Facskó Anett - Hálózatalapú óravázlat

0 %
100 %
Information about Facskó Anett - Hálózatalapú óravázlat
Education

Published on March 15, 2014

Author: facskoanett

Source: slideshare.net

Description

Digitális, hálózatalapú óravázlat
Elektronikus médiumok és tananyagok - 3. beadandó feladat
Oktató: Dr. Forgó Sándor
Készítette: Facskó Anett - GS412I
mozgóképkultúra és médiaismeret tanár - tehetségfejlesztő tanár MA
II. évfolyam
levelező tagozat

1 Elektronikus médiumok és tananyagok Hálózatalapú óravázlat A, Iskola típusa: általános iskola Az óravázlat fejrésze: Osztály: 8. osztály Kulcsszavak: mediatizált közlésmód, média, műsor, tévéműsor, rádió, újság, internet, funkció, információ, szórakoztatás, dokumentáció, véleménynyilvánítás Óra helye a tantervben: Korábban a média társadalmi szerepéről tanult az osztály. Tantárgy: mozgóképkultúra és médiaismeret Téma, témakör: A média funkciói. Óra típusa: új ismeretet feldolgozó, alkalmazó (feladatmegoldó), rendszerező gyakorlat Elsajátítandó fogalmak jegyzéke: mediatizált közlésmód, tulajdonság, funkció, informálás, szórakoztatás, dokumentálás, véleménynyilvánítás, ritualitás FEJLESZTÉSI CÉLOK: OKTATÁSI ÉS NEVELÉSI CÉLOK Az ismeretek, ismeretkörök tudása, mégpedig: A tanulók ismerjék meg a mediatizált közlésmód tulajdonságait, pontosabban a média funkcióit különböző példák, műsorok, médiatermékek segítségével internetet, és webkettes eszközöket alkalmazva. A képességek, készségek, mégpedig: A tanulók legyenek képesek önállóan böngészni az interneten, videómegosztókon különböző médiaszövegeket, leginkább televízióműsorok videóit, illetve legyenek képesek rendszerezni a médiaszövegeket funkcióik szerint önállóan.

2 Az attitűdök, viselkedésbeli jellemzők, mégpedig: A média fenti fogalmainak, funkcióinak értelmezése, az interneten, webkettes eszközök segítségével kreatív feladatok megoldása, a diákokhoz közel álló módszerek alkalmazásának erősítése a motiváció terén. Egyéni és közös, csoportos munka, vagyis az együttműködési készségek elmélyítése. MÓDSZEREK, ALKALMAZOTT MUNKAFORMÁK: Hagyományos osztálytermi módszerek: egyéni megfigyelés, szövegfeldolgozás, értelmezés, gyűjtőmunka, csoportos megbeszélés, tanári magyarázat, frontális osztálymunka, egyéni munka, csoportmunka, közös feladatmegoldás. A számítógéppel segített kooperatív tanulási módszerek: problémaalapú tanulás, közös felfedezés, egyéni kutatás, számítógépes keresés, internetes vizsgálódás, linkek elmentése, linkek megosztása. Tervezett hálózatlapú konnektivista tanulási módszerek: - internet hozzáférés, számítógép - közösségi terek használata, tartalommegosztás, reflexió, kommunikáció, tanári inspiráció (Facebook, Youtube, weboldalak, Wikipedia, delicious, SlideShare) Tanári inspiráció alapján elvárt a tanulók aktivitása, interaktivitása, kreativitása a tevékenységközpontú, hálózatalapú feladatokban.

3 FORRÁSOK, ESZKÖZÖK: Hagyományos, papíralapú források: Papp Zsolt: Mozgóképkultúra és médiaismeret 8. osztály – 52. – 53. oldal Digitális források: - online weblapok: PORT.hu; televízió – rádiócsatornák, újságok, kiadók internetes oldalai (pl.: tv2.hu; rtlklub.hu; viasat3.hu; mtva.hu; classfm.hu; blikk.hu; nol.hu; mno.hu; nlcafe.hu; stb.); Wikipedia oldalak, stb. - online videók: YouTube-on elérhető tévéműsorok videórészletei, illetve televízócsatornák internetes oldalain fellelhető tartalmak. Tantermi eszközök: projektor, tanári számítógép, hangtechnika, és minden tanuló saját használatú számítógépe, amelyek rendelkeznek interneteléréssel. Ezek segítségével megvalósított szemléltetés: beszéd, szöveg, mozgókép, zenei hanganyag, online multimédia. Hálózati eszközök: web 2.0-s alkalmazások: Facebook, Youtube, delicious, SlideShare; böngésző: Google Chrome vagy Mozilla Firefox. Tanári szemléltetőeszközök: böngésző, internetes online weboldalak, Facebook bejegyzés, Youtube videorészletek, számítógép, projektor, hangtechnika. Tanulói szemléltetőeszközök: böngésző, internetes online weboldalak, Facebook kommentelés, Youtube videorészletek, számítógép, hangtechnika, delicious linkgyűjtemény, SlideShare dokumentumfeltöltés.

