Floor - Hogeschool van Amsterdam

50 %
50 %
Information about Floor - Hogeschool van Amsterdam

Published on July 7, 2016

Author: VVBAD

Source: slideshare.net

1. FLOOR Debat- en Activiteitencentrum Hogeschool van Amsterdam MEET & SHARE Eva Biesiot, Programmamanager 23 juni 2016: Open for new business Studiedag sectie Hogeschoolbibliotheken VVBAD

2. FLOOR: WAT EN HOE • Ontstaan, visie en doel • Programmalijnen • Series, thema’s en onderwerpen • Communicatie • Samenwerking (in- en externe partners) • Organisatiestructuur, team, locaties, budget • hva.nl/floor

3. MEET & SHARE/DEBAT/CULTUUR FLOOR is het debatcentrum van de HvA. Er worden activiteiten en evenementen georganiseerd die onderwijs, onderzoek, werkveld en culturele- en maatschappelijke organisaties bij elkaar brengen. Doel is binding en betrokkenheid creëren binnen de HvA en tussen de HvA en de stad. Een programma van o.a. debatten, symposia, presentaties, voorstellingen, lezingen, films, tentoonstellingen en workshops biedt ruimte voor het delen van kennis, uitwisselen van ervaring, elkaar ontmoeten en inspireren. Floor is onderdeel van de Bibliotheek UvA-HvA.

4. Organisatie • Team • Budget • Opdrachtgevers • Studenten • Coördinatiegroep (‘bestuur’) • Bibliotheekcommissie/ambassadeurs

5. PROGRAMMALIJNEN FLOOR openbaar debat over brede HvA maatschappelijke/onderwij s/politieke issues en de speerpunten van de HvA ism Communicatie, CvB en derden. ontmoeten en kennis delen, HvA onderling en HvA met de stad en professionals, bijvoorbeeld CollegeCafé. andere vormen van informatie- en kennisoverdracht , inspiratie bv tentoonstelling, film, theater, mode, muziek, eten + Meet & Share + Debat + Cultuur

6. SOORTEN PROGRAMMA’S • Formats en series (CollegeCafé, Docudonderdag, Research Meet-Up, OBA Boekenprogramma) • Actualiteit/eenmalig (verkiezingen, opdrachten, nieuws, Eurotop, Boekenweek, Week van de …, 5 jaar Floor) • Thema’s (UAF/HvA, speerpunten, duurzaamheid, ondernemerschap, werk vinden) • Grote HvA-brede events (opening hogeschooljaar, intro eerstejaars) • UvA-HvA (dictee, vrijheidsmaaltijd) • ‘Kleefkracht’ (inrichting, sfeer, leefbaarheid, piano, voetbalspel)

7. Onderwerpen • Onderwijs en onderzoek • Speerpunten HvA • Verbinding binnen de HvA • Actualiteit • Ontwikkelingen hoger onderwijs • Amstelcampus • Bibliotheek • Verbinding met buurt, stad, werkveld

8. PROGRAMMA Voorbeelden jaarlijks terugkerende events: Prinsjesdag (sept) Research Award (dec) UvA-HvA Dictee (dec) AMFI tweedejaars modeshow (jan) Kick off Docent van het Jaar (feb) Poëziefestival (feb/maart) Carrière Event (maart) Debattoernooi (april) Movies that Matter filmavonden (mei en nov) Weesperzijde Filmfestival (okt) Comedytrain (nov)

9. GROOTSTE UITDAGINGEN • Beschikbaarheid en geschiktheid locaties • Commitment van het middenmanagement • Actieve inzet studenten en docenten (betrokkenheid onderwijs) • Facilitaire situatie/ondersteuning • Ondersteuning/samenwerking communicatie-afdelingen • Steeds opnieuw meerwaarde aantonen

10. Vragen? Dank en tot ziens!

Add a comment