Formáty pro komunikaci a ukládání bibliografických záznamů

50 %
50 %
Information about Formáty pro komunikaci a ukládání bibliografických záznamů
Education

Published on December 22, 2008

Author: kadlec

Source: slideshare.net

Description

Přednáška v předmětu VIKBA10 "Knihovnické systémy a standardy" pro bakalářské studium oboru "Informační studia a knihovnictví" na FF MU.

Formáty pro komunikaci a ukládání bibliografických záznamů Zdeněk Kadlec, KISK FF MU Přednáška k předmětu VIKBA10 „Knihovnické systémy a standardy“

Metadata Strukturovaná data, která nesou informace o primárních datech. [TDKIV] Terminologie RDF - Resource Description Framework Popis zdrojů se provádí vytvářením tvrzení (statements) o zdrojích (resources) ve formě výrazů v následujícím tvaru: [wikipedia] subjekt predikát objekt zdroj (resource) vlastnost (property) hodnota (value) [kniha ISBN:1234] má autora quot;Karel Čapekquot; [kniha ISBN:1234] má autora [osoba UČO:5678] [kniha ISBN:1234] byla vydána v roce quot;2005quot; [kniha ISBN:1234] je v jazyku quot;češtinaquot; [kniha ISBN:1234] in language quot;czechquot; [osoba UČO:5678] má jméno quot;Karelquot; • Subjekt - popisovaný předmět (zdroj) • Predikát - vyjadřuje vztah mezi subjektem a objektem, chápán jako vlastnost subjektu • Objekt - jiný zdroj nebo zástupný textový řetězec (literál), pomocí kterého se popisuje subjekt

Zdroje jsou jednoznačně identifikovány pomocí URI (Uniform Resource Identifier). Popis (description) - skupina tvrzení o jednom zdroji. [příklad z Wikipedie, článek o Tony Bennovi] - zápis pomocí RDF-XML syntaxe <rdf:RDF xmlns:rdf=quot;http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#quot; xmlns:dc=quot;http://purl.org/dc/elements/1.1/quot;> <rdf:Description rdf:about=quot;http://en.wikipedia.org/wiki/Tony_Bennquot;> <dc:title>Tony Benn</dc:title> <dc:publisher>Wikipedia</dc:publisher> </rdf:Description> </rdf:RDF> Záznam (record) - skupina tvrzení o jednom nebo více souvisejících zdrojích. Zdroje, které je možné popsat stejnou sadou tvrzení (mají stejné vlastnosti), patří do stejné třídy (class).

Co je třeba řešit při popisu zdrojů • Odkud vzít údaje pro popis, • jaké vlastnosti zdrojů popisovat, • jakých hodnot mohou nabývat, • v jakém jazyku budou vyjádřeny, • jakým skriptem (písmem) budou zapsány, • jak formálně tvrzení zapsat, v jakém formátu (struktura, kódování).

Příklad formátování - datum: Struktura: datum se skládá z prvků: den, měsíc, rok. Prvky je možné zapsat pomocí čísel nebo názvů (Leden, Únor, ...), uspořádat je v určitém pořadí (např. den, měsíc, rok nebo rok, měsíc, den), případně je oddělit pomocí oddělovačů. Vybrané možné způsoby zápisu/kódování (stejného) data: • 1.2.1995 • 1995 Feb 1 • 1/2/1995 • 1.únor 1995 • 01-02-1995 • 1995-02-01 (ISO 8601 standard, • 01-02-95 IETF:RFC 3339 internet standard) • 01021995 • February 1, 1995 • 1st February 1995 • Feb. 1, 1995 • 950201 • 02/01/1995 Např. 2005-02-30 je syntakticky správné datum podle ISO 8601, ale sémanticky je to nesmysl, protože 30. únor neexistuje. Ještě jsou tedy potřeba další pravidla, která určují povolený obsah kódovaných prvků - v tomto případě kalendář (gregoriánský, juliánský, hebrejský, ...). Při použití jmen vyvstává problém s jazykem (Únor, February), případně i se zápisem v různých abecedách.

