİK ÖNCESİ DANIŞMANLIK :

Hastaları sarkoidozun gebelikteki iyi gidişi konusunda bilgilendir (pulmoner fibrozis,hipoksemi ve pulmoner HT yoksa)

Bazal pulmoner fonksiyon testleri ve SaO2 ile hastalığı değerlendir

AC hastalığı belirginse EKO ile pulmoner HT varlığını değerlendir

Eğer pulmoner HT varsa gebelik önerme

SARKOİDOZ-GEBELİK PRENATAL: Vitamin D içeren multivitaminlerden kaçın Her trimesterde serum kalsiyumunu kontrol et Progresif pulmoner hastalık bulgularını izle ,varsa steroid tedavisine başla DOĞUM: Parankimal AC hastalığı varsa epidural blok genel anesteziye tercih edilir Son iki yıldır steroid kullanan hastalara parenteral stres-doz tedavisi uygula POSTNATAL: Neonatal hipokalsemi ve tetaniye dikkat!

PRENATAL:

Vitamin D içeren multivitaminlerden kaçın

Her trimesterde serum kalsiyumunu kontrol et

Progresif pulmoner hastalık bulgularını izle ,varsa steroid tedavisine başla

DOĞUM:

Parankimal AC hastalığı varsa epidural blok genel anesteziye tercih edilir

Son iki yıldır steroid kullanan hastalara parenteral stres-doz tedavisi uygula

POSTNATAL:

Neonatal hipokalsemi ve tetaniye dikkat!

GEBELİK VE PULMONER TROMBOEMBOLİ

 

PULMONER TROMBOEMBOLİ Gebelerde, DVT riski gebe olmayan yaşıtlarına göre 5 kat daha sıktır İngiltere’de anne ölümlerinin en sık nedenidir. Gebelikte PTE önemli oranda DVT’den kaynaklanır.(%90) DVT postpartum dönemde antepartum dönemden ve C/S yapılanlarda NSD yapanlardan daha sıktır. Gebelikte DVT oranı 0.13-0.7/1000, PTE insidansı 1/6400

Gebelerde, DVT riski gebe olmayan yaşıtlarına göre 5 kat daha sıktır

İngiltere’de anne ölümlerinin en sık nedenidir.

Gebelikte PTE önemli oranda DVT’den kaynaklanır.(%90)

DVT postpartum dönemde antepartum dönemden ve C/S yapılanlarda NSD yapanlardan daha sıktır.

Gebelikte DVT oranı 0.13-0.7/1000, PTE insidansı 1/6400

PATOFİZYOLOJİ VİRCHOW triadının her maddesi gebelikte mevcuttur VENÖZ STAZ: İliak venler üzerine büyümüş uterusun basısı ve hormonal değişiklikler HİPERKOAGULOBİLİTE: Faktör II,VII ve X seviyesi artar,protein S ve fibrinolitik aktivite azalır ENDOTELYAL HASAR: Plasentanın ayrılması ve C/S

VİRCHOW triadının her maddesi gebelikte mevcuttur

VENÖZ STAZ: İliak venler üzerine büyümüş uterusun basısı ve hormonal değişiklikler

HİPERKOAGULOBİLİTE: Faktör II,VII ve X seviyesi artar,protein S ve fibrinolitik aktivite azalır

ENDOTELYAL HASAR: Plasentanın ayrılması ve C/S

KLİNİK Dispne ve takipne %90 hastada mevcuttur,ancak gebelik dispnesi ile maskelenebilir, Akut veya subakut plöretik göğüs ağrısı, hemoptizi,hafif ateş,öksürük,anksiyete,taşikardi olabilir, Masif embolide akut ciddi dispne,siyanoz ve hipotansiyonun eşlik ettiği şok tablosu olabilir, DVT mevcut ise sıklıkla sol bacak ve proksimal venler etkilenir,tek taralı olması tanıda önemlidir. Baldır venleri etkilenmişse baldırın dorsifleksiyonu ile ağrı oluşur (HOMANS işareti)

Dispne ve takipne %90 hastada mevcuttur,ancak gebelik dispnesi ile maskelenebilir,

