Fatwire vs drupal 2008

50 %
50 %
Information about Fatwire vs drupal 2008
Technology

Published on March 12, 2014

Author: cescobedo76

Source: slideshare.net

Description

BCN Visual Sound Festival 2008
Jornada de Desenvolupament web del Barcelona Visual Sound

Comparativa entre Programari Lliure i Privatiu.

Fatwire vs. Drupal Programari privatiu vs. Programari lliure

Introducció • Programari lliure • Programari privatiu • Avantatges i desavantatges • Exemples

Introducció: Programari Lliure I "Programari Lliure" (Free software) és un afer de llibertat, no de preu. • "free" com a lliure • no com a gratuït El Programari Lliure és un afer de la llibertat del usuaris per a executar, copiar, distribuir, estudiar, canviar i millorar el programari. • La llibertat per a executar el programa, per a qualsevol propòsit (llibertat 0). • La llibertat d'estudiar com treballa el programa, i adaptar-lo a les necessitats pròpies (llibertat 1). L'accés al codi font es una condició prèvia per a això. • La llibertat de redistribuir còpies per a poder ajudar als vostres veïns (llibertat 2). • La llibertat per a millorar el programa, i alliberar les vostres millores al públic, per a què tota la comunitat pugui beneficiar-se (llibertat 3). L'accés al codi font és una condició prèvia per a això.

Introducció: Programari Lliure II • Copyleft Programari amb copyleft és programari lliure amb termes de distribució que no permeten als redistribuidors afegir restriccions addicionals quan redistribueixen o modifiquen el programari. Això vol dir que cada còpia del programari, fins i tot si s'ha modificat, ha de ser programari lliure. • GPL – S’aplica al software de la Free Software Foundation. – Utilitza la figura del copyright (copyleft). – Permet la redistribució del codi font del programa. – Permet les modificacions sense restriccions.

Introducció: Programari privatiu El programari privatiu és aquell programari que no és lliure ni semilliure. El seu ús, redistribució o modificació és prohibit, o conté restriccions tals que impedeixen fer-ho de manera lliure. • Important, Programari comercial El programari comercial és aquell programari que ha estat desenvolupat per empreses amb l'objectiu de fer diners mitjançant l'ús del programari. ``Comercial'' i ``privatiu'' no són el mateix. La majoria de programari comercial és privatiu, però hi ha programari comercial que és lliure, i hi ha programari no-comercial que no és lliure.

Introducció: Avantatges Programari lliure • Baix cost i lliure ús. • Innovació tecnològica • Comunitat • Flexibilitat • Independència del proveïdor • Llengues minoritarirs, traducció i difusió. Programari privatiu • Control de qualitat. • Recursos en investigació • Software per aplicacions específiques. • Difusió de publicacions • Manteniment

Introducció: Desavantatges Programari Lliure • El software lliure no té garantıa • Necessitat de destinar recursos a la reparació d’errors. • L’usuari ha de tenir coneixements avançats. • Seguretat. • La diversitat de distribucions Programari privatiu • Alt cost • Cursos aprenentatge costosos • Secret del codi font • Suport tècnic costós i ineficient. • Dret exclusió en la innovació. • Adaptació dels mòduls costosa • Llicències • Dependència del proveïdor.

Introducció: Exemples

CMS (Content Management System) • Que és? • Drupal • Fatwire • Fatwire vs Drupal

Que és? CMS: Un sistema de gestió de continguts (CMS) és un sistema que permet la creació i administració de continguts d’un site web. Exemple: • Drupal • Fatwire • Joomla • Vignette

Drupal I • CMS lliure • Llicència GNU GPL • Codi font PHP 5.2 • Motor de base de dades MySQl, Postgres i Oracle*. • Facilitat pel desenvolupadors per extendre. • Amplia comunitat d’usuaris. • Guanyador del CMS Award 2007

Drupal II • 1999 es va iniciar com un BBS. • 2000 es fa públic el domini drop.org • Drupal 1.0 surt a la llum el 15 de gener del 2001 (neix el druplicon)

Drupal III • Drupal sites: • Warner Brothers Records • The New York Observer • Amnesty International • SonyBMG • DebianPlanet • Linux Journal • AOL • Forbes

Drupal IV • Com treballa drupal? – Móduls • Defineixen les funcionalitats del site. – Usuaris • Associats a rols que permeten establir els permissos de cada usuari específicament. – Nodos • Unitat bàsica d’informació. • Page, book, forum, story, comments – Taxonomia – Categorització dels continguts

Drupal V – Bloques • Caixes (boxes) visibles en el site: • Lateral esquerra • Lateral dret • Capçalera • Final de contingut (a partir de la 4.7) • Peu de pàgina

Drupal VI – Temes (Themes) • Sistema àgil de plantilles (templates). • Extensible. • Actualitzable.

