Fizika2008 NXPowerLite

0 %
100 %
Information about Fizika2008 NXPowerLite
Education

Published on May 23, 2008

Author: androic

Source: authorstream.com

Slide1:  STUDIJ FIZIKE PMF-Fizički odsjek Zagreb www.phy.hr Slide2:   zgrade fakulteta Slide3:  velika predavaonica ulazak u zgradu mjesto je moderno i udobno ALI ljudi su ono što čini studij fizike uistinu privlačnim  Slide4:  uvijek marljivi i vrijedni studenti … … i ljubazno osoblje SREDIŠNJA KNJIŽNICA ZA FIZIKU 15 000 naslova knjiga 500 naslova časopisa Slide5:  PROFILI STUDIJA istraživački studij fizike profesorski smjerovi fizika fizika i informatika fizika i kemija fizika i tehnika matematika i fizika (na Matematičkom odjelu) fizika fizika-geofizika nakon 3. godine studija fizike (na Geofizičkom odjelu) Slide6:  AKADEMSKA ZVANJA Profesor fizike ( Physicae professor ) Profesor fizike i informatike ( Physicae et informaticae professor ) Profesor fizike i tehnike ( Physicae et technicae professor ) Profesor fizike i kemije ( Physicae et chemiae professor ) Magistar fizike ( Physicae magister ) Slide7:  nas ima … …i čekamo da nam se pridružite 38 nastavnika 4 asistenata 26 znanstvenih novaka 4 tehničara 3 suradnika 850 studenata Slide8:  znanost i obrazovanje kod nas su neraskidivo vezani fizički zakoni proučavaju se teorijski i utvrđuju eksperimentalno Slide9:  detalji iz naših laboratorija Slide10:  laserska fluorescencija litijevih para elektronski mikroskop razlučivosti 0.19 nanometara Slide11:  rendgenska difrakcija SQUID (supravodljiva kvantna interferencija) Slide12:  supravodljivi magneti turbo molekularna pumpa 18 Tesla 12 Tesla Slide13:  tekući dušik u otvorenoj staklenoj posudi niske temperature prvi supravodljivi magnet u Zagrebu Slide14:  astrofizika fizika zvijezda nuklearna fizika daleke zvijezde naši su akceleratori … Slide15:  … a naše teorije vode prema razumijevanju najvećih tajni svemira fizika elementarnih čestica, nuklearna fizika, kozmologija Slide16:  prijenos svjetskih iskustava međunarodna suradnja s laboratorijima diljem svijeta Slide17:  znanost nekad … i sada je prisutna u našoj povijesnoj zbirci povijest je i kod nas učiteljica života Slide18:  POVIJESNA ZBIRKA FIZIČKOG ODSJEKA više tisuća uređaja i demonstracijskih pokusa Slide19:  zbirka koja se već preko 100 godina kontinuirano nadopunjuje upotrebljava se u redovitoj nastavi opće fizike ! Slide20:  u moderno opremljenim prostorima fizički zakoni utvrđuju se eksperimentalno … Slide21:  ... i obrazlažu teorijski teorija je komplementarna eksperimentu, otvara nove horizonte i omogućuje dublje razumijevanje fizikalnih fenomena Slide22:  praktična nastava izvodi se u praktikumima rezultati mjerenja analiziraju se računalom Slide23:  računalna učionica i Internet u svakom kutku zgrade! moderno opremljene računalne učionice prilagođene su nastavnim potrebama Slide24:  izrada zadaća i seminara računalom Slide25:  ZAŠTO STUDIRATI FIZIKU ? da bismo razumjeli ! da bismo znali ! da bismo predvidjeli ! jerbo je to tak cool  Slide26:  u svjetskoj znanosti značajni su doprinosi hrvatskih fizičara Slide27:  Ruđer Bošković 1711. – 1787. Slide28:  2006. godina Nikola Tesla Slide29:  2007. godina Andrija Mohorovičić Slide30:  NASTAVNI PROGRAMI prva i druga godina studija produbljenje znanja iz opće fizike, matematike i informatike Slide31:  NASTAVNI PROGRAMI treća godina studija moderna poglavlja fizike kvantna fizika elektrodinamika statistička