Flexibilitat

50 %
50 %
Information about Flexibilitat
Sports

Published on April 27, 2014

Author: rutcaurin

Source: slideshare.net

FLEXIBILITAT Període general específic de les cames

1 ÍNDEX 1. EXPLICACIÓ DE LA CAPACITAT 1.1.Definiciódeflexibilitat........................................................................................p.2 1.2.Tipus.................................................................................................................p.2 1.3.Formesde treballar-la........................................................................................p.3 1.4.Esports en les que predomina............................................................................p.3 1.5.Evolucióenl’edat...............................................................................................p.6 1.6.Aparells de l’organisme......................................................................................p.6 2. EXPLICACIÓDELPERÍODE 2.1.Funció..............................................................................................................p.11 2.2.Aplicació en planificació...................................................................................p.11 3. SESSIÓ 3.1.Esbós...............................................................................................................p.11 3.2.Modificacions...................................................................................................p.15 3.3.Definitiva..........................................................................................................p.15 4. VALORACIÓ..........................................................................................................p.20 5. BIBLIOGRAFIA......................................................................................................p.21

2 1. EXPLICACIÓ DE LA CAPACITAT 1.1.Definició de flexibilitat La flexibilitatés la capacitat perrealitzar movimentsambgran amplitud. Per poderaconseguir aquestaamplitud ésnecessari reduirla resistència queofereixen lesestructuresarticulars(lligaments, capsulaarticular i tendons). S'encarreguende donarestabilitat a l’articulació, a més és importantque el músculno noméses relaxisinó tambés'estiri. Laflexibilitatté trescomponentsessencials: La mobilitatarticular: és el graude moviment quetéuna articulació. L'extensibilitat: és la capacitatd'estirament delmúscul. L'elasticitatmuscular: ésla propietat quetenen elscomponents delmúscul(fibres, teixitconjuntiu, ...) perrecuperar el seu estatprimitiudesprés d'unestirament. 1.2.Tipus - Hi ha tres tipus bàsics: En funció del dinamisme del moviment: pot serestàtica passiva; que és el grau de flexibilitat al que s’arriba, i a vegades, precisen ajuda. En funció de les articulacions que s’utilitzen: o Flexibilitat general: treballa la mobilitat de les principals articulacions (columna vertebral, cames...) o Flexibilitat especial: es concentra en una articulació concreta. En funció del nivell necessari per la execució eficaç trobem: o La flexibilitat absoluta: és la capacitat màxima d’estirament dels músculs. o La flexibilitat de treball: és el grau d’estirament al que s’arriba desprès de dur a terme un moviment. o La flexibilitat residual: és per prevenir lesions i és un nivell d’estirament superior al del treball, que l’esportista ha de dur a terme després de cada esforç, com córrer.

3 1.3.Formes de treballar-la - Es pot treballar amb dos mètodes, el dinàmic i el estàtic: Dinàmic: és quan l’estirament muscular es manté durant un temps. Poden ser actius (llançaments,etc) o passius ( pressions i traccions, fent el moviment amb màxima intenció d’estirar les articulacions al treballar). Estàtic: és el manteniment de la postura en una posició durant un cert temps. Pot ser de forma activa, per un mateix; passiva amb ajuda externa o també mixta. 1.4.Esports en les que predomina - Predomina en els següents esports: Pilates: és una metodologia d'entrenament que combina l'aspecte físic i mental. Gimnàstica rítmica: és una disciplina que combina elements de ballet, gimnàstica, dansa i l'ús de diversos aparells com la corda, el cèrcol, la pilota i la cinta.

4 Gimnàstica artística: especialitat gimnàstica que es practica amb diversos aparells o sense ells sobre una superfície de mesures reglamentàries. Arts marcials (taekwondo, judo...): consisteixen en pràctiques i tradicions codificades que tenen com a objectiu sotmetre o defensar- se mitjançant la tècnica.

