İFFET NEDİR

25 %
75 %
Information about İFFET NEDİR
Education

Published on April 6, 2014

Author: nurmuhammedsite

Source: slideshare.net

İFFET NEDİR? 1

İffet, akla sadece namus kavramını getirse de dürüst davranma, izzetle yaşama, ve haramlardan sakınma anlamlarını da bünyesinde barındırıyor. 2

Dolayısıyla 'eline, beline, diline hâkim ol' düsturunun yanı sıra evlilikte, ticarette, tesettürde hatta hayallerde bile iffetli olabilmek büyük önem taşımaktadır. Hiç şüphesiz bu kavram öncelikle kadını akla getiriyor. 3

Ancak Kur'an-ı Kerim, Hz. Meryem'in temizliğine yer verdiği gibi Hz. Yusuf’un iffetine de vurgu yapıyor. 4

iffet cinsiyet ayrımı olmaksızın herkesi kapsıyor. 5

Nur Sûresi 30. ayette Rabbimiz Şöyle buyurmaktadır: Nur-30 6

"Mümin erkeklere söyle, gözlerini haramdan sakınsınlar, ırzlarını korusunlar. Bu davranış onlar için daha nezihtir. Şüphe yok ki, Allah onların yaptıklarından hakkıyla haberdardır." Nur-30 7

Akabindeki ayet ise: Nur-31 8

Mümin kadınlara söyle gözlerini haramdan çevirsinler, ırzlarını korusunlar, ve ziynet yerlerini göstermesinler. Nur-31 9

Peygamber Efendimiz, "Siz iffetli olunuz ki kadınlarınız da iffetli olsun" diyor. Bu ifade gösteriyor ki erkek de en az kadın kadar iffetine mukayyet olmalı. 10

Zira insan olumsuz bir davranışta bulunup onda ısrar ederse Allah er ya da geç o şahsı aynı olumsuzluğa maruz bırakıyor. 11

Haysiyetle yaşayan, çalıp çırpmayan, namusunu koruma konusunda hassas davranan kimselere 'afîf‘ deniliyor. 12

İffet genel anlamda iradenin gücüyle cismani ve behimi arzuları kontrol altına almak, zinadan uzak durmak anlamını taşıyor. 13

İnsanın mala, paraya, yeme içmeye, cinsel arzularına karşı sevgi ve meyli vardır. İffetli olabilmek için bu arzuları kontrol altına almakla mümkün olur. 14

İffet kavramını bir bütün olarak düşünmek gerekiyor. Örneğin oburluk bir nevi iffetsizliktir. Çünkü kişi, midesinin arzularına sınır getiremiyor. 15

İbrahim Edhem hazretleri, "Ashab-ı kemal, ancak midelerine gireni kontrol etmekle kemale erebilmişlerdir." ifadesiyle temiz nesillerin yetişmesinde helal lokmanın önemine temas ediyor. 16

İmam Gazâlî de haram yiyip içen bir kadının sütüyle beslenen çocuğun, ileride habîs şeylere ve çirkin işlere meyledeceğini söylüyor. 17

Yani ekilen her tohum ya zakkum olup başkalarını zehirler ya da dalları semaları tutan bir ağaca dönüşerek insanlığa hizmet eder. 18

Haram lokma ise ancak cehennem zakkumu mesabesinde kalır ve o kazançla beslenen çocuklar iffetsiz nesillerin temelini teşkil eder. 19

Aşırı mal sevgisi de iffetsizliktir. Mala karşı doyumsuzluk gösteren kişi ticaret ahlakına uygun davranmaz. Daha fazla para kazanmak için her türlü haram yolunu dener. 20

Çürük ya da bozuk mal satar, tartıda terazide oynama yapar, para üstünü eksik verir. Yani ticarette iffetsizlik yapar. Helal rızık yerine harama meyleder. 21

Dilenciliğin de iffetle ilişkisi vardır. Rabbimiz Bakara Sûresi'nde (273. ayet) Şöyle diyor: 22

İffetlerinden dolayı (dilenmedikleri için), bilmeyen onları zengin sanır. Bakara-273 Bu ayette Allah’u Teala İhtiyaçları olduğu halde dilenmeyen bu fakirleri takdirle anıyor . 23

