Farlighetsvurdering V-Risk-10

100 %
0 %
Information about Farlighetsvurdering V-Risk-10
Health & Medicine

Published on October 31, 2008

Author: superdoc

Source: slideshare.net

Description

En kort gjennomgang av momenter i en 10 punkts klinisk psykiatrisk farlighetsvurdering - V-Risk-10Du vil huske 7 % av det jeg sier i dag

Farlig?

 

 

 

 

Tidligere og/eller aktuell vold ?

 

Tidligere og/eller aktuelle trusler ?

 

Drept på sitt kontor

Norge

 

http:// img294.imageshack.us/img294/9288/traispottinglt8.png Rus

http:// img294.imageshack.us/img294/9288/traispottinglt8.png

Omfang av bruk av rusmidler i Norge Representativt utvalg av personer over 15 år

Psykiatrisk belastning blant stoffmisbrukere

Psykiatrisk belastning blant

stoffmisbrukere

6 % psykisk upåfallende Meta- undersøkelsen fra Cochrain

6 % psykisk upåfallende

65-85 % Personlighetsforstyrrelser Meta- undersøkelsen fra Cochrain

65-85 % Personlighetsforstyrrelser

30-60% depresjon og angst Meta- undersøkelsen fra Cochrain

30-60% depresjon og angst

Psykoser 10-15 % Meta- undersøkelsen fra Cochrain

Psykoser 10-15 %

Hvorfor over opphopning av rus problematikk blant psykisk syke ?

Hvorfor

over opphopning av rus problematikk blant psykisk syke ?

Rusmidler Nikotin Alkohol Benzodiazepiner Cannabis Amfetamin og lignende Kokain MDMA (Ecstasy) LSD og andre hallusinogener GHB og GLB Heroin og andre opiater Barbiturater Anticholinergika Løsemidler Gir endret mental tilstand Har potensial for avhengighet

Nikotin

Alkohol

Benzodiazepiner

Cannabis

Amfetamin og lignende

Kokain

MDMA (Ecstasy)

LSD og andre hallusinogener

GHB og GLB

Heroin og andre opiater

Barbiturater

Anticholinergika

Løsemidler

Rusmiddlenes effekt Affektmodulerende Anxiolytika Hypnotika Persepsjons-nedsettende Demping av sanseapparatet

Affektmodulerende

Anxiolytika

Hypnotika

Persepsjons-nedsettende

Demping av sanseapparatet

Akutte rusmiddeleffekter Modifisert fra Jørg Mørland, Nfhi Forskjellige hjernesystemer Mesolimbisk-kortikale Dopaminerge systemer Søvn Ataxi Sedering Anxiolyse Analgesi Hypertermi Autonome effekter Belønning Eufori ” Behag” Salience Motivering ” Trang/ønske” Substans- spesifikke effekter Felles effekter

Affektmodulerende Hadde alkohol vært oppført i felleskatalogen, hadde det stått under anxiolytica og hypnotika De fleste rusmidlene har denne effekten

Hadde alkohol vært oppført i felleskatalogen, hadde det stått under anxiolytica og hypnotika

De fleste rusmidlene har denne effekten

Belønning Symptom lindring

Belønning

Symptom lindring

Forverring? Positive symptomer

Forverring?

Positive symptomer

Økte symptomer Løpe etter -> Doseøkning

Økte symptomer

Løpe etter -> Doseøkning

Problemer koblet til rusmiddelbruk hos pasienter med psykotisk lidelse Forverring av symptomer Hyppigere reinnleggelser Øket suicidalitet (Drake og Wallach 1989, Linszen et al. 1994, Gupta et al. 1996, Dixon 1999, Salyers og Mueser 2001, Hunt et al. 2002).

Forverring av symptomer

Hyppigere reinnleggelser

Øket suicidalitet

Oftere nødvendig å øke dosen av antipsykotika for å oppnå stabil fungering Nikotin svekker effekten av antipsykotika Påfølgende øket risiko for bivirkninger Problemer koblet til rusmiddelbruk hos pasienter med psykotisk lidelse (Zaretsky et al. 1993, Linszen et al.1994, Owen et al. 1996, Hunt et al. 2002).

