Forebyggelse og socialbehandling unna madsen

100 %
0 %
Information about Forebyggelse og socialbehandling unna madsen
Education

Published on February 6, 2014

Author: SFI-slides

Source: slideshare.net

U-turn – Center for Unge og Misbrug www.ungrus.dk Forebyggelse og social behandling for unge under 25, der har problemer med rusmidler SFI, København, 5. februar 2014 Viden- og kompetencecenter KØBENHAVNS KOMMUNE | unge og rusmidler Center for Unge og Misbrug, Socialforvaltningen Københavns www.kk.dk Kommune

U-turn / Center for Unge og Misbrug www.ungrus.dk Youth and Drug Related Problems Copenhagen general population: Indexed comparison, Cph. Pop. All / age 14-24. 2007-2012 (Index 100 = 2007) 125,0 549.000 (2012) 120,0 Copenhagen population 14-24 years: 115,0 86.000 (2012) 110,0 105,0 100,0 2007 2009 2010 Total pop. Viden- og kompetencecenter KØBENHAVNS KOMMUNE | unge og rusmidler Center for Unge og Misbrug, Socialforvaltningen Københavns www.kk.dk Kommune 2008 14-24 yrs. 2011 2012

U-turn / Center for Unge og Misbrug www.ungrus.dk Youth and Drug Related Problems % girls % boys Cannabis ever? 27,8 37,5 Illegal drugs (except cannabis) ever? 6,6 8,6 Cannabis last year? 15,8 22,1 Alcohol last year? 91,9 92,1 Cannabis last month? 4,0 8,3 Illegal drugs (except cannabis) last month? 0,7 2,5 Alcohol (>5 drinks at one time) last month? 30,0 41,0 Age 16-20 (Countrywide) Viden- og kompetencecenter KØBENHAVNS KOMMUNE | unge og rusmidler Center for Unge og Misbrug, Socialforvaltningen Københavns www.kk.dk Kommune

U-turns medarbejdere www.ungrus.dk Mine herrer, denne sag kan ses fra flere sider - så vær venlig at sætte Dem i en rundkreds (Storm P.) Bachelorer: Tek-sam / psykologi og kultur Sygeplejerske Kandidater i psykologi og kultur Antropologer Psykologer Lærere Pædagoger Cand. pæd. psyk. Social- og sundhedsassistenter Viden- og kompetencecenter KØBENHAVNS KOMMUNE | unge og rusmidler Center for Unge og Misbrug, Socialforvaltningen Københavns www.kk.dk Kommune

U-turn – nogle af de bærende principper www.ungrus.dk Vi har attraktive tilbud der vækker nysgerrighed - (du skal løbe efter os) Vi udstråler åbenhed, synlighed, frivillighed - (vi er et tilbud til dig) Vi lægger vægt på kreativitet og aktivitet - (det skal være livgivende og sjovt) Vi sætter nu’et og fremtiden i fokus - (fortiden bestemmer du, om vi skal forholde os til) Vi vægter helhedstænkning og handling - (vi arbejder med alle problematikker i den unges liv) Vi lægger vægt på service og handling - (vi er til for dig – og ikke omvendt) Jo hurtigere, jo bedre, jo billigere, jo lykkeligere… Viden- og kompetencecenter KØBENHAVNS KOMMUNE | unge og rusmidler Center for Unge og Misbrug, Socialforvaltningen Københavns www.kk.dk Kommune

U-turn / Center for Unge og Misbrug www.ungrus.dk Socialforvaltningen, Københavns Kommune Center for Unge og Misbrug De Drikker Derhjemme U-turn Viden- og kompetencecenter Unge og rusmidler Børn og unge i familier med alkoholproblemer Unge under 25, der har problemer med rusmidler Dokumentation, projekter, kurser og uddannelse U-turn Åben, anonym rådgivning – ca. 1.500 henvendelser årligt Daggrupper – svarende til ca. 12 årspladser – unge <18 (6-8 mdr. + efterbehandling) Aftengrupper – svarende til ca. 12 årspladser – primært unge >18 (4-6 mdr. + efterbehandling) Daggruppe for unge over 18 (primært uden beskæftigelse) Individuel behandling – svarende til ca. 12 årspladser Afrusningsture Forældrekurser Sportsgrupper Musik/film grupper Konsulentarbejde (”Flyvere” Børnefamilie-teams, ”Ud-af-Huset-tilbud” f.eks. på boinstitutioner) Viden- og kompetencecenter KØBENHAVNS KOMMUNE | unge og rusmidler Center for Unge og Misbrug, Socialforvaltningen Københavns www.kk.dk Kommune