Bibliografický záznam Soubor bibliografických údajů vztahujících se k jedné bibliografické jednotce. Skládá se z bibliografických údajů: • popisných (informace z dokumentu nebo přidané katalogizátorem) a • selekčních, které jsou tvořeny pomocí selekčních jazyků identifikačních (jmenné/identifikační sel. údaje) a věcných (věcné sel. údaje). Konkrétněji ho tvoří: • bibliografický popis - popisné údaje rozdělené do 8 oblastí ISBD, • selekční údaje jmenné (jmenná záhlaví) - personální, korporativní, názvová (unifikované názvy), geografická jména, ... • selekční údaje věcné - předmětové (na bázi přirozeného jazyka) a systematické (umělé jazyky), • obsahové charakteristiky dokumentu - anotace, referát=abstrakt, • lokační, exemplářové a kódové údaje. Identifikační/jmenný/popisný záznam - část bib. záznamu, tvořená bib. popisem a jmennými selekčními údaji (záhlavími).

Příklady popisu knihy v různých formátech Záznam MARC21 ve formě tabulky Hlavní záhlaví Pick, Jiří Robert, 1925-1983 Název 7 kytic pro buvola / Jiří Robert Pick ; Il. Lubomír Štěpán Vydání 1. vyd. Nakl. údaje Praha : Mladá fronta, 1966 Popis (rozsah) 124, [2] s. ; příč. 8° Poznámka Obálka a vazba: ilustrátor Poznámka 5500 výt. Poznámka Il. předsádky Nová knížka oblíbeného satirika ponejvíce veršem, ale i krátkými prózami míří proti Resumé nejrozmanitějším vadám, vlastnostem, jednání a chování jedinců i společnosti. Dovede rozesmát a zároveň vyjádřit mnohé z toho, co pálí a zlobí dnešního člověka. MDT 885-17-7 Systém. číslo 000443231

Formát katalogizačního lístku (ISBD) - popisné údaje PICK, Jiří Robert, 1925-1983 7 kytic pro buvola / Jiří Robert Pick ; Il. Lubomír Štěpán. -- 1. vyd.. -- Praha : Mladá fronta, 1966 (Mír 22). -- 124, [2] s. ; příč. 8°. Obálka a vazba: ilustrátor -- 5500 výt. -- Il. předsádky. Resumé: Nová knížka oblíbeného satirika ponejvíce veršem, ale i krátkými prózami míří proti nejrozmanitějším vadám, vlastnostem, jednání a chování jedinců i společnosti. Dovede rozesmát a zároveň vyjádřit mnohé z toho, co pálí a zlobí dnešního člověka.

Záznam ve formátu MARC21 - řádkové zobrazení ^^^^^nam^a22^^^^^1^^4500 001 bk196602754 003 CZ-PrNK 005 19970821000000.0 008 970821s1966^^^^cs^^^^^^^^^^^^^^^^^^cze^^ 040 ## $aABA001$bcze$cHKA001$d ABA001 080 ## $a885-17-7$2undef 100 1# $aPick, Jiří Robert,$d1925-1983$7jk01092970$4aut 245 10 $a7 kytic pro buvola /$cJiří Robert Pick ; Il. Lubomír Štěpán 250 ## $a1. vyd. 260 ## $aPraha :$bMladá fronta,$c1966$f(Mír 22) 300 ## $a124, [2] s. ;$cpříč. 8° 500 ## $aObálka a vazba: ilustrátor 500 ## $a5500 výt. 500 ## $aIl. předsádky 520 ## $aNová knížka oblíbeného satirika ponejvíce veršem, ale i krátkými prózami míří proti nejrozmanitějším vadám, vlastnostem, jednání a chování jedinců i společnosti. Dovede rozesmát a zároveň vyjádřit mnohé z toho, co pálí a zlobí dnešního člověka. 920 ## $abk196602754

