Frank Joosten, Informatiebijeenkomst Bijzondere Wetten 2 oktober 2008

67 %
33 %
Information about Frank Joosten, Informatiebijeenkomst Bijzondere Wetten 2 oktober 2008
Business & Mgmt

Published on October 7, 2008

Author: mvanleeuwen

Source: slideshare.net

Description

Bijeenkomst georganiseerd voor medewerkers Bijzondere Wetten en Openbare Orde en Veiligheid op 2 oktober 2008 in Utrecht.

F. Joosten Advies www.joostenadvies.nl

Boeken

 

Programma Titeldia De titeldia wordt gebruikt als dia tussen hoofdstukken of delen van een presentatie. Er kunnen titels en subtitels geplaatst worden. Rookverbod Elementen uit de wet Bibob Ingebrachte praktijksituaties

Rookverbod

Elementen uit de wet Bibob

Ingebrachte praktijksituaties

Rookverbod – per 01 juli 2008

Rookverbod - hoe zat het ook al weer? Vervallen Besluit uitzonderingen rookvrije werkplek Artikel 11a, lid 1 Tabakswet- > Werkgevers zijn verplicht zodanige maatregelen te treffen dat werknemers in staat worden gesteld hun werkzaamheden te verrichten zonder daarbij hinder of overlast van roken door anderen te ondervinden.

Vervallen Besluit uitzonderingen rookvrije werkplek

Artikel 11a, lid 1 Tabakswet- >

Werkgevers zijn verplicht zodanige maatregelen te treffen dat werknemers in staat worden gesteld hun werkzaamheden te verrichten zonder daarbij hinder of overlast van roken door anderen te ondervinden.

Rookverbod – hoe zat het ook al weer? Niet meer roken in: Hotels, restaurants, cafés Discotheken, coffeeshops en andere horeca Musea, theaters, bioscopen, poppodia en andere culturele instellingen Sportaccommodaties en sportkantines Overdekte winkelcentra, congrescentra, evenementenhallen en luchthavens Tenten die voor horecadoeleinden worden gebruikt.

Niet meer roken in:

Hotels, restaurants, cafés

Discotheken, coffeeshops en andere horeca

Musea, theaters, bioscopen, poppodia en andere culturele instellingen

Sportaccommodaties en sportkantines

Overdekte winkelcentra, congrescentra, evenementenhallen en luchthavens

Tenten die voor horecadoeleinden worden gebruikt.

Rookverbod 98% restaurants, hotels, lunchrooms, fastfood houdt zich aan het verbod 83 % cafés houdt zich aan verbod

98% restaurants, hotels, lunchrooms, fastfood houdt zich aan het verbod

83 % cafés houdt zich aan verbod

“ Resultaten” Vanaf 01-07-08: 6911 controles VWA, 328 waarsch., 22 boetes, 1800 klachten 29-09-2008: controles Groningen (83) en Tilburg (38): 52 waarsch., 7 boetes

Vanaf 01-07-08:

6911 controles VWA, 328 waarsch., 22 boetes, 1800 klachten

29-09-2008: controles Groningen (83) en Tilburg (38): 52 waarsch., 7 boetes

1 e boete € 300,- 2 e boete € 600,- 3 e boete € 1.200,- 4 e boete € 2.400,- Hoogte boetes

1 e boete € 300,-

2 e boete € 600,-

3 e boete € 1.200,-

4 e boete € 2.400,-

Ab Klink in Nova 24 september 2008 Vanaf 1 oktober 2008 is gewenningsperiode voorbij: geen waarschuwingen meer, maar direct boetes

Vanaf 1 oktober 2008 is gewenningsperiode voorbij: geen waarschuwingen meer, maar direct boetes

Rookverbod Vervuiling -> Straal van 25m -> art. 2.13 AB Toename geluidsoverlast op terras (Toe)vlucht illegale horea ? Omzetderving volgens KHNL Toename stankoverlast (59%) Toename niet-betalende klanten Venstertijden

Vervuiling -> Straal van 25m -> art. 2.13 AB

Toename geluidsoverlast op terras

(Toe)vlucht illegale horea ?

