Gachalyi Aniko 2

33 %
67 %
Information about Gachalyi Aniko 2
Entertainment

Published on November 23, 2009

Author: aSGuest31946

Source: authorstream.com

A BEGYKA elérhetőségei : A BEGYKA elérhetőségei A betegjogi képviselők minden fekvőbetegeket ellátó intézményben heti rendszerességgel tartanak fogadóórát. Betegjogi, Ellátottjogi és Gyermekjogi Közalapítvány (Begyka) címe: 1122 Budapest, Városmajor u. 48/b. Telefon: 36-1-225-3294 Fax: 06-1-225-3295 Elnök: Dr. Csehák Judit Betegjogi szakreferens: Bodnár Ágnes bodnar.agnes@jogvedok.hu Közép-magyarországi Regionális Jogvédő Iroda címe: Budapest XIII. kerület, Nővér utca 19. www.jogvedok.hu vagy www.jogvédők.hu A BETEGEK JOGAI : A BETEGEK JOGAI Az egészségügyi ellátáshoz való jog. Az emberi méltósághoz való jog. A kapcsolattartás joga. A tájékoztatáshoz való jog. Az önrendelkezéshez való jog. Az ellátás visszautasításának joga. Az egészségügyi dokumentáció megismerésének joga. Az orvosi titoktartáshoz való jog. Az intézmény elhagyásának joga. Eset : Eset Középkorú hölgy a kórház nőgyógyászati ambulanciáját 10:45 –kor, a számára előjegyzett időpontban kereste fel. Egy órányi türelmes várakozás után sem szólították vizsgálatra. Időnként ugyan a rendelőből fehérköpenyesek jöttek–mentek, de csak a várakozó betegek száma nőtt. Délben a szakrendelő személyzete ebédelni ment, majd fél óra elteltével visszatértek, és az aznapi ebéd ehetetlenségét taglalták. 12:45-kor kinyílt a rendelő ajtaja, és az asszisztens hangosan kiáltotta a páciens nevét a folyosón. A rendelőben a vizsgálószék úgy volt elhelyezve, hogy azt a helyiség többi részétől nem választották le, így a vizsgált személyt bárki ide belépő láthatta. A nőgyógyászati vizsgálat elkezdődött, és ekkor megjelent a szomszéd szakrendelő két dolgozója, és hangosan beszélgetni kezdtek. A beszélgetésükbe a vizsgálatot végző orvos is bekapcsolódott. A vizsgálatot követően a páciens felöltözött, és helyet foglalt, hogy az orvosával megbeszélhesse a további teendőit. A megbeszélés során az orvos mobiltelefonja két ízben csörgött, és az orvos azonmód le is tárgyalta az éppen folyamatban lévő lakásfelújításából adódó problémákat. E közben felírta a szükséges gyógyszert, majd az asszisztens átadta az ellátásról szóló dokumentumot, és nyomatékosan közölte, hogy a vizsgálat befejeződött. A középkorú hölgynél két hét elteltével éjjel 23 óra körül vérzés jelentkezett, ijedtségében azonnal felkereste a kórház Sürgősségi Ambulanciáját, ahol fogadták, de a vizsgálat után nyers hangnemben kioktatták, hogy máskor ilyen problémával éjjel ne zaklassa az orvosokat, hisz annál, aki hormongyógyszert szed, a kezdeti időszakban jelentkezhet ilyen jellegű vérzés. A panaszos a betegjogi képviselőhöz fordult, és írásbeli megbízást adott, hogy az ügyében eljárjon. Eset – a probléma definiálása: : Eset – a probléma definiálása: A beteg indokolatlan várakoztatása az előjegyzett időponthoz képest. A beteg behívását az asszisztens nem körültekintően végezte. A nőgyógyászati rendelő kialakítása nem megfelelő, nincs tekintettel a beteg szeméremérzetére. Illetéktelen személyek jelenléte a vizsgálat alatt. A vizsgálat során elvárható bizalmas légkör megzavarása mobiltelefon magánhasználatával. Az orvosa nem tájékoztatta a beteget felírt gyógyszer várható mellékhatásairól. Egészségügyi dolgozók nem megfelelő hangneme, stílusa. Mely betegjogok sérültek: : Mely betegjogok sérültek: 1/ Az emberi méltósághoz való jog: Eü. tv. 10.§ (1) (6) (7) a beteggel tisztelettel, megbecsüléssel bánjanak nyers, durván kioktató hangnemet ne használjanak négyszemközti vizsgálat biztosítása /bizalmas jellegű/ emberi szeméremérzetre tekintettel kell lenni a beteg csak méltányolható / indokolt okból várakoztatható 2/ Az orvosi titoktartáshoz való jog: Eü. tv. 25.§(1)(2)(5)(6) Eü. adv. tv. 17.