advertisement

Fatwire vs drupal 2008

50 %
50 %
advertisement
Information about Fatwire vs drupal 2008
Technology

Published on March 12, 2014

Author: cescobedo76

Source: slideshare.net

Description

BCN Visual Sound Festival 2008
Jornada de Desenvolupament web del Barcelona Visual Sound

Comparativa entre Programari Lliure i Privatiu.
advertisement

Fatwire vs. Drupal Programari privatiu vs. Programari lliure

Introducció • Programari lliure • Programari privatiu • Avantatges i desavantatges • Exemples

Introducció: Programari Lliure I "Programari Lliure" (Free software) és un afer de llibertat, no de preu. • "free" com a lliure • no com a gratuït El Programari Lliure és un afer de la llibertat del usuaris per a executar, copiar, distribuir, estudiar, canviar i millorar el programari. • La llibertat per a executar el programa, per a qualsevol propòsit (llibertat 0). • La llibertat d'estudiar com treballa el programa, i adaptar-lo a les necessitats pròpies (llibertat 1). L'accés al codi font es una condició prèvia per a això. • La llibertat de redistribuir còpies per a poder ajudar als vostres veïns (llibertat 2). • La llibertat per a millorar el programa, i alliberar les vostres millores al públic, per a què tota la comunitat pugui beneficiar-se (llibertat 3). L'accés al codi font és una condició prèvia per a això.

Introducció: Programari Lliure II • Copyleft Programari amb copyleft és programari lliure amb termes de distribució que no permeten als redistribuidors afegir restriccions addicionals quan redistribueixen o modifiquen el programari. Això vol dir que cada còpia del programari, fins i tot si s'ha modificat, ha de ser programari lliure. • GPL – S’aplica al software de la Free Software Foundation. – Utilitza la figura del copyright (copyleft). – Permet la redistribució del codi font del programa. – Permet les modificacions sense restriccions.

Introducció: Programari privatiu El programari privatiu és aquell programari que no és lliure ni semilliure. El seu ús, redistribució o modificació és prohibit, o conté restriccions tals que impedeixen fer-ho de manera lliure. • Important, Programari comercial El programari comercial és aquell programari que ha estat desenvolupat per empreses amb l'objectiu de fer diners mitjançant l'ús del programari. ``Comercial'' i ``privatiu'' no són el mateix. La majoria de programari comercial és privatiu, però hi ha programari comercial que és lliure, i hi ha programari no-comercial que no és lliure.

Introducció: Avantatges Programari lliure • Baix cost i lliure ús. • Innovació tecnològica • Comunitat • Flexibilitat • Independència del proveïdor • Llengues minoritarirs, traducció i difusió. Programari privatiu • Control de qualitat. • Recursos en investigació • Software per aplicacions específiques. • Difusió de publicacions • Manteniment

Introducció: Desavantatges Programari Lliure • El software lliure no té garantıa • Necessitat de destinar recursos a la reparació d’errors. • L’usuari ha de tenir coneixements avançats. • Seguretat. • La diversitat de distribucions Programari privatiu • Alt cost • Cursos aprenentatge costosos • Secret del codi font • Suport tècnic costós i ineficient. • Dret exclusió en la innovació. • Adaptació dels mòduls costosa • Llicències • Dependència del proveïdor.

Introducció: Exemples

CMS (Content Management System) • Que és? • Drupal • Fatwire • Fatwire vs Drupal

Que és? CMS: Un sistema de gestió de continguts (CMS) és un sistema que permet la creació i administració de continguts d’un site web. Exemple: • Drupal • Fatwire • Joomla • Vignette

Drupal I • CMS lliure • Llicència GNU GPL • Codi font PHP 5.2 • Motor de base de dades MySQl, Postgres i Oracle*. • Facilitat pel desenvolupadors per extendre. • Amplia comunitat d’usuaris. • Guanyador del CMS Award 2007

Drupal II • 1999 es va iniciar com un BBS. • 2000 es fa públic el domini drop.org • Drupal 1.0 surt a la llum el 15 de gener del 2001 (neix el druplicon)

Drupal III • Drupal sites: • Warner Brothers Records • The New York Observer • Amnesty International • SonyBMG • DebianPlanet • Linux Journal • AOL • Forbes

Drupal IV • Com treballa drupal? – Móduls • Defineixen les funcionalitats del site. – Usuaris • Associats a rols que permeten establir els permissos de cada usuari específicament. – Nodos • Unitat bàsica d’informació. • Page, book, forum, story, comments – Taxonomia – Categorització dels continguts

Drupal V – Bloques • Caixes (boxes) visibles en el site: • Lateral esquerra • Lateral dret • Capçalera • Final de contingut (a partir de la 4.7) • Peu de pàgina

Drupal VI – Temes (Themes) • Sistema àgil de plantilles (templates). • Extensible. • Actualitzable.

