FP7 MTAPU

50 %
50 %
Information about FP7 MTAPU
Travel-Nature

Published on March 18, 2008

Author: VolteMort

Source: authorstream.com

FP7 – Hetedik Kutatásfejlesztési Keretprogram 2007-2013 Pénzügyi és adminisztrációs aktualitások:  FP7 – Hetedik Kutatásfejlesztési Keretprogram 2007-2013 Pénzügyi és adminisztrációs aktualitások Dr. Szendrák Erika Főosztályvezető helyettes, HunASCO irodavezető Kutatásfejlesztési és Innovációs Főosztály Magyar Tudományos Akadémia Titkársága 2007. június 4. A Keretprogramok költségvetése:  A Keretprogramok költségvetése A Keretprogram:  A Keretprogram A Közösségi támogatással megvalósuló akciók szerint A kutatási prioritások változása:  A kutatási prioritások változása Újdonságok:  Újdonságok Jelentős növekedés a költségvetésben (EUR ~54 milliárd) Frontier research / Felderítő kutatások (évi ~ EUR 1.5 milliárd) „Szimplifikáció” Adminisztratív és logisztikai feladatok átcsoportosítása („ügynökségek”) FP7 prioritások:  FP7 prioritások Specifikus Programok:  Specifikus Programok + Slide8:  32 413 M Eur 10 Thematic Priorities Health (6100 M Eur) Food, agriculture and biotechnology (1935 M Eur) Information and communication technologies (9050 M Eur) Nanosciences, nanotechnologies, materials and new production technologies (3475 M Eur) Energy (2350 M Eur) Environment (including climate change) (1800 M Eur) Transport (including aeronautics) (4160 M Eur) Socio-economic sciences and the humanities (623M Eur) Security (1400 M Eur) Space (1430 M Eur) + EURATOM (2007-2011: 2751 M Eur): Fusion energy research, nuclear fission and radiation protection Slide9:  7510 M Eur European Research Council, Frontier research Support to individual teams, to promote excellence through Europe-wide competition Dedicated implementation structure (Executive Agency) Independent scientific governance (Scientific Council) Slide10:  Simplified grant mechanism Support to individual teams Investigator-driven frontier research All areas of science and technology Simplified grant and grant agreement Up-to 100% funding rate Starting Independent Research Grant Scheme http://erc.europa.eu Advanced Investigator Grant Scheme 4750 M Eur:  4750 M Eur 4097 M Eur:  Research Infrastructures Research for the benefit of SMEs Regions of Knowledge Research Potential Science in Society Activities of International Cooperation 4097 M Eur JRC – Research-based policy support:  JRC – Research-based policy support 5 policy themes for FP7: Sustainable growth Conservation and management of natural resources Citizenship External responsibility and global security EURATOM programme Funding Schemes – Finanszírozási eszközök:  Funding Schemes – Finanszírozási eszközök 1. Collaborative projects 2. Networks of Excellence 3. Coordination and support actions Slide15:  4. Support for frontier research (Individual projects) 5. Support for training and career development of researchers 6. Research for the benefit of specific groups (in particular SMEs) Többnyire pályázati felhívások (call for proposals) alapján. Funding Schemes – Finanszírozási eszközök Slide16:  Support for actions implemented on the basis of decisions by the Council (Article 171) or the Council and the European Parliament (Article 169) based on a proposal from the Commission Community contribution to the financing of large-scale initiatives from multiple sources: Community funding of the joint implementation of national research programmes, based on Article 169 of the EC Treaty. Funding of Joint Technology Initiatives that mobilise a combination of different types of funding from different sources, private and public, European and national. Based on Article 171 of the EC Treaty. Funding for new infrastructures of European interest based on Article 171 of the Treaty. Funding Schemes – Finanszírozási eszközök Slide17:  Többnyire pályázati felhívások (calls for proposals) alapján. A Specifikus Programok, a Munkaprogram és pályázati felhívás határozza meg, hogy melyik FS használható: hogy, melyik FS használható az adott akciónál; a résztvevők / partnerek típusát, akik a támogatásból részesülhetnek (Intézménytípus és ország szerint) a tevékenységi kategóriákat (research, development, demonstration, training, dissemination, transfer of knowledge and management and other related activities) Funding Schemes – Finanszírozási eszközök TERVEZÉS :  TERVEZÉS EU támogatás – nem naptári év alapú elszámolás A projekt támogatás bizonyos %-nak átutalása előlegként (a pénzügyi jelentések elfogadásáig az EU tulajdona!) Szereplők: Intézmény (+partnerintézmények) / Kutató (partnerkutató) / EC (hivatalnokok) / nemzeti szint Pénzügyi Tervezés:  Pénzügyi Tervezés Projekt költségvetése = Közösségi támogatás + Saját erő Közösségi támogatás: a projekt költségvetéséhez való EU hozzájárulás (maximált összeg; szabályos költségek elszámolása esetén) Saját erő: a Közösségi támogatás feltételeként biztosítandó intézményi ráfordítás szabályos és elszámolható költségekkel való elszámolással (könyvelési háttérrel!) Pénzügyi Tervezés:  Pénzügyi Tervezés Projekt intézményi költsége = Projekt költsége + nem elszámolható költségek Nem elszámolható költségek: nem szabályos költségek (pl. „azonosítható adók”) és egyéb nem elszámolható költségek (átalányérték feletti és/vagy adott FS-nél/aktivitás típusnál nem megengedett) Receipt: harmadik féltől a könyvelésben azonosítható, a projekt céljaira nevesítetten befolyó hozzájárulás (kamat esete!) Pénzügyi Tervezés:  Pénzügyi Tervezés TELJES KÖLTSÉG: A projekt miatt az intézménynél felmerülő költségek = projekt intézményi költsége + egyéb felmerült költségek (projekt következtében felmerülő projekten kívüli: pl. eszközbeszerzésnél, személyinél, projekt előkészítésnél, stb) – ’receipt’= Közösségi támogatás + Saját erő+ nem szabályos költségek és egyéb nem elszámolható költségek + egyéb felmerült költségek – ’receipt’ Pénzügyi Tervezés:  Pénzügyi Tervezés Fogalmak és terminológia Saját rész (%) / Saját erő (EUR/HUF) < Önerő / Önrész / Önköltség Közösségi támogatás < Projekt költségvetése Forgótőke, Előfinanszírozás, Projekt végfinanszírozása, Projekt előkészítés Az számít, ami a könyvelésben kimutatható (de ez nem feltétlenül elégséges; példák: saját erő, ÁFA, stb.) Guarantee Fund Pénzügyi Tervezés:  Pénzügyi Tervezés Elszámolási rendszerek Korábbi költség modellek megszűnte => saját rész kimutatása mindenhol!!! Sajátrész számítás => analitika és önköltségszámítás jelentősége (működési szükségletek számszerűsítése!) Projekt költségvetésének elkülönített kezelése, EUR számla nyitása Pénzügyi Tervezés:  Pénzügyi Tervezés Elszámolási rendszerek Overhead opciók: Tételes elszámolás (lehet maximált, pl. ERC) Átalány %: általában 20% (esetenként 7%) (Átmeneti %: 60%) Simplified method Pénzügyi Tervezés:  Pénzügyi Tervezés Elszámolási rendszerek Döntés alapja: Intézményi szintű döntés Intézmény típusa (egyetem, kutató intézet, KKV, stb) Közvetett és közvetlen költségek elkülönítése Analitikára való képesség Ki használhat 60% overhead-et? (intézmény típusa, könyveléstechnika, pályázat és tevékenység típusa, átmeneti időszak) – AC referencia csak akkor igaz, ha korábban is jogosan használták!!! Pénzügyi Tervezés:  Pénzügyi Tervezés Átalány határértékek és egyéb %-os értékek Pályázat típusa (FS szerint – megengedett tevékenységi típusok) Tevékenység típusa (Közösségi max. támogatás: szabályos költségek 50-100%) „Költségnemenkénti” korlátok Overhead (pályázat és tevékenység típusa) Subcontract (20% határ megszűnt) Management (lsd. később) Lsd. IGLO táblázat Pénzügyi Tervezés:  Pénzügyi Tervezés Költségek Részletes felsorolás a következő diákon Könyveléssel alátámasztva Aktivitás típusonként részletezve (kutatási és management szinte mindenkinél van) Pénzügyi Tervezés:  Pénzügyi Tervezés Személyi költségek (Personnel) Fizetés/megbízási és járulékok Szerződés (meglévő vagy új; munkaköri leírás vagy melléklet!) Bérszámfejtés Timesheet (személyenként és projektenként bontott munkaidő nyilvántartás!) Mi terhelhető rá a projektre? Mennyi? (hogyan hat ez másra?) Nemcsak az EU-s pénzből finanszírozott!!! People SP: flat-rate értékek, de bérszámfejtésben kimutatható legyen! Pénzügyi Tervezés:  Pénzügyi Tervezés Eszközbeszerzés (Equipment) Amortizáció és használati idő arányos nettó Számla és gépkönyv + szakmailag igazolható szükségesség Amortizációs szabályok ÁFA és a VÁM: nem szabályos költségek Korábbi beszerzések esete Pénzügyi Tervezés:  Pénzügyi Tervezés Dologi (Consumables) A projekt célfeladataihoz felhasznált Koordináció esetén az adminisztrációhoz felhasznált Beszerzési értékhatárok (eszköztől való elkülönítés!) ÁFA (?) Pénzügyi Tervezés:  Pénzügyi Tervezés Egyéb közvetlen költségek (Other) Utazás (Travel) (útiköltség, napidíj: átalány vagy költségtérítéses=> ÁFA) Other