Föräldrakurs om betyg och bedömning vt14

100 %
0 %
Information about Föräldrakurs om betyg och bedömning vt14
Education

Published on April 27, 2014

Author: tlinner1

Source: slideshare.net

Dagens program 0 titta på skillnader mellan betygssystem 0 titta närmare på kunskapskrav och förmågor 0 ha Workshop – jobba med uppgifter som eleverna möter 0 titta på texter utifrån att se samband 0 frågor

Betygssystem genom tiderna Det absoluta betygssystemet 1897-1962 A Berömlig a Med utmärkt beröm godkänd AB Med beröm godkänd Ba Icke utan beröm godkänd B Godkänd_____________________ Bc Icke fullt godkänd C Underkänd

Det relativa betygssystemet 1962- 1994 - Andel elever per betyg enligt normalfördelningsteorin 5 7% 4 24% 3 38% 2 24% 1 7% - Alla betygen var godkända - Betygen skulle rangordna eleverna systematiskt för att ge en rättvis intagning till högre utbildning.

De mål och kunskapsrelaterade betygssystemen 1994 – 2011 Läroplan Lpo 94 Mvg VG G 2011 – Läroplan Lgr 11 A B C D E_________ F

Betygsskalan idag..

Jämförelse 1-5 • Kunskaper i förhållande till andras kunskaper G-Mvg • Målorienterat • G: kunskaper • VG-MVG: använda dem E-A • Målorienterat • Bedöms på vilket sätt kunskaperna används

Använda kunskaper Från pedagogiska magasinet och Göran Svanelid

På föräldramötet vi pratade vi om att analysera.

Kunskapskrav 0 Eleven kan resonera kring frågor som rör hållbar utveckling och ger då utvecklade och relativt väl underbyggda förslag på miljöetiska val och prioriteringar i vardagen. Geografi betyg C år 6 0 Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt. Biologi betyg C år 6

The big five

Vilka skillnader ser ni i texterna? 0 I resonemangen beskriver eleven enkla samband mellan natur- och kultur landskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad. 0 I resonemangen beskriver eleven förhållandevis komplexa samband mellan natur-och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad 0 I resonemangen beskriver eleven komplexa samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad Ett av flera kunskapskrav i Geografi i år 6

Add a comment

Related presentations

Related pages

Föräldrakurs om betyg och bedömning vt14 - Education

Betyg och bedömning En presentation från Mötesplats sfi, september/oktober 2014. Läraren ska följa och bedöma elevernas kunskapsutveckling på ett ...
Read more

Anna Emanuelsson - Google+

Föräldrakurs om betyg och bedömning vt14. slideshare.net. Dagens program 0 titta på skillnader mellan betygssystem 0 titta närmare på kunskapskrav ...
Read more

Examensbevis och betyg - Documents

Föräldrakurs om betyg och bedömning vt14 1. Dagens program 0 titta på skillnader mellan betygssystem 0 titta närmare på kunskapskrav och ...
Read more

Betyg och bedömning - YouTube

En kort presentation om ämnesplanens upplägg och innehåll samt hur betyg och bedömning fungerar. Skip ... Elevers frågor om betyg ...
Read more

Betyg och bedömning - Högskolan i Borås (Messick) - YouTube

Flippad föreläsning om Messick i delmomentet Betyg och bedömning som ingår i Lärarlyftskursen Engelska år 4 - år 6 vid Högskolan i Borås
Read more

Prov, bedömning och betyg - Skolverket - styr och ...

Nationella prov Bedömning Bedömningsstöd Betyg IUP med omdömen. ... Vi har även tagit fram några generella stödmaterial om bedömning och ...
Read more

Betyg - Skolverket - styr och stödjer för en bättre skola

Stöd för bedömning och ... Här kan du som är elev eller förälder läsa mer om betyg, hur betyg sätts och dina rättigheter att få betyget ...
Read more