Akut veya subakut plöretik göğüs ağrısı, hemoptizi,hafif ateş,öksürük,anksiyete,taşikardi olabilir,

Masif embolide akut ciddi dispne,siyanoz ve hipotansiyonun eşlik ettiği şok tablosu olabilir,

DVT mevcut ise sıklıkla sol bacak ve proksimal venler etkilenir,tek taralı olması tanıda önemlidir. Baldır venleri etkilenmişse baldırın dorsifleksiyonu ile ağrı oluşur (HOMANS işareti)

TANI-1 Gebelikte VTE tansını koymak önemlidir, çünkü Antikoagulan tedavinin başlanması ve takibinde Doğum yönetiminde Gelecekteki gebeliğin takibinde Kontraseptif seçiminde HRT kullanımında etkilidir.

Gebelikte VTE tansını koymak önemlidir, çünkü

Antikoagulan tedavinin başlanması ve takibinde

Doğum yönetiminde

Gelecekteki gebeliğin takibinde

Kontraseptif seçiminde

HRT kullanımında etkilidir.

TANI-2 Plazma D-dimer seviyesi normal seviyeler PTE’yi dışlar yüksek olması tanıyı doğrulamaz DVT şüphesi varsa USG Ventilasyon-perfüzyon sintigrafisi MRG Spiral bilgisayarlı aksiyal tomografi Pulmoner angiografi EKG’de sağ ventrikül yüklenmesi PA Akciğer Grafisi;V/Q sintigrafisinin yorumlanması ve ayırıcı tanıda gerekli.

Plazma D-dimer seviyesi

normal seviyeler PTE’yi dışlar

yüksek olması tanıyı doğrulamaz

DVT şüphesi varsa USG

Ventilasyon-perfüzyon sintigrafisi

MRG

Spiral bilgisayarlı aksiyal tomografi

Pulmoner angiografi

EKG’de sağ ventrikül yüklenmesi

PA Akciğer Grafisi;V/Q sintigrafisinin yorumlanması ve ayırıcı tanıda gerekli.

GEBELİKTE TROMBOEMBOLİ TESPİT EDİLİRSE BAŞLANGIÇ TEDAVİSİ; Heparin veya LMWH olmalı I.V 5000-10000 ünite UH bolus dozundan sonra 1000-2000 ünite/saat devamı veya LMWH (örn:delteparin 5000 ü 3*1 subkutan) İDAME TEDAVİSİ: UH (10000 ünite subkutan günde 2 kez veya LMWH (delteparin 5000 ünite 3*1 subkutan) TEDAVİ TAKİBİ: UH tedavisi aPTT ile (1.5-2.5 katı) ve LMWH antiXa düzeyi (>0.2 Us/ml) ile takip edilir.

BAŞLANGIÇ TEDAVİSİ; Heparin veya LMWH olmalı

I.V 5000-10000 ünite UH bolus dozundan sonra 1000-2000 ünite/saat devamı veya LMWH (örn:delteparin 5000 ü 3*1 subkutan)

İDAME TEDAVİSİ: UH (10000 ünite subkutan günde 2 kez veya LMWH (delteparin 5000 ünite 3*1 subkutan)

TEDAVİ TAKİBİ: UH tedavisi aPTT ile (1.5-2.5 katı) ve LMWH antiXa düzeyi (>0.2 Us/ml) ile takip edilir.

YAN ETKİLER Heparin tedavisinde en sık yan etki kanamadır. Trombositopeni 5-20 gün arası görülür,progresif düşüşlerde heparin kesilir. Heparin nedenli osteoporoz gebelikte daha sık,osteoporotik vertebra kırığı % 2.2,yüksek olmayan dozlar ve kısa süreli uygulamalarda görülebilir.UH kullanan gebelere vit D ve Ca önerilebilir. LMWH ile tüm yan etkiler daha az ayrıca ciltaltı dokudan biyoyararlanım fazla,yarı ömrü uzun,uygulanması kolay(günde 1-2 kez ciltaltına)

Heparin tedavisinde en sık yan etki kanamadır.

Trombositopeni 5-20 gün arası görülür,progresif düşüşlerde heparin kesilir.

