Gastvrijheid en waarde-volle zorg

67 %
33 %
Information about Gastvrijheid en waarde-volle zorg
Health & Medicine

Published on March 9, 2014

Author: pboot

Source: slideshare.net

Description

Interview met Pieter Boot over gastvrijheid en waardevolle zorg in Zorg en Zeggenschap van LOC 2012

Pieter Boot over gastvrijheid en Waarde-volle zorg Tekst Melle Knulst Gastvrijheid is een voorwaarde voor moderne zorgverlening. Dat stelt Pieter Boot die zijn ervaring en kennis gebruikt om gastvrijheid in dienstverlenende organisaties te verankeren in denken en doen. Hij helpt bijvoorbeeld in de GGz om het cliëntenperspectief meer centraal te stellen. 10 Zorg & Zeggenschap | uitgave 18 zomer 2012

Interview Pieter Boot LOC streeft naar waarde-volle zorg: oog voor (verschillen in) waarden van mensen, bevorderen van gezondheid van mensen, versterken van eigen kracht en regie van cliënten. En – waar dat kan – als cliënt zelf bijdragen aan je omgeving. Zijn gastvrijheid en waarde-volle zorg verschillende perspectieven? Een verkennend gesprek met Pieter Boot. “Gastvrijheid in de zorg gaat veel verder dan mensen lekker eten voorschotelen in een fijne ambiance.” Pieter Boot werkte in hotels, later als projectmanager voor een mysteryguestsorganisatie. Dit concept is ontstaan in de hotelwereld waarmee je een onbekende gast vraagt in te checken, te verblijven en daarmee te leren van zijn ervaringen. Momenteel is hij verantwoordelijk voor het programma Master in Hospitality Management aan de Hotelschool Den Haag en werkt hij in de zorg – met name de GGz – aan gastvrijheid. “In 2006 kwam ik via Hotelschool Den Haag in contact met Parnassia. Ze wilden aan de slag met het terugdringen van dwang en drang. Waar de ziekenhuizen vooral met gastvrijheid aan de slag gaan vanuit de facilitaire kant – met roomservice, vrijwilligers, gastvrouwen – zo startte de GGz vanuit de invalshoek van terugdringen van dwang en drang. Zo heeft iedere sector zijn eigen verhaal om met gastvrijheid bezig te gaan.” Binnen de GGz rees de vraag: hoe gaan we om met cliënten en wat kunnen we doen om agressie terug te dringen en daarmee de noodzaak om te separeren en dwangmaatregelen toe te passen? Boot: “GGz-organisaties waren toen nog vooral bezig vanuit hun deskundigheid met vragen als hoe gaan we om met agressie, weerbaarheid? Enkele mensen dachten al verder: als je mensen bij binnenkomst op hun gemak stelt en ze zich weer even mens kunnen voelen, dan zijn ze minder geneigd om agressief te worden. Het klinkt simpel, maar zo was het.” Hoe kan de crisisopvang in de GGz beter? In de vorige Zorg & Zeggenschap spraken we daarover met ervaringsdeskundigen GGz. Meer informatie is te vinden op www.loc.nl/zorgzeggenschap. vragen als: wat is hier effectief? Natuurlijk is er professionele vakdeskundigheid nodig, als iemand in een crisis zit. Maar die behandeldrang ging vaak ten koste van een stukje menswaardigheid. Even de cliënt laten bijkomen, rust creëren, aandacht en (waardevolle) zorg bieden bleek meer uitzondering dan gewoonte. Het stereotypebeeld van de dokter in een witte jas bij de voordeur heb ik wel gezien.” Inmiddels is het wat beter, maar het gaat langzaam. Boot: “Gastvrijheid in de GGz en aandacht voor de potentie van mensen, gelijkwaardigheid van mensen, inspraak in de behandeling et cetera heeft nog wel tijd nodig.” Boot wil niet het label goed of fout gebruiken, “maar door de tijd ontstaan er nieuwere inzichten. Wat is effectief? Tot nu toe was toch veelal de houding: wij weten wat goed voor je is. Medewerkers stippelden een optimale behandelroute voor je uit. Dat leek heel dienstbaar. Nu ontstaat geleidelijk het besef van: de patiënt heeft zelf veel meer informatie over wat hem of haar goed doet dan de deskundigen.” Je zal het maar meemaken Gastvrijheid wordt veelal beschouwd als het creëren van een optimale beleving voor de cliënt. In de LOC-visie is een van de pijlers dat cliënten in de zorg zelf ­ eedoen, waar dat kan. m Is dat geen tegenstelling? “In de GGz zag ik enkele jaren geleden dingen van: je zult het zo maar meemaken. En cliënten zeiden: ik kom hier zieker vandaan dan toen ik binnen kwam. Dan stel je toch “Eerlijk gezegd is dat één van de zaken waar ik tegenaan loop. Gastvrijheid ontwikkelt zich meer in de richting van leveren wat van waarde is voor je cliënt. Tot nu presen- Zorg & Zeggenschap | uitgave 18 zomer 2012 11

