Fuji

57 %
43 %
Information about Fuji
Education

Published on February 23, 2008

Author: attoas

Source: authorstream.com

Slide1:  แผนการตลาด “ร้านอาหารญี่ปุ่นฟูจิ” โดย นางสาวเริงหทัย สำราญ นางสาวกัญญารัตน์ ลาภเดโช นายพัฒนา ปลอดภัยงาม Slide2:  ฟูจิได้ก่อกำเนิดขึ้นเมื่อปี 2526 เปิดโอกาสให้คนไทยได้รู้จักอาหารญี่ปุ่นมากขึ้นในภาพลักษณ์ใหม่ โดยฟูจิใช้แนวคิดการให้บริการอาหารที่มีคุณภาพในราคาสมเหตุสมผล ฟูจิ กำเนิดขึ้นมาจากชายชาวญี่ปุ่นที่ชื่อ คุณทานากะ ที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทย ได้ร่วมลงทุนกับเพื่อนฝูงเพื่อเปิดร้านอาหารญี่ปุ่น ที่มุ่งบริการให้แก่ลูกค้าที่เป็นชาวญี่ปุ่นเป็นหลัก Slide3:  "ฟูจิ-ซึคิจิกรุ๊ป"ผู้นำธุรกิจร้านอาหารญี่ปุ่นในไทย ร้านอาหารญี่ปุ่นในกลุ่มฟูจิ-ซึคิจิ แบ่งเป็น 6 รูปแบบ ได้แก่ ภัตตาคาร"ชินไดโกกุ“ ภัตตาคาร"ซูชิ ซึคิจิ“ ร้าน"บิสโทร ซึคิจิ“ ภัตตาคาร"นิวโกเบ“ "มาร์โคโปโล เมมเบอร์ส์ คลับ” ภัตตาคารอาหารญี่ปุ่น ฟูจิ มีทั้งหมด 27 สาขา Slide4:  SWOT ANALYSIS ธุรกิจร้านอาหารญี่ปุ่น จุดแข็ง(Strengths) - ธุรกิจร้านอาหารญี่ปุ่นในประเทศไทย ส่วนใหญ่เป็น Mass Market ที่ผู้ประกอบการใช้วัตถุดิบในประเทศถึง 90% ไม่ว่าจะเป็น กุ้ง ปลา ซอสต่างๆ แม้แต่ข้าวญี่ปุ่นก็ปลูกในภาคเหนือของไทย - เป็นอาหารในเชิงสุขภาพที่กำลังได้รับความนิยมอย่างสูงในปัจจุบัน - สามารถปรับเปลี่ยน รสชาด รูปลักษณ์ ตามที่ผู้บริโภคต้องการ Slide5:  SWOT ANALYSIS จุดอ่อน(Weaknesses) - ร้านอาหารญี่ปุ่นส่วนใหญ่มีการกระจุกตัวเฉพาะในเขตกรุงเทพฯ - ราคาค่อนข้างสูง เมื่อเทียบกับอาหารโดยทั่วไป - ระยะเวลาในการใช้บริการในแต่ละครั้งใช้เวลานาน เมื่อเทียบกับร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดทั่วไป ซึ่งรูปแบบการใช้ชีวิตของคนรุ่นใหม่อาจจะไม่ชอบการที่จะนั่งรออาหารนาน ๆ Slide6:  SWOT ANALYSIS โอกาส(Opportunities) - ได้รับผลพวงจาก FTA ระหว่างไทยกับญี่ปุ่นด้านอัตราภาษีต่าง ๆ จะลดลง ส่งผลทำให้ต้นทุนในการทำธุรกิจจะลดลง -อัตราการเติบโตของอาหารญี่ปุ่นเพิ่มขึ้น 10-15 % และยังเป็นโอกาสในเรื่องของกลุ่มผู้บริโภคที่อยู่ต่างจังหวัดซึ่งผู้ประกอบการรายเดิมจะเพิ่มช่องทางการจำหน่ายใหม่ๆ กระจายเข้าไปให้ถึงลูกค้ากลุ่มนี้ได้มากขึ้น - คนไทยยังคงนิยมบริโภคอาหารญี่ปุ่น โดยยอมรับในแง่เป็นอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ และมีรสชาดถูกปาก - แนวโน้มของการออกไปรับประทานอาหารนอกบ้านเพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากภาวะสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป ความเร่งรีบทำให้ไม่มีเวลาในการประกอบอาหารที่บ้าน ความต้องการเปลี่ยนบรรยากาศเพื่อผ่อนคลายความเครียด การแสวงหาความสุขสนุกสนานในครอบครัวหรือในกลุ่มเพื่อนฝูง Slide7:  SWOT ANALYSIS อุปสรรค(Threats) - จากข้อตกลง FTA (JTEPA) ทำให้บริษัทต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศเข้ามาทำธุรกิจร้านอาหารญี่ปุ่นเพิ่มมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเครือเซ็นทรัล