Heparin nedenli osteoporoz gebelikte daha sık,osteoporotik vertebra kırığı % 2.2,yüksek olmayan dozlar ve kısa süreli uygulamalarda görülebilir.UH kullanan gebelere vit D ve Ca önerilebilir.

LMWH ile tüm yan etkiler daha az ayrıca ciltaltı dokudan biyoyararlanım fazla,yarı ömrü uzun,uygulanması kolay(günde 1-2 kez ciltaltına)

TROMBOEMBOLİK TEDAVİ ve DOĞUM Aktif doğum eyleminden 24 saat önce heparin,12 saat önce LMWH’ler kesilmelidir.Ancak gebe son 3 ay içinde atak geçirmişse ,bu süre eylem başlangıcından 4-6 saat önceye kadar indirilebilir. Son 24 saatte heparin kullananlarda epidural anesteziden kaçınılır.

Aktif doğum eyleminden 24 saat önce heparin,12 saat önce LMWH’ler kesilmelidir.Ancak gebe son 3 ay içinde atak geçirmişse ,bu süre eylem başlangıcından 4-6 saat önceye kadar indirilebilir.

Son 24 saatte heparin kullananlarda epidural anesteziden kaçınılır.

TROMBOEMBOLİK TEDAVİ SÜRESİ Doğum sonrası hemostaz sağlandıktan sonra (12-24 sa) UH ve LMWH tekrar başlanır.Eş zamanlı warfarin de başlanır ve INR 2-3 düzeylerine ulaşınca tedavi yalnızca warfarinle devam eder.(emzirenlerde kullanılabilir) Tedaviye en az 6 ay devam edilir.

Doğum sonrası hemostaz sağlandıktan sonra (12-24 sa) UH ve LMWH tekrar başlanır.Eş zamanlı warfarin de başlanır ve INR 2-3 düzeylerine ulaşınca tedavi yalnızca warfarinle devam eder.(emzirenlerde kullanılabilir)

Tedaviye en az 6 ay devam edilir.

DİĞER TEDAVİ YAKLAŞIMLARI DVT’den etkilenmiş alt extremite yükseltilmeli Akut dönem sonrası kompresyon çorabı verilmeli VTE sonrası çorapların 2 yıl kullanılması postflebitik sendromu azaltır Trombolitik tedavi gebelikte çok dikkatli kullanılmalı hastada massif emboli kardiyopulmoner ve hemodinamik instabilite ürogenital yolla kanama riski yüksektir. Vena cava filtrelerinin gebelikte uygulanması, vena cavaya bası nedeniyle zordur.

DVT’den etkilenmiş alt extremite

yükseltilmeli

Akut dönem sonrası kompresyon çorabı verilmeli

VTE sonrası çorapların 2 yıl kullanılması postflebitik sendromu azaltır

Trombolitik tedavi gebelikte çok dikkatli kullanılmalı

hastada massif emboli

kardiyopulmoner ve hemodinamik instabilite

ürogenital yolla kanama riski yüksektir.

Vena cava filtrelerinin gebelikte uygulanması, vena cavaya bası nedeniyle zordur.

GEBELİKTE TROMBOPROFLAKSİ KİMLERE UYGULANMALI? Önceden VTE öyküsü ve uzun dönem warfarin kullanımı Önceden VTE + trombofili Önceden VTE + ailede VTE hikayesi PROFLAKTİK TEDAVİ: UH 7500 Ü her 12 saatte S.C veya delteparin 4000-5000 Ü günde bir kez S.C uygulanır.(delteparin 75 Ü/kg)

KİMLERE UYGULANMALI?