5 Natació:és el moviment i/o desplaçament a través de l'aigua mitjançant l'ús de les extremitats corporals i en general sense utilitzar cap instrument artificial. En l'escalfament, es pot utilitzar la flexibilitat per evitar lesions, també desprès de practicar-la. Natació sincronitzada: és una disciplina que combina la natació, gimnàstica i dansa, consistent en nadadors (tant sols, com amb parelles o equips). Realitzen en l'aigua una sèrie de moviments elaborats, al ritme de la música.

6 1.5.Evolució en l’edat Els nens presenten una elevada flexibilitat, perquè l’aparell esquelètic encara no està format. A mesura que avança l’edat d’una persona, els nivells de flexibilitat van disminuint i més costa incrementar-los. La raó principal per la qual la flexibilitat disminueix amb el pas dels anys, es produeix per determinats canvis fisiològics que tenen lloc a nivell del teixit connectiu (relacionat amb la deshidratació progressiva de l’organisme). 1.6.Aparells de l’organisme La flexibilitat específica de cames treballa els següents:

7 Músculs abductors:els tres músculs abductors treballen amb el pectini per moure la cuixa cap a dins. Són músculs potents que roten la cuixa cap a fora i la mouen cap al costat oposat, com el moviment realitzat al creuar les cames.

8 Múscul sartori: és el múscul més llarg del cos. És estret amb forma de cinta i baixa per la cuixa en espiral. Comença a la part davantera del maluc (neix a la zona frontal de la pelvis), descendeix per la part davantera de la cuixa i després per la part interna del genoll. Per la part interna del genoll s'uneix al extrem superior de la tíbia. Aquest múscul és un potent flexor de la cuixa. Ajuda a flexionar el maluc i el genoll. Múscul bíceps femoral: és un múscul gran que comprèn dues porcions (dos punts d'unió a l'os), la porció llarga i la curta. Els dos músculs es troben en un sol tendó d'inserció. Aquest tendó comú està situat al cap del peroné i còndil lateral de la tíbia. Les dues porcions del múscul flexionen la part inferior de la cama per l'articulació del genoll. La porció llarga també contribueix a l'extensió i rotació cap a fora de la cuixa en l'articulació del maluc, formant un múscul de doble articulació. En canvi, la porció curta és un múscul d'una sola articulació.

9 Múscul recte femoral: és un múscul biarticulat, és a dir, actua en l'acció de dues articulacions. Està situat a la part anterior del quàdriceps. La seva funció és flexionar des de la cuixa cap al tronc (flexor de maluc) i estén la cama (extensor de genoll). Múscul quàdriceps femoral: és el múscul més potent (després del múscul masseter) i voluminós de tot el cos humà. És el que suporta el nostre pes i ens permet caminar, seure i córrer. S'anomena quàdriceps perquè té quatre caps musculars. Es troba a la cara anterior del fèmur. La funció d’aquest múscul es ser l’extensor màxim del genoll. El recte femoral també és flexor del maluc. Aquesta funció és essencial per caminar i córrer ja que impulsa la cama cap endavant.

10 Músculs bessons: aquests són dos músculs que s'insereixen en forma independent en els còndils femorals. Els músculs bessons i el soli constitueixen el tríceps sural. Tots dos bessons cobreixen al múscul soli i al múscul popliti. La seva funció és que són extensors del peu. Flexionen la cama sobre la cuixa, després d'haver estès el peu. Múscul tensor fàscia lata: és un múscul que es troba a la part superior i lateral de la cuixa, de forma aplanada i prima. La funció del múscul es abduir-se i rotar pel mig de la cuixa. Inclina la pelvis i en alguns casos és extensor del genoll.

