advertisement

Fylke - integrasjon og dataforvaltning - Esri norsk BK 2014

50 %
50 %
advertisement
Information about Fylke - integrasjon og dataforvaltning - Esri norsk BK 2014
Technology

Published on February 17, 2014

Author: GeodataAS

Source: slideshare.net

advertisement

Integrasjon og dataforvaltning Rune Haddal

GeoIntegrasjon GeoSynkronisering Nedlastingsløsninger

Hva er GeoIntegrasjon? http://geointegrasjon.no/

Vann- og avløpssystemer Planregister Standardiserte grensesnitt og tjenester GISsystemer Sak/ arkiv Matrikkel Norge Digitalt tjenester Økonomisystemer

NOEN PROBLEMSTILLINGER • SAK Systemer i riktig versjon med GI støtte • SAK system konfigurert for GI • Installert og konfigurert GIS komponent for GI

DEMO NT

Hva er GeoSynkronisering? http://geosynkronisering.no/

ENKEL SKISSE Statens vegvesen + + Kommune A + + + Kommune B + Fylkeskommune

Leverandørdatabase/Minnemodell Leverandørdatabase/Minnemodell GeoNorge Leverandørdatabaser lagret i standard relasjonsdatabaser og eventuelt representert i en minnemodell GMLproduksjonsmotor GMLtolkningsmotor Lage mapping og transformasjoner i henhold til XSD Tilbyder WFS/T (GML) En motor for å løse ut WFS-T til transaksjoner. WFS-T (GML) og service kall • Håndtere endringslogg • Bygge WFS-T • Hent ut GML pr feature • Relasjonshåndtering Leverandørdatabaser lagret i standard relasjonsdatabaser og eventuelt representert i en minnemodell FTP-Server Abonnent WFS/T (GML)

Når 2013 – Q1 2014 Utvikling av felleskomponent Q1 2014 - Pilotfase Q4 2014 ?? Systemstøtte Q4 2014 ?? implemen tering

HVA LØSER EGENTLIG GEOSYNKRONISERING? • Erstatter behov for annen transport av store datamengder • Alltid oppdatert med vektordata fra alle aktører • Tilby data

NÅR SVARET IKKE ER GEOSYNKRONISERING • Bakgrunnskart Cache tjenester • WMS/ WFS fra Norge digitalt • Tilgang til nedlastingsløsninger for å hente vektordata

Nedlastingsløsninger fra Geodata Hent kartdata Nedlastingstjeneste (Tool)

DEMO NT

OPPSUMMERING • GeoIntegrasjon • Er implementert • Hovedsakelig integrasjon mellom Kart og Sak • Geosynkronisering • Pågående utvikling ledet av Kartverket • Pilotfase påbegynt • Forventet produktifisering og implementering mot slutten av 2014 • Nedlastingstjenester • Hent kartdata i NT • Nedlastingstjenester som tool

Add a comment

Related presentations

Presentación que realice en el Evento Nacional de Gobierno Abierto, realizado los ...

In this presentation we will describe our experience developing with a highly dyna...

Presentation to the LITA Forum 7th November 2014 Albuquerque, NM

Un recorrido por los cambios que nos generará el wearabletech en el futuro

Um paralelo entre as novidades & mercado em Wearable Computing e Tecnologias Assis...

Microsoft finally joins the smartwatch and fitness tracker game by introducing the...

Related pages

Bruk av laserdata - Esri norsk BK 2014

Fylke - integrasjon og dataforvaltning - Esri norsk BK 2014. Technology. Tweet. 17. ... Naturfarevarsling verktøy og kart - Esri norsk BK 2014. Technology ...
Read more

ISSUU - Norsk vann bulletin 1 2015 by Norsk Vann

f b k /b www.facebook.no ... skape integrasjon og bedre dataflyt ... i Norge i forbindelse med TVaksjonen 2014. Norsk Vann hadde et godt samarbeid ...
Read more

www.science.gov

Sivilingenirutdanning produktutvikling og produksjon. E-print Network. Malinnikova, Eugenia;Foto:KnutAasland #12;Hva er produktutvikling og produksjon ...
Read more