Forretningsflair på nettet: Noget med hjem...

0 %
100 %
Information about Forretningsflair på nettet: Noget med hjem...
Business & Mgmt

Published on February 27, 2009

Author: mortengade

Source: slideshare.net

Description

www.bysted.dk/forretningsflair/

Noget med hjem: Seks eksperter tilbyder seks konkrete måder, du kan styrke din forretning på nettet.

FORRETNINGS- FLAIR PÅ NETTET BYSTED A/S 27. FEBRUAR 2009

NOGET MED HJEM SEKS EKSPERTER TILBYDER SEKS KONKRETE MÅDER AT STYRKE DIN FORRETNING PÅ NETTET

NOGET MED HJEM Lars Helle Jonas Anna Martin Mikkel

NOGET MED HJEM Lars Sandstrøm: En webstrategi gearet til fremtiden Lars Helle Jonas Anna Martin Mikkel

ER DIN WEBSTRATEGI GEARET TIL FREMTIDEN? FORRETNINGSFLAIR PÅ NETTET LARS SANDSTRØM BYSTED

ER DIN WEBSTRATEGI GEARET TIL FREMTIDEN? SAML POINT HVERT UDSAGN, DU KAN NIKKE GENKENDENDE TIL FRA DIN EGEN ORGANISATION, GIVER POINT HELT KORREKT = 4 POINT DELVIST KORREKT = 2 POINT IKKE KORREKT = 0 POINT

UDSAGN #1 MIN WEBSTRATEGI ER FORANKRET I ORGANISATIONENS OVERORDNEDE STRATEGI ! HELT KORREKT = 4 POINT DELVIST KORREKT = 2 POINT IKKE KORREKT = 0 POINT

UDSAGN #2 I MIN ORGANISATION HAR VI EN BUSINESS CASE FOR UDVIKLING OG DRIFT AF WEB - VI HAR DEFINERET MÅL OG FORVENTET EFFEKT ! HELT KORREKT = 4 POINT DELVIST KORREKT = 2 POINT IKKE KORREKT = 0 POINT

UDSAGN #3 I MIN ORGANISATION HAR VI DEFINERET KLARE ROLLER OG ANSVAR FOR DRIFT OG REDAKTION AF VORES WEBLØSNING(ER) ! HELT KORREKT = 4 POINT DELVIST KORREKT = 2 POINT IKKE KORREKT = 0 POINT

UDSAGN #4 JEG HAR ET GODT KENDSKAB TIL BRUGERNE AF VORES ONLINE KOMMUNIKATION – FOR JEG SPØRGER DEM MINDST EN GANG ÅRLIGT OM DERES ØNSKER OG BEHOV ! HELT KORREKT = 4 POINT DELVIST KORREKT = 2 POINT IKKE KORREKT = 0 POINT

UDSAGN #5 I MIN ORGANISATION HAR VI UDVIKLET EN STRATEGI FOR KOMMUNIKATION OG MARKEDSFØRING AF WEB ! HELT KORREKT = 4 POINT DELVIST KORREKT = 2 POINT IKKE KORREKT = 0 POINT

UDSAGN #6 MIN WEBSTRATEGI BESKRIVER, HVORDAN OG HVORFOR VI INTERAGER MED BRUGERNE GENNEM FX DEBAT, BLOGS OG SOCIALE MEDIER ! HELT KORREKT = 4 POINT DELVIST KORREKT = 2 POINT IKKE KORREKT = 0 POINT

UDSAGN #7 VI HAR DEFINERET, HVORDAN VI ER TILSTEDE OG AGERER PÅ EKSTERNE SITES – FX PÅ SOCIALE SITES OG I EN SØGNING PÅ GOOGLE HELT KORREKT = 4 POINT DELVIST KORREKT = 2 POINT IKKE KORREKT = 0 POINT

UDSAGN #8 VI GENNEMFØRER WEBANALYSER FOR AT KUNNE SAMMENLIGNE OS MED BRANCHE ELLER KONKURRENTER – OG FOR AT LÆRE AF BEST PRACTICE ! HELT KORREKT = 4 POINT DELVIST KORREKT = 2 POINT IKKE KORREKT = 0 POINT