Fleksible behandlingstilbud www.ungrus.dk Over og under 18 år • • • • • Daggrupper Aftengrupper Individuel behandling Afrusningstilbud Vestergadegruppen Samtaler – aktiviteter – mad - Viden- og kompetencecenter KØBENHAVNS KOMMUNE | unge og rusmidler Center for Unge og Misbrug, Socialforvaltningen Københavns www.kk.dk Kommune

U-turn / Center for Unge og Misbrug www.ungrus.dk 5 principper for god social behandling af unge med rusmiddelproblemer Behandlingsprogrammet skal suppleres med opfølgende tiltag Behandlingen skal inkludere tiltag over for andre problemstillinger end selve rusmiddelforbruget, dvs. f.eks. psykologiske forhold, uddannelse, fritidsaktiviteter, familieforhold, kriminalitet m.fl. Behandlingen skal indeholde elementer, der opmuntrer til - og udvikler støtte fra forældre og kammerater, især i forhold til at holde fast i opnåede positive resultater Behandlingen skal inddrage familie og netværk Behandlingen skal indeholde komponenter, der skal modvirke frafald Robert J. Williams, Samuel Y. Chang, and ACARG: “A Comprehensive and Comparative Review of Adolescent Substance Abuse Treatment Outcome”, Clinical Psychology: Science & Practise, 2000, Vol. 7, pp. 138-166. Viden- og kompetencecenter KØBENHAVNS KOMMUNE | unge og rusmidler Center for Unge og Misbrug, Socialforvaltningen Københavns www.kk.dk Kommune

Inspirationskilder, fokusområder og ofte hørte ord www.ungrus.dk Evidensbaserede metoder SystemiskSystemisk tænkning tænkning Støttende netværk Fokus på uddannelse og arbejde Nysgerrighed Narrativ terapi Narrative metoder Løsningsfokuserede metoder Kognitive metoder Anerkendelse Relationsarbejde Ung- til-ung Motiverende Interviews Løsningsfokuserede metoder Helhedstænkning Socialkonstruktivisme Mindfulness Autentiske voksne Inddragelse af familie / pårørende / venner Socialfagligt ’rugbrødsarbejde’ tredje Det fælles Kunst, kultur, æstetik Viden- og kompetencecenter KØBENHAVNS KOMMUNE | unge og rusmidler Center for Unge og Misbrug, Socialforvaltningen Københavns www.kk.dk Kommune

Rådgivning – ”Alle skal føle sig hjulpet” www.ungrus.dk Udvikling i antal årlige henvendelser fra hhv. unge, forældre og professionelle, 2005-2013 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 Unge Forældre Professionelle 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 337 428 337 441 571 783 858 1128 1294 99 122 171 260 248 275 346 278 234 123 203 136 243 262 251 229 180 286 Stigningen skyldes primært henvendelser fra unge. Henvendelser fra forældre/pårørende og professionelle ligger stabilt i forhold til de foregående år. 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 559 753 644 944 1081 1309 1433 1586 1814 I årene 2005 til 2013 har der været i alt 9.623 henvendelser. Viden- og kompetencecenter KØBENHAVNS KOMMUNE | unge og rusmidler Center for Unge og Misbrug, Socialforvaltningen Københavns www.kk.dk Kommune

Rådgivningen www.ungrus.dk Viden- og kompetencecenter KØBENHAVNS KOMMUNE | unge og rusmidler Center for Unge og Misbrug, Socialforvaltningen Københavns www.kk.dk Kommune