4 B, Az óra logikai felépítése (menete) és a tevékenységek (időarány, módszerek, eszközök, szemléltetés, számonkérés): Idő Tartalom Az órai tevékenység 0-45 Gondolatmenet, részfeladatok, módszertani szakaszok Adat, név, fogalom, jelenség Módszerei, tevékenységi formái Eszközei Szemléltetés 0,5 perc Jelentés - - - - 1 perc I.Motiváció A mai órán megpróbáljuk közösen megismerni a média funkcióit, számszerint négyet. Sok érdekes dologról lesz szó, és közösen fogunk kutakodni az interneten, weboldalakon és leginkább a YouTube videómegosztó oldalon, majd a keresési eredményeket meg fogjuk osztani egymással a delicious linkgyűjteményben, majd a Facebookon, amit Ti is nagyon kedveltek. Egyénileg és csoportban is fogtok dolgozni. Tehát a ti aktív, és kreatív munkátokra lesz szükség, hogy minél jobban fel tudjuk dolgozni az anyagot! internet, kutatás, média, funkció, weboldalak, Facebook, delicious, YouTube tanári magyarázat - -

5 II.Korábbi ismeretek 6 perc aktivizálása, részellenőrzése, visszacsatolása/megerősítése: A következőkben az órára való ráhangolódás céljából beszélgetni fogunk mindennapos médiahasználati szokásaitokról. Válaszoljatok részletesen a kérdésekre! Miért olvasunk újságot? Milyen újságokat szoktatok olvasni? Mondjatok példákat! Miért hallgatunk rádiót? Melyik rádióállomást szoktátok hallgatni? Mondjatok példákat! Miért nézünk tévét? Melyik csatornákat szoktátok nézni? Mondjatok példákat! Miért szoktatok internetezni? Mit szoktatok csinálni az interneten, milyen oldalakat szoktatok böngészni? Mondjatok példákat! média, televízió, rádió, újság, műsor, internet, weblap, online, offline, használat, funkció beszélgetés, jelentkezés, véleménnyilvánítás, tanári kérdések, egyéni – csoportos válaszok - -

6 Ti miért használjátok a médiát, milyen célból? Milyen szerepe van manapság a médiának? Az előző órán megtanultuk a média társadalmi szerepét, mi is ez pontosan? III.Új ismeretek feldolgozása 20 perc célkitűzés, problémafelvetés, feladatmegoldás: Ahogy már az óra elején említettem, a média funkcióit fogjuk megismerni közösen, kreatív, online feladat segítségével. Az osztállyal már korábban létrehoztunk egy Facebook-csoportot. Az óra kezdése előtt pár perccel posztoltam egy fájlt is, amelyben a feladat leírását és az óra anyagának lényegét láthatjátok. Mindenki lépjen be a Facebook fiókjába, és töltse le ezt a fájlt, ez lesz az óra fő vezérfonala. A feladat a következő: a jegyzetben láthatjátok a média 4 funkcióját, amelyről szól a mai óra. Informáló, szórakoztató, dokumentáló, rituális. internet, kutatás, média, funkció, weboldalak, Facebook, delicious, YouTube, média, televízió, rádió, újság, műsor, internet, weblap, online, offline, funkció tanári magyarázat, frontális osztálymunka, számítógéppel, internettel, webkettes eszközökkel segített oktatás, egyéni – páros kreatív munka számítógép, internet, projektor, hangtechnika, böngésző, Facebook, Youtube, delicious digitális tananyag, Facebook – csoport, Facebookra feltöltött fájl: tananyag lényege, feladatleírás, YouTube videórészletek, delicious linkgyűjtemény