Drupal VII • Drupal 6.0 (last version) • Característiques: – Instal.lació fàcil. – Administració drag-and-drop – Multillenguatge superior – Nous modules: • OpenID • Actions i triggers (email) • Estat dels moduls • Them developer module • Jquery – Millores de seguretat (strength password, …)

Drupal VIII – Optimització del codi • Nou sistema de menus, escalabilitat, schema API, Batch API, scripting command line

FatwireI • CMS privatiu • Fatwire Content Server pertany a la companyia Fatwire Software • 1996 primer WCM basat en Java. • Fatwire CS 7.0, last version. • Motor de base de dades, Oracle. • Llenguatge Java • Servidor aplicacions, BEA Weblogic, Websphere

Fatwire II • Moduls – Content Server – CS-Direct – CS-Direct Advantage – CS-Engage – CS Doc-Link – CS Analytics – Satellite Server

Fatwire III • Enviroment

Fatwire IV • Eines – CS Explorer – Catalog Mover – CS Properties

Fatwire V

Fatwire VI • Assets – Unitat bàsica d’informació – Tipus de contingut • Sites • Destinacions de publicació • Usuaris i rols • Funcions de pas • Workflow • Tree • Multiidoma

Fatwire VII

Fatwire VIII • Exemple Workflow

Fatwire IX • Sistema d’edició Advance, Dash i Insite

Fatwire X

Fatwire XI • Banco Sabadell • Gas Natural • Grupo Santander • The New York Times • Ford • Sony • 3M • D-Link • Indra

Fatwire vs Drupal • Google: Google Academico Blogs Fatwire 234.000 99 1.224 Drupal 19.000.000 788 3.183.482

Fatwire vs Drupal Avantatges Drupal • Baix cost • Comunitat • GPL • Forums • RSS • SEO • URL netes • Escalabilitat • Publish • Extensible • WEB 2.0 Avantatges Fatwire • Garantia • Caching • Training • Analytics • Publish workflow • Security

Fatwire vs Drupal CS Fatwire Drupal Web http://www.fatwire.com/ http://www.drupal.org Versión CS7 Stable: 5.7 Candidate:6 RC3 Licencia privada GNU GPL Premios http://www.fatwire.com/cs/Satellite/NewsAwardsPage_ US.html CMS Awards 2007 BD Oracle, MS SQL Server 2005, DB2 v9.1 MySQL, Postgres, (Oracle)* Lenguajes Java, xml, xsl, jsp php 5.2 Clientes Banco Sabadell, Gas Natural, Grupo Santander, The New York Times, Ford, Sony, 3M, D-Link, Indra The United Nations, Warner Brothers Records, The Discovery Channel, Forbes, AOL, Yahoo, The New York Observer Multisite Si Si Webserver WebLogic BEA / Jboss / Tomcat / WebSphere Apache LDAP Si Si Editor eWebEditPro TinyMC Language Si Si

Recursos • GNU definició programari lliure i privatiu. ( http://www.gnu.org/philosophy/categories.ca.html) • GNU Faqs GPL (http://www.gnu.org/licenses/gpl-faq.es.html) • Drupal Hispano (http://drupal.org.es/) • Drupal (http://drupal.org/drupal-6.0) • IBM (drupal) ( http://www-128.ibm.com/developerworks/ibm/library/i-osource1/ ) • CMS Award 2007 (http://www.packtpub.com/award) • Fatwire (http://www.fatwire.com/)

Add a comment

Related presentations

Presentación que realice en el Evento Nacional de Gobierno Abierto, realizado los ...

In this presentation we will describe our experience developing with a highly dyna...

Presentation to the LITA Forum 7th November 2014 Albuquerque, NM

Un recorrido por los cambios que nos generará el wearabletech en el futuro

Um paralelo entre as novidades & mercado em Wearable Computing e Tecnologias Assis...

Microsoft finally joins the smartwatch and fitness tracker game by introducing the...