Omzetderving volgens KHNL

Toename stankoverlast (59%)

Toename niet-betalende klanten

Venstertijden

Rookverbod- Terrasverwarming Behoefte neemt toe Totaalverbod niet mogelijk Wel afspraken over energiezuinige apparatuur Overzicht meest energiezuinige terrasverwarmers -> SenterNovem Prijsvraag voor de ontwikkeling van klimaatneutrale terrasverwarmers

Behoefte neemt toe

Totaalverbod niet mogelijk

Wel afspraken over energiezuinige apparatuur

Overzicht meest energiezuinige terrasverwarmers -> SenterNovem

Prijsvraag voor de ontwikkeling van klimaatneutrale terrasverwarmers

Rookverbod Energieverbruik bedrijf > 50.000 kWh of 25.000 aardgasequivalenten per jaar -> nemen van energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder is verplicht. Minder dan 50.000 kWh of 25.000 aardgasequivalenten per jaar -> BG niet bevoegd energiebesparende maatregelen af te dwingen. Zorgplicht artikel 2.1 AB -> BG bedrijven aanspreken op evidente energieverspilling

Energieverbruik bedrijf > 50.000 kWh of 25.000 aardgasequivalenten per jaar -> nemen van energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder is verplicht.

Minder dan 50.000 kWh of 25.000 aardgasequivalenten per jaar -> BG niet bevoegd energiebesparende maatregelen af te dwingen.

Zorgplicht artikel 2.1 AB -> BG bedrijven aanspreken op evidente energieverspilling

Rookverbod - Rookruimte Kenbaarheid rookruimte -> sticker gesloten deur doorzichtige afscheiding aanwezigheid aparte afzuiginstallatie belemmering nooduitgangen? glazen ophalen, asbakken legen calamiteiten reparaties geen specifieke inrichtingseisen (wél eisen Bouwbesluit 2003) brandveiligheid intercom

Kenbaarheid rookruimte -> sticker

gesloten deur

doorzichtige afscheiding

aanwezigheid aparte afzuiginstallatie

belemmering nooduitgangen?

glazen ophalen, asbakken legen

calamiteiten

reparaties

geen specifieke inrichtingseisen (wél eisen Bouwbesluit 2003)

brandveiligheid

intercom

Rookverbod – webpagina’s www.rokenendewet.nl www.horeca.org/rookvrij www.horecarookvrij.nl www.minvws.nl/dossiers/roken www.hiermaghetwel.nl www.schijtaanhetrookbeleid.nl

www.rokenendewet.nl

www.horeca.org/rookvrij

www.horecarookvrij.nl

www.minvws.nl/dossiers/roken

www.hiermaghetwel.nl

www.schijtaanhetrookbeleid.nl

Uw ervaringen ……

Rookmuziek en -pauze

Rookmuziek en -pauze

Wet Bibob

Wet Bibob

Eerst nog even dit…

Artikel 3 Ernstig gevaar dat vergunning wordt gebruik om: Uit gepleegde strafbare feiten verkregen op geld waardeerbare voordelen te benutten Strafbare feiten te plegen of Ernstig gevaar dat ter verkrijging van de vergunning een strafbaar feit is gepleegd.

