Feweb on tour '13 - 101 intellectuele eigendomsrechten

60 %
40 %
Information about Feweb on tour '13 - 101 intellectuele eigendomsrechten
Business & Mgmt

Published on February 4, 2014

Author: BrightAdvocaten

Source: slideshare.net

Description

Op donderdag 07/11/2013 geeft Mr. Tom Devolder op FeWeb on Tour '13 (Vives Campus Zuid, Kortrijk) een korte uiteenzetting m.b.t. de juridische risico's eigen aan webdevelopment en e-commerce, onder de titel "De juridische links met je website". Deelname is gratis! Meer info vind je terug op www.fewebontour.be.

101 Intellectuele Eigendomsrechten Toelichting in vogelvlucht van de belangrijkste Intellectuele Eigendomsrechten inzake IT en Webdevelopment

Basis: vrijheid van kopie • vrijheid van kopie • beperkingen door intellectuele eigendomsrechten (IE‟s): – IE‟s zonder depot • Auteursrecht (incl. bescherming van software) • Databankbescherming • Handelsnaam – IE‟s met verplicht depot • Merken • Modellen • Octrooien

Auteursrecht: Auteurswet 30/06/1994 • Rechthebbende = auteur van het werk • Beschermingsvoorwerp: “werk van letterkunde of kunst”, geen depotvereiste • Vermogensrechten (70 j. na overlijden auteur) – reproductie (distributie & verkoop, kopiename, enz.) – mededeling aan het publiek (uitzenden, uitlenen, verhuren, enz.)

Auteursrecht: Auteurswet 30/06/1994 • Patrimonale rechten: – divulgatierecht – vaderschapsrecht – integriteitsrecht • Uitzonderingen op de vermogensrechten (artt. 21, 22 en 23 AW) • Overdracht van auteursrechten (art. 3) – Regel: geen contractuele overdracht  rechten blijven bij auteur – Bij werknemersrelatie: blijft bij werknemer indien niets in contract (!)

Auteursrecht: Softwarewet 30/06/1994 • Bijzondere „aanvulling‟ bovenop de auteurswet • Rechthebbende = auteur van het werk • Beschermingsvoorwerp: – “uitdrukkingswijze van een programma”  code + voorbereidende werken, geen depotvereiste – niet: ideëen en beginselen die aan het programma en/of interfaces ten grondslag liggen • Vermogensrechten (70 j. na overlijden auteur) – reproductie & mededeling aan het publiek (idem auteursrechten) + distributie – “Permanente of tijdelijke reproductie” – “Vertalen, bewerken, arrangeren, veranderen”

Auteursrecht: Softwarewet 30/06/1994 • Patrimonale rechten: idem als auteursrecht • Uitzonderingen op de auteursrechten (art. 6 en 7 softwarewet) – Vertalen, bewerken, arrangeren of veranderen van het programma (afwijking mogelijk) – Reservekopie – Observeren, bestuderen en testen van software m.o.o. info over werking programma – Reproduceren en vertalen m.o.o. compatibiliteit met andere software (= decompilatie of reverse engineering) • Overdracht van auteursrechten (art. 3 Softwarewet) – Regel: geen contractuele overdracht  rechten blijven bij auteur – Maar bij werknemersrelatie: automatische overdracht aan werkgever (!)

Nog vragen? Contacteer me gerust! www.b-right.be Tom Devolder advocaat tom.devolder@b-right.be mob.: +32 (496) 76 70 62 | | @TomDevolder SkypeTM : bright_tomdevolder

Add a comment

Related presentations

Canvas Prints at Affordable Prices make you smile.Visit http://www.shopcanvasprint...

30 Días en Bici en Gijón organiza un recorrido por los comercios históricos de la ...

Con el fin de conocer mejor el rol que juega internet en el proceso de compra en E...

With three established projects across the country and seven more in the pipeline,...

Retailing is not a rocket science, neither it's walk-in-the-park. In this presenta...

What is research??

What is research??

April 2, 2014

Explanatory definitions of research in depth...

Related pages

Feweb on tour '13 - 101 intellectuele eigendomsrechten ...

1. 101 Intellectuele Eigendomsrechten Toelichting in vogelvlucht van de belangrijkste Intellectuele Eigendomsrechten inzake IT en ...
Read more

FeWeb Fast Forward 2013 - Technology

Ambitie 2013 FeWeb Academy (operationeel) FeWeb On Tour 2 (nov.) Stage- en jobplatform FeWebPlus 4 ... Feweb on tour '13 - 101 intellectuele eigendomsrechten
Read more

Optimale hoeveelheid geluidsoverlast is E * - FEWEB - E ...

... (Schiphol) E E * c d 11 Coase theorema: "Onafhankelijk van wie eigendomsrechten heeft, ... FEWEB E_EBE1_RE ... ECONOMY 101 ...
Read more

De ‘juridische links’

–intellectuele eigendomsrechten. Bijv. merkinbreuken, maar ook domeinnaamkaping –strafbare feiten (bijv. hacking van online diensten) • Overheid
Read more

Blog deJuristen: recente nieuwsberichten en interpretaties ...

'Web, Apps & Recht' voor FeWeb On Tour. ... Deze nieuwsblog brengt een actuele juridische kijk op ICT-recht en intellectuele eigendomsrechten. Nieuwsbrief.
Read more

De factuur: finesses en valkuilen

Feweb On Tour 2011, HoWestKortrijk, 18/10/2011. ... intellectuele eigendomsrechten. Bijv. merkinbreuken, maar ook domeinnaamkaping. strafbare feiten ...
Read more

Feweb on Tour: Feweb: De ‘juridische links’ met je ...

Feweb on Tour: Feweb: ... Bekijk de slides; Op donderdag 07/11/2013 geeft Mr. Tom Devolder op FeWeb on Tour '13 ... Intellectuele eigendommen;
Read more

Boek nu Sky Radio On Tour - Sky Radio 101 FM - non-stop muziek

Sky Radio 101 FM, het #1 non stop ... Boek nu Sky Radio On Tour ... Alle Sky merken en daarin vervatte intellectuele eigendomsrechten zijn eigendom van Sky ...
Read more