11 2. EXPLICACIÓ DEL PERÍODE 2.1.Funció Nosaltres realitzarem el període preparatori específic. La seva funció és centrar-se més en l’esport en el qual es vol treballar, i en tots els exercicis que poden ajudar a treballar-lo. El volum es va disminuint i s’incrementa progressivament la intensitat. 2.2.Aplicació en planificació L’aplicació en la nostra sessió serà centrant-nos en la flexibilitat específica de les cames. Treballarem els següents músculs: bessons, quàdriceps, abductors, femorals i sartoris. 3. SESSIÓ 3.1.Esbós Aquest va ser el primer esbós que vam realitzar, però el vam haver de canviar perquè hi havia masses activitats lúdiques.

12 CAPACITAT FÍSICA: Flexibilitat PERÍODE D’ENTRENAMENT: Específic ESCALFAMENT DURADA DESCRIPCIÓ REPRESENTACIÓ GRÀFICA 5 minuts aprox. Es faran 5 voltes corrent al gimnàs: - 1 corrent normal. - 1 corrent de manera lateral. - 1 amb els genolls amunt. - 1 tocant amb els talons als glutis.

13 PART PRINCIPAL DURADA DESCRIPCIÓ REPRESENTACIÓ GRÀFICA 7 minuts aprox. 1) Cursa de cordes: es faran 5 o 6 grups de 5 o 6 persones, i cada grup tindrà una corda. Hauran d’anar un per un saltant a la corda, fins un punt que serà marcat amb un cono. El primer grup en finalitzar serà el guanyador. * Material: cordes (unes sis). 10 minuts aprox. 2) Joc de matar: es jugarà al joc de matar, quan algú és “mort”, haurà de fer el pont. Per a salvar-se algú li haurà de passar per sota. Si aquesta persona no es salvada durant molta estona, haurà de realitzar qualsevol estirament de cames (mentre està al terra) i per salvar-se, hauran de saltar per sobre les seves cames. * Material: pilotes (2 o 3).

14 10 minuts aprox. 3) Estiraments per parelles: es formaran parelles (escollides pels alumnes), i realitzaran els següents estiraments: - Tocar-se els dos peus amb les dues cames sense flexionar i l’esquena recta, mentre que la parella t’ajuda per l’esquena. - Mentre s’està estirat, pujar una cama i la parella ajuda, per arribar al punt màxim que sigui possible. - Fer la papallona i la parella ajuda fent força a les cames. * Material: 1 estoreta per parella ( unes 13). TORNADA A LA CALMA DURADA DESCRIPCIÓ REPRESENTACIÓ GRÀFICA 5 minuts aprox. Es realitzaran diversos estiraments per a evitar tot tipus de tiretes.

15 3.2.Modificacions Les modificacions les hem marcat en l’esbós, en vermell(els exercicis eliminats) i en blau (els exercicis canviats i modificats). La majoria d’exercicis els hem eliminat o canviat de lloc i modificat. En la part principal hem eliminat el joc de matar i la cursa de cordes. En l’estirament per parelles hem afegit més estiraments; el tocar i parar amb estiraments (que vam afegir després del primer esbós) l’hem canviat de lloc i està situat al’escalfament. 3.3.Definitiva CAPACITAT FÍSICA: Flexibilitat PERÍODE D’ENTRENAMENT: Específic ESCALFAMENT DURADA DESCRIPCIÓ REPRESENTACIÓ GRÀFICA 5 minuts aprox. Es faran 5 voltes corrent al gimnàs: - 1 corrent normal. - 1 corrent de manera lateral. - 1 amb els genolls amunt. - 1 tocant amb els talons als glutis.

16 10 minuts aprox. Tocar i parar amb estiraments: es jugarà al clàssic pilla-pilla i els 4 que parin hauran de parar tocant a la persona amb el peto. En contres de córrer, hauran de desplaçar-se amb els peus junts, és a dir saltant(inclosos els que paren). Quan algú sigui pillat, haurà de fer estiraments varis de cames fins al final del joc, que serà quan tothom estigui pillat. *Material: 4 petos de color. PART PRINCIPAL DURADA DESCRIPCIÓ REPRESENTACIÓ GRÀFICA 15 minuts aprox. Estiraments per parelles: es formaran parelles (escollides pels alumnes), i realitzaran els següents estiraments: 1)De peu tocar-se els dos peus amb les dues cames sense flexionar (durant 30 segons) mentre que la 1) 2)