Ernstig gevaar dat vergunning wordt gebruik om:

Uit gepleegde strafbare feiten verkregen op geld waardeerbare voordelen te benutten

Strafbare feiten te plegen

of

Ernstig gevaar dat ter verkrijging van de vergunning een strafbaar feit is gepleegd.

feiten en omstandigheden ( politie- en justitiegegevens ) die erop wijzen ( veroordelingen ) of redelijkerwijs doen vermoeden ( opsporings- en vervolgingsacties )

feiten en omstandigheden ( politie- en justitiegegevens )

die erop wijzen ( veroordelingen )

of redelijkerwijs doen vermoeden ( opsporings- en vervolgingsacties )

In relatie tot strafbare feiten (relevant voor de aanvraag ) Ernst van vermoedens (transactie, veroordeling weegt zwaarder dan een opsporingsactie)

In relatie tot strafbare feiten (relevant voor de aanvraag )

Ernst van vermoedens (transactie, veroordeling weegt zwaarder dan een opsporingsactie)

“ Eigen huiswerk” – beoordeling: Compleetheid vergunningsaanvraag en Vragenlijst Alle documenten Gegeven toelichting op aanvraag Ingeleverde extra documenten Gegevens uit Bronnenonderzoek Financieel onderzoek Informatie van derden (omwonenden, concurrenten) Artikel 26 wet Bibob 13b Opiumwet, 174a Gemeentewet ?

Compleetheid vergunningsaanvraag en Vragenlijst

Alle documenten

Gegeven toelichting op aanvraag

Ingeleverde extra documenten

Gegevens uit Bronnenonderzoek

Financieel onderzoek

Informatie van derden (omwonenden, concurrenten)

Artikel 26 wet Bibob

13b Opiumwet, 174a Gemeentewet ?

Vervolgproces Bestaan reguliere intrekkings-/ weigeringsgronden Verlenen vergunning Diepgaande toets (indicatorenlijst)

Bestaan reguliere intrekkings-/ weigeringsgronden

Verlenen vergunning

Diepgaande toets (indicatorenlijst)

Vervolg diepgaande toets Bestaan reguliere intrekkings-/ weigeringsgronden Verlenen vergunning Advies LBB

Bestaan reguliere intrekkings-/ weigeringsgronden

Verlenen vergunning

Advies LBB

LBB-advies de bedrijfsstructuur de financiering omstandigheden in de persoon van de aanvrager , de financier van de onderneming of de eigenaar van het pand waarin de onderneming is gevestigd (andere) omstandigheden artikel 26 ligging in aangewezen gebied, branche

de bedrijfsstructuur

de financiering

omstandigheden in de persoon van de aanvrager , de financier van de onderneming of de eigenaar van het pand waarin de onderneming is gevestigd

(andere) omstandigheden

artikel 26

ligging in aangewezen gebied, branche

LBB-advies Let op notificatieplicht (art. 32) Adviesaanvraag is geen beschikking Art. 12: Verzamelen van persoonsgegevens uit open en gesloten bronnen - > art. 27

Let op notificatieplicht (art. 32)

Adviesaanvraag is geen beschikking

Art. 12: Verzamelen van persoonsgegevens uit open en gesloten bronnen - > art. 27

Termijnen art. 4:13 Awb (beschikking binnen wettelijke termijn) art. 31, 15 wet Bibob art. 3:6, lid 2 Awb (niet tijdig uitbrengen advies staat niet in de weg staat aan het nemen van het besluit)

art. 4:13 Awb (beschikking binnen wettelijke termijn)

art. 31, 15 wet Bibob

art. 3:6, lid 2 Awb (niet tijdig uitbrengen advies staat niet in de weg staat aan het nemen van het besluit)

Beoordeling LBB-advies RvS 27-02-2008 Groningen / Dordrecht: vergewisplicht over zorgvuldigheid totstandkoming advies LBB (art. 3:9 Awb) geen tegenstijdigheden, geen aanwijzingen in verschillende richtingen alle onderzoeksvragen zijn beantwoord feiten en omstandigheden kunnen de conclusies in het advies dragen CIE-info alleen met ander: herleidbaar ondersteunend overtuigend en duidelijk bewijs