Forældrekurser - resultaterne er klare www.ungrus.dk • Forældrene er meget tilfredse med tilrettelæggelse og indhold af kursusforløbet • Deltagerne melder om større personligt overskud, og at der er bedre relationer i familien som følge af kurset • Deltagerne oplever nye synsvinkler på deres problemer og dermed nye handlemuligheder og perspektiver • 75% af de unge er ophørt eller har reduceret deres rusmiddelbrug – 2/3 af forældrene mener, at kurset, har haft en direkte positiv indflydelse på det • Andelen af unge, der hverken havde arbejde eller uddannelse faldt i perioden fra 50% til 18% - sagt med andre ord; 68% af de unge fastholdt deres arbejde/uddannelse eller kom i arbejde/uddannelse… Viden- og kompetencecenter KØBENHAVNS KOMMUNE | unge og rusmidler Center for Unge og Misbrug, Socialforvaltningen Københavns www.kk.dk Kommune

Almen opl. Forebyggelse Tidlig indsats Rådgivning Behandling www.uturn.dk www.dedrikkerderhjemme.dk www.ungrus.dk www.ungrus.dk U-turn / DDD – rådgivning (unge, forældre, professionelle) Forældrekurser Forældremøder / -arrangementer Konsulentopgaver Afrusning (unge < 18) Individuel behandling Daggrupper (+ skole) <18 år Daggrupper > 18 år Aftengrupper > 18 år Skoleindsats Hashgrupper / produktionsskoler / CKB Erhvervsskoler Model Unge, alkohol og stoffer Viden- og kompetencecenter KØBENHAVNS KOMMUNE | unge og rusmidler Center for Unge og Misbrug, Socialforvaltningen Københavns www.kk.dk Kommune Dokumentation, Model U-turn effektmåling, metodebeskrivelser m.v.

Hashgrupper på ungdomsuddannelser www.ungrus.dk Viden- og kompetencecenter KØBENHAVNS KOMMUNE | unge og rusmidler Center for Unge og Misbrug, Socialforvaltningen Københavns www.kk.dk Kommune

Kvantitative data (EuroADAD / Orbe, D.: ’Fra labyrinten’ - del II) www.ungrus.dk Knapt 35% af U-turns unge ml. 14 og 16 bor ikke hjemme (hele landet 3,8%) Ca. ¼-del af U-turns unge er flyttet mellem 4 og 6 gange i deres liv Ca. ¾ af de unges forældre er fraskilte/ separerede eller har aldrig boet sammen I ¼ af alle tilfælde er hverken den unges mor eller far i arbejde God halvdelen af de unge vurderer at der er ’rimeligt meget’ eller rigtig meget’ konflikt i familien. 35% af pigerne i U-turn angiver at have været udsat for seksuelle krænkelser 16% af pigerne <18 og 54% af pigerne >18 har været gravide. 41% har fået en eller flere aborter. 45% af de unge <18 har ikke opnået et alderssvarende uddannelsesniveau Knapt 2/3-dele af de unge har skiftet skole 4 eller flere gange Ca. 2/3 af drengene og halvdelen af pigerne har været involveret i kriminalitet indenfor seneste md før indskr. 20% drenge og 60% piger angiver at have / have haft ’spiseproblemer’ 20% drenge og 40% piger angiver at have / have haft seksuelt overførte sygdomme 17% drenge og 45% piger har forsøgt at begå selvmord en eller flere gange Viden- og kompetencecenter KØBENHAVNS KOMMUNE | unge og rusmidler Center for Unge og Misbrug, Socialforvaltningen Københavns www.kk.dk Kommune

