advertisement

formatarea la nivel de caracter

100 %
0 %
advertisement
Information about formatarea la nivel de caracter
Product-Training-Manuals

Published on February 23, 2008

Author: marius

Source: authorstream.com

advertisement

Editorul de texte Microsoft Word:  Editorul de texte Microsoft Word FORMATAREA LA NIVEL DE CARACTER:  FORMATAREA LA NIVEL DE CARACTER CUPRINS:  CUPRINS 1. Fonturi 2. Stiluri 3. Culori 4. Inserarea caracterelor speciale Definiţie:  Definiţie Prin formatarea unui text înţelegem o serie de transformări aplicate acestuia astfel încât să-l aducem la o formă bună de imprimare. Formatarea la nivel de caracter:  Formatarea la nivel de caracter La acest nivel se lucrează asupra caracterelor din interiorul paragrafelor pentru obţinerea unor efecte: font, dimensiune, stil de afişare (sublinieri, îngroşări, înclinare), cuvinte cheie, citate, efecte special, indici, spaţiul dintre caractere, introducerea unor caractere speciale (săgeţi, figuri, semne speciale, etc.) 1.Fonturi:  1.Fonturi Def. Un font (corp de literă) este un set de maxim 256 caractere care au un aspect grafic comun. Fonturile sunt identificate prin nume (Times New Roman CE, Algerian, Windings, Tahoma, Courier New, Monotype Corsiva, etc.). Exemple: Times New Roman Times New Roman Arial Black Arial Black Windings Wingdings Tahoma Tahoma Courier New Courier New Slide7:  Modificarea fontului iniţial pentru o anumită porţiune din document (caracter, cuvânt, paragraf, ...), se realizează în felul următor: 1. se selectează textul respectiv; 2. se deschide lista ascunsă Font din bara de Formatare (sau din fereastra Font a meniului Format) şi se alege fontul dorit executând clic cu butonul stânga al mouse-ului pe numele fontului. Fontul este caracterizat şi prin dimensiunea caracterelor (Size Font) cu care se scrie textul respectiv. Stabilirea dimensiunii fontului elementului dorit se face într-un mod similar: - se selectează elementul dorit; - se deschide lista ascunsă Font Size (Dimensiune Font), şi se alege mărimea dorită printr-un clic pe valoarea respectivă, sau prin introducere de la tastatură. Exemple de mărimi pentru fontul Times New Roman: Mărime 12 Mărime 20 Mărime 24 Mărime 32 Pentru text introdus: 2.Stiluri:  2.Stiluri Pentru a pune în evidenţă anumite idei, pentru a sublinia unele proprietăţi, pentru a atrage atenţia asupra unei porţiuni din text, caracterele din textul respectiv sunt scrise cu un anumit stil. Prin stil vom înţelege anumite atribute ale caracterelor respective: - îngroşare (aldin sau bold); - înclinare (cursiv sau italic); - subliniere (underline). Slide9:  Pentru a utiliza stilurile de scriere ale caracterelor se poate proceda în unul din următoarele moduri: A. pentru text deja introdus: 1. se selectează textul; 2. se utilizează butoanele specifice din bara de formatare; B. pentru text care se va introduce: 1. se alege stilul dorit; 2. se introduce textul, care va avea caracteristicile dorite; 3. Se dezactivează stilul respectiv efectuând aceeaşi operaţie de la pasul1. Aldin (Îngroşare) Cursiv (Înclinare) Subliniere Slide10:  Observaţie ! Toate proprietăţile unei porţiuni de text selectate (font, dimensiune font, stil font) despre care s-a discutat până aici, ca şi alte efecte care se pot aplica asupra textului se pot obţine unitar prin utilizarea opţiunii Font…, din meniul Format. La activarea acestei opţiuni va apare fereastra de dialog Font, în care se pot selecta toate proprietăţile textului selectat. O caracteristică importantă a textului este spaţiul dintre caractere:  O caracteristică importantă a textului este spaţiul dintre caractere Pentru a modifica spaţierea caracterelor, poziţia carcterelor pe linie sau scalarea pe orizontală a caracterelor pe linie sau scalarea pe orizontală a caracterelor se utilizează categoria de opţiuni Character spacing (Spaţiere caractere), din fereastra de dialog Font. Exemple: text indice sus 3 puncte text indice sus 5 puncte text indice jos 3 puncte text indice jos 5 puncte 3.Culori:  3.Culori Culoarea se referă atât la culoarea fontului cu care se scrie cât şi la culoarea fondului pe care se scrie. Pentru a realiza scrierea cu o anumită culoare se poate proceda în felul următor: A. pentru text introdus: 1. Se selectează textul; 2. Din bara de butoane de formatare se utilizează butonul Font Color (Culoare Font) sau din fereastra Font a meniului Format. B. pentru text care se introduce în acest moment: 1. Se alege culoarea dorită pentru font în modul arătat mai sus; 2. Se introduce textul - acesta va avea culoarea aleasă; 3. Se alege altă culoare. Dacă în bara de butoane standard este activat butonul Drawing , butonul Font Color apare şi în bara de butoane Drawing (Desenare) şi poate fi folosit în acelaşi mod. Slide13:  Culoarea fondului pe care se scrie se stabileşte în felul următor: 1. Din bara de butoane de formatare se utilizează butonul Highlight (Evidenţiere); 2. Se alege culoarea dorită; culoarea va apare sub ; 3. Prin operaţia de dragare se trage cursorul transformat în marker peste textul dorit. 4. Inserarea caracterelor speciale :  4. Inserarea caracterelor speciale Se realizează astfel: Se poziţionează cursorul în locul în care dorim să apară în document; Se selectează comanda Insert → Simbol… Ca efect apare fereastra Simbol, în care utilizatorul alege fontul care conţine simbolul, apoi selectează simbolul dorit şi activează butonul Insert. După inserarea simbolului se inchide fereastra Simbol, prin butonul Close.

