Fuji

50 %
50 %
Information about Fuji
Education

Published on February 23, 2008

Author: attoas

Source: authorstream.com

Slide1:  แผนการตลาด “ร้านอาหารญี่ปุ่นฟูจิ” โดย นางสาวเริงหทัย สำราญ นางสาวกัญญารัตน์ ลาภเดโช นายพัฒนา ปลอดภัยงาม Slide2:  ฟูจิได้ก่อกำเนิดขึ้นเมื่อปี 2526 เปิดโอกาสให้คนไทยได้รู้จักอาหารญี่ปุ่นมากขึ้นในภาพลักษณ์ใหม่ โดยฟูจิใช้แนวคิดการให้บริการอาหารที่มีคุณภาพในราคาสมเหตุสมผล ฟูจิ กำเนิดขึ้นมาจากชายชาวญี่ปุ่นที่ชื่อ คุณทานากะ ที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทย ได้ร่วมลงทุนกับเพื่อนฝูงเพื่อเปิดร้านอาหารญี่ปุ่น ที่มุ่งบริการให้แก่ลูกค้าที่เป็นชาวญี่ปุ่นเป็นหลัก Slide3:  "ฟูจิ-ซึคิจิกรุ๊ป"ผู้นำธุรกิจร้านอาหารญี่ปุ่นในไทย ร้านอาหารญี่ปุ่นในกลุ่มฟูจิ-ซึคิจิ แบ่งเป็น 6 รูปแบบ ได้แก่ ภัตตาคาร"ชินไดโกกุ“ ภัตตาคาร"ซูชิ ซึคิจิ“ ร้าน"บิสโทร ซึคิจิ“ ภัตตาคาร"นิวโกเบ“ "มาร์โคโปโล เมมเบอร์ส์ คลับ” ภัตตาคารอาหารญี่ปุ่น ฟูจิ มีทั้งหมด 27 สาขา Slide4:  SWOT ANALYSIS ธุรกิจร้านอาหารญี่ปุ่น จุดแข็ง(Strengths) - ธุรกิจร้านอาหารญี่ปุ่นในประเทศไทย ส่วนใหญ่เป็น Mass Market ที่ผู้ประกอบการใช้วัตถุดิบในประเทศถึง 90% ไม่ว่าจะเป็น กุ้ง ปลา ซอสต่างๆ แม้แต่ข้าวญี่ปุ่นก็ปลูกในภาคเหนือของไทย - เป็นอาหารในเชิงสุขภาพที่กำลังได้รับความนิยมอย่างสูงในปัจจุบัน - สามารถปรับเปลี่ยน รสชาด รูปลักษณ์ ตามที่ผู้บริโภคต้องการ Slide5:  SWOT ANALYSIS จุดอ่อน(Weaknesses) - ร้านอาหารญี่ปุ่นส่วนใหญ่มีการกระจุกตัวเฉพาะในเขตกรุงเทพฯ - ราคาค่อนข้างสูง เมื่อเทียบกับอาหารโดยทั่วไป - ระยะเวลาในการใช้บริการในแต่ละครั้งใช้เวลานาน เมื่อเทียบกับร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดทั่วไป ซึ่งรูปแบบการใช้ชีวิตของคนรุ่นใหม่อาจจะไม่ชอบการที่จะนั่งรออาหารนาน ๆ Slide6:  SWOT ANALYSIS โอกาส(Opportunities) - ได้รับผลพวงจาก FTA ระหว่างไทยกับญี่ปุ่นด้านอัตราภาษีต่าง ๆ จะลดลง ส่งผลทำให้ต้นทุนในการทำธุรกิจจะลดลง -อัตราการเติบโตของอาหารญี่ปุ่นเพิ่มขึ้น 10-15 % และยังเป็นโอกาสในเรื่องของกลุ่มผู้บริโภคที่อยู่ต่างจังหวัดซึ่งผู้ประกอบการรายเดิมจะเพิ่มช่องทางการจำหน่ายใหม่ๆ กระจายเข้าไปให้ถึงลูกค้ากลุ่มนี้ได้มากขึ้น - คนไทยยังคงนิยมบริโภคอาหารญี่ปุ่น โดยยอมรับในแง่เป็นอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ และมีรสชาดถูกปาก - แนวโน้มของการออกไปรับประทานอาหารนอกบ้านเพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากภาวะสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป ความเร่งรีบทำให้ไม่มีเวลาในการประกอบอาหารที่บ้าน ความต้องการเปลี่ยนบรรยากาศเพื่อผ่อนคลายความเครียด การแสวงหาความสุขสนุกสนานในครอบครัวหรือในกลุ่มเพื่อนฝูง Slide7:  SWOT ANALYSIS อุปสรรค(Threats) - จากข้อตกลง FTA (JTEPA) ทำให้บริษัทต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศเข้ามาทำธุรกิจร้านอาหารญี่ปุ่นเพิ่มมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเครือเซ็นทรัล