Záznam ve formátu UNIMARC - řádkové zobrazení ^^^^^nam0^22^^^^^1i^450 001 bk196602754 005 19970821 020 ## $aCZ$bbk196602754 100 ## $a19970821d1966^^^^u^^y0czey0103^^^^ba 101 0# $acze 102 ## $aCS 200 1# $a7 kytic pro buvola$fJiří Robert Pick$gIl. Lubomír Štěpán 205 ## $a1. vyd. 210 ## $aPraha$cMladá fronta$d1966$gMír 22 215 ## $a124, [2] s.$dpříč. 8° 300 ## $a5500 výt. 300 ## $aIl. předsádky 300 ## $aObálka a vazba: ilustrátor 330 ## $aNová knížka oblíbeného satirika ponejvíce veršem, ale i krátkými prózami míří proti nejrozmanitějším vadám, vlastnostem, jednání a chování jedinců i společnosti. Dovede rozesmát a zároveň vyjádřit mnohé z toho, co pálí a zlobí dnešního člověka. 675 ## $a885-17-7 700 #1 $aPick$bJiří Robert$f1925-1983$3jk01092970$4070 909 ## 001499964 920 ## $abk196602754

Záznam ve formátu MARCXML <?xml version=quot;1.0quot; encoding=quot;UTF-8quot; ?> <collection xmlns=quot;http://www.loc.gov/MARC21/slimquot; xmlns:xsi=quot;http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instancequot; xsi:schemaLocation=quot;http://www.loc.gov/MARC21/slim http://www.loc.gov/standards/marcxml/schema/MARC21slim.xsdquot;> <record> <leader>00871nam a22002171 4500</leader> <controlfield tag=quot;001quot;>bk196602754</controlfield> <controlfield tag=quot;003quot;>CZ PrNK</controlfield> <controlfield tag=quot;005quot;>19970821000000.0</controlfield> <controlfield tag=quot;008quot;>970821s1966 cs cze </controlfield> <datafield tag=quot;040quot; ind1=quot; quot; ind2=quot; quot;> <subfield code=quot;aquot;>ABA001</subfield> <subfield code=quot;bquot;>cze</subfield> <subfield code=quot;cquot;>HKA001</subfield> <subfield code=quot;dquot;>ABA001</subfield> </datafield> <datafield tag=quot;080quot; ind1=quot; quot; ind2=quot; quot;> <subfield code=quot;aquot;>885-17-7</subfield> <subfield code=quot;2quot;>undef</subfield> </datafield> <datafield tag=quot;100quot; ind1=quot;1quot; ind2=quot; quot;> <subfield code=quot;aquot;>Pick, Jiří Robert,</subfield> <subfield code=quot;dquot;>1925-1983</subfield>

<subfield code=quot;7quot;>jk01092970</subfield> <subfield code=quot;4quot;>aut</subfield> </datafield> <datafield tag=quot;245quot; ind1=quot;1quot; ind2=quot;0quot;> <subfield code=quot;aquot;>7 kytic pro buvola /</subfield> <subfield code=quot;cquot;>Jiří Robert Pick ; Il. Lubomír Štěpán</subfield> </datafield> <datafield tag=quot;250quot; ind1=quot; quot; ind2=quot; quot;> <subfield code=quot;aquot;>1. vyd.</subfield> </datafield> <datafield tag=quot;260quot; ind1=quot; quot; ind2=quot; quot;> <subfield code=quot;aquot;>Praha :</subfield>D0D <subfield code=quot;bquot;>Mladá fronta,</subfield> <subfield code=quot;cquot;>1966</subfield> <subfield code=quot;fquot;>(Mír 22)</subfield> </datafield> <datafield tag=quot;300quot; ind1=quot; quot; ind2=quot; quot;> <subfield code=quot;aquot;>124, [2] s. ;</subfield> <subfield code=quot;cquot;>příč. 8°</subfield> </datafield> <datafield tag=quot;500quot; ind1=quot; quot; ind2=quot; quot;> <subfield code=quot;aquot;>Obálka a vazba: ilustrátor</subfield> </datafield> <datafield tag=quot;500quot; ind1=quot; quot; ind2=quot; quot;> <subfield code=quot;aquot;>5500 výt.</subfield> </datafield>

<datafield tag=22500quot; ind1=quot; quot; ind2=quot; quot;> <subfield code=quot;aquot;>Il. předsádky</subfield> </datafield> <datafield tag=quot;520quot; ind1=quot; quot; ind2=quot; quot;> <subfield code=quot;aquot;>Nová knížka oblíbeného satirika ponejvíce veršem, ale i krátkými prózami míří proti nejrozmanitějším vadám, vlastnostem, jednání a chování jedinců i společnosti. Dovede rozesmát a zároveň vyjádřit mnohé z toho, co pálí a zlobí dnešního člověka.</subfield> </datafield> <datafield tag=quot;920quot; ind1=quot; quot; ind2=quot; quot;> <subfield code=quot;aquot;>bk196602754</subfield> </datafield> </record>D </collection>

