Gainsway Persoonlijk Praktisch Resultaatgericht

50 %
50 %
Information about Gainsway Persoonlijk Praktisch Resultaatgericht
Economy & Finance

Published on April 2, 2014

Author: Gainsway

Source: slideshare.net

Description

Gainsway de financieel specialist

Een Financieel Specialist die samen met u naar oplossingen zoekt. Persoonlijk Praktisch Resultaatgericht

Over Gainsway De expertise van Gainsway strekt zich uit van visie tot implementatie. Als organisaties te maken krijgen met veranderingsprocessen, kan een ervaren externe adviseur een waardevolle bijdrage leveren. Bijvoorbeeld door kennis in te brengen die de organisatie ontbeert of door het probleem fris en onbevooroordeeld te benaderen Gainsway zorgt naast inhoudelijkheid ook voor rust en stabiliteit binnen uw bedrijf

Gainsway • adviseert en ondersteunt bij het opstellen en implementeren van de visie; • Adviseert op diverse fiscale- en financiële gebieden; • begeleidt veranderingsprocessen; • is partner bij de realisatie van beleidsplannen; • levert gericht advies en/of interim management; • Verzorgt uw gehele boekhouding; • Opstellen van begrotingen, maand-, kwartaal en jaarrapporten conform de wettelijke richtlijnen; • Periodieke verwerking van uw administratie, zodat u als ondernemer een goed inzicht verkrijgt over de financiële gang van zaken van uw onderneming. • Opstellen budgetten, begrotingen en andere financiële analyses.

Kwaliteit De maatschappij is voortdurend in beweging. Markten wijzigen. Bedrijven en organisaties moeten hier op inspelen. Dat stelt hoge eisen aan leiderschap, aan strategie en beleid, aan middelen, aan processen en aan medewerkers. Niet alleen tellen de financiële resultaten. Ook waardering van klanten en medewerkers en de maatschappelijke positie zijn van cruciaal belang. Gainsway is van mening dat werken aan kwaliteit een integraal onderdeel is van de bedrijfsvoering.

Gainsway • Adviseert bij opstarten van uw bedrijf; • Begeleidt bij het ontwikkelen en implementeren van kwaliteitsmodellen en -systemen; • Actieve signalering bij belastingwijzigingen. • Controle of er "knelpunten" of juist nieuwe mogelijkheden voor belastingbesparing ontstaan; • Ondersteunt bij het maken van procesbeschrijvingen; • Adviseert op diverse fiscale- en financiële gebieden.

Interim Management Er kunnen zich in elke organisatie situaties voordoen waarin interim management een doeltreffend middel is om uw wensen te realiseren. Door omstandigheden kunnen er tijdelijk achterstanden in de administratie van uw organisatie ontstaan. U overweegt daarom uw staf tijdelijk uit te breiden. Met een administrateur, medewerker administratie, hoofd financiële administratie of (assistent) controller. Het werk moet snel starten. Uw nieuwe externe medewerker moet zich snel in de complexe materie kunnen vastbijten, direct gevolgd door maximale arbeidsprestatie. Door het inzetten van onze medewerkers wordt de continuiteit van uw administratie gewaarborgd tot er een structurele oplossing gevonden is. Interim-management is een goede keus voor specifieke, vaak tijdelijke problemen.

Vormen van Interim- Management Vormen van interim management die geleverd kunnen worden door Gainsway zijn: • Crisismanagement; op korte termijn herstellen van orde en rust; • Verandermanagement; anticiperen op toekomstige wijzigingen; • Projectmanagement; managen van lopende of nieuwe projecten; • Overbruggingsmanagement; bij een plotseling ontstane of tijdelijke vacature. • Het implementeren van nieuwe pakketten of systemen • Overbrugging van plotselinge afwezigheid U kunt denken aan ziekte, overlijden of vertrek van een medewerker. Omstandigheden waarbij het aanstellen van een definitieve opvolger lang kan duren. • Achterstanden in de administratie De administratie binnen uw organisatie heeft al geruime tijd een achterstand. De achterstand blijft voortduren en u moet met achterhaalde informatie werken. Door het inzetten van onze medewerkers wordt de continuiteit van uw administratie gewaarborgd tot er een structurele oplossing gevonden is. Onze opdrachtgevers zijn verdeeld over verschillende branches en kan een kleine onderneming zijn tot een grote internationale onderneming.

Uw boekhouding laten verzorgen door Gainsway • Het verzorgen van de gehele financiële administratie, hierbij moet u denken aan het inboeken van in- en verkoopfacturen, verwerken van bankafschriften, kasboek, betalen van crediteuren, debiteurenbeheer etc. • Opstellen jaarrekening • Opstellen periodieke rapportages (balans & winst- en verliesrekening) • Opstellen budget of liquiditeitsbegroting • Opstellen publicatiestukken voor de Kamer van Koophandel • Aangifte Omzetbelasting • Aangifte vennootschapsbelasting • Advisering, inrichten en opzetten van uw administratie • Optreden als gesprekspartner bij contacten met de accountants of andere externe partijen

Contact Wilt u weten wat Gainsway voor uw bedrijf zou kunnen betekenen, neem dan contact met ons op Tel: 06-37562494

Add a comment

Related presentations

Rapport Bale III - le texte en français - Comité de Bâle sur le contrôle bancaire

La economía española tiene problemas de 1. productividad del trabajo y 2. de aprov...

El presente trabajo realizará un análisis comparativo del sector de bienes de equi...

- Η προβληματική κατάσταση της ευρωζώνης - ABS -αγορά “τιτλοποιημένων απαιτήσεων...

This presentation gives a short and simple description of the Ponzi Scheme and the...

Neste artigo, analisa-se a estratégia política econômica adotada pelo novo gove...

Related pages

Gainsway Persoonlijk Praktisch Resultaatgericht - Economy ...

Gainsway de financieel specialist ... 1. Een Financieel Specialist die samen met u naar oplossingen zoekt. Persoonlijk Praktisch Resultaatgericht
Read more

Gainsway Financieel Specialisten - Business

Gainsway kan u daarbij helpen. Op zoek naar tijdelijk financieel personeel ? Gainsway kan u daarbij ... Gainsway Persoonlijk Praktisch Resultaatgericht
Read more