Flygets betydelse och upphandlingen lycksele 13 mars 2014

60 %
40 %
Information about Flygets betydelse och upphandlingen lycksele 13 mars 2014
Travel

Published on March 13, 2014

Author: RazorBjorn

Source: slideshare.net

Description

Föredrag i Lycksele om flygets betydelse och Trafikverkets upphandling. Enjoy!

Flygets betydelse för regionen och Trafikverkets upphandling till 2019 Lycksele 13 mars 2014

Världens snabbast växande näring Upphandlad flygtrafik Konsekvenser av nya trafikplikten Vilka möjligheter finns för förändring Flygets betydelse och Trafikverkets upphandling

Alla stora ting börjar alltid med en resa

100 år sedan den första kommersiella flygningen 1914 Tampa, Florida #flying100

Turism i världen Turism, en av världens största näringar, genererar årligen 3 miljarder flygpassagerare 1,1 miljard internationella ankomster 1990-2030 den period på jorden då resandet exploderar 0 500 1 000 1 500 2 000 1950 1953 1956 1959 1962 1965 1968 1971 1974 1977 1980 1983 1986 1989 1992 1995 1998 2001 2004 2007 2010 2013 2016 2019 2022 2025 2028 UNWTO 1,8 billion > 400 > 700 > 1 000

Vi flyger mer än någonsin - 24 hours in the sky 3 miljarder flygresor varje år på över 920 flygbolag, med över 62 000 flygplan till/från 4200 flygplatser med internationell trafik = Global infrastruktur! 7-10% 10-15% 1-3% 2-4%

Flyg är lönsamt för Sverige Flyg är extremt lönsamt för Sverige att investera i och stödja utvecklingen av Flygsektorn ämnar totalt sett stora överskott i de verksamheter som inbegriper flygplatser, luftfartsövervakning och enligt en sammanställning från Oxford Economics var det direkta bidraget från luftfartssektorn 26,2 miljarder kronor år 2011. Enligt beräkningarna var 44 000 anställda i branschen och 31 000 av dessa på flygplatser. Swedavias vinst +1 miljard år 2013 Swedavia är det mest lönsamma företaget/verket inom flygsektorn. I utvecklingen mot allt mer internationellt flyg stiger intäkterna flera gånger tack vare högra avgifter på internationellt flyg än nationellt. Dessutom shoppar utrikes resenärer mer på flygplatsen vilket i sin tur skapar lukrativa affärer kring de internationella avgångarna. Sveriges exportinkomster från turism över 100 miljarder år 2012 och hälften av de utländska besöken kom till Sverige med flyg Sveriges idag största exportnäring omsätter mer än all annan traditionell exportindustri. Turismens exportvärde består av den omsättning som utländska besökare genererar under sin vistelse i Sverige. Hälften av de utländska besökarna använder flyg för att komma till sin slutliga destination i Sverige. Ett starkt nav som fortsätter att utvecklas är därför kritiskt för hela turistnäringen och för hela Sveriges internationella tillgänglighet som till stora delar bygger på att man har förbindelse med Arlanda oavsett trafikslag. 26,2 Miljarder +1 Miljarder 50 Miljarder

Sedan 2002 har Sedan 2002, då Trafikverkets (Rikstrafikens) upphandling av flyg startade har 1 miljard flygpassagerare 350 miljoner internationella ankomster 160 000 nya gästnätter i Västerbotten (Utländska har ökat med +50%) Stora destinationsutvecklingar Stora investeringar i gruv-, kraft- och testnäringar Ni som bor och verkar har ökat ert resande Det samlade behovet av flygresor till/från regionen uppskattas till att ha ökat med 30-50 procent de sista 10 åren.

Trafikverkets upphandling Sedan 2002, har Trafikverkets (Rikstrafikens) upphandling av flyg gett Dyrare biljettpriser Oförändrat eller minskat utbud Flera operatörer som har svårt att lära sig marknaden Respektive upptagningsområdes flygplats alltmer illojal Svårigheter för destinationsbolagen att använda flyg oavsett säsong Svårigheter för enskilda anläggningar och/eller turistföretagare att använda flyg • Den samlade bedömningen måste vara att de upphandlingarna som genomförts inte har lett till någon utveckling av tillgängligheten i Norrland. • Dessutom har de helt missat det ökade behovet av transporter från både boende i och besökande till upptagningsområdet för flygplatserna

Trafikverkets beslut Allmän trafikplikt mars 2014 Trafikplikt antal stolar 2015-2019 • Total neddragning om 30 500 stolar eller -14% • Antal enkelturer oförändrade • Förändringar i prisstrukturen Stolskrav trafikplikten 2010 2014 Förändr. stolar Diff % Arvidsjaur 52 000 45 500 -6 500 -13% Gällivare 68 000 56 000 -12 000 -18% Hemavan 25 000 21 000 -4 000 -16% Lycksele 40 000 34 000 -6 000 -15% Vilhelmina 24 000 22 000 -2 000 -8% Pajala 6 000 6 000 0 0% Summa 215 000 184 500 -30 500 -14% Konsekvenser av Trafikverkets beslut • Förlänger och förstärker det mönster som funnits fram till och med år 2019 • Minskat resande 10-15% • Svårare att få tillgång till billiga biljetter • Sannolikt färre operatörer som kan eller vill lämna anbud på trafiken • Kan leda till en fördyrad upphandling med färre anbud, svårare kalkyl och få incitament