ที่ได้ซื้อแฟรนไชส์อาหารญี่ปุ่น "เปปเปอร์ลันช์" หรืออย่าง MK ก็ได้ซื้อแฟรนไชส์ Yayoi จากประเทศญี่ปุ่น เพื่อลงแข่งขันในตลาดนี้ - มีคู่แข่งเดิมที่เป็นร้านอาหารฟาสต์ฟู้ด อยู่ในตลาดธุรกิจอาหาร - ธุรกิจร้านอาหารญี่ปุ่นมีกระจายอยู่ทั่วไปตามแหล่งชุมชนทั่วไป และมีการเปิดร้านอาหารญี่ปุ่นแบบต้นทุนต่ำ ทำให้ลูกค้าเกิดความจงรักภักดีต่อตราสินค้าน้อยลง - ปัญหาน้ำมันแพง และหลากหลายปัญหาเศรษฐกิจที่รุมเร้า ส่งผลให้บรรดาผู้บริโภคต่างเน้นประหยัดค่าใช้จ่าย แต่ผู้บริโภคบางส่วนได้เปลี่ยนพฤติกรรมโดยลดความถี่ในการบริโภคอาหารนอกบ้าน ในขณะที่ยังมีผู้บริโภคบางส่วนที่ยังคงนิยมรับประทานอาหารนอกบ้านก็ปรับพฤติกรรมหันไปเลือกรับประทานที่ร้านอาหารทั่วไปแทนการรับประทานในร้านอาหารต่างประเทศหรือร้านหรู Slide8:  - ตลาดอาหารญี่ปุ่น มีมูลค่าตลาดราว 6,000 ล้านบาท มีอัตราขยายตัวประมาณร้อยละ 10-15 สำหรับการแข่งขันจะใช้กลยุทธ์ด้านราคา และการให้บริการลูกค้าเป็นหลัก แนวโน้มมีความรุนแรง มีผู้ประกอบการใหม่ 5-6 ราย Slide12:  ที่มา : ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด ผู้บริโภคมีแนวโน้มรับประทานอาหารนอกบ้านมากขึ้น ค่าใช้จ่ายในการอาหารและเครื่องดื่มที่มีการบริโภคนอกบ้าน เฉลี่ย ครัวเรือนเฉลี่ยต่อเดือนประมาณ 927 บาทต่อครัวเรือน Slide13:  กรุงเทพ 2,158 บาทต่อครัวเรือน ภาคกลาง 1,007 บาทต่อครัวเรือน ภาคเหนือ 555 บาทต่อครัวเรือน ภาคใต้ 876 บาทต่อครัวเรือน ภาคอีสาน 519 บาทต่อครัวเรือน Slide14:  MARKET TARKET “กลุ่มเด็ก หรือกลุ่มครอบครัวที่มีสมาชิกที่เป็นเด็ก และวัยรุ่นที่ชื่นชอบอาหารญี่ปุ่น ในสไตล์การตกแต่งแบบญี่ปุ่น” Slide15:  NEW PRODUCT (Fancy set) Slide16:  NEW PRODUCT ข้าวกล่องแฟนซี Slide17:  NEW PRODUCT Slide18:  การวิเคราะห์ทางการแข่งขัน จากมูลค่าการตลาดอาหารญี่ปุ่นสูงถึง 6000 ล้านบาท และอัตราการขยายตัว ร้อยละ 10-15 จึงทำให้มีผู้ประกอบการรายใหม่ เข้ามาลงทุนมากขึ้น เช่น ยาโยอิ (MK), เบเปอร์ลันช์ (เซ็นทรัล เรสเตอรองค์), โอโตยะ (เบนทาโกร) , Sukishi เป็นต้น รายเดิม : Oishi, Fuji, zen เป็นต้น Slide20:  BCG Analysis (New Product ) Slide21:  การวิเคราะห์ปัจจัยภายในบริษัท รสชาดถูกปากผู้บริโภค บรรยากาศร้านอาหารญี่ปุ่น ราคาสมเหตุสมผล อาหารเพื่อสุขภาพ “ฟูจิ อร่อยได้สุขภาพ” Slide22:  โฆษณา Slide23:  การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค - กระแสสุขภาพ และความเชื่อที่ว่าอาหารญี่ปุ่นดีต่อสุขภาพ - กระแสญี่ปุ่นในเด็กวัยรุ่น ประกอบกับอาหารญี่ปุ่นมีราคาถูกลง ทำให้มีผู้นิยมบริโภคมากขึ้น - ผู้บริโภคนิยมรับประทานอาหารนอกบ้านมากขึ้น Slide24:  - เพื่อสร้างความแปลกใหม่ในเมนูที่มีอยู่เดิม และดึงดูดให้ลูกค้าสั่งเพิ่มจากเมนูปกติที่มีอยู่ - เพื่อเพิ่มกลุ่มลูกค้าจากลูกค้าหลัก เป็นกลุ่มเด็ก หรือกลุ่มครอบครัวที่มีสมาชิกที่เป็นเด็ก ให้เข้ามาใช้บริการที่ร้านอาหารญี่ปุ่นมากยิ่งขึ้น - เพื่อเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาด และ เพิ่มโอกาสในการแข่งขันทางการค้ากับคู่แข่งที่อยู่ในตลาดอาหารญี่ปุ่น