ที่ได้ซื้อแฟรนไชส์อาหารญี่ปุ่น "เปปเปอร์ลันช์" หรืออย่าง MK ก็ได้ซื้อแฟรนไชส์ Yayoi จากประเทศญี่ปุ่น เพื่อลงแข่งขันในตลาดนี้ - มีคู่แข่งเดิมที่เป็นร้านอาหารฟาสต์ฟู้ด อยู่ในตลาดธุรกิจอาหาร - ธุรกิจร้านอาหารญี่ปุ่นมีกระจายอยู่ทั่วไปตามแหล่งชุมชนทั่วไป และมีการเปิดร้านอาหารญี่ปุ่นแบบต้นทุนต่ำ ทำให้ลูกค้าเกิดความจงรักภักดีต่อตราสินค้าน้อยลง - ปัญหาน้ำมันแพง และหลากหลายปัญหาเศรษฐกิจที่รุมเร้า ส่งผลให้บรรดาผู้บริโภคต่างเน้นประหยัดค่าใช้จ่าย แต่ผู้บริโภคบางส่วนได้เปลี่ยนพฤติกรรมโดยลดความถี่ในการบริโภคอาหารนอกบ้าน ในขณะที่ยังมีผู้บริโภคบางส่วนที่ยังคงนิยมรับประทานอาหารนอกบ้านก็ปรับพฤติกรรมหันไปเลือกรับประทานที่ร้านอาหารทั่วไปแทนการรับประทานในร้านอาหารต่างประเทศหรือร้านหรู Slide8:  - ตลาดอาหารญี่ปุ่น มีมูลค่าตลาดราว 6,000 ล้านบาท มีอัตราขยายตัวประมาณร้อยละ 10-15 สำหรับการแข่งขันจะใช้กลยุทธ์ด้านราคา และการให้บริการลูกค้าเป็นหลัก แนวโน้มมีความรุนแรง มีผู้ประกอบการใหม่ 5-6 ราย Slide12:  ที่มา : ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด ผู้บริโภคมีแนวโน้มรับประทานอาหารนอกบ้านมากขึ้น ค่าใช้จ่ายในการอาหารและเครื่องดื่มที่มีการบริโภคนอกบ้าน เฉลี่ย ครัวเรือนเฉลี่ยต่อเดือนประมาณ 927 บาทต่อครัวเรือน Slide13:  กรุงเทพ 2,158 บาทต่อครัวเรือน ภาคกลาง 1,007 บาทต่อครัวเรือน ภาคเหนือ 555 บาทต่อครัวเรือน ภาคใต้ 876 บาทต่อครัวเรือน ภาคอีสาน 519 บาทต่อครัวเรือน Slide14:  MARKET TARKET “กลุ่มเด็ก หรือกลุ่มครอบครัวที่มีสมาชิกที่เป็นเด็ก และวัยรุ่นที่ชื่นชอบอาหารญี่ปุ่น ในสไตล์การตกแต่งแบบญี่ปุ่น” Slide15:  NEW PRODUCT (Fancy set) Slide16:  NEW PRODUCT ข้าวกล่องแฟนซี Slide17:  NEW PRODUCT Slide18:  การวิเคราะห์ทางการแข่งขัน จากมูลค่าการตลาดอาหารญี่ปุ่นสูงถึง 6000 ล้านบาท และอัตราการขยายตัว ร้อยละ 10-15 จึงทำให้มีผู้ประกอบการรายใหม่ เข้ามาลงทุนมากขึ้น เช่น ยาโยอิ (MK), เบเปอร์ลันช์ (เซ็นทรัล เรสเตอรองค์), โอโตยะ (เบนทาโกร) , Sukishi เป็นต้น รายเดิม : Oishi, Fuji, zen เป็นต้น Slide20:  BCG Analysis (New Product ) Slide21:  การวิเคราะห์ปัจจัยภายในบริษัท รสชาดถูกปากผู้บริโภค บรรยากาศร้านอาหารญี่ปุ่น ราคาสมเหตุสมผล อาหารเพื่อสุขภาพ “ฟูจิ อร่อยได้สุขภาพ” Slide22:  โฆษณา Slide23:  การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค - กระแสสุขภาพ และความเชื่อที่ว่าอาหารญี่ปุ่นดีต่อสุขภาพ - กระแสญี่ปุ่นในเด็กวัยรุ่น ประกอบกับอาหารญี่ปุ่นมีราคาถูกลง ทำให้มีผู้นิยมบริโภคมากขึ้น - ผู้บริโภคนิยมรับประทานอาหารนอกบ้านมากขึ้น Slide24:  - เพื่อสร้างความแปลกใหม่ในเมนูที่มีอยู่เดิม และดึงดูดให้ลูกค้าสั่งเพิ่มจากเมนูปกติที่มีอยู่ - เพื่อเพิ่มกลุ่มลูกค้าจากลูกค้าหลัก เป็นกลุ่มเด็ก หรือกลุ่มครอบครัวที่มีสมาชิกที่เป็นเด็ก ให้เข้ามาใช้บริการที่ร้านอาหารญี่ปุ่นมากยิ่งขึ้น - เพื่อเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาด และ เพิ่มโอกาสในการแข่งขันทางการค้ากับคู่แข่งที่อยู่ในตลาดอาหารญี่ปุ่น