Ezmluva.sk

50 %
50 %
Information about Ezmluva.sk

Published on June 1, 2016

Author: FdkSrk

Source: slideshare.net

1. Založenie spoločnosti

2.  A.s. je možné v zmysle ust. § 154 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník charakterizovať ako spoločnosť, v ktorej základné imanie je rozvrhnuté na určitý počet akcií s určitou menovitou hodnotou, pričom a.s. môže byť súkromnou a.s. alebo verejnou a.s. Verejnou a.s. je spoločnosť, ktorej všetky akcie alebo časť akcií boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý sa nachádza alebo ktorý sa prevádzkuje v niektorom zo zmluvných štátov Dohody o Európskom hospodárskom priestore

3.  Kompletné založenie a.s. len za 1399,- Eur.  Cena 1399,- Eur zahŕňa:  Bezplatná konzultácia právnika Prípravu všetkých dokumentov nevyhnutných pre založenie akciovej spoločnosti. Komunikácia so živnostenským úradom Vypracovanie žiadosti o vydanie súhlasu správcu dane. Vypracovanie a podanie návrhu na zápis spoločnosti do obchodného registra. Zaplatenie súdneho poplatku, ktorý je štandardne 829,50 € Registrácia spoločnosti pre daň z príjmov právnických osôb. Vyzdvihnutie osvedčenia o registrácii pre daň z príjmov právnických osôb.

4.  Dodanie údajov  Založenie bez výzvy / založenie s výzvou  Ohlásiť na živnostenskom úrade  Prevziať výpis z OR

5. Založenie spoločnosti: http://ezmluva.sk/zalozenie-spolocnosti-a-s

Add a comment