UDSAGN #9 VORES WEBSTRATEGI ER MED TIL AT SIKRE, AT DER ER SAMMENHÆNG MELLEM VORES MÅL FOR WEB OG DE RESSOURCER, DER ALLOKERES TIL WEBUDVIKLING ! HELT KORREKT = 4 POINT DELVIST KORREKT = 2 POINT IKKE KORREKT = 0 POINT

UDSAGN #10 VI HAR EN KLAR STRATEGI FOR, HVORDAN OG HVORNÅR VI UDVIKLER NYE MULIGHEDER OG SERVICES TIL VORES BRUGERE ! HELT KORREKT = 4 POINT DELVIST KORREKT = 2 POINT IKKE KORREKT = 0 POINT

HVOR MANGE POINT FIK DU? 30 – 40 POINT Du har en webstrategi, der er gearet til fremtiden! 15 – 29 POINT Du har en webstrategi med nogle mangler! 0 – 14 POINT Du har vist ikke en webstrategi!

TAK FORDI I LYTTEDE Firma www.bysted.dk Min weblog corporatebrandingforum.blogspot.com Min wiki corporatebrandingforum.pbwiki.com LinkedIn profil www.linkedin.com/in/sandstrom Facebook profil www.facebook.com/profile.php?id=721787986 Twitter profil twitter.com/labesate K-forum profil www.kommunikationsforum.dk/Lars-Sandstroem Flickr billeder www.flickr.com/photos/larssandstrom del.icio.us tags del.icio.us/labesate Kommunikationsrådgiver Lars Sandstrøm I lsa@bysted.dk Fastnettelefon 3916 2897 I Mobiltelefon 4096 1388 Bysted A/S I Tuborg Havnevej 19 I DK-2900 Hellerup

NOGET MED HJEM Helle Mayor: Web-baserede forretningsmodeller Lars Helle Jonas Anna Martin Mikkel

WEB-BASEREDE FORRETNINGS- MODELLER

UDGANGSPUNKT FOR EN SUCCESFULD FORRETNINGSMODEL Hvad er du dybt passioneret af W Hvad er din Hvad kan du økonomiske være den drivkraft bedste til i verden Kilde: Jim Collins, Good to Great 2001

WEBSTRATEGIEN >  Målsætning – Hvad vil du gerne nå? >  Metode – Hvordan vil du opnå dine mål? >  Målbarhed – Hvad vil du bruge som redskab til at måle, hvorvidt du har nået dine mål?

EKSEMPEL – SKYPE > Industri: Telekommunikation > Forretningsmodel: Giv VoIP gratis. Tag penge for ekstra ydelser. Freemium forretningsmodel i kraftig vækst. 3% gennemsnitlig konverteringsrate (Don Dodge, OnstartUps.com) > Målsætning: Gør telekommunikation bredt tilgængeligt på nettet til en meget lav pris > Værdi: Skype solgt til eBay for 4.1 milliarder dollar

SKYPE - WEBSITE

SKYPE – FORRETNINGSMODEL 9 SPØRGSMÅL Partnere Kerne- Automa Relationer Kunder Værditilbud Værdi- -tiseret Marketing aktiviteter baseret med Terminal Integra- Gratis bruger- online produ- tion til nye VoIP og database profiler center platforme video- SW opkald Ikke udvikling fragmen- Kerne- Distributi- Online Internet teret ressourcer onskanaler platforme baseret Vores Vores kommu- Online SW Brand nikation Omkostnings-struktur Indtjenings- og prisstruktur SW Meget lave Salg af 7-8% udvikling vedlige- komple- konverte- holdelses- mentære ringsrate omkost- produkter fra gratis ninger ydelse

TAK FORDI I LYTTEDE Helle Mayor hma@bysted.dk

NOGET MED HJEM Jonas Friisberg: Brugeroplevelsen er forretningsstrategien Lars Helle Jonas Anna Martin Mikkel

POINTEN FØRST: Din forretning på nettet handler ikke om dit website – men dine brugeres oplevelse

BRUGEROPLEVELSEN?

Brugeroplevelsen handler ikke om…: Teknik, specifikationer, funktioner

Er andet og mere end…: Usability, interaktion, æstetik

Og handler især om…: Følelser, kontekst og hverdag

HVAD BETYDER DET FOR MIG?

