Facto Congres 2016 - eerlijk over morgen het belang van joint value propositions

50 %
50 %
Information about Facto Congres 2016 - eerlijk over morgen het belang van joint value...

Published on June 15, 2016

Author: FactoOnline

Source: slideshare.net

1. Eerlijk over morgen: het belang van Joint Value Propositions Kyrsa de Bruine, Account Director, ISS Maurice Verwer, Director Facility Management & Business Support, PwC www.facto.nl/congres

2. 2 Eerlijk over morgen: het belang van Joint Value Propositions Kyrsa de Bruine, Account Director, ISS Marjolein Kurstjens, Demand Manager Facility Management, PwC www.facto.nl/congres

3. Outsourcing Facility Management PwC www.pwc.com

4. PwC Doelstelling PwC wenst haar facilitaire organisatie continu professioneel, optimaal flexibel en cost-efficiënt in te richten om enerzijds ook in de nabije toekomst haar ondersteunende rol binnen de organisatie zo goed mogelijk te blijven vervullen en anderzijds mee te kunnen bewegen met de ontwikkelingen van PwC organisatie (en haar kantorennetwerk). Professioneel, Flexibel, Cost- efficiënt 4

5. PwC Aanleiding • Reductie m2 kantoorruimte; A.g.v. veranderend gebruik kantoorruimten bestond behoefte aan minder m2 en derhalve in de (nabije) toekomst aan minder FM personeel • Digitalisering; A.g.v. digitalisering document(stromen) krimpen repro, post en op termijn archief met als gevolg boventalligheid binnen FM personeelsbestand • Financieel; FM zal met haar toekomstige inrichting een bijdrage moeten leveren aan de kostenreductie binnen PwC • Professionalisering; Binnen FM kon een grote vakinhoudelijke professionalisering en kwaliteitsverbetering worden gerealiseerd. 5

6. PwC Facility Management Model 6 Strategische afstemming Facilitair Management Facilitaire Services Vraag Contract Levr- beheer Klant- relatie Operationele regie (integraliteit) 1e lijn meld/contractpunt (KWIS) Organisatie Behoefte SLA CONTRACT Facilitaire functie

7. PwC Twee mogelijke scenario’s 1. Self Performing: In eigen beheer optimaliseren van centraal en lokaal Facility Management met of zonder uitbesteding van (onderdelen van) FM (single sourcing) 2. Maincontracting: Optimalisatie van centraal Facility Management en integrale outsourcing van lokaal Facility Management aan maincontractor of Integrated Services aanbieder 7

8. PwC Projectorganisatie 8 RvB (COO) Project- management (Director FM, Adviseur) Project Support Administratie (2,0 fte) PROJECTBOARD (Director FM; Director Procurement, Adviseur) Legal Independence Werkgroep Communicatie Werkgroep HR/OR Werkgroep Facilitair Werkgroep Personeel Werkgroep RFP Werkgroep Demandmgt. Werkgroep Managementin fo

9. PwC Proces 9 Onder- zoek door project Fase 2: Inrichten en opstarten projectteam Fase 3: Afstemming bin- nen PwC organisatie Fase 4: Onderzoek & Besluitvorming Fase 5 (Scenario 2): Transitie & Implementatie Fase 6: (Scenario 2): Beheerfase en optimalisatie door leverancier Jan. – Feb. 2014 Feb.-Sept. 2014 Okt. – Feb. 2015 Feb. 2015 e.v. RvB besluit OR advies- traject Fase 5 (Scenario 1): Implementatie van diverse verbeteringen Aug. – Dec.2013 Fase 1: Ontwikkelen (grove) business case en besluitvormin g in RvB en OR Scenario 1: In eigen beheer zelf optimaliseren FM organisatie (incl. single sourcing) Scenario 2: Integrale outsourcing operationele FM activiteiten, vervolgens optimalisatie door leverancier OF

10. PwC Aanpak: onderzoek Fase 3 10 ADVIES Scenario 1: • Samenwerking tussen MT FM, HC, Finance, extern adviseur • Meerdere dag(delen) interactieve sessies • Visie -> Inrichting -> Gevolgen • Uitgewerkt Scenario 1 Scenario 2: • Samen werking tussen MT FM, HC, Finance, Procurement, extern adviseur • Longlist -> shortlist ; offerte beoordeling • Antwoord van de markt op Scenario 2 Vergelijking o.b.v. doelstellingen: - Procesoptimalisatie en professionalisering - Kostenoptimalisatie en flexibilisering - Toekomstperspectief FM medewerkers