RvS 27-02-2008 Groningen / Dordrecht:

vergewisplicht over zorgvuldigheid totstandkoming advies LBB (art. 3:9 Awb)

geen tegenstijdigheden, geen aanwijzingen in verschillende richtingen

alle onderzoeksvragen zijn beantwoord

feiten en omstandigheden kunnen de conclusies in het advies dragen

CIE-info alleen met ander:

herleidbaar

ondersteunend

overtuigend en duidelijk bewijs

Besluitvorming door gemeente “ Geen gevaar” -> vergunning verlenen Art. 3:48 Awb -> geen behoefte aan motivering Aanvrager/houder: Art. 28, lid 2 –> geen inzage Betrokkene: Art. 33, lid 1 nvt – > geen inzage

“ Geen gevaar” -> vergunning verlenen

Art. 3:48 Awb -> geen behoefte aan motivering

Aanvrager/houder: Art. 28, lid 2 –> geen inzage

Betrokkene: Art. 33, lid 1 nvt – >

geen inzage

Besluitvorming door gemeente “ Mindere mate van gevaar” -> vergunning verlenen + vs Aanvrager/houder: Art. 28, lid 2-a en lid 3 –> recht op inzage Betrokkene: Art. 28, lid 2-c en lid 3, art. 33, lid 1 en 2 – > recht op inzage Art. 3:46 Awb -> deugdelijke motivering

“ Mindere mate van gevaar” -> vergunning verlenen + vs

Aanvrager/houder: Art. 28, lid 2-a en lid 3 –> recht op inzage

Betrokkene: Art. 28, lid 2-c en lid 3, art. 33, lid 1 en 2 – > recht op inzage

Art. 3:46 Awb -> deugdelijke motivering

Besluitvorming door gemeente “ ernstige mate van gevaar” -> vergunning weigeren/intrekken Aanvrager/houder: Art. 28, lid 2-a en lid 3 –> recht op inzage Betrokkene: Art. 28, lid 2-c en lid 3, art. 33, lid 1 en 2 – > recht op inzage Art. 3:46 Awb -> deugdelijke motivering

“ ernstige mate van gevaar” -> vergunning weigeren/intrekken

Aanvrager/houder: Art. 28, lid 2-a en lid 3 –> recht op inzage

Betrokkene: Art. 28, lid 2-c en lid 3, art. 33, lid 1 en 2 – > recht op inzage

Art. 3:46 Awb -> deugdelijke motivering

Geheimhouding Artikel 28 RvS – 19-09-2008 -> CBB geen inzage

Artikel 28

RvS – 19-09-2008 -> CBB geen inzage

Praktijkvragen

Einde Ik dank u voor uw aandacht …. … en een goede terugreis gewenst !

Ik dank u voor uw aandacht ….

… en een goede terugreis gewenst !

Add a comment

Related presentations

Canvas Prints at Affordable Prices make you smile.Visit http://www.shopcanvasprint...

30 Días en Bici en Gijón organiza un recorrido por los comercios históricos de la ...

Con el fin de conocer mejor el rol que juega internet en el proceso de compra en E...

With three established projects across the country and seven more in the pipeline,...

Retailing is not a rocket science, neither it's walk-in-the-park. In this presenta...

What is research??

What is research??

April 2, 2014

Explanatory definitions of research in depth...

Related pages

Frank Joosten, Informatiebijeenkomst Bijzondere Wetten 2 ...

Bijeenkomst georganiseerd voor medewerkers Bijzondere Wetten en Openbare Orde en Veiligheid op 2 oktober 2008 in Utrecht.
Read more

Informatiebijeenkomst Bijzondere Wetten 19 april 2011 ...

Presentatie Frank Joosten op de Informatiebijeenkomst ... de Informatiebijeenkomst Bijzondere Wetten op ... Bijzondere Wetten 2 oktober 2008 ...
Read more

Presentatie Frank Joosten 11e informatiebijeenkomst - HubSlide

Transcripts - Presentatie Frank Joosten 11e informatiebijeenkomst. 1. Informatiebijeenkomst Bijzondere Wetten 30 oktober 2012 1
Read more