§ (1) (2) a beteg egészségügyi és személyes adatait csak az arra jogosulttal közöljék, és azokat bizalmasan kezeljék az adatai ne legyenek hozzáférhetőek illetéktelenek számára vizsgálat és kezelés során csak a szükséges személyzet legyen a vizsgálat és kezelés olyan körülmények között történjen, hogy beteg beleegyezése nélkül mások ne láthassák, hallhassák / kivétel: lásd egészségügyi adatvédelmi törvény/ 3/ A tájékoztatáshoz való jog: Eü tv. 13.§ (1) (2) (3); 14.§ (3) a beteg számára egyéniesített formában teljes körű tájékoztatást kell adni, mely tartalmazza: egészségi állapotát, vizsgálatátok eredményeit, diagnózisát, javasolt orvosi beavatkozást és annak alternatíváit ill. a beavatkozás elmaradásának következményeit /kockázat, előny/,az alkalmazott gyógyszer hatásáról, mellékhatásáról és az alkalmazás módjáról idejéről biztosítani kell, hogy a beteg a tájékoztatás során és azt követően további kérdéseket is feltehessen Milyen eljárási lépések alkalmazhatók? : Milyen eljárási lépések alkalmazhatók? Panasz alapjául szolgáló események valószínűsítése a panaszos által bemutatott, vagy a szolgáltató intézményben rendelkezésre álló dokumentáció alapján Szükséges a jogszabályok vonatkozó részeinek kigyűjtése és elengedhetetlen a helyi szabályzatok vonatkozó rendelkezéseinek megismerése. A meghatalmazás birtokában és keretei között a betegjogi képviselő panaszt tehet az érintett szakrendelés vezetőjénél. A nőgyógyászati szakrendelő érintettjeinek bevonásával, párbeszédre törekedve, javaslataival rendezheti a felmerült betegjogsérelmeket. A betegjogok érvényesíthetősége érdekében a betegjogi képviselő azonnali intézkedések megtételét javasolhatja Amennyiben az egészségügyi szolgáltató nem partner a jelzett probléma gyors, helyben történő megoldásában, a betegjogi képviselő fordulhat az egészségügyi szolgáltató fenntartójához, illetve az illetékes szakhatóságokhoz. Visszajelzés a panaszos számára a betegjogi képviselőtől A képviselő javaslatai azonnali intézkedésekre : A képviselő javaslatai azonnali intézkedésekre A nőgyógyászati asszisztens szóbeli figyelmeztetése, hogy a szakrendelőben a betegek névszerinti behívását végezze körültekintőbben. A vizsgálat körülményeit meg kell változtatni: vizsgálószék paravánnal vagy minimum függönnyel elkülönítendő A beteg vizsgálatakor illetéktelen személy a helyiségben nem tartózkodhat. A két vizsgáló közötti ajtó, ha a vizsgálók bármelyikében beteg tartózkodik, zárva tartandó. A rendelési idő, illetve az előjegyzési időpontok jobb munkaszervezéssel pontosabban tartandók. A betegtájékoztatás tartalmi és alaki követelményeire fokozottan oda kell figyelnie a kezelő orvosnak. A sürgősségi ambulancián az érintett dolgozót figyelmeztetni kell az udvariatlanul sértő hangnem használatáért. A kezelő orvost figyelmeztetni kell a mobiltelefon helyes használatára. Az asszisztens és az orvos figyelmeztetésére, mint konkrét intézkedésre azért kerülhet sor, mert a betegjogi képviselő eljárása a személyes adatait közlő beteg meghatalmazásán alapul. Javaslatok a későbbi, de szükséges intézkedésekre: : Javaslatok a későbbi, de szükséges intézkedésekre: Az egészségügyi dolgozók betegjogokra vonatkozó jogszabályi ismereteinek rendszerezése, továbbképzések szervezése, a betegjogi képviselő aktív részvételével. Szakrendelő Működési Szabályzatának korrigálása betegjogi szempontból, különös tekintettel a betegelőjegyzés rendjére. A belső minőségbiztosítással megbízottakkal a továbbiakban ellenőriztetni kell a törvényben előírt betegtájékoztatási kötelezettség megvalósulását a szakrendeléseken. A Szakrendelőnek panaszkivizsgálási szabályzatot kell készítenie az Eü tv. 29.§-a (3) bekezdésének értelmében. El kell érni az egészségügyi személyzet empátiás hozzáállását, hogy az eset többé ne fordulhasson elő, s ezáltal a panaszos bizalma is visszanyerhető.

