fun at work presentatie

33 %
67 %
Information about fun at work presentatie
Entertainment

Published on June 15, 2007

Author: Alohomora

Source: authorstream.com

Fun@Work:  Competentiemanagement en beoordelen meetbaar en toegankelijk Fun@Work Inhoud presentatie :  Achtergrond ontwikkeling en missie Fun@Work - Wat is het? Totaaloplossing voor decentraal HR-beleid 3. Waarde voor de organisatie effectief gebruik van competenties efficiënt opleiden stimuleren loopbaanontwikkeling geautomatiseerd beoordelingssysteem 4. Samenwerking mogelijkheden volgende stappen Inhoud presentatie Ontwikkeling:  Missie Bijdragen leveren aan 'de lerende organisatie' Ontwikkeling Fun@Work Management Support bv i.s.m. Universiteit Utrecht en Leiden Fun@Work is opgericht in 1998 Ontwikkeling Fun@Work - Wat is het?:  Organisatie integratie Human Resource processen inzicht in ontwikkelpotentieel Individuele medewerker beoordelen persoonlijke competenties aanbieden van persoonlijke ontwikkel- en leertrajecten 1. 2. 3. Totaaloplossing voor: Communicatie organisatie en medewerkers ondersteunt en borgt persoonlijke communicatie stimuleert persoonlijke communicatie over competenties Fun@Work - Wat is het? Fun@Work binnen uw organisatie:  praktisch snel implementeerbaar persoonlijke homepage andamp; database output op alle niveaus compatibel met p.i.- systemen open structuur sluit aan op uw specifieke beleid inpasbaar in uw corporate communication dynamisch systeem gebaseerd op helderheid en logica continue betrokkenheid op alle niveaus 1. 2. 3. Fun@Work binnen uw organisatie Fun@Work: hoe werkt het?:  intranet en/of internetserver met Fun@Work content updates Organisatie: input personeelsdata Management: rapportages Medewerkers: Individuele homepage Eigen beheer/ Fun@Work Fun@Work: hoe werkt het? Fun@Work: Wat doet het?Persoonlijke HRM-Cyclus:  Persoonlijke Homepage Testen 360° feedback leerstijlen teamrollen big Five Plannen P.O.P. vaststellen van ontwikkeldoelen functiedoelen Leren bibliotheek adviezen trainingen e-learning Beoordelen beoordelen evalueren indivi- duele HRM-Cyclus Rapportage Fun@Work: Wat doet het? Persoonlijke HRM-Cyclus Privacy & autorisatie:  Privacy andamp; autorisatie Individuele login en password privacy en veiligheid autorisatie van individuele bevoegdheden Persoonlijke homepage en dossier:  Navigatiescherm toolbox, functiedoelen, ontwikkelpunten, 'to do' toetsverzoeken, HRM homepage, cartoons, geselecteerde artikelen, polls en fora Home page Leren Plan-nen Beoor- delen Testen Persoonlijke homepage en dossier Testen:  Testen Testen van competenties en meer self-assessments, 360 º feedback teamrollen, carriere-ankers, persoonlijkheid leerstijlentoets rapportage Uit te breiden met voorkeursvragenlijsten Plan-nen Leren Beoor- delen Testen Plannen :  Plan- nen persoonlijk leer- en ontwikkeltraject functiedoelen benoemen competentieprofiel vaststellen competence-gap bepalen ontwikkeldoelen stellen S.M.A.R.T. maken P.O.P.- contract Situatie Taak Actie Resultaat Monitor Beoor- delen Leren Testen Plannen Leren:  Leren ● leeradvies ● p.o.p ● bibliotheek ● adviezen ● trainingen ● e-learning Updates via interne en externe leveranciers Beoor- delen Plannen Testen Leren na testen en selfassessments zelf aan de slag met Beoordelen:  Beoor- delen Effectmeting: ‘’klaar, doorgaan of bijsturen?’’ ● voortgang competentieontwikkeling ● evalueren van de HRM cyclus ● rapportage op alle niveaus geautomatiseerd beoordelingsinstrument Leren Plan-nen Testen Beoordelen Comics@Work:  humor als middel bespreekbaar maken inzicht en herkenning relativering e-mail optie naar collega’s Comics@Work Waarde voor de organisatie:  ontwikkelbehoeften vaststellen ontwikkeladvies m.b.v. leerstijlentoets effect-monitoring stimuleren lerende organisatie digitale dossiers overzichtsrapportage management Inzicht op alle niveaus Waarde voor de organisatie Ontwikkelingsbudgetten effectief besteden Wat onderscheidt Fun@Work?:  Wat onderscheidt Fun@Work? Integratie organisatiebeleid en persoonlijke ontwikkeling Entertrainend toepasbaar,practisch,attractief Webbased toegankelijk, beschikbaar, uitbreidbaar Conclusie:  IT HRM eenvoudige implementatie Meer rendement Human Capital Organisatie Conclusie Conclusie (vervolg):  Conclusie (vervolg) HRM Medewerker

Add a comment

Related presentations

Related pages

Ppt Fun-at-work | Powerpoint Presentations and Slides ...

View and Download PowerPoint Presentations on FUN AT WORK PPT. Find PowerPoint Presentations and Slides using the power of XPowerPoint.com, find free ...
Read more

How To Have Fun At Work - Forbes

Opinions expressed by Forbes Contributors are their own. ... The good news is that work can be fun any time we turn the dial from PRODUCTION ...
Read more

Fun Präsentation - Man at work.

Lustige Fun Präsentationen uvm. - Man at work. ... Sollte Ihnen dennoch eine Fun Präsentation negativ auffallen, bitten wir um Ihre Mithilfe.
Read more

PPT – Boost Morale with an Injection of Fun PowerPoint ...

Making fun work ; Take yourself lightly ; ... The PowerPoint PPT presentation: "Boost Morale with an Injection of Fun" is the property of its rightful owner.
Read more

Fun Präsentation - Man at work.

Lustige Fun Präsentationen uvm. - Man at work. ... Falls Sie Schwierigkeiten mit der Präsentation haben, wenden Sie sich bitte an unser Support-Forum!
Read more

10 Fun Presentation Ideas to Spice Up Your Meetings | PGi

No matter if you’re presenting in person or in a virtual meeting, these fun presentation ideas will ensure you motivate and inspire your audience.
Read more