Vad som ej finns i analysen Näringslivets utveckling Offentliga och privata investeringar i Norrland på rekordhöga nivåer Besöksnäringens utveckling Besöksnäringen slår nya rekord och offentliga och privata investeringar säkerställer fortsatt tillväxt Upptagningsområdenas allmänna resande Vi själva reser mer än någonsin och förväntas fortsätta att vara allt mer aktiva på fler orter och länder än tidigare Potentialbeskrivningar om flygtrafiken redan idag fungerat tillfredsställande Dagens upphandlade flygtrafik är inte tillräcklig för att klara hela efterfrågan och Trafikverkets utgångspunkt i analysen och förslaget blir därför felaktig och alldeles för låg Strukturfel Regionens näringsliv, invånare och aktörer är för långt bort från avtalet med operatören

Om man vill bryta den här strukturen! Ny upphandlingsform Behövs trafikplikten, för vem upphandlar vi trafik, vem står för riskerna och vad får en stat göra Egen upphandling En region tar över och genomför upphandlingen i samma mönster som idag. Ungefär som länstrafiken blir risken blir regional med en statligt uppdrag att vara upphandlande myndighet Liera sig med ett starkt flygbolag Att tillsammans med ett befintligt bolag lämna anbud på kommande upphandling genom ett så kallt 0-bud. Tar därmed helt egen risk för linjen med ett direkt avtal med opererande bolag. Fortfarande flygbolaget som marknadsför, distribuerar och säljer biljetter Eget bolag som lägger anbud Helt eget bolag som ska marknadsföra, sälja och distribuera flygbiljetter som tillsammans med en eller flera operatörer lämnar in ett så kallat 0-bud. All försäljning sker genom eget bolag och blir därmed operatörsoberoende. När Risk 2020 Låg 2020 Mellan 2014 Hög 2014 Hög

Om man vill starta egen försäljning snabbt Utmaningen är inte i tekniken!

Om man vill starta egen försäljning snabbt Enkel distribution 2-3 veckor All försäljning via web, lokala och regionala återförsäljare, eget inventory med klasstyrning, koppling till bank- och kreditkortssystem BANK/CC PSP (Payment Service Provider) GDS – Connectivity (Amadeus, Sabre, Galileo & Worldspan) Revenue Accounting Booking Interface Web, Agents, Callcenter DCS Departure Control Systems Booking Interface Web, Agents, CallcenterDirect Booking Interface (Web, Agent, Call Center) Yield/Revenue Optimization & Management Customer Relation (CRM, FQTV) Inventory GDS – Connectivity (Amadeus, Sabre, Galileo & Worldspan) GDS – Connectivity (Amadeus, Sabre, Galileo & Worldspan) GDS distribution (Amadeus, Sabre, Galileo & Worldspan) Ticket-less server Flight & Schedule Planning

Om man vill starta egen försäljning snabbt Utmaningen är att hitta strukturen för bolaget/riskdelningen/avtalen

Om man vill starta egen försäljning snabbt Utmaningen är att hitta strukturen för bolaget/riskdelningen/avtalen XX AB ……..AB 100% dotterbolag Garanter 100% risk Trafikoperatör 0 % risk Xxxx AB Xxxxx AB Fond/annat Xxxx AB Flygoperatör xxxxxx-Stockholm Fondering Garantiåtaganden Garantiavtal

Världens snabbast växande näring Stark tillväxt som vi själva deltar i. Flyg är lönsamt Sverige har stora intäkter från flyg, både i statliga bolag och nationellt Upphandlingen flyg till regionens flygplatser bidrar inte till utvecklingen Upphandlingen har misslyckats att bidra till utveckling Bryt mönstret! Det är upp regionens egna aktörer att bryta mönstret och skapa nya strukturer

@Razorbjorn @Razorbjorn se.linkedin.com/in/razorbjorn @Razorbear Tack och välkommen till min värld! Slideshare.net/Razorbjorn

Add a comment

Related presentations

Krishna Holidays is a well established Adventure and Tour operating company in Ris...

Learn about Fastport Passport, we offer expedited passport and visa solutions nati...

71A_Slides_Tusrismo

71A_Slides_Tusrismo

November 10, 2014

Slides sobre Turismo e Intercâmbio

Casa Batlló

Casa Batlló

June 3, 2009

Aircraft leasing is an important decision and before making such an important purc...

Private jets can be hired by companies and individuals to travel in jets in a more...

Related pages

Flygets betydelse för regionen och

Flygets betydelse för regionen och ... Lycksele 13 mars 2014 . ... Trafikverkets beslut Allmän trafikplikt mars 2014
Read more

Alfabetet och dess betydelse - Documents

Flygets betydelse och upphandlingen lycksele 13 mars 2014 Föredrag i Lycksele om flygets betydelse och Trafikverkets upphandling. Enjoy!
Read more

världens snabbast växande näring

13 MARS I LYCKSELE. ... Flygets betydelse för regionen och Trafikverkets upphandling till 2019 ... när 13 mars 2014 var Hotell lappland i lycksele
Read more

Skellefteå – Wikipedia

Här berättas platsens betydelse för bygdens kyrkliga, sociala och kommersiella liv sedan medeltiden. ... 2013 och 2014. ... samt den 3 mars samma år. [13]
Read more

Mål nr 1871-13 Kriminalvården ./. TeliaSonera Sverige AB ...

Kriminalvården genomför en upphandling avseende tele- och datakommuni-kation. Upphandlingen ... 33-37 och yttrande den 4 mars ... 2/13/2014 7:47:22 AM ...
Read more

Mats Johansson: Flygets dag

... Svenskt flyg och marknadsbolaget ... var också tydlig i sin bedömning över flygets betydelse även i framtiden. ... 2014 (137) ...
Read more

Direktupphandling - beloppsgränser 2014

Mars 2014; Direktupphandling ... Publicerad 2014 ... • En upphandlande myndighet/enhet ska anteckna skälen för sina beslut och annat av betydelse vid ...
Read more