Slide25:  วัตถุประสงค์ทางการตลาด เพื่อเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาด และมีกลุ่มลูกค้าใหม่ที่มาใช้บริการที่ร้านอาหารญี่ปุ่นฟูจิเพิ่มขึ้น Slide26:  วัตถุประสงค์ทางการเงิน - ช่องทางในการเพิ่มยอดขาย และเพิ่มโอกาสในการทำกำไรของบริษัทให้มีมากขึ้น - ช่วยลดต้นทุนในการสั่งซื้อวัตถุดิบ เป็นการประหยัดต่อขนาด เพราะสั่งซื้อชนิดเดียวกันแต่ปริมาณมากขึ้น ก็จะสามารต่อรองราคาได้หรือมีส่วนลดในการสั่งซื้อแต่ละครั้ง Slide27:  วัตถุประสงค์ทางการสื่อสารการตลาด - เพิ่มการตัดสินใจซื้อ โดยใช้ผลิตภัณฑ์ใหม่เป็นจุดขาย ตอกย้ำในตราสินค้าว่า ฟูจิยังคงเป็นอาหารญี่ปุ่นที่ได้รับความนิยม - สามารถสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ออกมาเพื่อ บริการลูกค้า การใช้กลยุทธ์ด้านการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า(CRM) Slide28:  กลยุทธ์ทางการตลาด ใช้กลยุทธ์การเพิ่มผลิตภัณฑ์ใหม่ เน้นความแตกต่างในผลิตภัณฑ์เพื่อดึงดูดกลุ่มลูกค้ารายใหม่และเป็นการกระตุ้นความต้องการที่จะบริโภคอาหารญี่ปุ่นให้มีมากขึ้นด้วย Slide29:  Fuji กลยุทธ์การตลาด ยุทธวิธีทางการตลาด กลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์ กลยุทธ์ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย กลยุทธ์ด้านราคา กลยุทธ์ด้านการสื่อสารทางการตลาด กลยุทธ์ด้าน Physical Eminent Strategy กลยุทธ์ด้าน CRM Slide30:  กลยุทธ์ทางด้านผลิตภัณฑ์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ให้มีความแตกต่างจากผลิตภัณฑ์อาหารญี่ปุ่นที่มีในตลาด โดยเน้นรูปแบบที่น่ารักและน่ารับประทานเพื่อให้ดึงดูดใจกลุ่ม ผู้บริโภคเป้าหมาย Slide31:  กลยุทธ์ช่องทางการจัดจำหน่าย มีจำนวนสาขาทั้งสิ้น 46 สาขา - กรุงเทพ 31 สาขา กระจายตัวอยู่ในจุดหลักของกรุงเทพ ซึ่งกลยุทธ์ที่จะใช้ในด้านช่องทางการจัดจำหน่ายจึงสามารถทำได้อย่างทั่วถึงกลุ่มผู้บริโภค โดยจะใช้กลยุทธ์ด้านการกำหนดขอบเขต(Zoning Strategy) เพื่อจะเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคในแต่ละสาขาได้อย่างตรงตามเป้าหมายและเป็นไปอย่างทั่วถึง โดยกำหนดรัศมี 5 กิโลเมตร ในสาขานั้น ๆ - ต่างจังหวัด 15 สาขา Slide32:  กลยุทธ์ด้านราคา ช่วงที่ทำตลาดใหม่ ถือว่าการกำหนดราคาขายควรอยู่ในระดับใกล้เคียงหรือสูงกว่ากับราคาข้าวกล่องที่คู่แข่งที่วางอยู่ในตลาด เพราะข้าวกล่องแฟนซี นั้นมีความแตกต่างจากผลิตภัณฑ์อื่นที่มีในตลาด ทั้งความโดดเด่นในการตกแต่งและรสชาติที่เหมาะสำหรับเด็ก จึงเป็นสินค้าที่มีความเฉพาะซึ่ง ราคาข้าวกล่องทั่วไปที่วางขายอยู่นั้นราคาจะอยู่ที่ ชุดละ 99 บาท ถึง 299 บาท ขึ้นอยู่กับชนิดของอาหาร Slide33:  กลยุทธ์การสื่อสารทางการตลาด ด้านการใช้สื่อโฆษณา - ใบปลิว ใช้แจกที่หน้าร้าน และบนโต๊ะอาหาร(โบชัวร์กระดาษรองจาน)เป็นเวลา 15 วันก่อนจะออกจำหน่าย เพื่อให้ลูกค้าได้ทราบว่ามีเมนูใหม่ - โฆษณาทางโทรทัศน์ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริโภคทั่วไปได้รับรู้ว่ามีเมนูใหม่ที่ร้านฟูจิ - ป้ายโฆษณาบนรถไฟฟ้า