Selvskade, ADHD, depressioner, spiseforstyrrelser www.ungrus.dk »15% af alle unge skærer i sig selv eller skader sig selv på andre måder, og tallet synes stigende« Bo Møhl: At skære smerten bort. Psykiatri Fondens Forlag 2006 »Ingen lidt distræt teenager undslipper vel efterhånden diagnosen ADHD« Maurice Corcos: L’homme selon le DSM - le nouvel ordre psychiatrique, Albin Michel, 2011 » ... der er kommet en voldsom stigning i antallet af børn, der bliver behandlet for ADHD, [...] I 2001 fik 2.512 børn og unge diagnosen - i 2010 gjaldt det 9.810. Dermed udgør børn og unge med ADHD knap halvdelen af de 22.000, der fik en psykiatrisk diagnose i 2010.« Sundhedsstyrelsen og DR nyheder, april, 2012 »Det øgede fokus på depressioner afspejler sig nu også i antallet af unge mellem 20 og 29 år, der tager antidepressiv medicin. Det tal er de seneste år steget med 37 procent, viser de nyeste tal fra lægemiddelsstyrelsen.« Information, 18. marts, 2008 »I sidste halvdel af 1800-tallet blev mange kvinder behandlet for hysteriske neuroser, mens denne lidelse i dag ikke længere forekommer så hyppigt […] Derimod har en lidelse som anoreksi været i en voldsom vækst siden 1980'erne.« Ole Schultz Larsen: Psykologiens veje, Systime A/S, 2011 Viden- og kompetencecenter KØBENHAVNS KOMMUNE | unge og rusmidler Center for Unge og Misbrug, Socialforvaltningen Københavns www.kk.dk Kommune

Udfordringer – hvad vi gerne vil gøre mere af! www.ungrus.dk Kapaciteten: … er udfyldt. Behovet: Flere unge i behandling? Løsningen: Styrket behandlings- og rådgivningsindsats samt tidlig indsats. Det vil vi gerne gøre mere af: • • • • Unge med anden etnisk baggrund Unge på døgninstitutioner/bosteder Unge og kriminalitet Psykisk sårbare unge Viden- og kompetencecenter KØBENHAVNS KOMMUNE | unge og rusmidler Center for Unge og Misbrug, Socialforvaltningen Københavns www.kk.dk Kommune

U-turn – Center for Unge og Misbrug www.ungrus.dk Forebyggelse og social behandling for unge under 25, der har problemer med rusmidler Unna.Madsen@sof.kk.dk www.uturn.dk www.DeDrikkerDerhjemme.dk www.ungrus.dk Viden- og kompetencecenter KØBENHAVNS KOMMUNE | unge og rusmidler Center for Unge og Misbrug, Socialforvaltningen Københavns www.kk.dk Kommune

Add a comment

Related presentations

Related pages

SFI-konference: Unge - veje og omveje til voksenlivet

Opsamling og materiale fra konferencen: ... SFI og Unna Madsen, centerleder, ... Forebyggelse og socialbehandling unna madsen.
Read more

mobil-in-unna - Startseite

Unna, 10. April 2014 ... (3.OG) Telefon: 02303/103 659 Fax: 02303/103 676 E-Mail. Frank Hugo Radverkehrsförderung ... Webcam Unna-Massen ...
Read more

Impressum:

MV-Unna-Massen Dortmunder Straße 137 59427 Unna-Massen . Vertreten durch: 1.Vorsitzender: Horst Pötzsch 1.Geschäftführer: Carola Zurlutter . Kontakt:
Read more

Hellwegschwimmbad Massen - DLRG Ortsgruppe Massen

Das Hellwegschwimmbad Massen, ... Königsborner Str. 12, 59427 Unna. Der Schulhof ist zu Fuß vom Parkplatz der Schule aus erreichbar.
Read more

DLRG Ortsgruppe Massen

... auf der Internetpräsenz der DLRG Ortsgruppe Massen. ... Auch in diesem Jahr wurden wieder Vereinsmeisterschaften in der DLRG OG Massen veranstaltet.
Read more

Kreisstadt Unna - Erstaufnahmeeinrichtung Unna-Massen

Erstaufnahmeeinrichtung Unna-Massen . ... Kreisstadt Unna Franziska Heimbach Zimmer 151 (1.OG) Telefon: 02303/103 556 E-Mail Rathausplatz 1 59423 Unna
Read more

einen Sozialarbeiter oder Sozialpädagogen (w/m)

Für unsere Asylverfahrensberatung in der Notunterkunft für Flüchtlinge Unna-Massen su-chen wir zum 01.09.2014, zunächst befristet für ein Jahr,
Read more

Bürgerservice Unna - Startseite

Herzlich willkommen im Bereich Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung der Kreisstadt Unna!
Read more