Önceden VTE öyküsü ve uzun dönem warfarin kullanımı

Önceden VTE + trombofili

Önceden VTE + ailede VTE hikayesi

PROFLAKTİK TEDAVİ: UH 7500 Ü her 12 saatte S.C veya delteparin 4000-5000 Ü günde bir kez S.C uygulanır.(delteparin 75 Ü/kg)

GEBELİK VE TÜBERKÜLOZ

Dünya nüfusunun 1/3’nin tbc ile enfekte olduğu tahmin ediliyor,her yıl 8 milyon yeni olgu Gebelik tüberküloz riskinde artış ile birlikte değildir. Tanı ilk kez gebelikte konsa bile tam iyileşme sağlanabilir Gebelikte tüberküloz ilaçlarının maternal ve fetal yan etkileri olabilir (izoniazid hepatotoksisitesi artar) Aktif tbc tedavisi alanlarda tedavi tamamlanana kadar gebelik ertelenmeli Gebelikte reaktivasyon diğer zamanlardan farklı değil

Dünya nüfusunun 1/3’nin tbc ile enfekte olduğu tahmin ediliyor,her yıl 8 milyon yeni olgu

Gebelik tüberküloz riskinde artış ile birlikte değildir.

Tanı ilk kez gebelikte konsa bile tam iyileşme sağlanabilir

Gebelikte tüberküloz ilaçlarının maternal ve fetal yan etkileri olabilir (izoniazid hepatotoksisitesi artar)

Aktif tbc tedavisi alanlarda tedavi tamamlanana kadar gebelik ertelenmeli

Gebelikte reaktivasyon diğer zamanlardan farklı değil

Gebelikte tüberkülozlu hastaya yaklaşım FETAL RİSKLER: Lenfadenit şeklinde ve toraksta sınırlı tbc’nin fetusa geçiş riski düşük Ekstrapulmoner hastalıkta fetal riskler daha fazla Düşük doğum ağırlığı,preterm eylem ve düşük APGAR skorları tbc ile ilişkili bulunmuş Doğum sırasında aktif tbc varsa yenidoğan risk altındadır.

FETAL RİSKLER:

Lenfadenit şeklinde ve toraksta sınırlı tbc’nin fetusa geçiş riski düşük

Ekstrapulmoner hastalıkta fetal riskler daha fazla

Düşük doğum ağırlığı,preterm eylem ve düşük APGAR skorları tbc ile ilişkili bulunmuş

Doğum sırasında aktif tbc varsa yenidoğan risk altındadır.

Gebe ve Akciğer Tüberkülozu En kısa sürede tedavi başlanmalıdır Normal tüberküloz tedavi protokolu uygulanmalıdır İzoniyazid, rifampisin. Pirazinamid ve ethambutol içeren rejimle 6 aylık tedavi yeterlidir(DSÖ) Pirazinamid güvenirliliği ? İzoniyazid, rifampisin, ethambutol ile 9 ay tedavi

En kısa sürede tedavi başlanmalıdır

Normal tüberküloz tedavi protokolu uygulanmalıdır

İzoniyazid, rifampisin. Pirazinamid ve ethambutol içeren rejimle 6 aylık tedavi yeterlidir(DSÖ)

Pirazinamid güvenirliliği ?

İzoniyazid, rifampisin, ethambutol ile 9 ay tedavi

TEDAVİ-2 İzoniazid nöropati riskini azaltmak için 25-50mg/gün pridoksin tedaviye eklenir (multivitaminler yetersiz) İzonizidin en ciddi yan etkisi hepatit, hepatik transaminazlar takip edilmeli,5 kattan fazla artışta ilaç kesilmeli Doğum eylemi için spesifik öneri yok YD’a enfeksiyon geçişini önlemek için izoniazid verilir Emzirme desteklenmelidir

İzoniazid nöropati riskini azaltmak için 25-50mg/gün pridoksin tedaviye eklenir (multivitaminler yetersiz)

İzonizidin en ciddi yan etkisi hepatit, hepatik transaminazlar takip edilmeli,5 kattan fazla artışta ilaç kesilmeli

Doğum eylemi için spesifik öneri yok

YD’a enfeksiyon geçişini önlemek için izoniazid verilir

Emzirme desteklenmelidir

GEBELİK ve KİSTİK FİBROZİS

Otozomal resesif geçişli multisistemik hastalık Pulmoner enfeksiyonlar,pankreas yetmezliği,artmış tükrük klor düzeyi en sık klinik başlangıç Pulmoner hastalık mortalite ve/morbiditede önde gelen faktör KF’li kadınlarda gebelik oranı 16-40/1000 Gebeliklerin % 70-80’i canlı doğum Tedavi ve takip multidisipliner bir klinikte yapılmalı

