foretagande19 4 2007

67 %
33 %
Information about foretagande19 4 2007
Education

Published on February 7, 2008

Author: Domenica

Source: authorstream.com

Företagande och företagsledning Huvudämnespresentation 19.4.2007:  Företagande och företagsledning Huvudämnespresentation 19.4.2007 Martin Lindell, professor Edvard Johansson, post doc forskare Jan Sten, överassistent (20 %) Oskari Lehtonen, Katariina Rantanen och Henrik Tötterman Upplägg av presentationen:  Upplägg av presentationen Vem finns vi till för? Vad är företagande egentligen? Hur ser studiestrukturen ut? Vad jobbar våra f.d. studerande med? Hur ska du få 7860 euro? Mera information? Företagande är för dig som::  Företagande är för dig som: Är intresserad av att jobba i yngre och växande företag, Överväger att fortsätta inom familjeföretaget, nu eller senare, Vill starta eget företag tillsammans med andra eller helt själv, nu eller senare, Vill ha flera olika alternativ att välja mellan, Vill kanske någon gång pröva på eget företagande. (ett val i livet INTE ett val för livet). Företagande i ett nötskal:  Företagande i ett nötskal Huvudämne sedan 1999, ambition att vara bland de fem största i Helsingfors, En del av Institutionen för Företagsledning och Organisation, Kärntrupp på sex personer men även ett växande antal doktorander, Har ett gott samarbete med externa aktörer. Företagande i ett nötskal:  Företagande i ett nötskal Med och introducera samt utveckla affärsplantävlingen Venture Cup i Finland sedan år 2000, Med i företagskuvösen New Business Center sedan 2001, Startat Hankens företagarnätverk 2003 (ca 120 medlemmar för tillfället), Samarbete med Esbonejdens Nyföretagarcentral r.f. sedan 2006. Studiestrukturen:  Studiestrukturen Grundstudier Företagsstrategi (Företagsledning och Organisation) (p3) Forsknings- och Undersökningsmetodik (p2) Multiple perspectives of Entrepreneurship (p1) Tillväxtföretaget (p2) Studiestrukturen:  Studiestrukturen Ämnesstudier New Business Venturing (p3) Affärsutveckling i teorin (p2) Affärsutveckling i praktiken (p3) Starta eget inom ÖH våren 2007, Kandidatavhandling (Företagsledning och Organisation). Studiestrukturen:  Studiestrukturen Fördjupade studier, Magisternivå Forskningsmetoder, (Företagsledning och organisation) (p3-4) Essence in Entrepreneurship, (p2)(Helsingfors handelshögskola) Forskningsseminarium samt Avhandling (Företagsledning och organisation)p1-4 Studiestrukturen:  Studiestrukturen Programbundna studier, Magisternivå Studentkonsult (Företagsledning och organisation), ej läseåret (2007-2008) Strategic Management (Företagsledning och organisation), p2 Praktik, Alternativt Family Entrepreneurship (p3) ELLER E-business (Informationsbehandling) p3 Våra utexaminerade?:  Våra utexaminerade? Jobbar med finansiering och rådgivning för småföretag, Jobbar med försäljning, Jobbar som konsulter, Jobbar inom filmindustrin, Jobbar inom bilindustrin, Jobbar som produktansvariga, Jobbar inom business intelligence. Våra utexaminerade?:  Våra utexaminerade? Jobbar inom snabbväxande företag, Har blivit delägare i mindre och växande företag, Har börjat förbereda sig för att ta över familjeföretaget, Jobbar inom egna småföretag såsom Adiente Oy Creo Consulting Oy Vad sägs om detta?:  Vad sägs om detta? Skulle du vilja få 7860 euro i handen samt tillgång till ett exklusivt nätverk? Mera information?:  Mera information? Besöksadress; Institutionen för Företagsledning och Organisation, Casa Academica, Perhogatan 6b, 4:e våningen. Kom gärna och besök oss innan ni gör ert val! Mera information?:  Mera information? Huvudämnet; Martin.Lindell@hanken.fi Telefon 040-5176778 Besök på institutionen Företagarnätverket; Foretagarna@hanken.fi www.foretagarna.fi

Add a comment

Related presentations