Fysioterapeut Marit Og Marthe

50 %
50 %
Information about Fysioterapeut Marit Og Marthe

Published on January 9, 2008

Author: guest720ca4

Source: slideshare.net

 

VEIEN TIL Å BLI EN FYSIOTERAPEUT For å bli en fysioterapeut må du gå tre år på videregående. Hvis du vil gå på en av de yrkesfaglige linjene må du gå et år ekstra for å få studiokompetanse og komme inn på høgskole.

For å bli en fysioterapeut må du gå tre år på videregående.

Hvis du vil gå på en av de yrkesfaglige linjene må du gå et år ekstra for å få studiokompetanse og komme inn på høgskole.

De yrkesfaglige linjene Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk Restaurant- og matfag Service og samferdsel Teknikk og industriell produksjon

Bygg- og anleggsteknikk

Design og håndverk

Elektrofag

Helse- og sosialfag

Medier og kommunikasjon

Naturbruk

Restaurant- og matfag

Service og samferdsel

Teknikk og industriell produksjon

Det lureste er å velge en av de studioforbedrende linjene: Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering/allmennfag Du må gå tre år på videregående i en av disse linjene

Det lureste er å velge en av de studioforbedrende linjene:

Idrettsfag

Musikk, dans og drama

Studiespesialisering/allmennfag

Du må gå tre år på videregående i en av disse linjene

Opptakskrav For å komme inn på høgskole er det krav på generell studiekompetanse.

For å komme inn på høgskole er det krav på generell studiekompetanse.

Generell studiekompetanse får du med: Fullført og bestått treårig videregående opplæring eller Fagbrev eller Fylte 23 år og 5 års fulltidsarbeidserfaring/ fullført skolegang, inkludert omsorgsarbeid og førstegangstjeneste (militær/sivil).

Fullført og bestått treårig videregående opplæring eller

Fagbrev eller

Fylte 23 år og 5 års fulltidsarbeidserfaring/ fullført skolegang, inkludert omsorgsarbeid og førstegangstjeneste (militær/sivil).

Disse fagene må være fullført Norsk (14 timer) Engelsk (5 timer) Matematikk (5 timer) Naturfag (5 timer) Nyere historie (4 timer) Samfunnsfag (2 timer)

Norsk (14 timer)

Engelsk (5 timer)

Matematikk (5 timer)

Naturfag (5 timer)

Nyere historie (4 timer)

Samfunnsfag (2 timer)

Utdanningen Studiet inneholder både teori og praksis. For å kunne arbeide som fysioterapeut, må du etter godkjent studium arbeide ett år som turnuskandidat og så søke autorisasjon hos Statens autorisasjonskontor for helsepersonell. Turnusåret er lønnet.

Studiet inneholder både teori og praksis. For å kunne arbeide som fysioterapeut, må du etter godkjent studium arbeide ett år som turnuskandidat og så søke autorisasjon hos Statens autorisasjonskontor for helsepersonell. Turnusåret er lønnet.

Læringsformer Studiet har ulike arbeids- og undervisningsformer. Arbeidsformene er forelesinger, ferdighetstrening, praksisstudier, gruppearbeid og selvstudier, og de kan være individuelle, i gruppe, muntlige eller skriftlige.

Læringsformer

Studiet har ulike arbeids- og undervisningsformer. Arbeidsformene er forelesinger, ferdighetstrening, praksisstudier, gruppearbeid og selvstudier, og de kan være individuelle, i gruppe, muntlige eller skriftlige.

Hva gjør en fysioterapeut? Fysioterapeuter arbeider med mennesker som trenger behandling, opptrening og rehabilitering etter skader og sykdom samt med forbyggende og helsefremmende arbeid.

Fysioterapeuter arbeider med mennesker som trenger behandling, opptrening og rehabilitering etter skader og sykdom samt med forbyggende og helsefremmende arbeid.

I fysioterapi er kunnskap om kropp og bevegelse hos friske og syke mennesker sentralt. Målet med fysioterapi er å bedre menneskers funksjon og livskvalitet. Fysioterapeuten benytter forskjellige undersøkelsesmetoder og tester i sitt arbeid, blant annet testing av bevegelighet, styrke, utholdenhet og balanse.

I fysioterapi er kunnskap om kropp og bevegelse hos friske og syke mennesker sentralt. Målet med fysioterapi er å bedre menneskers funksjon og livskvalitet. Fysioterapeuten benytter forskjellige undersøkelsesmetoder og tester i sitt arbeid, blant annet testing av bevegelighet, styrke, utholdenhet og balanse.