7 Erre a 4 funkcióra keressetek példákat az interneten. A keresett médiaszöveg lehet egy tévé – vagy rádióműsor internetes oldala, egy médium (televízióadó, rádióadó, újság, online magazin) internetes oldala, de a legjobb példák a YouTube videómegosztón fellelhető videórészletek. Tehát leginkább a műsorrészletekre koncentráljatok! A megtalált linkeket mentsétek el delicious linkgyűjteményetekbe, majd a gyűjtemény linkjét posztoljátok a Facebook - csoportba, lehetőleg a feltöltött fájl alá hozzászólás keretében! Mindegyik funkcióra 3-3 linket gyűjtsetek össze, tehát 12 db linket várok Tőletek! A feladatot most kell megoldani! Párban fogtok dolgozni, a keresésre, példák és linkek gyűjtésére 15 percetek van!

8 III.Új ismeretek feldolgozása 10 perc ellenőrzés, visszacsatolás: Az összegyűjtött és megosztott gyűjtemények linkjeit most már mindenki láthatja a Facebook csoportban. Most pedig közösen, mindegyik csoport munkájából 2-2 linket meg fogunk nézni, vagyis szemléltetőanyagok segítségével fogjuk közösen megtanulni a leckét. Minden csoportból mindkét csoporttag egyenként jöjjön ide a tanári számítógéphez, majd a Facebook kommentből érjék el saját delicious linkgyűjteményüket. A csoporttagok kiválasztanak 1-1 médiafunkciót, és 1-1 a funkciókhoz tartozó linket. A linkekhez rövid magyarázat is szükséges, hogy miért választottátok ki éppen azt a műsorrészletet, vagy weblapot, amit elmentettek. internet, kutatás, média, funkció, weboldalak, Facebook, delicious, YouTube, média, televízió, rádió, újság, műsor, internet, weblap, online, offline, funkció frontális osztálymunka, jelentkezés, közös beszélgetés, tanári kérdések, egyéni – csoportos feladatmegoldások bemutatása, szemléltetőanyagok használata tanári számítógép, internet, projektor, hangtechnika, böngésző, Facebook, Youtube, delicious Facebook – csoport, YouTube videórészletek, delicious linkgyűjtemény

9 A linkek és a talált szemléltetőanyagok után összefoglalásként a Facebook csoportba mindjárt feltöltött jegyzetet együtt beszéljük meg. Ez a tananyag, az én magyarázatom segítségével fogjuk közösen megtanulni a leckét. IV.Összefoglalás 6 perc Az általatok keresett szemléltetőanyagok megtekintése és átbeszélése után lépjetek vissza a Facebook csoportunkba, ahová most töltöttem fel egy újabb fájlt, ez pedig a mai óra anyagának az összefoglalása, a média funkcióinak részletes leírása. Ezt az anyagrészt könnyű lesz megértenetek, hiszen nagyon jó példákat találtatok az interneten. A magyarázatok a következők: 1. - esténként a híradóból, vagy napközben a rádióból, internetről, vagy a következő nap reggelén az újságokból szerzünk tudomást a közéleti – Informáló funkció: média, televízió, rádió, újság, műsor, internet, weblap, funkció, szerep tanári magyarázat, frontális osztálymunka, jelentkezés, tanári kérdések, egyéni – csoportos válaszadás tanári számítógép, internet, projektor, hangtechnika, böngésző, Facebook Facebook – csoport, a Facebookra feltöltött fájl: a tananyag összefoglalása, a lényegi részek kiemelésével

10 politikai eseményekről, közúti – természeti katasztrófákról, sporthírekről, időjárásról, stb. - érdeklődési körünk kiszelektálhatja a hírek jellegét, milyenségét, mivel mindenkit más – más érdekel - azért informálódunk a médiából, mert tudni akarjuk, hogy mi történik a nagyvilágban, vagy a városunkban, környékünkön, tehát mi történik/történt körülöttünk - az informáló funkcióhoz kapcsolódik az ismeretterjesztés: a gyűjtőfogalom alá tartoznak a népszerű tudományos műsorok, természetfilmek, felvilágosító és oktató filmek, programok, stb. - az informáló funkció célja a nézők általános műveltségének tágítása, bővítése

