Feide

80 %
20 %
Information about Feide
Education

Published on March 14, 2009

Author: nilshj

Source: slideshare.net

Description

En innføring i FEIDE som helhetlig identitetsløsning for utdanningssektoren i Norge, og it's learning som tjenesteleverandør.

FEIDE – hvordan putte den svevende skyen i en praktisk eske? Nils Hjelmervik – Kundeansvarlig i it’s learning AS

Tema Hva er Feide og hvilke aktører finnes innenfor Feide? Hva kreves av en vertsorganisasjon for å bli Feide-godkjent? Hvordan tilbyr it’s learning Feide-pålogging? ” Et brukernavn, et passord, en pålogging ” – en sannhet med modifikasjoner. Hvordan fungerer Feide-pålogging? Veien videre

Hva er Feide og hvilke aktører finnes innenfor Feide?

Hva kreves av en vertsorganisasjon for å bli Feide-godkjent?

Hvordan tilbyr it’s learning Feide-pålogging?

” Et brukernavn, et passord, en pålogging ” – en sannhet med modifikasjoner.

Hvordan fungerer Feide-pålogging?

Veien videre

Hva er Feide og hvilke aktører finnes? Feide – Felles elektronisk identitet . Ensarta identitetsforvaltning for utdanningssektoren. Feide-aktører: Vertsorganisasjoner (Utdanningsinstitusjoner, undervisningsorganisasjoner o.l.) Tjenesteleverandører (Læringsplattformer, bibliotek, forskningstjenester o.l.) Sluttbrukere (Elever, studenter, lærere, forelesere o.l.) Referanse: www.feide.no

Feide – Felles elektronisk identitet . Ensarta identitetsforvaltning for utdanningssektoren.

Feide-aktører:

Vertsorganisasjoner (Utdanningsinstitusjoner, undervisningsorganisasjoner o.l.)

Tjenesteleverandører (Læringsplattformer, bibliotek, forskningstjenester o.l.)

Sluttbrukere (Elever, studenter, lærere, forelesere o.l.)

Feide og pålogging til flere digitale tjenester

Noen sannheter (?) Et brukernavn og et passord for innlogging uavhengig av tjeneste. Brukerdata ligger lagret hos den enkelte vertsorganisasjon og ikke på en sentral server hos Feide Feidepålogging for alle skoleeiere og utdanningsinstitusjoner innen 2010.

Et brukernavn og et passord for innlogging uavhengig av tjeneste.

Brukerdata ligger lagret hos den enkelte vertsorganisasjon og ikke på en sentral server hos Feide

Feidepålogging for alle skoleeiere og utdanningsinstitusjoner innen 2010.

Hva trengs hos vertsorganisasjonen for å bli Feide-godkjent? Dette vil for mange være den største og mest krevende jobben ved innføring av Feide.

Krav til teknisk løsning Kildesystem Alle nødvendige kildesystem skal være elektroniske. Det skal defineres en autorativ datakilde for hvert person-attributt. Korrekte, konsistente og oppdaterte data. Brukeradministrativt system (BAS) Organisasjonen skal nytte en BAS som handterer identitetsforvaltning og som er kompatibelt med Feide. Autentiseringstjener System med en viss informasjonsmengde basert på Feides behov. Subsett av dataene i det brukeradministrative systemet. Feides norEdu*-skjema (Skjema over spesifikke person- og org.attributt) “ LDAP-katalog med innhald basert på norEdu*-skjema.” Forts. 3.

Kildesystem

Alle nødvendige kildesystem skal være elektroniske.

Det skal defineres en autorativ datakilde for hvert person-attributt.

Korrekte, konsistente og oppdaterte data.

Brukeradministrativt system (BAS)

Organisasjonen skal nytte en BAS som handterer identitetsforvaltning og som er kompatibelt med Feide.

Autentiseringstjener

System med en viss informasjonsmengde basert på Feides behov.

Subsett av dataene i det brukeradministrative systemet.

Feides norEdu*-skjema (Skjema over spesifikke person- og org.attributt)

“ LDAP-katalog med innhald basert på norEdu*-skjema.”

” Et brukernavn, et passord, en pålogging” – en sannhet med modifikasjoner. En identitet innenfor en institusjon, men ikke nødvendigvis på tvers av flere. Nr. Situasjon Feide-bruker(e) 1. Student ved Høgskolen i Bergen som bruker flere ulike Feidetjenester levert til Høgskolen i Bergen. En bruker 2. Student ved både Høgskolen i Bergen og Høgskolen i Oslo. To brukere 3. Lærer innenfor Bergen kommune og student på Høgskolen i Bergen. To brukere 4. Elev som bytter skole innenfor samme kommune (samme skoleeier). En bruker 5. Elev som bytter VGS innenfor samme fylke (samme skoleeier. En bruker 6. Elev som går fra grunnskolen over til VGS. To brukere

En identitet innenfor en institusjon, men ikke nødvendigvis på tvers av flere.