Záznam ve formátu MODS <?xml version=quot;1.0quot; encoding=quot;UTF-8quot;?> <modsCollection xmlns=quot;http://www.loc.gov/mods/v3quot; xmlns:xsi=quot;http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instancequot; xsi:schemaLocation=quot;http://www.loc.gov/mods/v3 http://www.loc.gov/standards/mods/v3/mods-3-0.xsdquot;> <mods version=quot;3.0quot;> <titleInfo> <title>7 kytic pro buvola</title> </titleInfo> <name type=quot;personalquot;> <namePart>Pick, Jiří Robert</namePart> <namePart type=quot;datequot;>1925-1983</namePart> <role> <roleTerm authority=quot;marcrelatorquot; type=quot;textquot;>creator</roleTerm> </role> <role03E> <roleTerm authority=quot;marcrelatorquot; type=quot;codequot;>aut</roleTerm> </role> </name> <typeOfResource>text</typeOfResource> <originInfo> <place> <placeTerm type=quot;codequot; authority=quot;marccountryquot;>cs</placeTerm> </place> <place> <placeTerm type=quot;textquot;>Praha</placeTerm> </place> <publisher>Mladá fronta</publisher>

<dateIssued>1966</dateIssued> <edition>1. vyd.</edition> <issuance>monographic</issuance> </originInfo> <language> <languageTerm authority=quot;iso639-2bquot; type=quot;codequot;>cze</languageTerm> </language> <physicalDescription> <form authority=quot;marcformquot;>print</form> <extent>124, [2] s. ; příč. 8°</extent> </physicalDescription> <abstract>Nová knížka oblíbeného satirika ponejvíce veršem, ale i krátkými prózami míří proti nejrozmanitějším vadám, vlastnostem, jednání a chování jedinců i společnosti. Dovede rozesmát a zároveň vyjádřit mnohé z toho, co pálí a zlobí dnešního člověka.</abstract> <note type=quot;statement of responsibilityquot;>Jiří Robert Pick ; Il. Lubomír Štěpán</note> <note>Obálka a vazba: ilustrátor</note> <note>5500 výt.</note> <note>Il. předsádky</note> <classification authority=quot;udcquot;>885-17-7</classification> <recordInfo> <recordContentSource authority=quot;marcorgquot;>ABA001</recordContentSource> <recordCreationDate encoding=quot;marcquot;>970821</recordCreationDate> <recordChangeDate encoding=quot;iso8601quot;>19970821000000.0</recordChangeDate> <recordIdentifier source=quot;CZ PrNKquot;>bk196602754</recordIdentifier> <languageOfCataloging> <languageTerm authority=quot;iso639-2bquot; type=quot;codequot;>cze</languageTerm> </languageOfCataloging> </recordInfo> </mods> </modsCollection>

Záznam ve formátu Dublin Core kódovaný pomocí RDF <?xml version=quot;1.0quot; encoding=quot;UTF-8quot;?> <rdf:Description xmlns:dc=quot;http://purl.org/dc/elements/1.1/quot; xmlns:rdf=quot;http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#quot;> <dc:title>7 kytic pro buvola</dc:title> <dc:creator>Pick, Jiří Robert, 1925-1983</dc:creator> <dc:type>text</dc:type> <dc:publisher>Praha : Mladá fronta</dc:publisher> <dc:date>1966</dc:date> <dc:language>cze</dc:language> <dc:description>Nová knížka oblíbeného satirika ponejvíce veršem, ale i krátkými prózami míří proti nejrozmanitějším vadám, vlastnostem, jednání a chování jedinců i společnosti. Dovede rozesmát a zároveň vyjádřit mnohé z toho, co pálí a zlobí dnešního člověka.</dc:description> <dc:description>Obálka a vazba: ilustrátor</dc:description> <dc:description>5500 výt.</dc:description> <dc:description>Il. předsádky</dc:description> </rdf:Description>

MARC MARC = MAchine Readable Cataloguing Podrobněji viz The MARC21 Formats: Background and Principles. Formát MARC je standard pro reprezentaci a komunikaci (výměnu) bibliografických a souvisejících informací ve strojem čitelné podobě. Záznam se dělí na tři úrovně: • Struktura záznamu je dána standardy ANSI Z39.2 - Information Interchange Format a ISO 2709 - Format for Information Exchange. • Označení obsahu, tzn. kódy a konvence, které identifikují a dále charakterizují obsah záznamu (např. kódy polí a podpolí) jsou definovány formátem MARC. • Obsah většiny datových elementů je určen standardy mimo MARC, jako jsou AACR, LCSH, UDT ...