17 parella t’ajuda per l’esquena. 2)Asseguts al terra (una persona a la estoreta), col·locar les cames separades i estirades. El company es posa darrere i prem suaument per l’esquena fins que la parella li indica quin és el màxim al que pot arribar. Hauran de mantenir aquesta posició durant 30 segons. 3)En la mateixa posició que l’anterior, però amb una de les dues cames flexionada amb el peu a la cuixa; la parella empenya el tronc fins el màxim i manté la posició en el angle obtingut durant 30 segons. 4)Estirat a l’estoreta pujar una cama i la parella ajuda per a fer arribar al punt màxim que sigui possible (30 segons) i després amb l’altre cama (30 segons també). 5)Amb la mateixa postura pujar les dues cames i la parella ajuda a arribar al punt màxim que sigui possible (30 segons) i mantenint l’esquena 3) 4) 5) 6) 7)

18 recolzada a l’estoreta. 6)Fer la papallona i la parella ajuda fent força a les cames (durant 30 segons). 7) Amb la posició de quatre potes es donen puntades endarrere 10 vegades amb cada cama i la parella vigila que estigui amb la posició correcta. *Material: 1 estoreta per cada parella 12 minuts aprox. Cursa de matalassos:es formaran grups de 5 o 6 persones cadascun col·locats en fileres. Realitzaran els següents exercicis: 1)Primer hauran de saltar com una granota i cada 3 salts saltar amunt amb els braços estirats anada i tornada. 2)En segon lloc, hauran de córrer i fer 5 vegades això (anada i tornada): amb la mà dreta s’hauran de tocar el peu esquerra i amb la mà esquerra tocar-se el peu dret (s’hauria de fer amb les cames no flexionades si poden però si no, flexionades). 3)En tercer lloc, es situarà 1) 2) 3)

19 un matalàs per a cada grup al final del gimnàs. Hauran de córrer persona per persona fins al matalàs, un cop allà faran una tombarella i tornaran. 4)En quart lloc, hauran de caminar de puntetes, i un cop al matalàs, tornar a fer la tombarella i tornar de puntetes. 5)Per últim, anar corrents i un cop al matalàs, fer el pont i esperar al següent alumne. Aquest alumne ha d’anar fins al matalàs i passar per sota del pont. Desprès l’haurà de fer i el que estava primer tornar a la filera corrents, i així successivament. *Material: 5 o 6 matalassos (1 per grup). 4) 5) TORNADA A LA CALMA DURADA DESCRIPCIÓ REPRESENTACIÓ GRÀFICA

20 5 minuts aprox. Es realitzaran diversos estiraments per a evitar tot tipus de tiretes. 4. VALORACIÓ Al realitzar la sessió amb el grup ens vam sentir estranyes, ja que no teníem el control de la sessió ni autoritat. Ens agradaria en el pròxim treball organitzar- nos millor per a dur a terme la sessió més correctament i que els alumnes ens fessin més cas. En quant a les modificacions, en el nostre primer esbós només hi havia l’escalfament i en la part principal els exercicis de la cursa de cordes, el joc de matar i els estiraments per parelles. Per últim, a la tornada a la cama només hi havia els estiraments finals. Així que vam haver de fer unes modificacions ies va afegir el joc de tocar i pararamb estiraments perquè faltaven activitats. En la sessió definitiva la primera part de l’escalfament és la mateixa que en l’esbós, però vam canviar de lloc el joc de tocar i parar i el vam situar a l’escalfament. A la part principal vam deixar els estiraments per parelles, però en vam afegir i també vam afegir la cursa de cordes. Per últim, la tornada a la calma no la vam canviar. Per a realitzar aquest treball hem trobat bastantes dificultats, com per exemple que no sabíem quins exercicis realitzar perquè ja se n’havien fet molts i era difícil trobar-n’hi algun que encara no s’hagués fet. També ens va costar la organització de les diferents activitats, perquè no sabíem en quin ordre fer-les.