11 2. - az egész napos tanulás, munka, megerőltetés után mindenkinek szüksége van arra, hogy lazítson, kikapcsolódjon, és erre manapság szinte mindenki a médiát választja Szórakoztató funkció: - nem kell a saját bajunkkal foglalkozni, csak szórakoznunk kell a kiválasztott műsoron - lehet szórakozni tévéműsorokat nézve: vetélkedő, film, sorozat, tehetségkutató, komédia, stand up comedy, rajzfilm, stb. - lehet szórakozni rádiót hallgatva - lehet szórakozni internetezve: közösségi oldalak, online magazinok, online játékok, videómegosztó oldalak, stb. - az a lényeg, hogy elrepüljünk egy másik világba, elfelejtve a világ gondjait

12 3. - a mozgókép megörökítette a 20. századot: országos és helyi eseményeket is örökítettek meg amatőr és profi filmesek is egyaránt Dokumentáló funkció: - a családok is közkedvelten néznek otthon régi felvételeket nosztalgiázás céljából - a régi dokumentum – és játékfilmeket a Magyar Nemzeti Digitális Archívum és Filmintézet, régen Magyar Filmarchívum tárolja - a tévécsatornák régi adásait pedig a Nemzeti Audiovizuális Archívum (NAVA) tárolja és kezeli - gyakran szerkesztett műsorok készülnek az archív felvételekből - tavaly decemberben indul ez az MTVA új csatornája, az M3, ahol a Magyar Televízió archívumából láthatunk mindenféle tévéműsort

13 4. - a média a közösségi értékek megfogalmazásának, az erkölcsi vitáknak a fontos helyszíne Rituális funkció: - az aktuális ügyek kapcsán a társadalom tagjai véleményt nyilváníthatnak - megfogalmazzák ítéleteiket, így általánosságban megerősítik a közösséget összetartó értékeket - a média fenntartja a társadalmi kommunikációt - témák lehetnek: politika, közélet, baleset, bulvár, stb. V.Értékelés 3 perc Összegzésként elmondhatom, hogy nagyon jó szemléltetőanyagokat gyűjtöttetek össze, ez csak azt jelenti számomra, hogy igazán jól ismeritek a médiát és az internetet, hogy pontosan, gondolkodás nélkül tudtátok, hol keressetek, hová nyúljatok. Két házi feladat lesz a következő órára. internet, kutatás, média, funkció, weboldalak, Facebook, delicious, YouTube, SlideShare, tanári magyarázat, frontális osztálymunka, tanári számítógép, internet, projektor, hangtechnika, böngésző, Facebook, Youtube, tankönyv, Facebook – csoport

14 Az első házi feladat az, hogy a gyűjtemények elemeit, a kiválogatott weblapokat és videórészleteket, az összeset, amelyeket megtalálhattok a Facebook – csoportban linkként, tekintse meg mindenki otthon, hogy minél jobban, minél színesebben érthesse meg a médiafunkciókat! A második házi feladat pedig a tankönyv 53. oldalán található. A feladat: párosítás, a megadott műsorcímeket, műsortípusokat párosítsátok össze a funkciókkal. A számokat írjátok a betűk, a médiafunkciók mellé! Ezt a feladatot digitálisan kérem megvalósítani és benyújtani. Egy Word dokumentumba írjátok be a megfejtéseket, és töltsétek fel a SlideShare oldalatokra, majd a linkeket kérem elküldeni, hozzászólás formájában a Facebook – csoportunkba. televízió, rádió, újság, műsor, internet, weblap, online, offline, delicious, SlideShare 0,5 perc Az óra lezárása - - - -

Add a comment

Related presentations

Related pages

Facskó Anett - Hálózatalapú óravázlat

Digitális, hálózatalapú óravázlat Elektronikus médiumok és tananyagok - 3. Education presentation.
Read more

Tube Enhancer

Tube Enhancer. Browser extension for Chrome, ... Facskó Anett - Hálózatalapú óravázlat. Pós-graduação em Administração Escolar, ...
Read more

Digitális óravázlat - Documents

Hálózatalapú óravázlat. Download Digitális óravázlat. ... Farkas Anett…………………….. Neptun Kód ZRVLE3 Óravázlat Óra, ...
Read more

Digitális óravázlat kész - Documents

Kitöltendő óravázlat Óravázlat fejrésze ALAPADATOK Iskola típusa (alsó ... Digitális óravázlat Hálózatalapú ... Farkas Anett ...
Read more

Eszköz és/vagy módszer az újmédia? » Dr. Forgó ...

Facskó Anett – GS412I ... Vagyis: fel kell készíteni a pedagógustársadalmat hálózatalapú és/vagy újmédia kompetenciák elsajátítására.
Read more