Slide25:  วัตถุประสงค์ทางการตลาด เพื่อเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาด และมีกลุ่มลูกค้าใหม่ที่มาใช้บริการที่ร้านอาหารญี่ปุ่นฟูจิเพิ่มขึ้น Slide26:  วัตถุประสงค์ทางการเงิน - ช่องทางในการเพิ่มยอดขาย และเพิ่มโอกาสในการทำกำไรของบริษัทให้มีมากขึ้น - ช่วยลดต้นทุนในการสั่งซื้อวัตถุดิบ เป็นการประหยัดต่อขนาด เพราะสั่งซื้อชนิดเดียวกันแต่ปริมาณมากขึ้น ก็จะสามารต่อรองราคาได้หรือมีส่วนลดในการสั่งซื้อแต่ละครั้ง Slide27:  วัตถุประสงค์ทางการสื่อสารการตลาด - เพิ่มการตัดสินใจซื้อ โดยใช้ผลิตภัณฑ์ใหม่เป็นจุดขาย ตอกย้ำในตราสินค้าว่า ฟูจิยังคงเป็นอาหารญี่ปุ่นที่ได้รับความนิยม - สามารถสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ออกมาเพื่อ บริการลูกค้า การใช้กลยุทธ์ด้านการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า(CRM) Slide28:  กลยุทธ์ทางการตลาด ใช้กลยุทธ์การเพิ่มผลิตภัณฑ์ใหม่ เน้นความแตกต่างในผลิตภัณฑ์เพื่อดึงดูดกลุ่มลูกค้ารายใหม่และเป็นการกระตุ้นความต้องการที่จะบริโภคอาหารญี่ปุ่นให้มีมากขึ้นด้วย Slide29:  Fuji กลยุทธ์การตลาด ยุทธวิธีทางการตลาด กลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์ กลยุทธ์ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย กลยุทธ์ด้านราคา กลยุทธ์ด้านการสื่อสารทางการตลาด กลยุทธ์ด้าน Physical Eminent Strategy กลยุทธ์ด้าน CRM Slide30:  กลยุทธ์ทางด้านผลิตภัณฑ์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ให้มีความแตกต่างจากผลิตภัณฑ์อาหารญี่ปุ่นที่มีในตลาด โดยเน้นรูปแบบที่น่ารักและน่ารับประทานเพื่อให้ดึงดูดใจกลุ่ม ผู้บริโภคเป้าหมาย Slide31:  กลยุทธ์ช่องทางการจัดจำหน่าย มีจำนวนสาขาทั้งสิ้น 46 สาขา - กรุงเทพ 31 สาขา กระจายตัวอยู่ในจุดหลักของกรุงเทพ ซึ่งกลยุทธ์ที่จะใช้ในด้านช่องทางการจัดจำหน่ายจึงสามารถทำได้อย่างทั่วถึงกลุ่มผู้บริโภค โดยจะใช้กลยุทธ์ด้านการกำหนดขอบเขต(Zoning Strategy) เพื่อจะเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคในแต่ละสาขาได้อย่างตรงตามเป้าหมายและเป็นไปอย่างทั่วถึง โดยกำหนดรัศมี 5 กิโลเมตร ในสาขานั้น ๆ - ต่างจังหวัด 15 สาขา Slide32:  กลยุทธ์ด้านราคา ช่วงที่ทำตลาดใหม่ ถือว่าการกำหนดราคาขายควรอยู่ในระดับใกล้เคียงหรือสูงกว่ากับราคาข้าวกล่องที่คู่แข่งที่วางอยู่ในตลาด เพราะข้าวกล่องแฟนซี นั้นมีความแตกต่างจากผลิตภัณฑ์อื่นที่มีในตลาด ทั้งความโดดเด่นในการตกแต่งและรสชาติที่เหมาะสำหรับเด็ก จึงเป็นสินค้าที่มีความเฉพาะซึ่ง ราคาข้าวกล่องทั่วไปที่วางขายอยู่นั้นราคาจะอยู่ที่ ชุดละ 99 บาท ถึง 299 บาท ขึ้นอยู่กับชนิดของอาหาร Slide33:  กลยุทธ์การสื่อสารทางการตลาด ด้านการใช้สื่อโฆษณา - ใบปลิว ใช้แจกที่หน้าร้าน และบนโต๊ะอาหาร(โบชัวร์กระดาษรองจาน)เป็นเวลา 15 วันก่อนจะออกจำหน่าย เพื่อให้ลูกค้าได้ทราบว่ามีเมนูใหม่ - โฆษณาทางโทรทัศน์ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริโภคทั่วไปได้รับรู้ว่ามีเมนูใหม่ที่ร้านฟูจิ - ป้ายโฆษณาบนรถไฟฟ้า