21 Una altre dificultat va ser fer un període preparatori específic, ja que nosaltres el vam fer massa lúdic (la primera sessió) i havia de ser més dinàmic. 5. BIBLIOGRAFIA http://definicion.de/flexibilidad/ http://html.rincondelvago.com/flexibilidad_6.html http://www.la-flexibilidad.com/tipos-de-flexibilidad.php http://es.wikipedia.org/wiki/Flexibilidad_muscular http://www.foroatletismo.com/entrenamiento/tipos-de-estiramientos-y-metodos- para-entrenar-la-flexibilidad/ http://educativa.catedu.es/44700165/aula/archivos/repositorio/1000/1118/html/4 _mtodos_para_el_desarrollo_de_la_flexibilidad.html http://answers.yahoo.com/question/index?qid=20090715063330AAIjOKm http://deporteinteligente.files.wordpress.com/2011/09/35-periodo-preparatorio- especc3adfico-y-posterior-preparacic3b3n-para-10-21-y-42-km.pdf http://www.portalfitness.com/Nota.aspx?i=591 http://es.wikipedia.org/wiki/Pierna#M.C3.BAsculos_de_la_pierna

Add a comment

Related presentations

Related pages

Flexibilität – Wikipedia

Flexibilität (von lat. flectere‚ biegen, beugen) bezeichnet: Anpassungsfähigkeit an wechselnde Umstände; in der Wirtschaft verschiedene ...
Read more

Erfolgsprinzip „Flexibilität“ - Zeit zu leben • Das ...

„Wir erwarten von unseren Mitarbeitern Flexibilität.“ „In den heutigen Zeiten muss man eben flexibel sein.“ „Flexibilität ist ein echter ...
Read more

Flexibilität Übersetzung Flexibilität Definition auf ...

Flexibilität - definition Flexibilität übersetzung Flexibilität Wörterbuch. Uebersetzung von Flexibilität uebersetzen. Aussprache von ...
Read more

Flexibilität - Wirtschaftslexikon

Die Flexibilität ist ein Maß für die Anpassungsmöglichkeit an geänderte Bedingungen. In der Wirtschaftssoziologie: [1] die Fähigkeit einer ...
Read more

Flexibilisierung – Wikipedia

Flexibilität. Folgen für Arbeit und Familie, VS Verlag für Sozialwissenschaften, Wiesbaden 2007; Georg Vobruba: Die flexible Arbeitsgesellschaft, in ...
Read more

Flexibilität: Arbeitszeit(-formen) im Wandel ...

Flexibilität Arbeitszeit(-formen) im Wandel Von der geleisteten Arbeit mal abgesehen: In Verträgen wurden über Jahrzehnte kürzere Arbeitszeiten ...
Read more

Flexibilitat Übersetzung Flexibilitat Definition auf ...

Flexibilitat - definition Flexibilitat übersetzung Flexibilitat Wörterbuch. Uebersetzung von Flexibilitat uebersetzen. Aussprache von Flexibilitat ...
Read more

Yogatherapie - Beweglichkeit, Flexibilität

Wer flexibel ist lebt komfortabler: Man kommt besser an die Schuhe zum Zubinden, wenn in der Dusche die Seife runterfällt ist das kein Problem und auf ...
Read more

Duden | Suchen | flexibilität

Flexibilität. Substantiv, feminin - 1. flexible Beschaffenheit; Biegsamkeit, Elastizität; 2. Fähigkeit des flexiblen, anpassungsfähigen Verhaltens
Read more

Flexibilität/Skalierbarkeit | BerlinerCloud

Lassen Sie Ihre IT „atmen“! Wir garantieren Ihnen volle Flexibilität bei der Umsetzung Ihrer Wünsche. Nutzen Sie nur diejenigen Server- und Web ...
Read more