Registrering av bruker A) Administrasjonen registrerer ny bruker i SAS. B) Bruker blir opprettet i BAS med Brukernavn og passord. C) Brukerdata blir synkronisert frå BAS til autentiseringstjener. D) Brukerdata blir overført fra SAS til LMS

Etablering av unik ID på tvers av system Unik Bruker-ID etablert i SAS blir overført til øvrige system

Feidepålogging for sluttbruker Brukeren går på LMS sin påloggingsside og velger Feide-pålogging. LMSet frakter Brukeren til Feides påloggingsside (Moria). Brukeren taster inn Brukernavn og passord på Feides påloggingsside (Moria). Moria kontakter autentiseringstjeneren med brukerens påloggingsinformasjon. Autentiseringstenaren kontrollerer Brukeren og returnerer Brukerens unike ID. Moria vidaresender Brukerens unike ID til LMSet. LMSet kontrollerer den unike IDen mot sitt register og loggar Brukeren på applikasjonen.

Brukeren går på LMS sin påloggingsside og velger Feide-pålogging.

LMSet frakter Brukeren til Feides påloggingsside (Moria).

Brukeren taster inn Brukernavn og passord på Feides påloggingsside (Moria).

Moria kontakter autentiseringstjeneren med brukerens påloggingsinformasjon.

Autentiseringstenaren kontrollerer Brukeren og returnerer Brukerens unike ID.

Moria vidaresender Brukerens unike ID til LMSet.

LMSet kontrollerer den unike IDen mot sitt register og loggar Brukeren på applikasjonen.

Feidepålogging med allerede autentisert bruker I) Brukeren går på LMS sin påloggingsside og vel Feide-pålogging. II) LMSet tek kontakt med Moria. Moria registrerer at Brukeren allereie er logga på ein annan Feideteneste og dermed er Feide-autentisert. III) Ved behov tek Moria kontakt med autentiseringstenar for å hente ut meir data om Brukeren. IV) Autentiseringstenaren returnerer nødvendige data til Moria. V) Moria returnerer unik ID til LMSet. Det inneber at i staden for å vise påloggingssida så sender Moria Brukeren direkte attende til LMSet. VI) LMSet kontrollerer den unike IDen mot sitt register og loggar Brukeren på applikasjonen.

demo

Veien videreFordeler / bakdeler Fordeler: Bakdeler:

Avslutning Takk for meg Spørsmål? PowerPoint og div tilleggsskriv ligger i faget Brukerkonferansen 2009.

Takk for meg

Spørsmål?

PowerPoint og div tilleggsskriv ligger i faget Brukerkonferansen 2009.

Nils Hjelmervik www.itslearning.no blogg: nilsh.blogspot.com

Add a comment

Related presentations

Related pages

Feide

Nyeste grenen på Feide-stammen er Hof kommune. Hof er en kommune i Vestfold. Den grenser i nord mot Drammen, Nedre Eiker og Øvre Eiker, i øst mot Sande ...
Read more

Feind – Wikipedia

Feind (von althochdeutsch fiant, vint: „Hass“) ist eine Bezeichnung für einen Widersacher; in älteren Texten ist der Begriff regulär mit dem Synonym ...
Read more

Feind Zitate und Sprüche ... Zitate.net

Der Feind befindet sich in unseren Mauern. Gegen unseren eigenen Luxus, unsere eigene Dummheit und unsere eigene Kriminalität müssen wir kämpfen.
Read more

Feind Übersetzung Feind Definition auf TheFreeDictionary

Feind, Fein·din der 1. (↔ Freund) jmd., der gegen jmdn. oder etwas eingestellt ist und diese Person oder Sache aktiv ...
Read more

Echte Feige – Wikipedia

Um die gefährliche Nähe des Feindes zu demonstrieren, zog er während einer Rede eine taufrische Feige (ficus praecox) aus seiner Toga und erklärte, ...
Read more

Feind – Wiktionary

Referenzen und weiterführende Informationen: [1] Wikipedia-Artikel „Feindschaft“ [1] Jacob Grimm, Wilhelm Grimm: Deutsches Wörterbuch. 16 Bände in ...
Read more

Duden | Feind | Rechtschreibung, Bedeutung, Definition ...

Definition, Rechtschreibung, Synonyme und Grammatik von 'Feind' auf Duden online nachschlagen. Wörterbuch der deutschen Sprache.
Read more

Feind – Wikiquote

Zitate A "Alles, was der Feind bekämpft, müssen wir unterstützen; alles, was der Feind unterstützt, müssen wir bekämpfen." - Mao Tse-Tung, Gespräch ...
Read more

leogrande

Seit mehr als zehn Jahren bin ich als freier Autor tätig. Ich schreibe auf regelmäßiger Basis für werben & verkaufen - Europas größte Fachzeitschrift ...
Read more

Die Feinde der Vögel - Natürliche Feinde der Vögel

Feinde der Vögel. Auf dieser Seite könnt Ihr etwas über die größten Feinde in der Vogelwelt erfahren. Wie sehen die Feinde bei den Vögeln aus?
Read more