เป็นสื่อที่สามารถเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคได้ง่ายและมีภาพแสดงให้เห็นถึงความสวยงามและความแปลกใหม่ของผลิตภัณฑ์ใหม่ เพื่อเป็นการกระตุ้นความต้องการที่จะทดลองบริโภคผลิตภัณฑ์ใหม่ Slide34:  Physical Eminent Strategy การตกแต่งข้าวกล่องให้สดใสน่ารัก สามารถดึงดูดกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้และยังเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าประเภทข้าวปั้นให้มีความแตกต่างจากเดิมที่เคยมีในตลาด Slide35:  Customer Relationship Management Strategy การเปลี่ยนจากผู้บริโภคไปสู่การเป็นลูกค้าตลอดไป ในการทำCRM ครั้งนี้ จะคำนึงถึงการจัดเก็บรวบรวมฐานข้อมูลลูกค้าเดิมและการรวบรวมลูกค้าเป้าหมายรายใหม่ที่เพิ่ม โดยจะเป็นประโยชน์ในการช่วยส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ทางการตลาด Slide36:  งบประมาณทางการเงิน Slide37:  ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ ใบปลิว รวมเป็นเงิน 232,500 บาท อัตราค่าโฆษณา รวมค่าใช้จ่ายในการโฆษณาทางโทรทัศน์เป็นเงิน 7,620,000 บาท ป้ายโฆษณาบนรถไฟฟ้า รวมค่าใช้จ่ายในการโฆษณาบนรถไฟฟ้า 1,914,300 บาท รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นเป็นเงิน 9,766,800 บาท Slide38:  จากงบกำไรขาดทุน มีผลกำไร(ขาดทุน)จากการดำเนินต่อเดือน ดังนี้ เดือนที่ 1 ขาดทุน 4,461,800 บาท เดือนที่ 2 กำไร 858,000 บาท เดือนที่ 3 กำไร 1,937,500 บาท เดือนที่ 4 กำไร 1,937,500 บาท เดือนที่ 5 กำไร 1,937,500 บาท เดือนที่ 6 กำไร 1,937,500 บาท จะเห็นได้ว่าในช่วงเดือนแรกจะขาดทุนอยู่ 4,461,800 บาท เนื่องจากมีการลงทุนไปในการโฆษณา ทางโทรทัศน์เป็นหลัก ในช่วงเดือนที่ 2 มีกำไรเบื้องต้นอยู่ประมาณ 858,000 บาท ตั้งแต่เดือนที่ 3 เป็นต้นไป จะมี กำไรเบื้องต้นอยู่เดือนละ 1,937,500 บาท เนื่องจากค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจะมีเพียงแค่ค่าโฆษณาบนรถไฟฟ้า ทำให้มีกำไรเกิดขึ้น ดังนั้น จากเงินลงทุนทั้งสิ้น 9,766,800 บาท จะใช้ระยะเวลาการคืนทุนประมาณ 4 เดือน Slide39:  ประมาณการกลุ่มลูกค้ารายใหม่ที่เพิ่มขึ้น 25 % จากกลุ่มเป้าหมายหลักที่ตั้งไว้ จำนวนนักเรียนในเขต กรุงเทพมหานคร ประมาณ 390,997 คนจาก 528 โรงเรียน(ไม่รวมโรงเรียนนานาชาติ) ประมาณ 100,000 คน หรือ ลูกค้าเข้ามาใช้บริการประมาณ 100,000 ครั้ง ในระยะเวลา 6 เดือน ราคาขายของผลิตภัณฑ์ใหม่ ราคาชุดละ 159 บาท จะมียอดขายเพิ่มขึ้นอย่างน้อยประมาณ 15,900,000 บาท ยอดขายประมาณการ Slide40:  - การนำไปปฏิบัติ ให้พนักงานทุกระดับเข้ามามีส่วนร่วมในแผนการตลาดครั้งนี้ เพื่อที่จะสื่อสารข้อมูลของบริษัท ไปสู่กลุ่มผู้บริโภคภายนอกบริษัท ซึ่งในกลไกดังกล่าวจะเป็นแรงผลักดันที่จะทำให้ ข้อมูลที่ต้องการเสนอให้ลูกค้าได้ทราบได้อย่างชัดเจนและเป็นไปอย่างทั่วถึง - การควบคุม ต้องมีความชัดเจนในการดำเนินงานตามแผนที่ตั้งไว้ เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบกับภาพลักษณ์ของบริษัท หรือกระทบต่อยอดขายโดยรวมในเมนูเดิมที่มีอยู่ การนำไปปฏิบัติ ควบคุม และแผนฉุกเฉิน Slide41:  ขอบคุณคะ ฟูจิ อร่อยได้สุขภาพ