Add a comment

Related presentations

Related pages

Formatarea la nivel de caracter - ScriGroup - documente ...

Formatarea la nivel de caracter. Formatul caracterelor este determinat de urmatoarele caracteristici: · setul de caractere (fontul) din care fac ...
Read more

fisa de lucru - formatare word by Alin Fanase - issuu

A. Formatarea la nivel de caracter Realizaţi următoarele formatări ale caracterelor pentru textul din document: a) pentru titlu : font Verdana, ...
Read more

Formatare la nivel de caracter în Office Word 2003 | it ...

Formatare la nivel de caracter în Office Word 2003. itasistenta blog. ... celula revine la formatul existent, iar formatarea condiţională va ...
Read more

Operaţia de formatare în editorul de texte Word

Formatarea la nivel de caracter. ... aliniat la stânga, indentat la stânga cu 1.2 cm şi dreapta cu 1.3 cm, prima linie indentată cu 0.5 cm, ...
Read more

CLASA A XI-A – TAC

Formatarea la nivel de caracter. Fonturi ... Scrieti un catren despre formatarea caracterelor. 3. Culori. Culoarea se referă atât la culoarea . fontului.
Read more

Operaţia de formatare în editorul de texte Word

Formatarea la nivel de caracter. Realizaţi următoarele formatări ale caracterelor pentru textul din document: ... Formatarea la nivel de paragraf . 1.
Read more

No Slide Title

Formatări la nivel de caracter ... Imagini Caseta de dialog FONTdin meniul FORMAT Formatarea la nivel de paragraf Definiţie: ...
Read more

Editorul de texte Microsoft Word - Formartarea la nivel de ...

... Formartarea la nivel de caracter ... In aceasta etapa se realizeaza in primul rind formatarea caracterelor cu ...
Read more