advertisement

Forces i Moviment2

33 %
67 %
advertisement
Information about Forces i Moviment2
Education

Published on February 25, 2014

Author: lmcml

Source: authorstream.com

advertisement

PowerPoint Presentation: FORCES I MOVIMENT (2n ESO) PowerPoint Presentation: Mecànica És la branca de la Física que estudia el moviment: Cinemàtica: Part de la mecànica que descriu els diferents moviments. trajectòria, velocitat, acceleració... Dinàmica: Part de la mecànica que analitza les causes del moviment i la seva forma. PowerPoint Presentation: Posició i moviment Posició: Per expressar la posició sempre es fa prenent uns elements de referència. Moviment: Un cos es mou si la seva posició respecte als objectes de referència varia. Però ara tu no et mous respecta a la Terra, però sí respecte al Sol. Trajectòria: La trajectòria d’un cos en moviment és la línia que marquen les successives posicions al desplaçar-se. PowerPoint Presentation: A Física cal distingir entre l’espai recorregut... (Línia discontínua que recorre la papallona) ... i el desplaçament (la distància que va de la posició de partida fins a la final) Nosaltres, a segon, només ens referirem a l’espai recorregut per mòbil (`mòbil = cos que es mou) Espai i desplaçament PowerPoint Presentation: Velocitat Definició: Es l’espai recorregut en cada unitat de temps. Aquesta serà la velocitat mitjana que haurà dut i segons això l’equació per calcular la velocitat: Ex: Un noi va des de casa a d'Institut que està a 1 km de casa seva i en fer-ho triga 10 minuts, quina velocitat haurà dut? Com es calcula? PowerPoint Presentation: Unitat en el S.I. Recorda els factors de conversió PowerPoint Presentation: EX: Un cos es mou a 5 m/s Fes la seva gràfica espai recorregut- temps t(s) e(m ) 0 0 1 5 2 15 3 20 4 25 5 30 Gràfica espai-temps Quan la gràfica espai-temps d’un moviment sigui una recta inclinada, la velocitat del moviment no varia i es diu que és un moviment uniforme. PowerPoint Presentation: Sí, perquè amb el mateix temps t, l’A ha recorregut més espai Quin dels dos mòbils té major velocitat? Jo crec que l’A Quanta més inclinació té la gràfica e-t , major és la velocitat PowerPoint Presentation: Què vol dir aquesta gràfica? Que la velocitat va variant. Sí, augmenta perquè cada cop té més pendent. PowerPoint Presentation: I aquesta vol dir que el cos està sempre en el mateix lloc, es a dir, que no es mou? Sí senyor! PowerPoint Presentation: Gràfica velocitat-temps Gràfiques de moviments en els que la velocitat varia. Aquesta seria la gràfica velocitat- temps, d’un mòbil amb velocitat constant. PowerPoint Presentation: Acceleració Quan la velocitat d’un mòbil augmenta o disminueix, hi ha acceleració: Definició: L’acceleració és el que varia la velocitat en cada unitat de temps. Com es calcula? Ex: Un cotxe s’està movent a 20 m/s i pitja l’accelerador i en 8 s la seva velocitat passa a ser de 38 m/s. Quina ha estat la seva acceleració? La velocitat en 8 s ha variat en: Cada segon la velocitat haurà augmentat en: Uniat del SI PowerPoint Presentation: Dinàmica Analitza les causes del moviment i el que sigui d’una manera o d’una altra. Lleis de la dinàmica o Lleis de Newton 1a Llei (llei de la inèrcia): Si sobre una cos la força resultant és nul·la, el cos no varia de posició o es trasllada amb moviment rectilini i uniforme. Els cossos presenten una inèrcia o resistència a variar el seu estat de moviment.   Estàtic (repòs) Dinàmic (MRU) Equilibri PowerPoint Presentation: Dinàmica 2a llei (llei fonamental) F i a tenen igual direcció i sentit. Es resumeix amb l’equació: F resultant = m· a PowerPoint Presentation: 3a Llei (d’acció reacció) Dinàmica Si un cos (A) li fa una força a un cos (B), el (B) fa sobre l’(A) una força igual i contrària. A tota acció se li oposa una reacció, d’aquí el nom de la llei. Definició del newton com unitat de força (SI): Un newton és la força que s’ha d’aplicar a 1 kg de massa perquè adquireixi una acceleració de 1 m/s 2 .

Add a comment

Related presentations

Related pages

2. EL MOVIMENT I LES FORCES (2n ESO)

dels cossos i identificar diversos tipus de forces que actuen ... MOVIMENT2: gràfics: trajectòria: explica com és el moviment: MOVIMENT 3: gràfics:
Read more

The philosophical foundations of the Cathars. On the ...

conèixer de primera mà els fonaments filosòfics d’aquest moviment2. En resum, ... forces no són ni iguals ni equivalents. Nelli (1978: 70) ...
Read more

ES LA ROCA - xtec.cat

Entendre la necessitat d'un sistema de referència en l'estudi de qualsevol moviment2. Definir les magnituds ... Forces fonamentals3. Principis de ...
Read more

Juanjo Martínez Torregrosa | Facebook

Juanjo Martínez Torregrosa is on Facebook. Join Facebook to connect with Juanjo Martínez Torregrosa and others you may know. Facebook gives people the...
Read more

Tema 3 el moviment - Education - documents.tips

... 1r Batxillerat Escola Vedruna de Palamós 2. Índex 1.Concepte de moviment a. Sistema de referència b. Relativitat del moviment2. 3.Trajectòria, ...
Read more

El moviment - Education - documents.tips

El moviment a 4t d'ESO. Basada en una presentació de Santillana. ... Documents.tips. Upload Login / Signup
Read more

FÍSICA I QUÍMICA 4º ESO CONNECTA 2.0 2012 VALENCIA - VV.AA ...

FÍSICA I QUÍMICA 4º ESO CONNECTA 2.0 2012 VALENCIA - VV.AA. (ISBN: 9788467553390). Comprar el libro, ver resumen y comentarios online. Compra venta de ...
Read more

09/23/13 - e-performance.tv

Spettacolo e cultura on line. Video di performance artistiche complete e gratuite
Read more