Fraccions Algebraiques

100 %
0 %
Information about Fraccions Algebraiques

Published on February 20, 2008

Author: ximochust

Source: slideshare.net

FRACCIONS ALGEBRAIQUES

Simplificació de fraccions algebraiques El primer que fem és factoritzar numerador i denominador (si es pot). En el següent pas simplifiquem els factors iguals del numerador i denominador.

Per a realitzar una suma/resta de fraccions hem de tenir el mateix denominador, com no són iguals hem de fer el mcm dels denominadors. Anem a veure si podem simplificar la fracció. Factoritzem el numerador: Com veiem que no podrem simplificar res, es queda així. Suma i resta de fraccions algebraiques

Ara practiquem:

Multiplicació i divisió de fraccions algebraiques Recordem que per a multiplicar i dividir no cal tenir el mateix denominador, per tant no tindrem que fer mcm!. :

Operacions combinades

 

 

 

Add a comment

Related pages

Tema 3: Expressions algebraiques. Polinomis

Presentació: Fraccions algebraiques. Tota la teoria que hem estudiat en aquesta unitat la utilitzarem ara per simplificar fraccions algebraiques on trobem ...
Read more

blocs.xtec.cat

Title: Fraccions algebraiques Created Date: 11/10/2009 1:49:05 AM
Read more

Polinomis i fraccions algèbriques Tema 3: Fraccions ...

Polinomis i fraccions algèbriques Crèdit variable d’ampliació Celestí Bertran i Infante I.E.S. l’Alzina 15 3.2. Operacions amb fraccions algèbriques.
Read more

EXERCICIS POLINOMIS I FRACCIONS ALGEBRAIQUES - mdlourdes

EXERCICIS POLINOMIS I FRACCIONS ALGEBRAIQUES Suma de monomis. 1. Realitza les següents operacions: a) 2x2 + 3x2 = b) 8x3 +14 x3 = c) 6x9 + 4x9 = d) 12 x5 ...
Read more

Matemàtiques - 4 ESO - Tema 2 - Polinomis i fraccions ...

Matemàtiques - 4 ESO - Tema 2 - Polinomis i fraccions algebraiques. 0-Polinomis. Què són? Polinomis amb una indeterminada; Valor numèric; Identitats ...
Read more

POLINOMIS i FRACCIONS ALGEBRAIQUES - ::: textos online :::

1 POLINOMIS i FRACCIONS ALGEBRAIQUES 1. Polinomis: introducció. 1.1 Definició de polinomi. 1.2 Termes d’un polinomi. 1.3 Grau d’un polinomi.
Read more

Fraccions algebraiques Operacions - YouTube

Fraccions algebraiques. Simplificació i operacions amb fraccions algebraiques Nivell: 2n Cicle d'ESO mardemates.wordpress.com Salva Fuster.
Read more

Operacions combinades amb fraccions algebraiques - YouTube

Operacions combinades amb fraccions algebraiques ... Divisió de fraccions algebraiques ( I ) - Duration: 20:24. Xavi Mates 447 views. 20:24
Read more

matessantboianes - Polinomis i fraccions algebraiques

Multiplicació: La multiplicació de polinomis és senzillament agafar dos o més termes i multiplicar-los entre si, números amb números, lletres amb ...
Read more