Efendimiz de (sallallahu aleyhi ve sellem) Şöyle diyor: Her kim iffetli olmaya çalışır, yüzsüzlükten sakınırsa Allah da onun iffetini korur ve artırır. Bir insanın bir ip alıp sırtında odun taşıyarak onu azıcık hurmaya satması, dilenmesinden daha hayırlıdır. 24

Demek ki iffet kavramı böyle derin ve geniş anlamlara sahiptir. 25

Ayrıca bu kavramı aile perspektifinden ele aldığımızda. Nur Sûresi 33. ayette Rabbimiz şöyle buyurduğunu: Nur-33 26

"Evlenme imkânı bulamayanlar Allah'ın lütfuyla yeterli imkâna kavuşuncaya kadar iffetlerini korusunlar." görürüz. 27

Allah Resûlü (sallalahu aleyhi ve sellem) de Şöyle buyurmaktadır : "Kim Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsa, kendine helal olmayan ve yanında mahremi bulunmayan bir kadınla baş başa kalmasın. Onların üçüncüleri şeytan olur." . 28

Aslında "O benim dünya-ahiret kardeşim sayılır, veya biz sadece arkadaşız." Bunun gibi bahanelere sığınarak hiç bir müslüman nikâhı düşen insanlarla ilişkileri bu kadar hafife alma hakkına sahip değildir. 29

İslâm'da evliliğin amacı: 'iffetli bir hayat yaşama arzusu' olduğunun altını çiziyor. 30

Onun için Allah, İffetli olmak için evlenenleri Sever ve yardım eder. Gönüller Sultanı Efendimiz: iffetli bir hayat yaşama arzusuyla evlenen kişiye Allah'ın yardım edeceğini bildiriyor. 31

İffet ve hayâyı birbirinden ayırt etmek mümkün değildir. Çünkü bu iki kavram birbirini tamamlıyor. İnsanın temiz kalmasını sağlayan yegane program hayâdır. 32

Bu programa virüs bulaşmışsa o kişinin iffetini koruması mümkün değil. Neticede utanma duygusu olmayan bir insandan her türlü kötülükler beklenir. 33

İffet, düşüncede başlıyor. Çünkü görülen, duyulan ve söylenen şeyler zihinde kurgulanıyor, bu tahayyüller tasavvura dönüşüyor, o da belli bir kalıba dökülüyor. 34

Düşünce iffetini yakalamak ve korumak için tahayyül ve tasavvurumuzu dahi temiz tutmak zorundayız. 35

Düşünce, söz ve ameller bir yönüyle hayalde mayalanıyor. Öyleyse, kötü duygu ve fena tutkulardan kurtulmalıyız ki hayallerimiz de temiz olsun. 36

Sözün özü, el, dil, göz, kulak, ve ayak gibi organları günahlardan koruyarak helâl dairedeki zevk ve lezzetlerle yetinmek suretiyle iffetimizi koruyabiliriz. 37

Ahlâkî değerlere bağlı kalmak ve günahlardan uzak bir yaşamanın yolu iffeti korumaktan geçiyor. 38

Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem), sabah-akşam şöyle dua ederdi: Allah'ım! Senden hidayet, takva, iffet ve gönül zenginliğiyle beraber başkalarına muhtaç olmayacak kadar rızık istiyorum. 39

Her sözü, her hali ve her tavrıyla hidayet üzere olan, iffetlilerin en Afîfi Nebiler Serveri'nin bu şekilde dua etmesi Allah'tan neler istememiz gerektiğine yol göstermiştir ve dikkat çekmiştir. 40

Tesettür iffetin sembolüdür, "Başörtülerini, yakalarının üstünü (kapatacak şekilde) koysunlar." (Nur Sûresi, 31) ayetinde zikredildiği gibi tesettür Allah'ın açık bir emridir. 41

Bu emir her şeyden önce Rabb'imizin rızasını kazanmak için yerine getirildiğinde makbul olur. 42

Zira bir kadının iffetini muhafaza etmesi, meşru dairede hareket ederek her türlü kötülüklerden uzak kalabilmesi için tesettüre riayet etmesi son derece önem taşımaktadır. 43