Forretning på nettet handler om at designe en brugeroplevelse, der møder brugernes behov og differentierer dig i markedet.

”The key message here is not to approach a design problem assuming you’ll create a product, a service and a system. Begin with the experience you want to design for and then – and only then – identify the components that will deliver it.” Kilde: Adaptive Path

ET PAR EKSEMPLER…

Case: iTunes IN NEW ADVENTURES IN HI-FI

Case: Threadless.com CUSTOMER MADE

Case: Lego factory OFFLINE MØDER ONLINE

POINTEN IGEN: Din forretning på nettet handler ikke om dit website – men dine brugeres oplevelse

NOGET MED HJEM Anna Taws: Selvbetjening som forretning Lars Helle Jonas Anna Martin Mikkel

SELVBETJENING SOM FORRETNING Vv

Anna Taws, Senior Webdesigner, Bysted Arbejder bredt indenfor webmedier med visuel design, interaktions design, flows og brugergrænseflade.

Selvbetjening Brugervenlig selvbetjening?

Digital SELVBETJENING 2 områder Fokus i dag! Service og tjeneste DIGITAL SELVBETJENING Shopping over nettet

BORGERNE / BRUGERNE BORGERNE / BRUGERNE Tjenester Service Overblik Brugervenlighed Mobilitet Fortrolighed/ Integritet Tryghed Lettere administration

Hvordan får brugerne en god oplevelse af en selvbetjenings-tjeneste?

“Vi skal se den offentlige sektor med borgerens briller”

HVAD GØR EN SELVBETJENINGSLØSNING VÆRDIFULD?

Værdi SOCIO-KULTUREL ØKONOMISK JOY Individuelle valg Tid ’For fun’ Identifikationen Løn Jeg vælger! Kulturel Nytte Fordi jeg nyder

Services & Tjenester

DET SKAL VÆRE NEMT! 1.  SKRÆDDERSYET FLOW 2.  HJÆLPEN ER NÆR 3.  SAMLET OVERBLIK 4.  SPIL 5.  MOBILT

Skræddersyet flow

Hjælpen er nær

Samlet overblik

Spil

Mobilt

Interaktion

Tak for nu!

NOGET MED HJEM Martin Lund: Videndeling, læring og samarbejdsværktøjer Lars Helle Jonas Anna Martin Mikkel

hej… Jeg hedder Martin og jeg er seniorrådgiver

VIDENDELING - MIKRODELING - L AVTHÆNGENDE FRUGTER

TRE GODE RÅD OM VIDENDELING

1: KISS …du kan ikke starte uambitiøst nok

2: BRUG SIMPLE VÆRKTØJER Som allerede er installeret…. ……eller som er gratis at installere

3: BRUG NEMME VÆRKTØJER Som alle fatter… …og synes er sjove at arbejde med

HOLD INDGANGSBARRIERERNE LAVE!! VIDEN Høj barriere barriere Lav

= VIDEN BLIVER DELT

TRE KONKRETE EKSEMPLER

1 …hvis jeg kun måtte have et link med på en øde ø, så skulle det være… delicious.com

På delicious gemmer du bookmarks online….

…men guldet ligger her

..nu ser jeg alt, hvad mine kontakter har gemt

2 del / få viden fra hele verden på.. youtube.com

3 SPEAK DIN POWERPOINT …og hold talen uden at være til stede

1) Tryk 2) Tal 3) Send

FLERE TRICKS…

1.  Lav Screen Capture videoer > Fx med SnagIt 2.  Lav interne Wiki’er > Fx med WetPaint.com 3.  Lav projektrum > Fx med Basecamp 4.  Lav pod- eller vodcasts > Med mobiltelefonen 5.  Skiv anarkistisk og med andre i Microsoft OneNote

TAK FORDI I LYTTEDE …spørg bare !!!