Fysioterapeuter jobber både med enkeltpersoner og grupper. Motivasjons- og mestringsarbeid med tanke på en helsefremmende og sykdomsforebyggende livsstil har en sentral plass.

Fysioterapeuter jobber både med enkeltpersoner og grupper. Motivasjons- og mestringsarbeid med tanke på en helsefremmende og sykdomsforebyggende livsstil har en sentral plass.

Videre er fysioterapeuter opptatt av å påvirke miljøet som mennesker skal fungere i. Dette innebærer at fagets fokus veksler mellom kroppens enkeltdeler, kroppen som helhet og de fysiske, psykososiale og miljømessige omgivelser mennesket lever i. Fysioterapeuten jobber derfor ofte i team med andre relevante faggrupper.

Videre er fysioterapeuter opptatt av å påvirke miljøet som mennesker skal fungere i. Dette innebærer at fagets fokus veksler mellom kroppens enkeltdeler, kroppen som helhet og de fysiske, psykososiale og miljømessige omgivelser mennesket lever i. Fysioterapeuten jobber derfor ofte i team med andre relevante faggrupper.

Arbeidsplasser Fysioterapeuter har primært sine arbeidsområder på sykehus, institusjoner, kommunehelsetjenesten, privatpraksis og i bedrifter. Kommunehelsetjenesten omfatter arbeid ved helsestasjoner, barnehager, skole, sykehjem og hjemmebaserte tjenester. Med en Bachelor i fysioterapi kan man gå videre med Masterstudier som åpner for muligheter innen forskning og undervisning.

Fysioterapeuter har primært sine arbeidsområder på sykehus, institusjoner, kommunehelsetjenesten, privatpraksis og i bedrifter. Kommunehelsetjenesten omfatter arbeid ved helsestasjoner, barnehager, skole, sykehjem og hjemmebaserte tjenester.

Med en Bachelor i fysioterapi kan man gå videre med Masterstudier som åpner for muligheter innen forskning og undervisning.

THE END Laget av: Marit Nordheim 8d Marthe Lindahl Karlsen 8c

Laget av:

Marit Nordheim 8d

Marthe Lindahl Karlsen 8c

Add a comment

Related pages

Fysioterapeut Marit Og Marthe | Documents & Tips - Sharing ...

Transcript Header: Fysioterapeut Marit Og Marthe Transcript Body: 2. VEIEN TIL Å BLI EN FYSIOTERAPEUT. For å bli en fysioterapeut må du gå tre ...
Read more

Om å snakke med barn om vanskelige tema - docplayer.me

... Barnevernkonsulent Hanne Marit ... Herland Frogner Fysioterapeut, ... Fylkesmannen i Oslo og Marthe Høklie Fylkeskommune Tannlege ...
Read more

Marit Molven Reime | Facebook

Marit Molven Reime is on Facebook. ... Fysioterapeut · January 2015 to present ... I'm a Physiotherapist, Marthe&Marthe, Oslo brann- og redningsetat ...
Read more

Firmasøk - Firmaoversikten.com: Bedriftsregister i Norge

fysioterapeut anne marthe trapnes: ... fysioterapeut marit klokset: ... fysioterapeut og instruktØr i fysio-pilates ingebjørg nordal staaby:
Read more

Mensendieck Klinikken - Fysioterapi Oslo

Fysioterapeut / Mensendieck: Marthe Schneider: ... marit.anda@volvat.no: Fysioterapeut / Psykomotoriker: ... Trenings- og helsefysiolog / Personlig Trener:
Read more

Marit wiersholm - Education - documents.tips

1. MARIT WIERSHOLMJeg er 21 år!Kommer fra Saltnes, som ligger i Råde!Har nå flyttet til Svinndal, og blitt samboer!Kjæresten min heter Henrik!Vi har ...
Read more

⭐Fysioterapeuter med spesialkompetanse i KFL (komplett ...

Det er opp til den enkelte fysioterapeut som har ... Fysio- og ergoterapi Myrerveien 2080 ... online.no Anne Marthe Fæhn Hanedalen Aktiv ...
Read more

Landsbykonferansen 2014 Anne Mette Rustaden ...

Anne Mette Rustaden Doktorgradsstipendiat & foreleser NIH Fysioterapeut / treningsekspert VG vektklubben / personlig trene
Read more