Otozomal resesif geçişli multisistemik hastalık

Pulmoner enfeksiyonlar,pankreas yetmezliği,artmış tükrük klor düzeyi en sık klinik başlangıç

Pulmoner hastalık mortalite ve/morbiditede önde gelen faktör

KF’li kadınlarda gebelik oranı 16-40/1000

Gebeliklerin % 70-80’i canlı doğum

Tedavi ve takip multidisipliner bir klinikte yapılmalı

GEBELİK ÖNCESİ: Beslenme durumunu değerlendir ve düzelt BMI<18 ise gebelik relatif kontrendike Pulmoner HT (+) ise gebelik kontrendike SFT’de FEV1<%50 ise gebelik kontrendike PRENATAL: A/S VEYA CVS önerilir Pulmoner ataklar tedavi et Malnütrisyon IUGR neden olabilir Glukoz intoleransı olduğundan glukoz yüklemesini erken yap

GEBELİK ÖNCESİ:

Beslenme durumunu değerlendir ve düzelt

BMI<18 ise gebelik relatif kontrendike

Pulmoner HT (+) ise gebelik kontrendike

SFT’de FEV1<%50 ise gebelik kontrendike

PRENATAL:

A/S VEYA CVS önerilir

Pulmoner ataklar tedavi et

Malnütrisyon IUGR neden olabilir

Glukoz intoleransı olduğundan glukoz yüklemesini erken yap

TRAVAY ve DOĞUM: Vaginal doğum Sezaryen gerekirse epidural analjezi tercih edilir POSTNATAL: Yenidoğan pediatristler tarafından KF riski açısından taranmalı Emzirme önerilebilir; KF’li annelerin sütü normal mineral içeriğine sahipken esansiyel yağ asitleri düşüktür,ancak YD için yeterlidir.

TRAVAY ve DOĞUM:

Vaginal doğum

Sezaryen gerekirse epidural analjezi tercih edilir

POSTNATAL:

Yenidoğan pediatristler tarafından KF riski açısından taranmalı

Emzirme önerilebilir; KF’li annelerin sütü normal mineral içeriğine sahipken esansiyel yağ asitleri düşüktür,ancak YD için yeterlidir.

Add a comment

Related pages

Jinekoloji ve Gebelik .Com

Jinekoloji ve Gebelik .Com ... Yani ameliyat hastalığı hem tedavi edici hem de yaygınlığını, ... webtasarim@jinekolojivegebelik.com.
Read more

Jinekoloji ve Gebelik - Prof. Dr. Aydan Biri

Ankara içinde Riskli Gebelik Tedavisi için ... Tıp fakültesini bitirdikten sonra kadın hastalıkları ve doğum ... Artık akciğer gelişimi ...
Read more

Jinekoloji ve Gebelik .Com

HAMİLELİKTE (GEBELİKTE) ... - Kronik akciğer hastalıkları ... © jinekolojivegebelik.com, 2007 - 2016 iletişim: ...
Read more

Jinekoloji ve Gebelik Hesaplama | Kadın Hastalıkları

Jinekoloji ve Gebelik | Kadın Hastalıkları ... Vajinismus hastalığı; ... 5 yaş altı çocuk ölümlerinde ilk sırada akciğer ...
Read more

Bebeklerde kronik akciğer hastalığı, bebeklerde ...

Kronik akciğer hastalığı yeni doğan bebeklerde nefes alması ve ... Gebelikte Güzelilk Tavsiyeleri Gebelikte güzellik ve bakım önerileri www ...
Read more

GEBELİK VE GÖĞÜS HASTALIKLARI » Kadın, Gebelik ...

Gebelik sonunda akciğer hacimleri ... hiçbir soruna neden olmazken önceden akciğer hastalığı geçirenlerde veya bilinmeyen bir ...
Read more

GEBELİK ve AKCİĞER HASTALIKLARI

TCSB Ankara Etlik Kadın Hastalıkları ve Doğumevi Eğitim Araştırma Hastanesi 2008 21 mayıs 2008tjod Susesi antalya Sağlık Slaytları İndir
Read more