NOGET MED HJEM Mikkel Noe Westh: Design-metode Lars Helle Jonas Anna Martin Mikkel

DESIGNMETODE DER SIKRER SYNERGI MELLEM FORRETNING OG LØSNING –”Det er essentielt, at man involverer brugerne i de tidlige faser, da de helt konkret ved, hvad arbejdsopgaverne er. Det kan også hjælpe, hvis man i denne fase laver pilotprojekter, så brugerne kan forstå de ofte noget abstrakte begreber, der bruges til at beskrive it-projekter, siger Peter Ussing.”(PROSA’s formand ) Kilde: http://www.prosa.dk/aktuelt/prosabladet/artikel/artikel/kritik-af-offentlig-loesning-paa-it- skandaler-1/?tx_lfprosamagindex_pi1%5Bpageid%5D=1926 Kontakt: Mikkel Noe Westh

Viden om løsningen Leverandør Kunde Brugere Tid

Viden om løsningen Leverandør Kunde Brugere Tid

5 FORDELE VED AT BENYTTE PROTOTYPER 1.  Bedre kommunikation mellem, kunde og leverandør 2.  Løsning og forretning opnår større synergi 3.  Brugerne kan inddrages via f.eks. fokusgrupper 4.  Løsningen forankres i organisationen på et tidligt tidspunkt 5.  Færre store tilbageløb

BYSTED-KURSUS: SÅDAN UDVIKLER DU EN FORRETNINGS-ORIENTERET OG EFFEKTIV KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 6-7. MAJ, LÆS MERE & TILMELD DIG PÅ WWW.BYSTED.DK

GRATIS GÅ-HJEM-MØDE: GRAFISKE FORTÆLLINGER 14. MAJ, LÆS MERE & TILMELD DIG PÅ WWW.BYSTED.DK

TAK FOR I DAG WWW.BYSTED.DK

Add a comment

Related presentations

Canvas Prints at Affordable Prices make you smile.Visit http://www.shopcanvasprint...

30 Días en Bici en Gijón organiza un recorrido por los comercios históricos de la ...

Con el fin de conocer mejor el rol que juega internet en el proceso de compra en E...

With three established projects across the country and seven more in the pipeline,...

Retailing is not a rocket science, neither it's walk-in-the-park. In this presenta...

What is research??

What is research??

April 2, 2014

Explanatory definitions of research in depth...

Related pages

Hvordan kan DU tjene penge på nettet?

Hvordan kunne så mange tjene styrtende med penge på nettet og jeg ikke? ... da jeg kom hjem den ... Du skal som med alting andet udføre noget ...
Read more

Hjem

Nemt på Nettet. Brug for en IT Ven? ... ugen i eget hjem i 3 måneder.Hvis du ikke har din egen computer "Tar vi en med", som du kan øve dig på ...
Read more

Se Klovn - The Movie Online Gratis på nett | NatureServe ...

%skumle filmer %filmer på nettet ... se på gratis film på nett med norsk ... dvd

lei filmer på nett Hjem

Read more

Et kunstnerhjem fyldt med personlighed - Welcome to IKEA ...

Vi købte køkkenet for 6 år siden og havde det med hjem i bagagerummet. Vi indrettede det på nettet og monterede det ... at alt skal betyde noget for ...
Read more

Free Printable // Anderledes hjem | Beauty and Lifestyle ...

Free Printable // Anderledes hjem. ... gratis prints på nettet, som jeg tænkte var noget for ... på sin plads med nogle farverige prints på ...
Read more

Se Dansk Tv Gratis Online : Se Dicte Online På Nettet ...

Du kan nu se gratis TV på nettet. ... Den nyskilte journalist Dicte Svendsen er med datteren Rose vendt hjem ... bosniske kvinde i Aarhus med noget ...
Read more

Scalepoint

HJEM; Nyheder; Løsninger ... på nettet og sammenligne specifikation på elektronik, som er noget af ... meget tilfredse med systemet. Scalepoint er ...
Read more

Bestil dine Hjem-IS på nettet så er de pakket og klar ...

En fryser fyldt med is på arbejdspladen ... Som Hjem-IS forhandler får du: ... Vi har desværre ikke noget depot i dit område .
Read more

Køb dagligvarer på nettet - NetMonster.dk - opdag mere ...

De fleste foretager sine dagligvare-indkøb når de er på vej hjem ... direkte på nettet og få ... indkøb med måske trætte, umulige unger på ...
Read more

Racisme i Danmark - Hjem

Men er vi egentlig sikre på hvad racisme er for noget? ... artikler på nettet, ... Vi gør opmærksom på, at denne hjemmeside er lavet med hensyn til ...
Read more