advertisement

galic

50 %
50 %
advertisement
Information about galic
Entertainment

Published on January 12, 2008

Author: Mercede

Source: authorstream.com

advertisement

Sociologija roda, ženski/rodni studiji, interdisciplinarnost i aktivizam:  Sociologija roda, ženski/rodni studiji, interdisciplinarnost i aktivizam Dr. sc. Branka Galić, doc. Filozofski fakultet u Zagrebu Odsjek za sociologiju Slide2:  «Nekoliko žena u politici mijenja žene. Mnogo žena u politici mijenja politiku!» argentinske feministkinje Važnost sociologije roda:  Važnost sociologije roda Rodni identitet ima dalekosežne društvene dimenzije – biološke + socijalne (kulturne) Žene vs. Muškarci – niži društveni položaj Povijest – “muška” Ženska povijest – “skrivena“ Ženski pokreti s neofeminizmom prije više od 40 godina radili na afirmaciji i emancipaciji žena u društvu Feminizam i rod:  Feminizam i rod Žene – povijesno ignorirani subjekti istraživanja u sociologiji i šire (npr. istraživanje Blau, Peter & Duncan Otis Dudley. (1967), «klasična» studija karijera «The American Occupational Structure» (New York: John Wiley) s rezultatima istraživanja uzorku od 20 000 muškaraca) Jessie Bernard (1973): «Može li sociologija postati znanost o društvu umjesto znanost o muškom društvu?» Feministička epistemologija – kriticizam etabliranih akademskih disciplina (sociologije i šire) Ženski i rodni studiji:  Ženski i rodni studiji Na sveučilištima i izvan sveučilišta širom svijeta 3. Val feminističke tranzicije – od “ženskih studija” – prema “studijima roda” Ženska i pitanja roda: a) unutar sociologije kao discipline b) kao posebni dodiplomski, poslijediplomski studiji c) inter/multi disciplinarni studiji (biologije, medicine, filozofije, psihologije, prava, politike, jezika, umjetnosti, matematike itd.) Slide6:  Feminističke teorije i pristupi – danas neizostavni dio programa nastave na svim svjetskim sveučilištima te različitim kulturnim i civilizacijskim zajednicama (od SAD i Kanade do Dalekog i Bliskog Istoka, Afrike i Europe) Ženski/rodni studiji kao akademska disciplina osvijetlili su složenost političkog i društvenog statusa žena te naglasili da pitanje žena u «politici» nije samo interes manjine, nego ključni problem legitimnosti političke vlasti u demokraciji; žene čine barem polovicu čovječanstva (u Hrvatskoj 51,8%) Slide7:  U Europi, skoro 4 desetljeća, 3 modela ženskih/rodnih studija: - Integralni dio sveučilišta (diplomski, poslijediplomski, multidisciplinarni studiji); - Neovisni (autonomni) studiji - Istraživački instituti sa znanstvenim projektima Istraživanja roda, 2 pristupa: a) razlika između rodnih grupa međusobno; b) varijacija između rodnih grupa unutar sebe Sociologija roda:  Sociologija roda Istraživanje kulturne konstrukcije rodnog identiteta, uloga, statusa i odnosa žena i muškaraca u društvu Pretpostavka - pitanje rodnog identiteta jedno je od najdalekosežnijih socijalnih identiteta koje se nejednako reflektira s obzirom na različitu pripadnost rodu ("muškost" i "ženskost") Sociokulturne i političke posljedice rodnih različitosti vrlo značajne - presijecanje socijalnih odnosa i institucija - od razine mikrostruktura i odnosa pojedinca, obitelji, do makrosocijalne razine društvenih institucija države, politike, društva itd. Razlike muškaraca i žena – kulturalno i socijalno različito vrednovane, u pravilu na štetu žena Patrijarhat - privatna i javna sfera:  Patrijarhat - privatna i javna sfera Privatno – “kućni” oblik + isključivanje iz javne sfere rada Javno – isključivanje žena iz određenih tipova zanimanja, nemogućnost promocije paralelno s muškarcima, postavljanje barijera za promociju iza određenih razina (“stakleni strop”), rodni jaz plaća; rodno nejednaka politička reprezentacija; institucionalno, političko, ekonomsko, ideološko itd. poticanje rodne stratifikacije kao legitimno (država); nasilje prema ženama (u i izvan braka) – otvoreno/prikriveno, a/seksualno, “maskirano” Rod – sistem društvenih praksi:  Rod – sistem društvenih praksi Rod - objašnjenje «psiholoških, društvenih i kulturnih aspekata muškosti i ženskosti»; “prirodno” (tj. biološko, psihološko ili genetičko) i “društveno” ne mogu se jasno odijeliti; Radne definicije roda - «sistem društvenih praksi» - stvaranje razlika i održavanje nejednakosti; proces i fiksirano stanje - može se «proizvoditi» i «reproducirati» (Wharton, 2005); «izražen»: «ne/činjen» Rod – multirazinski fenomen:  Rod – multirazinski fenomen Učinci roda – na svim razinama društvene strukture (mikro – pojedinac/ka, obitelj; makro – dr. grupe, institucije, ideologije, politika, ekonomija, religijski sustavi itd.), organizira interakcije, moć i razmještanje resursa Rod kao «sistem» praksi - dalekosežne, isprepletene posljedice koje postoje neovisno o pojedincima - «multirazinski fenomen» Kako društveni procesi, interakcije, društvene institucije, rad, tijelo, politika itd. utjelovljuju i reproduciraju rod? Važnost roda u organiziranju društvenih odnosa nejednakosti “Gendered” i “mnoštveni” odnosi:  “Gendered” i “mnoštveni” odnosi Novija istraživanja roda – muškarci i žene – rodno diferencirane grupe, umjesto generička bića Rod – relacijska kategorija – razumijevanje što žene jesu ili trebaju biti zahtijeva pažnju onoga što muškarci jesu ili trebaju biti (Wharton, 2005). Porast svijesti o varijacijama među muškarcima i ženama koje proizlaze iz usmjeravanja pažnje na Muškosti i Ženskosti. Priznavanje “mnoštvenih” umjesto pojedinačnih izraza roda Rod, politika i EU:  Rod, politika i EU Vijeće Europe – spolna ravnopravnost – «ravnopravna vidljivost ovlasti, odgovornosti, participacija oba spola u svim sferama javnog i privatnog života» U Europi - nejednaka raspodjela rodne političke moći – participacija žena veća u lokalnim skupštinama nego nacionalnim parlamentima (u Hrvatskoj – obrnuto) Jaz između formalne i sadržajne ravnopravnosti: ekonomska podređenost žena obeshrabruje ih da ulaze u politiku; politika – muški «rezervat»; žene su “uljezi” Političko odlučivanje EU – legitimno?:  Političko odlučivanje EU – legitimno? Žene – više od 50% europskog građanstva, u prosjeku samo 18% članica parlamenata (podaci Vijeća Europe EU 2004) U 7 država članica nema ni 1 žene u vladi; u drugih 10, žene - manje od 10% položaja u vladi U 11 država članica, više od 90% članova parlamenata – muškarci U 7 država – žene više od 30% parlamentarnih članica (30% = minimum za «vidljivost») Političko odlučivanje na najvišim položajima – strogo kontrolirani “rezervat” muške moći – legitimnost mogla bi se osporavati Republika Hrvatska:  Republika Hrvatska Od 45 europskih zemalja, Hrvatska (20,5% žena 2000.) je na 14.po zastupljenosti žena u nacionalnom parlamentu: ispred su Švedska (45%), Danska, Finska, Nizozemska, Norveška, Belgija, Austrija, Njemačka, Island, Španjolska, Bugarska, Švicarska, Latvija 2003. Zakon o ravnopravnosti spolova 2006. Državni zavod za statistiku, neki pokazatelji (2004.): Rodno preferirana zanimanja:  Rodno preferirana zanimanja Zanimanja s najvećim udjelom žena (2001. godine): primalje 100%, kućne pomoćnice 99%, tajnice 98%, tete u vrtićima 97%, švelje za strojem 96%, čistačice i posluga 96%, medicinske sestre 93%, frizerke, kozmetičarke i sl. 92%, knjigovođe 90%, socijalne radnice 86%, ljekarnice 86%, knjižničarke 85% Zanimanja s najvećim udjelom muškaraca (2001. godine): zidari 100%, vozači kamiona 100%, instalateri i monteri 100%, građevinski radnici 99%, brodski časnici i radnici 99%, soboslikari 99%, vozači autobusa i tramvaja 97%, elektroinženjeri i elektrotehničari 96%, stolari 96%, zaštita 96%, vojska 95%, policija 94% Rodni jaz plaća (2004.):  Rodni jaz plaća (2004.) Ukupni prosjek jaza ženskih plaća – 89,5% poljoprivreda, lov 89%; ribarstvo 88%; rudarstvo 95%; prerađivačka industrija 78%; opskrba strujom plinom, vodom, 93%; trgovina 84%; hotelijerstvo 86%; prijevoz, skladištenja 94%; financijsko posredovanje 80%; nekretnine 89%; javna uprava i obrana 84%; obrazovanje 83%; zdravstvo i socijalna skrb 80%; ostale društvene i osobne uslužne djelatnosti 89% Evidentirani nezaposleni u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje 2005.: 59% žene i 41% muškarci Politička vlast RH (2003.):  Politička vlast RH (2003.) “Rodno osjetljivo” obrazovanje:  “Rodno osjetljivo” obrazovanje Ključ promicanja ravnopravnosti rodnih grupa - strategija Nacionalne politike za promicanje ravnopravnosti spolova 2006.-2010.: uvođenje posebnih programa sa ženskim/rodnim studijskim sadržajima u preddiplomske, diplomske, stručne i poslijediplomske studije. Nositelji – sveučilišta, visoka učilišta, Ministarstvo znanosti itd. – rok provedbe 2008./2009. godine Poslijediplomski ženski/rodni studiji u RH:  Poslijediplomski ženski/rodni studiji u RH Prijedlog: pokretanje nekog oblika poslijediplomskih studija (specijalističkog ili doktorskog) iz ženske/rodne sociologije, ali i šire, tj. inter/multi/disciplinarno Argumenti: a) pokušaj naknadnog "hvatanja koraka" s tijekovima znanosti i društva c) nužnost problematizacije roda u kontekstu tranzicijskih promjena, razvoja i općih globalizacijskih procesa