Oftere nødvendig å øke dosen av antipsykotika for å oppnå stabil fungering

Nikotin svekker effekten av antipsykotika

Påfølgende øket risiko for bivirkninger

ÅRSAKSMODELLER Rusutløst psykose (rus  psykose) Selvmedisineringsmodell (schiz.  rus) Sårbarhetsmodell (rus  schiz.)

Rusutløst psykose (rus  psykose)

Selvmedisineringsmodell (schiz.  rus)

Sårbarhetsmodell (rus  schiz.)

 

” uhensiktsmessige måter å  regulere følelser, atferd og forholdet til andre mennesker på…”

” uhensiktsmessige måter å  regulere følelser, atferd og forholdet til andre mennesker på…”

 

Manglende innsikt

Manglende innsikt

Psykologisk forsvar benektning forskyvning split-ting Dermed vanskelig å regulere senere atferd http://slaine.deviantart.com/art/NEREIDA-806761

benektning

forskyvning

split-ting

Dermed vanskelig å regulere senere atferd

http://slaine.deviantart.com/art/NEREIDA-806761

Definisjon av aggresjon Fysisk skade Intensjon Offer vil unngå skade

Fysisk skade

Intensjon

Offer vil unngå skade

Definisjon av vold ” Aggressiv atferd innrettet på å påføre alvorlig fysisk skade”

” Aggressiv atferd innrettet på

å påføre alvorlig fysisk skade”

Prediksjon av vold Er det mulig?

 

 

 

Kliniske faktorer

Dissosiert menneskesyn – mangel på empati Andre mennesker er som kulisser – den følelsesmessig tilknytning blir borte. Mennesker er enten ”Nyttige” eller ”Unyttige” http://www.bymichaelo.com/crocodile.htm

Dissosiert menneskesyn – mangel på empati

Andre mennesker er som kulisser – den følelsesmessig tilknytning blir borte.

Mennesker er enten ”Nyttige” eller ”Unyttige”

http://www.bymichaelo.com/crocodile.htm

Finnes det en sammenheng mellom psykotiske symptomer og voldsatferd?

Imperative voldsfremmende hørselshallusinasjoner

Imperative

voldsfremmende

hørselshallusinasjoner

Emosjonelt ubehag ser ut til å øke risikoen for at pasienten skal handle i samsvar med forfølgelsesvrangforestillinger

Emosjonelt ubehag ser ut til å øke risikoen for at pasienten skal handle i samsvar med forfølgelsesvrangforestillinger

Innvasive, paranoide vrangforestillinger http://fc01.deviantart.com/fs22/f/2007/362/5/d/Deliverance_of_amity_by_alexiuss.jpg

Innvasive, paranoide vrangforestillinger

http://fc01.deviantart.com/fs22/f/2007/362/5/d/Deliverance_of_amity_by_alexiuss.jpg

Redsel for tap av kontroll andre har herredømme over deg http://www.bymichaelo.com/plaything.htm

Redsel for tap av kontroll

andre har herredømme over deg

http://www.bymichaelo.com/plaything.htm

Misidentifikasjons-syndrom en annen person har tatt bolig i meg Dobbeltgjengere

Misidentifikasjons-syndrom

en annen person har tatt bolig i meg

Dobbeltgjengere

Suicidal trusler Suicidal forsøk http://fc03.deviantart.com/fs15/f/2007/072/8/6/_by_mpedziwiatr.jpg

Suicidal trusler

Suicidal forsøk

http://fc03.deviantart.com/fs15/f/2007/072/8/6/_by_mpedziwiatr.jpg

Voldsrisiko hos psyk. pas. Høyeste risiko: like før, under og like etter innleggelse MVRAS: McArthur Violence Risk Assement Study