Örtü, kötü nazarlardan koruyan bir kalkandır. Ve haram yolunu engelleyen önemli bir faktördür . 44

Ancak tesettür tek başına yeterli değildir. Çünkü örtülü olmadığı halde namazına, orucuna son derece dikkat eden hanımlar vardır. 45

Tam tersine tesettürlü olduğu halde en temel farz ibadetlerine riayet etmeyen hanımlar da yok değildir. 46

Hür , iffetli ve namuslu olduklarını herkes bilsin ve eziyet görmesinler diye Allah, mümine Kadınlara tesettür emretmiştir. Ahzab Sûresi 59. ayette Rabbimiz şöyle buyurmaktadır: 47

. Ahzab-59 48

Ey Peygamber! Hanımlarına, kızlarına ve mü’minlerin kadınlarına söyle, bedenlerini örtecek elbiselerini giysinler. Bu, onların tanınıp incitilmemelerine de daha uygundur. Şüphesiz Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet sahibidir. Ahzab-59 49

Allah, sosyal hayata katılacak olan kadının öncelikle iffetini korumasını istiyor ve bu ahlakî refleksi kazanmak için örtünmenin daha uygun ve faziletli olduğunu buyuruyor. 50

ALLAH’ım Dilimizi, Gözümüzü, Elimizi, Kalbimizi, Bütün organlarımızı ve hayallerimizi Haram işlerden koru, ya Rabbi Bizi sevdiğin afif kullardan eyle ya Rabbi 51

52

Add a comment

Related presentations

Related pages

İffet Nedir? İffet Ne demek? - Nedir.com

İffet nedir, iffet ne demek, iffet anlamı, iffet hakkında bilgi bulunduran paylaşım platformu.
Read more

İffet Nedir İffetin Anlamı İffet Ne Demek

İffet Nedir İffetin Anlamı İffet Ne Demek İffet Nedir İffetin Anlamı İffet Ne Demek. İfet; Namuslu ve şerefli yaşamaktır. İffet; dürüst ve ...
Read more

İFFET NEDİR? - bilmiyorsanogren.com

Gösterim: 39314 Sözlükte "haramdan uzak durmak, helâl ve güzel olmayan söz ve davranışlardan sakınmak" anlamına gelen iffet, ahlâkî bir terim ...
Read more

İFFET NEDİR? iffet ne zaman? - nedir.Antoloji.Com ...

İFFET nedir? Anlamı nedir? İFFET için tıklayın. ... 'İffet'; çirkin söz ve fiillerden uzak kalma, hayâ ve edep dairesinde bulunma, doğruluk ...
Read more

İFFET nedir, İFFET hakkinda bilgi, İFFET ne demek ...

İFFET. Sizin sadakalarınız, fî-sebîlillah (Allah yolunda) cihâd eden, ilim tahsîl eden ve ibâdet gibi hayırlı bir işle meşgûl olan ve ...
Read more

İffet ve hayanın önemi - Dinimiz İslam

Sual: İffet ve hayanın önemi nedir? CEVAP Allahü teâlâ, insan neslinin devamı için, erkek ve kadını birbirine karşı cazip kılmıştır.
Read more

iffet nedir? iffet hakkında bilgi - Türkçe Bilgi

İffet Halim Oruz . Sivil Toplum Örgütlerinin yaygınlaşmasına öncülük eden ilk kadın gazetecimiz olan Oruz, 1904 yılında İstanbul’da doğdu.
Read more

İffet Ne Demektir? - YouTube

... //www.sorularlaislamiyet.com/ İffet Ne Demektir ... İffet ve namusun fotokopisi olmaz Nureddin Yıldız Sosyal Doku Vakfı ...
Read more

iffetli nedir, iffetli ne demek - Nedir Ne Demek (NND ...

iffetli nedir ve iffetli ne demek sorularına hızlı cevap veren sözlük sayfası. (iffetli anlamı, iffetli ingilizcesi, ingilizcede iffetli, iffetli nnd)
Read more

İffet Nedir? - İslami Düşünce İstişare Platformu

İffet Nedir? (1/1) vesâir: İffet, Allah ın yasakladığı ve nefsin hoşuna giden şeylerden nefsi alıkoymak anlamına gelir. Kur an da kullanılan ...
Read more