fizika Slide32:  usmjereni predmeti: fizika čvrstog stanja atomska i molekularna fizika nuklearna fizika fizika elementarnih čestica supravodljiva žica od niobija NASTAVNI PROGRAMI četvrta i peta godina studija Slide33:  mnoštvo izbornih predmeta poluvodiči supravodljivost laseri supravodič MgB2 Slide34:  medicinska fizika biofizika ireverzibilni procesi simetrije u fizici matematičko modeliranje... nanokristali fizika kaosa – fraktali – ljudski genom i još izbornih predmeta Slide35:  profesorski smjerovi metodika nastave fizike socijalne vještine i suvremene metode podučavanja i stjecanja znanja Slide36:  profesor fizike i kemije znanost je danas više nego ikad prije interdisciplinarna prihvati izazov ! Slide37:  profesor fizike i tehnike moderan smjer koji pruža više, daje solidno znanje o informatici, tehnici, fizici, matematici Slide38:  profesor fizike i informatike osnove fizike matematika vjerojatnost i statistika klasična mehanika uvod u statističku fiziku diferencijalne jednadžbe uvod u astronomiju i astrofiziku uvod u računarstvo osnove programiranja računala i operativni sustavi računalni praktikum građa računala statistička analiza i multimedijske prezentacije uporaba kompjutora u nastavi simboličko programiranje mreže računala Slide39:  u izradi teorijskih diplomskih radovi koristi se najmodernija računalna oprema i resursi globalne informatičke mreže. eksperimentalni diplomski radovi izrađuju se na suvremenoj znanstvenoj opremi istraživačkih institucija na našem brijegu: FO IFS IRB DIPLOMSKI RAD studij završava izradom diplomskog rada iz eksperimentalne ili teorijske fizike, te interdisciplinarnih područja. Slide40:  mogućnosti zaposlenja profesori smjer fizike osnovne i srednje škole djelatnosti koje traže kvalitetno znanstveno-matematičko i informatičko obrazovanje, te vještine komunikacije istraživački smjer fizike znanstveni i industrijski laboratoriji bolnice banke i financijske institucije informatički sektor poslijediplomski studij na javnim institutima ili sveučilištima Slide41:  fizičar može biti i … veleposlanik rektor političar premijerka ili vodeća osoba svjetske administracije Slide42:  od akademske godine 2005/06. godine studij fizike je prilagođen standardima Europske Unije prema Bolonjskoj deklaraciji prihvatili smo promjene, ugradili svjetska iskustva i sačuvali kvalitetu! Slide43:  UPISI NA FIZIKU U AKADEMSKOJ GODINI 2008./2009. RAZREDBENI POSTUPAK za sve profile polaže se pismeni ispit iz fizike i matematike izvrsni učenici mogu biti oslobođeni polaganja razredbenog ispita Slide44:  informacije o upisima u uredu za studente Fizičkog odsjeka, Bijenička 32 posjetite nas i pribavite posjetnicu na Web stranicama www.phy.hr Slide45:  Studentska sekcija Hrvatskog fizikalnog društva Slide46:  osnovnim i srednjim školama popularizacijski posjeti Slide47:  ICPS 2007 međunarodna konferencija studenata fizike u Londonu 2007. godine Slide48:  Budite i vi član Studentske sekcije te sudjelujte u našim aktivnostima ! Prvi korak je upis nekog studija fizike. ICPS 2009 međunarodna konferencija studenata fizike u Splitu 2009. godine Slide49:  Zgrada Fizike na brežuljku Horvatovac Bijenička 32 Kako nas naći? Autobusom – linijama 201 i 106 s Kaptola ili linijom 201 s Kvaternikovog trga. Tramvajem – linijama 8 i 14 prema Mihaljevcu do Gupčeve Zvijezde, dalje 5 min pješice desno uzbrdo. Slide50:  Očekujemo vas! www.phy.hr

Add a comment

Related presentations