Add a comment

Related presentations

Related pages

Home | Fujifilm Deutschland

Aktuelle Produkt- und Supportinformationen zu analogen und digitalen Kameras, Filmen und weiteren Produktkategorien. [D-40549 Düsseldorf]
Read more

Fuji Bikes - Home

#FujiAltamira basking in #PuertoRico's revived & thriving sugar cane fields. Tha... #WINNING - Team Caja Rural-Seguros RGA does the unfathomable, winning 3 ...
Read more

Fuji (Vulkan) – Wikipedia

Fuji vom Shōji-See aus, dazwischen der Berg Ōmuro. Höhe: 3776,24 m T.P. Lage: Präfekturen Yamanashi und Shizuoka, Japan: Dominanz: 2077 km → Xueshan
Read more

Fujifilm – Wikipedia

Das japanische Unternehmen Fujifilm Holdings K.K. (jap. 富士フイルムホールディングス株式会社, Fuji Fuirumu Hōrudingusu Kabushiki kaisha ...
Read more

Fuji Reiseführer – Wikitravel - Wikitravel - The Free ...

Der Open Source Reiseführer für Fuji mit aktuellen Informationen und Tipps über Hotels, Sehenswürdigkeiten, Gastronomie, das Nachtleben und mehr. Freie ...
Read more

Fujifilm Digitalkameras - Test- und Verbraucherinformation ...

Schließlich entwickelte Fuji für extreme Anwendungsfälle noch seine Outdoormodelle, die staubgeschützt, stoßfest, frostbeständig und wasserdicht sind.
Read more

Digitalkameras | Fujifilm Deutschland

Digital-Kameras - Ganz gleichgültig wie Sie fotografieren, wir haben genau die richtige Kamera für Sie. Von der professionellen Systemkamera bis hin zur ...
Read more

Fujifilm Digitalkamera Preisvergleich | Günstig bei ...

Das japanische Traditiosunternehmen Fuji existiert bereits seit 1934 und ist sowohl auf den Gebieten Film und Foto, medizinische Systeme und optische ...
Read more

Fuji Electric Europe | Innovating Energy Technology

© 2013 Fuji Electric Europe GmbH ...
Read more

Fuji Electric Global

Fuji Electric contribute to the resolution of energy management problems, through pursuit of technological innovation in electric and thermal energy.
Read more