specific (nagyon vegyes kategória, pl. publikációs költségek, házon belüli szervezési/kiadási költségek, nem admin. postázási költségek, stb.) Management – külön aktivitásként feltüntetve! (nem koordinátor esetében a jelentések költségigazolási költségei) Pénzügyi Tervezés:  Pénzügyi Tervezés Szolgáltatási (Subcontract) Szerződés + számla Közbeszerzési szabályoknak megfelelően (legalább ’best offer’) Korábbi 20% limit megszűnt, de nagyobb értéknél mindenképpen előzetes egyeztetés! Overhead számításba nem számít bele Pénzügyi Tervezés:  Pénzügyi Tervezés Közvetett költségek (Overhead) Rezsi Nem koordinátor esetén a projekt adminisztrációs és menedzsment költségei a költségigazolások kivételével (pl személyi vagy dologi kiadás természetű kiadások!) Pénzügyi Tervezés:  Pénzügyi Tervezés Költségigazolások (cost verification, „audit”) Kumulatív összeghatárok és jelentési periódusok Külső vagy ’competent public officer’ (MTA – FP7 folyt.) Management aktivitás ’Other’ költség Lsd. Model Grant Agreement vonatkozó annexe Pénzügyi Tervezés:  Pénzügyi Tervezés Adatszolgáltatás EPSS (regisztráció és pályázatbeadás) minden elektronikus! Intézményi felelősség (intézmény jogi és pénzügyi felelőssége, projekteken átnyúló) Koherens és pontos intézményi adatok (pl. intézmény magyar és angol neve!) Unique Registration Facility Ellenőrzések (adott projekt vagy többre is kiterjedő, futamidő alatt vagy után, költségigazolás nem pótolja) Pénzügyi Tervezés:  Pénzügyi Tervezés Egyéb közvetlen költségek (Other) Utazás (Travel) (útiköltség, napidíj: átalány vagy költségtérítéses=> ÁFA) Other specific (nagyon vegyes kategória, pl. publikációs költségek, házon belüli szervezési/kiadási költségek, nem admin. postázási költségek, stb.) Management – külön aktivitásként feltüntetve! (nem koordinátor esetében a jelentések költségigazolási költségei) “Pályázáson innen és túl”:  “Pályázáson innen és túl” Pályázati lehetőségek Calls for Proposals Calls for public procurements/tenders Szakértői részvétel FP projektek bírálatában Egyedi szakértői felkérések (review, monitoring, expert groups, etc.) ERC review panels JRC visiting scientist Nemzeti szakértői alkalmazás a Bizottságnál (Secondment, END) FP Alapdokumentumok:  FP Alapdokumentumok FP7 Proposal, FP7 Rules for Participation, Specific Programmes, Work Programmes, Model Grant Agreement, Call for Proposals, Guidelines (FP7 Financial Guidelines!) Alapdokumentumok elérhetősége:  Alapdokumentumok elérhetősége Main page: http://ec.europa.eu/research/fp7/documents_en.html FP7 Proposal, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/com/2005/com2005_0119en01.pdf FP7 Rules for Participation, http://ec.europa.eu/research/future/pdf/com2005_0705en01.pdf Specific Programmes, http://ec.europa.eu/research/future/pdf/specifc_programmes/ Lsd. Szétosztott lapon lévő információk Alapvető információs források:  Alapvető információs források EU research: http://ec.europa.eu/research/fp7/home_en.html ( http://europa.eu.int/comm/research ) Seventh Framework Programme: http://europa.eu.int/comm/research/future/index_en.cfm ( http://ec.europa.eu/research/future/basic_research/brp_era_en.htm#fp7 ) Information on research programmes and projects: http://cordis.europa.eu/fp7 http://www.cordis.lu ) Information on the European Research Council / FP7 Ideas SP  http://erc.europa.eu/index_en.cfm http://ec.europa.eu/research/future/basic_research/brp_era_en.htm#fp7 http://cordis.europa.eu/fp7/ideas.htm MTA - Felkészülés a részvételre:  MTA - Felkészülés a részvételre Rendezvények, workshopok, előadások Intézményi tájékoztatók Projekt specifikus konzultációs lehetőség HunASCO - MTA brüsszeli kapcsolati irodája Keretprogram projektek pénzügyi jelentéseihez szükséges könyvvizsgálati jelentés elkészítése Hírek és egyéb hasznos információk az MTA honlapján Előfinanszírozás (?) Hivatalos magyar eljárásrend kialakítása (?) Intézményi sajátrész-finanszírozási kérdések (?) Szakértői részvétel (bírálói és nemzeti szakértői) hazai háttérszabályozása (?) Elérhetőség:  Elérhetőség Dr. Szendrák Erika MTA Titkársága Nádor u. 7 H-1051 Budapest Hungary Tel: +36-1-4116-248 (Magyarország) Fax: +36-1-4116-115 E-mail: erika.szendrak@office.mta.hu HunASCO Rue de Spa 42 B - 1000 Brussels Belgium Tel: +32-479 743121 (Belgium) Fax: +36-1-4116-115 URL: http://www.mta.hu/hunasco

Add a comment

Related presentations