เป็นสื่อที่สามารถเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคได้ง่ายและมีภาพแสดงให้เห็นถึงความสวยงามและความแปลกใหม่ของผลิตภัณฑ์ใหม่ เพื่อเป็นการกระตุ้นความต้องการที่จะทดลองบริโภคผลิตภัณฑ์ใหม่ Slide34:  Physical Eminent Strategy การตกแต่งข้าวกล่องให้สดใสน่ารัก สามารถดึงดูดกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้และยังเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าประเภทข้าวปั้นให้มีความแตกต่างจากเดิมที่เคยมีในตลาด Slide35:  Customer Relationship Management Strategy การเปลี่ยนจากผู้บริโภคไปสู่การเป็นลูกค้าตลอดไป ในการทำCRM ครั้งนี้ จะคำนึงถึงการจัดเก็บรวบรวมฐานข้อมูลลูกค้าเดิมและการรวบรวมลูกค้าเป้าหมายรายใหม่ที่เพิ่ม โดยจะเป็นประโยชน์ในการช่วยส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ทางการตลาด Slide36:  งบประมาณทางการเงิน Slide37:  ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ ใบปลิว รวมเป็นเงิน 232,500 บาท อัตราค่าโฆษณา รวมค่าใช้จ่ายในการโฆษณาทางโทรทัศน์เป็นเงิน 7,620,000 บาท ป้ายโฆษณาบนรถไฟฟ้า รวมค่าใช้จ่ายในการโฆษณาบนรถไฟฟ้า 1,914,300 บาท รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นเป็นเงิน 9,766,800 บาท Slide38:  จากงบกำไรขาดทุน มีผลกำไร(ขาดทุน)จากการดำเนินต่อเดือน ดังนี้ เดือนที่ 1 ขาดทุน 4,461,800 บาท เดือนที่ 2 กำไร 858,000 บาท เดือนที่ 3 กำไร 1,937,500 บาท เดือนที่ 4 กำไร 1,937,500 บาท เดือนที่ 5 กำไร 1,937,500 บาท เดือนที่ 6 กำไร 1,937,500 บาท จะเห็นได้ว่าในช่วงเดือนแรกจะขาดทุนอยู่ 4,461,800 บาท เนื่องจากมีการลงทุนไปในการโฆษณา ทางโทรทัศน์เป็นหลัก ในช่วงเดือนที่ 2 มีกำไรเบื้องต้นอยู่ประมาณ 858,000 บาท ตั้งแต่เดือนที่ 3 เป็นต้นไป จะมี กำไรเบื้องต้นอยู่เดือนละ 1,937,500 บาท เนื่องจากค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจะมีเพียงแค่ค่าโฆษณาบนรถไฟฟ้า ทำให้มีกำไรเกิดขึ้น ดังนั้น จากเงินลงทุนทั้งสิ้น 9,766,800 บาท จะใช้ระยะเวลาการคืนทุนประมาณ 4 เดือน Slide39:  ประมาณการกลุ่มลูกค้ารายใหม่ที่เพิ่มขึ้น 25 % จากกลุ่มเป้าหมายหลักที่ตั้งไว้ จำนวนนักเรียนในเขต กรุงเทพมหานคร ประมาณ 390,997 คนจาก 528 โรงเรียน(ไม่รวมโรงเรียนนานาชาติ) ประมาณ 100,000 คน หรือ ลูกค้าเข้ามาใช้บริการประมาณ 100,000 ครั้ง ในระยะเวลา 6 เดือน ราคาขายของผลิตภัณฑ์ใหม่ ราคาชุดละ 159 บาท จะมียอดขายเพิ่มขึ้นอย่างน้อยประมาณ 15,900,000 บาท ยอดขายประมาณการ Slide40:  - การนำไปปฏิบัติ ให้พนักงานทุกระดับเข้ามามีส่วนร่วมในแผนการตลาดครั้งนี้ เพื่อที่จะสื่อสารข้อมูลของบริษัท ไปสู่กลุ่มผู้บริโภคภายนอกบริษัท ซึ่งในกลไกดังกล่าวจะเป็นแรงผลักดันที่จะทำให้ ข้อมูลที่ต้องการเสนอให้ลูกค้าได้ทราบได้อย่างชัดเจนและเป็นไปอย่างทั่วถึง - การควบคุม ต้องมีความชัดเจนในการดำเนินงานตามแผนที่ตั้งไว้ เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบกับภาพลักษณ์ของบริษัท หรือกระทบต่อยอดขายโดยรวมในเมนูเดิมที่มีอยู่ การนำไปปฏิบัติ ควบคุม และแผนฉุกเฉิน Slide41:  ขอบคุณคะ ฟูจิ อร่อยได้สุขภาพ

