advertisement

Feides begrepsapparat og systemarkitektur

50 %
50 %
advertisement
Information about Feides begrepsapparat og systemarkitektur
Education

Published on January 21, 2009

Author: snorrelo

Source: slideshare.net

Description

En gjennomgang av Feides begreper og systemarkitektur.
advertisement

Feides begrepsapparat og systemarkitektur Gardermoen, 2008-09-17 Gardermoen 2008 09 17 Snorre Løvås www.uninettabc.no

Ofte brukte begreper

Om organisasjoner • Feide-organisasjonen • Feide-organisasjon Feide organisasjon • Tjenesteleverandør • Vertsorganisasjon Vt i j

Feides systemarkitektur

Brukere • Elever • Lærere • Adm. ansatte • Andre Ad

Tjenester • Nasjonale tjenester • Fellestjenester • Lokale tjenester • Service Provider (SP)

Moria / innloggingstjenesten • Moria • Identity Provider (IdP)

Vertsorganisasjon • Kommuner • Fylkeskommuner • Høgskoler • Universitet Ui it t • Andre utdanningsinst.

Vertsorganisasjon • Kildesystem y • Mottakersystem • Brukeradministrativt system • Feide-LDAP/Feide- katalog • Autentiseringspunkt (AP)

Innlogging

Ny innlogging

Avlogging A C B A A

Spørsmål?

Add a comment

Related presentations

Related pages

Nils Arne Hove - Vestlandsforsking

I det siste er også fokus retta mot informasjons- og systemarkitektur. Publikasjonar. Rapport: Begrepsapparat for reiselivet; Rapport: ...
Read more

⭐Emnekart og tenesteprosessar

2 VF Rapport Tittel Emnekart og tenesteprosessar Bruk av emnekart som ... Dokumentasjon av overordna systemarkitektur Emnekart og ...
Read more

Feide systemarkitektur

Feide systemarkitektur Januar 2011 Versjon 2.0. UNINETT ... Feides arkitektur og design er utformet for å beskytte persondata fra misbruk og for å gi
Read more

Teknisk | Feide

I tillegg til den lokale IdM-løsningen, kommer Feides innloggingstjeneste og en eller flere digitale tjenester, ... Feides systemarkitektur;
Read more

Sektorarkitektur og arkitekturprinsipper - Forside ...

Systemarkitektur (aktør A) For meldinger ... –Prinsipper, profiler, felleskomponenter, versjonerte kodeverk og meldinger, felles begrepsapparat
Read more

Acando.no, Acceleration at heart, strategy in mind

Acando.no - Vi er over 170 IT-personligheter i Oslo, Trondheim, Ålesund og Kristiansand. Kjerneverdiene våre er lagånd, resultater og engasjement.
Read more

Krav til en vertsorganisasjon i Feide

vedlegg 1–1: «Feide systemarkitektur». Anbefalinger om hvordan krav skal oppfylles, ... For at kommunikasjonen mellom organisasjonen og Feides
Read more

- JavaZone Talks

Eirik har tidligere holdt foredrag på JavaZone og Smidig. Abstract. ... Begrepsapparat og mengden programmeringskonsepter er håndterlig.
Read more