Door de tijd ontstaan nieuwe inzichten denk dat veel verbetert als medewerkers en cliënten echt met elkaar het gesprek aangaan. Wat was je thuis gewend? Het hoeven soms maar kleine dingen te zijn die veel effect hebben op het welbevinden.” Boot is geïnspireerd door het materiaal dat LOC heeft ontwikkeld voor leefplannen. “Iemand kan daarin aangeven wat voor hem of haar waarde-vol is en wat hij of zij graag doet. Je bent dan meer bezig met de leefwereld van het individu. De hamvraag is vaak: is het individu leidend of het zorgsysteem? Een voorbeeld: een afdeling in een jeugd GGz-instelling voor kinderen van 4 tot 16 jaar. Met dezelfde beperking of ziektebeeld bij wijze van spreken. Mij lijkt de categorie van 4 tot 12 jaar al erg breed om goed rekening te kunnen houden met verschillen tussen cliënten.” Gastvrijheid en zingeving? teerde ik me als gastvrijheidstechnoloog. Maar ik denk erover dat los te laten om de volgende ontwikkelslag te kunnen maken. Ik ben nog zoekende welke taal daar dan bij past. Ik beschouw het als een evoluerend proces: eerst was er geen mogelijkheid om mee te doen, toen kwam er aandacht voor de rol van de patiënt, zijn/haar beleving en gelijkwaardigheid en langzaam maar zeker praten we over communicatieve zelfsturing. De regie ligt voor zover mogelijk bij de cliënt.” “Waar instellingen meer bewustzijn hebben ontwikkeld voor gastvrijheid en de kwaliteit van de relatie met de cliënt, zie ik deze nu een volgende stap maken naar de stem terug geven aan de cliënt. Meer aandacht voor de maatschappij buiten de instelling, samenwerken met andere partijen. Tegelijk zie ik ook dat organisaties meer moeite hebben met het realiseren van gastvrijheid en waardevolle zorg. Er is nu veel tijd en energie nodig om het hoofd boven water te houden. Er lijkt minder aandacht voor de vraag: hoe kunnen we goed met onze cliënten omgaan? Ik begrijp dat wel, maar het is kortzichtig.” Op je website staat: geen klantgericht­ heidstrainingen, maar een organisatiebreed bewustzijn! Wat bedoel je daarmee? “Als mensen iets willen met gastvrijheid en ze komen Hoe kun je vanuit gastvrijheid rekening bijvoorbeeld bij mij uit, dan wordt me wel eens gevraagd houden met de verschillende waarden om het verzorgend personeel een cursus te geven. Op van mensen? zich niet verkeerd, maar dan moet je wel je verwachtingen “Binnen hotels is de uitdrukking: het is de kunst om je gast bijstellen. Ik zie dat organisaties er mee omgaan van: zo, te kunnen lezen. Wat ik in de GGz merk is dat er heel veel dat hebben we gedaan en nu kunnen we een bordje op de geclusterd wordt rond de beperkingen of ziektebeelden. Ik deur hangen van wij zijn hier gastvrij. Daar waak ik altijd 12 Zorg & Zeggenschap | uitgave 18 zomer 2012