Add a comment

Related presentations

Related pages

Erhardtné Dr. Gachályi Anikó: Esettanulmány

2.) Az orvosi titoktartáshoz való jog: Eü. tv. 25.§(1)(2)(5)(6) és Eü. adv. tv. 17.§ (1) (2) a beteg egészségügyi és személyes adatait csak ...
Read more

Panasz - Panaszkezelés tematika - Országos Betegjogi ...

2. Az emberi méltósághoz való jog. 3. ... E-mail:erhardtne.aniko@obdk.hu www.obdk.hu. Title: 10. Erhardtné Dr. gachályi Anikó előadása_2
Read more

Betegjog – Káldor Adolf Szakorvosi Rendelő

E-mail: erhardtne. aniko@ obdk. hu. ... 2: 3: 4: 5: 6: 7: 8: 9: 10: 11: 12: 13: 14: 15: 16: 17: 18: 19: 20: 21: 22: 23: 24: 25: 26: 27: 28: 29: 30: 31 ...
Read more

Betegjogi képviselők | Semmelweis Egyetem

e-mailcím: erhardtne.aniko@obdk.hu. Gerőcs Katalin: fővárosi betegjogi képvisel ... minden hónap 2. és 4. szerdája 09.00-12.00h az I Sz.
Read more

SE Gyógyszerésztudományi Kar Betegjogi ismeretek a ...

(2) Az egészségügyi szolgáltató, illetve a fenntartó köteles a panaszt kivizsgálni, és ... E-mail: erhardtne.aniko@obdk.hu Tel: +36 20 / 48 99 525
Read more

Tisztelt Betegek

2 . Erhardtné dr. Gachályi Anik ...
Read more

Thalassa Ház

2. Tel: 06-1-464-8602 (minden kedden 14.00 - 18.00 óráig) Intézményünk 2002 óta kiemelten közhasznú, majd jogszabály-változás miatt 2012-től ...
Read more

Érdekvédelem - Köszöntjük weblapunkon

Minden hónap 2. hét csütörtök délelött. Rupphegyi u. 7. Minden hónap 2. hét csütörtök 13.30-tól 15.30-ig. elérhetősége: 06/20 489-9596 ...
Read more

Míg a világ... Táncmese - YouTube

2:59 Méhkeréki táncok - Duration: 9:14. georgikonneptanc 10,017 views. 9:14 Amíg a zsűri dönt... - Duration: 13:53. HUNGARIAN ...
Read more