Externa föreläsningar och föreläsare i skolan

50 %
50 %
Information about Externa föreläsningar och föreläsare i skolan
Education

Published on February 25, 2014

Author: TransferSverige

Source: slideshare.net

Description

Externa föreläsningar och föreläsare i skolan

FÖRELÄSNING TRANSFER DANIEL NORDSTRÖM 2012-10-24

VARFÖR ANVÄNDA EXTERNA FÖRELÄSARE?  Praktisk tillämpning av teoretiska begrepp  Synliggöra kopplingen till arbetsmarkanden  Medvetengöra olika yrkesytgångar och karriärmöjligheter  Skapa kunskap, insikt och förståelse av den krav och den kultur som råder på arbetsmarkanden  Skapa inspiration, motivation och sätta kunskapen i en kontext

PLANERING INFÖR EN FÖRELÄSNING Information till eleverna • Informera eleverna om föreläsningen syfte och mål • Ge eleverna den teoretiska bakgrunden • Tydliggör koplingen till det centrala innehållet och kunskapskraven • Låt eleverna förbereda ett antal frågeställningar • Koppla föreläsningen till ett sammanhang /examination Information till föreläsaren • Bjud in föreläsaren och ge en kort bakgrundsbeskrivning av skolan och ämnet • Kontakta föreläsningen och informera om syfte, mål förväntningar • Återkoppla elevernas frågeställningar • Stäm av eventuella önskemål från föreläsaren sida

UNDER FÖRELÄSNINGEN • Presentera föreläsare inför klassen • Återkoppla elevernas uppgift och tidigare genomförd lektion • Låt eleverna ta anteckningar och använda föreläsningen som referens • Lämna tid för att besvara elevernas frågeställningar • Uppmuntra till att ställa frågor • Ca 45 minuters föreläsning rekommenderas, 15 minuter till frågor • Avsluta med att tacka föreläsaren och återkoppla till syftet och uppgiften • Låt eleverna ge lite kortfattad feedback till föreläsaren • Genomför utvärderingen direkt i anslutning till föreläsningen

EFTER FÖRELÄSNINGEN • Skicka in utvärderingen • Skicka ett tackmail till föreläsare och en kort återkoppling • Återkoppla till föreläsningen nästkommande lektion

EXEMPEL PÅ UPPLÄGG Syftet Eleverna läser en kurs som heter Organisation och ledarskap där syftet är att du som föreläsare och representant från näringslivet inom ditt kompetensområde skall bidra med: · Kunskap om ett arbetsområde · Egna erfarenheter från arbetslivet · Inspiration och tydliggörande kring era dagliga arbetsuppgifter · Besvara elevernas frågor kring ansvarsområden och uppgifter · Bidra med tips inför det fortsatta arbetet. · Konkret ge exempel på problemlösning och förhållningsätt kring samarbete, ansvarstagande, konflikthantering mm

EXEMPEL PÅ UPPLÄGG Önskan på föreläsningens upplägg Tanken är att det inte skall vara en traditionell föreläsning med Power-Point där eleverna sitter och lyssnar utan där du integrerar med gruppen och för en dialog utifrån dina egna erfarenheter. Eleverna behöver skapa insikt och förståelse att man har ”olika” arbetes/ansvarsområden i ett företag och arbetsmarknaden och även i sina UF-företag. Frågeställningar till eleverna • Elevernas studiegång i gymnasiet, vad de lärt sig? • Hur se ser på framtiden efter studenten? Drömmar, yrken mm? • Vilket affärsidé som de har i sina UF-företag? • Vad de gjort undersitt läsår i sina UF-företag? • Hur de ser på arbetsmarknaden som helhet och vad de lärt sig i sina UF-företag? Exempel hur dem hanterar konflikter, marknadsför sitt företag, ledarskap, samarbete mm!

EXEMPEL PÅ UPPLÄGG Minuter 00 10 15 25 30 35 40 45 50 55 Aktivitet Presentation av din själv och din bakgrund Efterfråga specifika frågeställningar som eleverna vill få svar på Beskrivning om vad som krävs för att lyckas inom ditt yrke/bransch Vilka kunskaper och kompetenser efterfrågas Ge exempel på dina vardagliga arbetsområden/uppgifter, hur ser en normal dag/vecka ut? Vad skall man tänka på när man arbetar inom ditt arbetsområde? Utmaningar och möjligheter? Hur arbetar man konkret med problemlösning, samarbete, konflikter, deadlines ansvarstagande? Hur skall eleverna konkret tänka agera i sitt fortsatta arbete i sina UF-företag? Frågestund från eleverna och dina egna tips för att lyckas på den framtida arbetsmarknaden Utvärdering/Avrundning/Slut

EXEMPEL PÅ FÖRELÄSNINGAR KOPPLAT TILL UF Entreprenörskap Affärsplan/ Årsredovisning • Starta eget • Finansering (Riskkapital) • Entreprenör • Markandsundersökning • Social entreprenörskap • Progression (Olika delar) Gruppbildning • Bolagstämma • Grupprocesser Draknästet/ Företagspresentation • Kommunikation • Presentationsteknik • Teambuildning och konflikthantering • Retorik • Kreativitet • Affärskommunikation • Motivation och målfokusering Julmarknad Organisations seminarium • Praktiks försäljningsteknik • Exponering • Markandsföring PR och event • VD • Ekonomichef • • Inköpschef Övriga föreläsare • Markandsföringschef • CV och personligt brev • Kommunikationschef mm • Arbetsförmedlingen (Söka jobb) • Gamla elever från progamet

TACK FÖR MIG! FRÅGOR ELLER FUNDERINGAR?

Add a comment

Related presentations

Related pages

Externa föreläsningar och föreläsare i skolan ...

Jag fick tidigare en inbjudan att delta i en nätverksträff från Transfer Väst i Göteborg och presentera hur jag arbetar med externa f ...
Read more

Föreläsare i skolan får dubbelt betalt | Lärarnas Nyheter

Lärarnas tidning har granskat den växande branschen av externa föreläsare som anlitas av ... och deltar i skolans ... föreläsningar nu ...
Read more

Transfer.nu - förmedlar föreläsningar från ...

Skola och näringsliv i samverkan. Transfer är Sveriges största organisation för förmedling av föreläsare till skolan från näringslivet
Read more

Föreläsare - Hem och Skola

Hennes föreläsning handlar om utmaningar och möjligheter för den mångkulturella skolan. Emina jobbar som föreläsare och ... Hennes föreläsningar ...
Read more

Föreläsningar |

Föreläsningar. Vi kommer gärna till er skola och föreläser om IT i skolan. ... Interaktiv tavla i skolan Föreläsare: ...
Read more

Kurser och föreläsningar — Medborgarskolan

Kurser och föreläsningar Språk och Kommunikation Arabiska, Engelska, Finska, Franska... Dans och Teater Zumba, Bugg, Flamenco, Hip Hop, Balett...
Read more

Föreläsningar - Österåkers kommun

... både externa och interna. Föreläsningar gäller exempelvis ... Föreläsare: Frida Samuelsson ... För vissa barn blir förskolans och skolans ...
Read more

Jobb & Skola | Föreläsare

Föreläsare I skolan behöver eleverna ... Ni väljer själva hur många tillfällen per termin ni kan ställa upp med olika föreläsningar och till ...
Read more

miktis.se

Jag erbjuder föreläsningar och inspirationsdagar för arbetslag och skolor. Föreläsare: ... lurigt och roligt i skolan. Föreläsare: ...
Read more