fun name

55 %
45 %
Information about fun name
Entertainment

Published on November 10, 2008

Author: aSGuest2956

Source: authorstream.com

МУЛТИМЕДИЙНИ СИСТЕМИ : МУЛТИМЕДИЙНИ СИСТЕМИ Основни понятия : Основни понятия Мултимедия (от лат. Multum-много media-средства) - съвкупност от програмни и апаратни средства, информационни технологии и творчески идеи за представяне на информацията във вид на еднородна среда , включваща текст, графика, звук, видео и интерактивност. Мултимедийни приложения : Мултимедийни приложения Атрактивни Преки Персонални Интерактивни Хипертекст Хипермедия Основни характеристики на мултимедийните системи : Основни характеристики на мултимедийните системи Управлявани са от компютър Цялостност –включват множество елементи на мултимедията Вид на информацията – цифрова Използват интерактивен интерфейс при представяне на информацията * Основни въпроси за мултимедийните системи : * Основни въпроси за мултимедийните системи Как да представят и съхраняват информацията Как да управляват временните връзки Какви технологии да се използват * Възможности на мултимедийните системи * Съставни части на мултимедийните системи Техническо осигуряване Програмно осигуряване * Области на приложение на мултимедийните системи : * Области на приложение на мултимедийните системи За учебни цели В Бизнеса (представяния на фирми, продукти, каталози, дейности и др.) реклама, маркетинг В държавни институции (летища, гари, музеи, библиотеки, изложби) Електронни публикации (вестници, списания, новини) Видео-конферентни връзки Игри и др. Елементи на мултимедията : Елементи на мултимедията * Текст. Текстообработката и електронните таблици са основни мултимедийни приложения Използване на текст в мм приложения а) план за работа б) избор на текст (готови материали и/или въвеждане от автора) в) “сглобяване” на текста и редактиране г) форматиране д) вграждане в мм приложение Текстови файлови формати : Текстови файлови формати * PDF (Portable Document Format) файлове Създадени са от Adobe System Inc. Независим от платформата (Windows, Mac OS, UNIX) формат Необходима програма – Adobe Acrobat (Acrobat Reader + Acrobat Distiller) Текстови файлови формати : Текстови файлови формати * HTML (Hyper Text Markup Language) файлове Разширения - html htm Приложими са в WWW Необходима програма – WWW browser (Internet Explorer, Netscape Navigator) Съвременни технологии за въвеждане на текст : Съвременни технологии за въвеждане на текст Оцифряване (дигитализиране) на документи – OCR (Optical Character Recognition) Графични изображения (ГИ) : Графични изображения (ГИ) Използване на ГИ в ММ приложения а) план за работа б) избор на ГИ (готови източници и/или създаване от автора) в) обработване на ГИ г) съхранение на ГИ в подходящ файлов формат д) вграждане на ГИ в ММ приложение Елементи на мултимедията Графично изображение - определение : Графично изображение - определение Размер – ширина и височина (пиксели) Разрешаваща способност – количеството информация за единица дължина [ dots per inch – dpi] [ pixels per inch – ppi] Цветови модел –метод за описание на цвета и тоналността на елементите на изображението в цифров вид Примери за такива модели: Grayscale, Indexed, RGB, CMYK, HSB ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ * Основни параметри на ГИ Slide 13: Брой битове за описание на 1 пиксел – обемът памет, отделян за описание на цветовите и тоновите характеристики на всеки пиксел в зависимост в зависимост от избрания модел например 8 бита –в моделите Grayscale и Indexed 24 бита – в модела RGB Файлов формат – метод за организиране на информацията във файл Основни параметри на ГИ Slide 14: Растерни графични изображения Изображението се съхранява в точки (пиксели) Векторни графични изображения – състоят се от обекти (геометрични форми, съставени от прави линии, дъги, окръжности и криви на Безие). Всеки елемент е дефиниран чрез координатите на началната си и крайна точка * Видове графични изображения Slide 15: Необходимост от кодиране Основни методи за кодиране на графични изображения : > методи без загуба на информация > методи със загуба на информация JPEG Кодиране (компресиране) на графичните изображения Графични файлови формати GIF - Graphics Interchange Format JPEG - Joint Photographic Experts Group PNG - Portable Network Graphics Slide 16: Скенери Цифрови фотоапарати Периферни устройства за въвеждане на ГИ Adobe Photoshop Corel DRAW Програми за създаване и редактиране на ГИ Adobe Illustrator ЗВУК : ЗВУК Средства за въвеждане/извеждане и обработка на звук: За компютрите – звукови контролери (карти) Елементи на мултимедията Методи за кодиране на звукови карти > без компресиране > кодиране с компресиране без загуба на информация > кодиране с компресиране със загуба на информация Физическа същност на звука човекът възприема звук в обхват 20 Hz – 20 kHz ЗВУКОВИ ФАЙЛОВИ ФОРМАТИ : ЗВУКОВИ ФАЙЛОВИ ФОРМАТИ WAV MP3 MP3Pro MP4 AAC WMA OGG ASF Периферни устройства за работа със звук > микрофони > тонколони Програмно осигуряване за създаване и редактиране на звук > CoolEditPro > SoundForge ВИДЕО : ВИДЕО Периферни устройства за работа с видео: аналогови видеокамери цифрови видеокамери Елементи на мултимедията Видео файлови формати AVI MOV MPG(MPEG) ASF

Add a comment

Related presentations

Related pages

Name Generator Fun: cool names, fantasy names, random ...

Cool name generators. Find yourself a cool name and personality with our name generators. Your name can be personalised to you, or randomly generated.
Read more

Fun (band) - Wikipedia, the free encyclopedia

Fun (stylized as fun.) is an American indie band based in New York City. It was formed by Nate Ruess, former lead singer of The Format, with Andrew Dost ...
Read more

Fun in Your Name! on Facebook | Facebook

Fun in Your Name! App Privacy · App Terms · Report/Contact. English (US) · Privacy · Terms · Cookies · Advertising · Ad Choices · More. Fun in Your ...
Read more

Lustige-Namen.de / Klara Fall hier ist alles Rainer Zufall!

Klara Fall hier ist alles Rainer Zufall. Über 380 zweideutige Namen haben wir in unserer Datenbank bereits und jeder kann mitmachen.
Read more

Funny Names - Ethan Winer - Home Page

Funny Names. Adam Baum Adam Zapel Al Bino Al Dente Al Fresco Al K. Seltzer Alf A. Romeo Ali Gaither, Ali Katt Amanda Lay (real person) Amanda Lynn (a mandolin)
Read more

Fun.

Official website of American indie pop band FUN. Merchandise, tour dates, news and music. FUN. is Jack Antonoff, Andrew Dost and Nate Ruess.
Read more

Der Terminplaner für christliche Events

CHRISTLICHE EVENTS: Konzerte, Workshops, (Single)-Reisen, Freizeiten, Seminare & mehr Herzlich Willkommen auf ...
Read more

Fun (Band) – Wikipedia

fun. (auch FUN.) ist eine US-amerikanische Indie-Pop-Band aus New York
Read more

Blöde Namen, die keiner will :-) --> Fun-ohne-Ende.de ...

Blöde Namen, die keiner will :-) --> Fun-ohne-Ende.de | Fun, Witz, Humor, Spass, Games, Texte, Bilder, Movies, SMS : Email: anmelden abmelden » Online-Games
Read more