Interview Pieter Boot voor. Gastvrijheid zit meer in het vermogen om op een andere manier naar de cliënt te kijken en in de cultuur en sfeer in de instelling. Het gaat níet zozeer om een vaardigheid die we toepassen en ook niet om 'we kleden het hier aan als in een hotel.” Veiligheid "Je moet breed kijken als je kwaliteit van leven van cliënten wil helpen bevorderen. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor een heel andere sector: de beveiligingsbranche. Het besef groeit dat je meer moet doen dan regels naleven en een breed geschouderde portier voor de deur. Op het moment dat je je gastvrij en proactief opstelt, kun je een hoop ellende voorkomen en minder over je afroepen. Organisaties hebben vaak al het idee dat men heel gastvrij is, omdat men de hele behandelroute voor de cliënt heeft uitgestippeld: we hebben een heel plan voor je geschreven en iedereen staat voor je klaar. Terwijl de patiënt denkt: hallo, kan ik hier ook nog iets zelf doen of kiezen? Dat zijn twee verschillende perspectieven. Het gaat er dan om in goede dialoog met elkaar te komen. Zeker het behandelend personeel is hierin nog zoekende." Dialoog "De mensen die dicht bij de cliënt staan, krijgen te weinig gelegenheid om mee te denken en als er dan over wordt nagedacht, gaat er heel veel over: wat jij vindt, wat ik vind. Zoek naar dialoog. Het is waardevol om met elkaar te spreken over wat de essentie is van de zorg die wij willen leveren. Want dan kom je vanzelf bij de onderwerpen waar het in de zorg voor mensen om gaat. Maar als je niet in staat bent een dialoog te voeren en te verbinden met veranderende verwachtingen van mensen, dan werkt het niet. De wereld zit vol met mensen die op hun kaartje hebben staan trainer of adviseur en die komen dan een project doen. Ik wil veranderingen van binnenuit laten ontstaan. Daar geloof ik meer in. Net als LOC trouwens, merk ik." www.loc.nl Zorg & Zeggenschap | uitgave 18 zomer 2012 13

Add a comment

Related presentations

Related pages

Gastvrijheid en waarde-volle zorg - Health & Medicine

Interview met Pieter Boot over gastvrijheid en waardevolle zorg in Zorg en Zeggenschap van LOC 2012
Read more

Waarde-volle zorg - Documents - docslide.nl

Waarde-volle zorg. LPZ, 11 oktober 2012. Opbouw. Voorstellen Ontwikkelingen Ander perspectief In gesprek. ... Gastvrijheid en waarde-volle zorg
Read more

gastvrijheid - LOC zeggenschap in zorg

Tijdens deze middag maakt u kennis met onze Gastvrijheidsbarometer en wordt u ... voor 'gastvrijheid in de zorg'. ... waarde-volle zorg, ...
Read more

Gastvrije Zorg november 2014 by B+B Vakmedianet - issuu

Title: Gastvrije Zorg november 2014, Author: B+B Vakmedianet, Name: gvz_11_2014__1_, Length: 44 pages, ... VERS EN GEZOND IN ZIEKENHUIS GELDERSE VALLEI.
Read more

⭐Waarde-volle zorg 01 - docplayer.nl

Waarde-volle zorg Waarde-volle zorg Waarde-volle ... en Waarde-volle zorg 31. ... is dat dan precies gastvrijheid? En is gastvrijheid in de zorg ...
Read more

Yvonne van Gilse (LOC) overleden - Gastvrijezorg

Op 54-jarige leeftijd is directeur Yvonne van Gilse van LOC Zeggenschap in zorg overleden na een intens en ... waarde-volle zorg ... gastvrijheid in de zorg
Read more

waarde-volle zorg - Publicaties LOC - LOC zeggenschap in zorg

Deze visie is beschreven in het boekje Waarde-volle zorg en is voortgekomen uit vele ... Gastvrijheid volgens Hans de Goeij en cliënten over het Nationaal ...
Read more

Lena Hillenga - Waardigheid en trots

Expert op het gebied van: Vormgeven aan (mede)zeggenschap; Kwaliteit van leven en levensvragen; Waarde-volle zorg; Cliëntenperspectief; Gastvrijheid; Het ...
Read more