Drupal VII • Drupal 6.0 (last version) • Característiques: – Instal.lació fàcil. – Administració drag-and-drop – Multillenguatge superior – Nous modules: • OpenID • Actions i triggers (email) • Estat dels moduls • Them developer module • Jquery – Millores de seguretat (strength password, …)

Drupal VIII – Optimització del codi • Nou sistema de menus, escalabilitat, schema API, Batch API, scripting command line

FatwireI • CMS privatiu • Fatwire Content Server pertany a la companyia Fatwire Software • 1996 primer WCM basat en Java. • Fatwire CS 7.0, last version. • Motor de base de dades, Oracle. • Llenguatge Java • Servidor aplicacions, BEA Weblogic, Websphere

Fatwire II • Moduls – Content Server – CS-Direct – CS-Direct Advantage – CS-Engage – CS Doc-Link – CS Analytics – Satellite Server

Fatwire III • Enviroment

Fatwire IV • Eines – CS Explorer – Catalog Mover – CS Properties

Fatwire V

Fatwire VI • Assets – Unitat bàsica d’informació – Tipus de contingut • Sites • Destinacions de publicació • Usuaris i rols • Funcions de pas • Workflow • Tree • Multiidoma

Fatwire VII

Fatwire VIII • Exemple Workflow

Fatwire IX • Sistema d’edició Advance, Dash i Insite

Fatwire X

Fatwire XI • Banco Sabadell • Gas Natural • Grupo Santander • The New York Times • Ford • Sony • 3M • D-Link • Indra

Fatwire vs Drupal • Google: Google Academico Blogs Fatwire 234.000 99 1.224 Drupal 19.000.000 788 3.183.482

Fatwire vs Drupal Avantatges Drupal • Baix cost • Comunitat • GPL • Forums • RSS • SEO • URL netes • Escalabilitat • Publish • Extensible • WEB 2.0 Avantatges Fatwire • Garantia • Caching • Training • Analytics • Publish workflow • Security

Fatwire vs Drupal CS Fatwire Drupal Web http://www.fatwire.com/ http://www.drupal.org Versión CS7 Stable: 5.7 Candidate:6 RC3 Licencia privada GNU GPL Premios http://www.fatwire.com/cs/Satellite/NewsAwardsPage_ US.html CMS Awards 2007 BD Oracle, MS SQL Server 2005, DB2 v9.1 MySQL, Postgres, (Oracle)* Lenguajes Java, xml, xsl, jsp php 5.2 Clientes Banco Sabadell, Gas Natural, Grupo Santander, The New York Times, Ford, Sony, 3M, D-Link, Indra The United Nations, Warner Brothers Records, The Discovery Channel, Forbes, AOL, Yahoo, The New York Observer Multisite Si Si Webserver WebLogic BEA / Jboss / Tomcat / WebSphere Apache LDAP Si Si Editor eWebEditPro TinyMC Language Si Si

Recursos • GNU definició programari lliure i privatiu. ( http://www.gnu.org/philosophy/categories.ca.html) • GNU Faqs GPL (http://www.gnu.org/licenses/gpl-faq.es.html) • Drupal Hispano (http://drupal.org.es/) • Drupal (http://drupal.org/drupal-6.0) • IBM (drupal) ( http://www-128.ibm.com/developerworks/ibm/library/i-osource1/ ) • CMS Award 2007 (http://www.packtpub.com/award) • Fatwire (http://www.fatwire.com/)

Add a comment

Related presentations

Presentación que realice en el Evento Nacional de Gobierno Abierto, realizado los ...

In this presentation we will describe our experience developing with a highly dyna...

Presentation to the LITA Forum 7th November 2014 Albuquerque, NM

Un recorrido por los cambios que nos generará el wearabletech en el futuro

Um paralelo entre as novidades & mercado em Wearable Computing e Tecnologias Assis...

Microsoft finally joins the smartwatch and fitness tracker game by introducing the...

Related pages

Drupal vs. Commercial Systems (especially Fatwire Content ...

Drupal vs. Commercial Systems (especially Fatwire Content ... Drupal vs. Fatwire Content ... The company I work for launched a new site in 2008 with Fatwire.
Read more

RFP wanted for somewhat complicated Drupal implementation ...

RFP wanted for somewhat complicated Drupal implementation for medical library. ... 2008 at 5:53pm. ... Fatwire vs. Drupal.
Read more

Drupal vs FatWire - Any thoughts? - webr2.com

Drupal vs FatWire - Any thoughts? a company I am working for is considering the usage of a CMS, apparently two of the suggested CMSs are Drupal and FatWire.
Read more

Oracle and FatWire

Oracle has acquired FatWire Software (FatWire), a leading provider of web experience management solutions. FatWire's solutions are designed for business ...
Read more

FatWire - 必应 - bing.com

Drupal vs FatWire - Any thoughts? 3. ... apparently two of the suggested CMSs are Drupal and FatWire.FatWire is proprietary and quite expensive, ... (2008 ...
Read more

Fatwire Content Server 7.5 Released | CMS Report

Fatwire Content Server 7.5 Released ... 12/03/2008 - 13:36. Fatwire Content Server 7.5, a Web content management system (WCM), was released this week.
Read more

SharePoint and Drupal – Arpan Shah's Blog

Below is a high-level summary of my personal analysis of SharePoint and Drupal on a few ... Server 2008. SharePoint ... drupal-vs -sharepoint ...
Read more

Focusing on all Drupal competitors | Dries Buytaert

Focusing on all Drupal competitors. ... back in 2008, long before the ... WordPress vs Drupal Out of the box kills drupal in ease of use and getting ...
Read more