Princip: Data se člení do polí a dále do podpolí, označených pomocí tagů. Poli mohou předcházet dva indikátory, zpřesňující význam jeho obsahu. Pole mohou mít pevnou nebo proměnnou délku. Pole s pevnou délkou obsahují kódované údaje. Používá se znaková sada Extended ASCII. Pro zobrazení v člověkem čitelné podobě se používá tzv. řádkový MARC. Příklad: 245 10 $a7 kytic pro buvola /$cJiří Robert Pick ; Il. Lubomír Štěpán Hodnoty tagů a význam jednotlivých polí, podpolí a indikátorů určuje konkrétní implementace (verze) formátu MARC, většinou národní (USMARC, CANMARC, UKMARC, mezinárodní UNIMARC, MARC21).

Příklad záznamu ve formátu MARC21 Příklad záznamu ve formátu UNIMARC řádkové zobrazení řádkové zobrazení ^^^^^nam^a22^^^^^1^^4500 ^^^^^nam0^22^^^^^1i^450 001 bk196602754 001 bk196602754 003 CZ-PrNK 005 19970821 005 19970821000000.0 020 ## $aCZ$bbk196602754 008 100 ## 970821s1966^^^^cs^^^^^^^^^^^^^^^^^^cze^^ $a19970821d1966^^^^u^^y0czey0103^^^^ba 040 ## $aABA001$bcze$cHKA001$d ABA001 101 0# $acze 080 ## $a885-17-7$2undef 102 ## $aCS 100 1# $aPick, Jiří Robert,$d1925- 200 1# $a7 kytic pro buvola$fJiří Robert 1983$7jk01092970$4aut Pick$gIl. Lubomír Štěpán 245 10 $a7 kytic pro buvola /$cJiří Robert 205 ## $a1. vyd. Pick ; Il. Lubomír Štěpán 210 ## $aPraha$cMladá fronta$d1966$gMír 22 250 ## $a1. vyd. 215 ## $a124, [2] s.$dpříč. 8° 260 ## $aPraha :$bMladá 300 ## $a5500 výt. fronta,$c1966$f(Mír 22) 300 ## $aIl. předsádky 300 ## $a124, [2] s. ;$cpříč. 8° 300 ## $aObálka a vazba: ilustrátor 500 ## $aObálka a vazba: ilustrátor 675 ## $a885-17-7 500 ## $a5500 výt. 700 #1 $aPick$bJiří Robert$f1925- 500 ## $aIl. předsádky 1983$3jk01092970$4070 920 ## $abk196602754 909 ## 001499964 920 ## $abk196602754 Zásadní rozdíly mezi MARC21 a UNIMARC: • V MARC21 je interpunkce součástí dat, v UNIMARC se generuje až při zobrazení (srov. pole 245 resp. 200), • UNIMARC má tzv. vyšší granularitu údajů - je podrobněji strukturovaný (srov. pole 100 resp. 700).

MARC21 formáty jsou definovány pro pět typů dat: • MARC21 Format for Bibliographic Data • MARC21 Format for Holdings Data • MARC21 Format for Authority Data • MARC21 Format for Classification Data • MARC21 Format for Community Information Není problém zakódovat data ve formátu MARC pomocí XML místo pomocí ISO 2709. Viz MARCXML Schema.