Høyeste risiko:

like før, under og

like etter innleggelse

MVRAS: McArthur Violence Risk Assement Study

Voldsrisiko hos psyk. pas. Året etter avsluttet behandling: Gradvis redusert risiko MVRAS: McArthur Violence Risk Assement Study

Året etter avsluttet behandling:

Gradvis redusert risiko

MVRAS: McArthur Violence Risk Assement Study

Voldsrisiko hos psyk. pas. Over et år etter behandlingsslutt = som i samfunnet for øvrig MVRAS: McArthur Violence Risk Assement Study

Over et år etter behandlingsslutt

= som i samfunnet for øvrig

MVRAS: McArthur Violence Risk Assement Study

Voldsrisiko hos psyk. pas. Offer: Familie & venner (86%) MVRAS: McArthur Violence Risk Assement Study

Offer:

Familie & venner

(86%)

MVRAS: McArthur Violence Risk Assement Study

 

Svikt i sosialt akseptabel selvhevdelse

Svikt i sosialt akseptabel selvhevdelse

Resignasjon/apati i forhold til egen fremtid, særlig i kombinasjon med dødsangst - fristilles i forhold til handlinger http://fil.nrk.no/nyheter/kultur/1.4901142

Resignasjon/apati i forhold til egen fremtid, særlig i kombinasjon med dødsangst

- fristilles i forhold til handlinger

http://fil.nrk.no/nyheter/kultur/1.4901142

Voldsrisiko sjekkliste V-RISK-10

 

V-RISK-10 Tidligere og/eller aktuell vold Tidligere og/eller aktuelle trusler (verbale/fysiske) Tidligere og/eller aktuelt rus misbruk

Tidligere og/eller aktuell vold

Tidligere og/eller aktuelle trusler (verbale/fysiske)

Tidligere og/eller aktuelt rus misbruk

V-RISK-10 Tidligere og/eller aktuell alvorlig psykisk lidelse Personlighet sforstyrrelse Mangler innsikt i sykdom og/eller atferd Mistenksom het

Tidligere og/eller aktuell alvorlig psykisk lidelse

Personlighet sforstyrrelse

Mangler innsikt i sykdom og/eller atferd

Mistenksom het

V-RISK-10 Viser manglende innlevelse ( empati ) Urealistisk planlegging Fremtidige stress ituasjoner

Viser manglende innlevelse ( empati )

Urealistisk planlegging

Fremtidige stress ituasjoner

Farlig - og hva så?

Klarhet Hvem er risikovurderingen gjort for ? Hvorfor gjøres denne vurderingen nå ?

Hvem er risikovurderingen gjort for ?

Hvorfor gjøres denne vurderingen nå ?

Risiko for hva? Tidsperiode? Vurder risiko for andre, for seg selv og risiko for manglende egenomsorg Vurder risiko på kort sikt (dager til uker), middels sikt (uker til mnd) og lang sikt (mnd opp til 1 år)

Vurder risiko for andre, for seg selv og risiko for manglende egenomsorg

Vurder risiko på kort sikt (dager til uker), middels sikt (uker til mnd) og lang sikt (mnd opp til 1 år)

Prosess Obs statistikk vs. Individuell vurdering Minimum 1, 5 timer Minimum 2 møter Innhent komparenter

Obs statistikk vs. Individuell vurdering

Minimum 1, 5 timer

Minimum 2 møter

Innhent komparenter

Å formidle resultatet Relevante risikofaktorer Risikoformulering Risiko håndteringsplan Dato for revurdering - ” bør brukes innen ” Hvilke risikofaktorer som skal vurderes neste gang

Relevante risikofaktorer

Risikoformulering

Risiko håndteringsplan

Dato for revurdering - ” bør brukes innen ”

Hvilke risikofaktorer som skal vurderes neste gang

Hvilke 7 % av det jeg sa skal du huske?

 

www.hare.org/

www.slideshare.net/superdoc

www.bymichaelo.com

Add a comment

Related presentations