Add a comment

Related presentations

Related pages

Mate Galić – Wikipedia

Mate Galić (* 14. Oktober 1976 in Split), auch bekannt unter den Künstlernamen Bion oder Notzucht, ist ein DJ und Fernsehmoderator. Galić wurde in ...
Read more

Klassische Homöopathie Hannover | Tjado Galic - Aktuelle ...

Tjado Galic: Klassische Homöopathie für Patienten und Therapeuten - Aktuelle Beiträge, Patienteninformationen und fachlicher Austausch zur Homöopathie
Read more

Stanislav Galić – Wikipedia

Stanislav Galić (* 12. März 1943 in Goles, Bosnien und Herzegowina) bosnischer Serbe, ist ein ehemaliger General der VRS, der vom ICTY zu lebenslanger ...
Read more

FERIENWOHNUNGEN – GALIC -

WILLKOMEN. Die Ferienwohnungen Galic befinden sich in Dramalj, einem ruhigen Vorort etwa 2,5 km ausserhalb von Crikvenica. Das Haus ist 250m vom Strand und ...
Read more

Geigenbau Galic Tübingen: Klang - Form - Kunst

Geigenbau Galic Als Geigenbaumeister und Musiker habe ich mich darauf spezialisiert hochklassige Klanginstrumente in Solistenqualität zu vermitteln.
Read more

Klassische Homöopathie Hannover | Tjado Galic - Eckdaten

Tjado Galic: Klassische Homöopathie für Patienten und Therapeuten - Eckdaten
Read more

Vinko Galic Bauunternehmung

UMBAUEN, SANIEREN, MODERNISIEREN, ENERGIE SPAREN SEIT 1992. Willkommen zurück! E-Mail-Adresse: Passwort:
Read more

Apartment 3 - FERIENWOHNUNGEN - GALIC

Beschreibung: Die Ferienwohnungen Galic liegen ca. 300m vom Strand entfernt. Von der Terrasse aus hat man einen atemberaubenden Blick auf die ...
Read more

Sprachenservice Renata Galic

Diese Seite verwendet Frames. Frames werden von Ihrem Browser aber nicht unterstützt. Neue Seite 4. Sprachenservice Renata Galic. Diese Seite verwendet ...
Read more

Milos Galic - uni-muenster.de

Galic M, Matis M. Polarized trafficking provides spatial cues for planar cell polarization within a tissue. Bioessays 2015;37: 678-686. Abstract
Read more