XML Extensible Markup Language http://www.xml.com Slouží k zápisu strukturovaného textu. Označuje význam jeho jednotlivých částí pomocí značek - tagů. Vznikl z jazyka SGML (ISO 8879) jako jeho aplikace, za účelem uchovávání a zpracování dokumentů. Vytvořila ho v 90. letech XML Working Group pod W3C. Princip: Dokument se skládá z elementů, které jsou vyznačeny počátečním tagem <TAG> a koncovým tagem </TAG>. Tagy mohou obsahovat atributy, které mají název a hodnotu: <TAG atribut=quot;hodnotaquot;>. Pro zápis vyhrazených a zvláštních znaků slouží entity: &entita; Dokument má definovanou strukturu pomocí DTD - Document Type Definition nebo nověji pomocí XML Schema. Používá se znaková sada ISO 10646 (UNICODE). Dokument popisuje strukturu textu odděleně od jeho prezentace (vzhledu). Pro prezentaci (zobrazení) dokumentu se používají jazyky XSL - XML Style Sheet Language nebo častěji CSS - Cascading Style Sheets.

Výhody: Příklad XML textu popisujícího knihu: <?xml version=quot;1.0quot;?> • Textový formát, nezávislý na prostředí, <library> • odděluje popis struktury od prezentace, <book id=quot;b0836217462quot; available=quot;truequot;> <isbn> • DTD je možné sdílet v rámci skupin 0836217462 uživatelů, </isbn> <title lang=quot;enquot;> • standard je otevřený - bez licencí Being a Dog Is a Full-Time Job • a je podporovaný komerčními i volnými </title> aplikacemi. <author id=quot;CMSquot;> <name> Charles M Schulz </name> <born> 1922-11-26 </born> <dead> 2000-02-12 </dead> </author> </book> </library> Příklad MARC záznamu kódovaného pomocí XML

Bibliografické formáty založené na XML Po rozšíření WWW je snaha použít staré osvědčené formáty (MARC) v rámci nových technologií nebo je (částečně) opustit a vytvořit nové (MODS, DC). Ty však i nadále využívají osvědčené metody a postupy. Čistou snahou začít quot;na zelené loucequot; je formát XOBIS - The XML organic bibliographic information schema, který je zatím ve fázi experimentu. MARCXML Nejjednodušší způsob, jak pracovat s daty ve formátu MARC je pouze je vyjádřit pomocí XML. Vše ostatní zůstává stejné. Hlavními výhodami práce s XML je velké množství SW aplikací a možnost použití XSLT stylesheets pro transformace do jiných formátů. Library of Congress používá pro MARC21 tzv. MARC21 XML Schema. Na jeho základě vznikl obecnější formát MarcXchange, který se brzy stane mezinárodním standardem ISO 25577 Information and documentation – MarcXchange. Marc21XML bude jeho součástí a navíc v něm bude možné kódovat všechny národní formáty rodiny MARC včetně mezinárodního UNIMARCu. Viz také MarcXchange - introduction.

Dublin Core Metadata Initiative quot;Dublin Core je soubor metadatových prvků, jehož záměrem je usnadnit vyhledávání elektronických zdrojů. Původně byl vytvořen jako popis zdrojů na WWW sestavený přímo autorem, postupně ale zaujal instituce zabývající se formálním zpracováním zdrojů, jako jsou muzea, knihovny, vládní agentury a komerční organizace.quot; -- Dublin Core Czech Domovské stránky Dublin Core Metadata Initiative http://dublincore.org/ Soubor metadatových prvků Dublin Core, verze 1.1 [česky] http://www.ics.muni.cz/dublin_core/elems.html MODS - Metadata Object Description Schema Domovská stránka http://www.loc.gov/standards/mods/ Jde o formát, vytvořený Library of Congeress, především pro použití v knihovnických aplikacích. Obsahuje vybrané prvky z MARC21, jsou však jinak strukturované a uspořádané. Záměrem je jednodušší formát než MARC21, ale stále dostatečně strukturovaný (více než DC).

Z39.50 quot;Information Retrieval: Application Service Definition and Protocol Specificationquot; • ANSI/NISO Z39.50 • ISO 23950 Správce: Library of Congress quot;Standard definuje protokol, založený na architektuře klient/server, určený pro vyhledávání a získávání informací ze vzdálených databází.quot; V současné době už verze 3. Standard vytváří abstraktní datový model vzájemné komunikace dvou informačních systémů, z nichž jeden slouží jako server - target (poskytovatel informace) a druhý jako klient - origin (ten, kdo informaci požaduje). Dále definuje komunikační jazyk (Z-jazyk) a způsob kódování přenášených údajů. Protokol je nezávislý na konkrétním systému ani platformě. Je určený pro heterogenní prostředí pro komunikaci různých systémů. Přesto se standard používá především v knihovnictví.