Add a comment

Related presentations

Related pages

Home | Fujifilm Deutschland

FUJIFILM Deutschland ist eine Niederlassung der FUJIFILM Europe GmbH mit Sitz in Düsseldorf und bedient den deutschen Markt mit Produkten und Lösungen in ...
Read more

Fuji (Vulkan) – Wikipedia

Der Fuji (jap. 富士山 Fuji-san [ɸɯʑisaɴ]; selten auch Fudschi sowie nach einer alternativen Lesung der Kanji Fudschijama, Fujiyama) ist ein Vulkan ...
Read more

FUJIFILM Fotoprodukte: Fotoabzüge, Fotobücher und ...

FUJIFILM steht für höchste Bildqualität. Wir bieten Ihnen die ganze Welt unserer Fotoprodukte: Fotos, Wandbilder, Fotobücher, Fotokalender, Fotogeschenke.
Read more

Fuji Bikes - Home

#FujiAltamira basking in #PuertoRico's revived & thriving sugar cane fields. Tha... #WINNING - Team Caja Rural-Seguros RGA does the unfathomable, winning 3 ...
Read more

Digital Cameras | Fujifilm Global

Fujifilm is one of the best regarded camera brands worldwide. With our award-winning range of cameras suited to Pros and enthusiasts alike, we're sure ...
Read more

Home | Fujifilm Global

At Fujifilm we create innovative products and deliver effective solutions in a wide variety of fields to serve society, contribute to the quality of life ...
Read more

Fuji Bikes | Home

The Fuji Story. Built into every Fuji bike is 117 years of pride and passion. Fuji's century-old pedaling pedigree is present whether you're climbing on a ...
Read more

Digitalkameras | Fujifilm Deutschland

Digital-Kameras - Ganz gleichgültig wie Sie fotografieren, wir haben genau die richtige Kamera für Sie. Von der professionellen Systemkamera bis hin zur ...
Read more

Fujitsu Deutschland

Fujitsu - Leading provider of IT products and services for the global marketplace including hardware, software, networking, business solutions, and more.
Read more

Fujifilm – Wikipedia

Das japanische Unternehmen Fujifilm Holdings K.K. (jap. 富士フイルムホールディングス株式会社, Fuji Fuirumu Hōrudingusu Kabushiki kaisha ...
Read more