11. PwC Samenvattend 11 Procesoptimalisatie en professionalisering Toekomstperspectief FM medewerkers Kostenoptimalisatie en flexibilisering Het contracteren van een professionele partij waarbij FM core business is en welke uitgebreide ervaringen hebben met “proven” concepts, systemen en processen zal beter en sneller kunnen zorgen voor de benodigde kwaliteitsverbetering en procesoptimalisatie. Tegelijkertijd bood outsourcing een hernieuwd toekomstperspectief voor onze medewerkers. Aanbieders boden hierbij niet alleen werkgarantie, maar ook opleidingsmogelijkheden en carrière perspectief. Mogelijkheden die PwC de medewerkers niet zou kunnen bieden Daarnaast wist de markt een cumulatieve gegarandeerde besparing te realiseren waarbij bij zelf optimaliseren uiteindelijk minder besparing haalbaar was. Voornaamste reden was dat de markt meer slagkracht en kennis had om besparingen te realiseren en deze ook sneller wist te bewerkstelligen.

12. 12 Onze belofte: EERLIJK OVER MORGEN Professionaliseren Ontwikkelen van medewerkers Hospitality Innoveren 12

13. 13 Facts & figures, 1e jaar 5300 pandbewoners 400.000 gasten vergaderservice 500.000 lunches 600.000 banquetingartikelen 95% medewerkers Service with a Human Touch opgeleid 250 leverancier- contracten omgezet 9 nieuwe service concepten (Activity Based Working) 10 duurzaamheidsinitiatieven 26 services 14 locaties -120.000 m2 193 FM staf

14. 14 De reis 14 Q2 2015 Q3 2015 Q4 2015 Q1 2016 Q2 2016 Q3 2016 Transition Change Partnership Diversity & Inclusion Hospitality Programma Go Live FM Joint Value Proposition Visit Copenhagen Visit PwC / Barclays London Vested Repro, Hard FM Cleaning, Security Catering Afronding Innovatie Acitivity Based Working service concepten Strategisch Masterplan

15. 15 Evaluatie 1e jaar 1 BUILDING BLOCKS REVIEW SelfAssessmentsVested Outsourcing NextSteps 1 6 2015 Facts and Figures, lessons learned. 2 Becoming Great in Outsourcing Partnership and Service Delivery 5 10 Contract Elements 10 Ailments in Outsourcing 3 4 2

16. Bevindingen: Key learnings Transitie & Change: Juiste persoon op juiste plek Flexibiliteit: Contract verandert vanaf dag 1 Partnership: Tijd nodig om elkaar te begrijpen 16

17. Waarom Vested? Gezamenlijke ambitie: Beste facilitaire organisatie Beste service organisatie Innovatie: Betere service Lagere Total cost of Ownership Hogere toegevoegde waarde Duurzame organisatie Echt partnership: “we win” 17

18. Belangrijkste uitgangspunten van 18

19. Joint Value Proposition 19 Strategisch partnership: samen realiseren, uitdagen, innoveren TCO in lijn met ambitie Samenwerking met ISS is best practice Klanttevredenheid PwC mw 8 Breeam: very good Marge en omzetverbetering Samenwerking met PwC is best practice eNPS 8 / cNPS 9 Contractretentie Optimalisatie TCO A great place to work Industry leadership Sustainability

20. 20

21. 21 STELLINGEN: 1 21 UITBESTEDEN IS PRIMA , MAAR JE MOET JE LEVERANCIER NOG STEEDS ZEGGEN WAT HIJ MOET DOEN.

22. 22 STELLINGEN: 2 22 JE KUNT JE MENSEN WEL OUTSOURCEN, MAAR DAARMEE IS JE PROBLEEM NOG NIET OPGELOST

23. 23 STELLINGEN: 3 23 GEZAMENLIJKE BELANGEN BESTAAN NIET

24. 24 STELLINGEN: 4 24 STERK PARTNERSHIP MAAKT KPI’S OVERBODIG

25. 25 STELLINGEN: 5 25 EEN PARTNERSHIP IS EEN HUWELIJK WAARIN JE MOET BLIJVEN INVESTEREN.

26. 26 Samen winnen De beste facilitaire organisatie van NL De beste service- organisatie van NL

Add a comment