Protokol umožňuje: • vyhledávání (search, index browse) • úpravy (update) • předávání/přebírání (upload/download) Při komunikaci nastávají problémy s různými verzemi a různými profily (soubory funkcí, které jsou implementovány). Implementace protokolu - konkrétní realizace pro konkrétní systém (databázi) a platformu, která může zahrnovat jen určitou podmnožinu funkcí (např. jen vyhledávání, ne update). Pro použití v různých aplikacích existují různé profily, které definují které funkce musí být jak na straně klienta tak na straně serveru implementované, aby byl protokol použitelný pro danou skupinu aplikací. Pro seznam profilů viz Library of Congress - Z39.50 Profiles. Důležité profily: • The Bath Profile: An International Z39.50 Specification for Library Applications and Resource Discovery, Release 1.1 (mezinárodní) • Z39.50 profil JIB: profil pro vyhledávání a stahování záznamů, Verze 1.0 (pro Jednotnou informační bránu ČR) Viz též: ZIG - Z39.50 Implementators Group

SRU - Search/Retrieve via URL Domovská stránka: http://www.loc.gov/standards/sru/ Jedná se o protokol pro on-line vyhledávání pomocí jazyka CQL (Common Query Language). Zadání dotazu na server se děje prostřednictvím URL. Výsledek vyhledávání je vrácen ve formě XML. Vznikl z iniciativy ZiNG - Z39.50 International: Next Generation - několik iniciativ implementátorů Z39.50, snažících se o větší rozšíření a zjednodušení implementace Z39.50. Příklady vyhledávání v katalogu Voyager Library of Congress: SRU is Simple! Příklad vyhledávání v souborném katalogu MU - testovací server: http://knihomol.phil.muni.cz/adssru?version=1.1&operation=searchRetrieve&query=dinosaur&ma ximumRecords=10 SRW - Search/Retrieve Web Service Domovská stránka: http://www.loc.gov/standards/sru/srw/index.html Obdoba SRU, pouze kódování dotazu a odpovědi je obojí v XML podle doporučení SOAP. Používá se jako tzv. web service (webová služba). Implementace SRU/SRW protokolů je výrazně jednodušší (tedy i rychlejší, levnější) než implementace Z39.50.

Add a comment

Related presentations

Related pages

dotfile - Univerzita Karlova v Praze

http://www.cuni.cz/~brt/formaty/Formáty bibliografických a ... Formáty bibliografických a souvisejících záznamů ... Hlavní pracovní stránka pro ...
Read more

Formáty bibliografických a souvisejících záznamů ...

Formáty bibliografických a souvisejících záznamů : příklady pro praktická cvičení Dokument 1 Dokument 2 ...
Read more

Ztrátová komprese – Wikipedie

Ztrátová komprese se nejčastěji používá pro ukládání obrazových a zvukových záznamů. ... (někdy se pro tento ... Formáty využívající ...
Read more

Bratková, Eva - Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v ...

... zobrazování záznamů, ukládání formulací ... Metadata jako nový nástroj pro komunikaci ... Formáty bibliografických záznamů : ...
Read more

Video – Wikipedie

... Quadruplex) způsoby ukládání obrazových záznamů. ... videa je udáváno v pixelech pro digitální a v řádcích pro analogové formáty.
Read more

DOKUMENTOGRAFICKÉ INFORMAČNÍ SYSTÉMY OSNOVA PŘEDMĚTU ...

znalosti o komunikaci bibliografických informací ve ... formáty bibliografických záznamů ... 2709 pro uspořádání bibliografických a ...
Read more

Citace PRO VUT v Brně

... Citace PRO Word 2.0 Nainstalujte si novou verzi ... 2012 Rozšířili jsme možnosti importu záznamů. ... správu a export bibliografických ...
Read more

Standardy pro knihovní katalogy v sémantickém webu ...

... řízení a správě souboru bibliografických záznamů ... pro komunikaci, ... jako formáty pro zápis bibliografických dat ...
Read more