EXPLORATION OF THE CITY-LOGISTIC POSSIBILITIES IN URBANISATION AREA OF KAPOSVÁR

67 %
33 %
Information about EXPLORATION OF THE CITY-LOGISTIC POSSIBILITIES IN URBANISATION AREA OF...
Business

Published on October 13, 2008

Author: kaposlogisztika

Source: slideshare.net

Description

What kind of practicaly solutions we have about OUR CITY’S CITY-LOGISTICAL BASIC PROBLEMS?! This slide was maden in hungarian language.

HERE WE ARE

A KAPOSVÁRI URBANIZÁLÓDÓ TÉRSÉG CITY-LOGISZTIKAI LEHETŐSÉGEINEK FELTÁRÁSA

VÁROSUNK CITY-LOGISZTIKAI ALAPPROBLÉMA : 15-20 éves elöregedett tehergépjármű eszközpark Koordinálatlan tehergépkocsi - illetve áruelosztó forgalom Csak a multik rendelkeznek viszonylag önálló szállítási-elosztási stratégiával, de egymással nem egyeztetik azokat Ahány termék, termékcsoport, gyártó, annyi fuvar jelentkezik MINDENKI, MINDENKINEK, MINDENT SZÁLLÍTHAT!?  

Koncepció alapozása A city-logisztikai célok levezetése a közlekedéspolitikából   A legújabb áruszállítási-logisztikai trendek A kaposvári urbanizálódó térség logisztikai helyzetképe

A city-logisztikai célok levezetése a közlekedéspolitikából

 

A legújabb áruszállítási-logisztikai trendek

A kaposvári urbanizálódó térség

logisztikai helyzetképe

Kaposvár Kaposmérő Kaposújlak Juta Kaposfő Kaposhomok Kaposszerdahely Sántos Taszár Zselickislak Zselicszentpál Szentbalázs Baté Kaposvári Urbanizálódó Térség BELSŐ GYŰRŰ KÜLSŐ GYŰRŰ KÖZPONT

Részleteiben: elemezni kell a struktúra változásokat Az üzemnagyság ban, a munkahely ben, a lakóhely ben, a kereskedel e m ben, A termelői illetve a lakossági fogyasztás ban, A t echnológiá kban

Az üzemnagyság ban, a munkahely ben, a lakóhely ben, a kereskedel e m ben,

A termelői illetve a lakossági fogyasztás ban,

A t echnológiá kban

Ki kell tehát választa ni a legjobb alternatívát : A.) Szállítási szövetség ? (érintettek kooperatív együttműködésén alapul) B.)   Kooperatív városi áruforgalmi tervezés? (kor- szerű adatfelvételi módszerekre alapozva) C.) City-logisztikai Központ létesítése? (barna- mezős beruházás) D.) Virtuális Logisztikai Központ? (közmű jelleggel)

Kaposvár Térségi Központ koordinált szállítási körzetei TERMINÁL zsilip zsilip zsilip zsilip zsilip

Kaposvári Urbanizálódó Térség KÖZPONT zsilip zsilip zsilip zsilip zsilip zsilip zsilip zsilip zsilip zsilip zsilip zsilip

A VÁRHATÓ POZITÍV HATÁSOK KIMUTATHATÓK(+)  a városi lakosság számára  az üzemeltetők számára  a használók számára Összességében a logisztikai szolgáltatások és a kínálat javulása növeli a térség gazdasági teljesítményét, és további befektetőket vonz!

A „városgazda” szerepe a city-logisztikai rendszer korszerűsítésében :   Kibővített fogalma szerint a logisztika az emberek, áruk , járművek és információk mozgatásának költséghatékony művészete !   Akié a város, azé a gazdaságosság problémája is! A megfogalmazott fejlesztési koncepciók a városi logisztika hatásterületeit több vonatkozásban is érintik: városi forgalom , területrendezés/terület kihasználás , környezet , gazdaságosság .

A CITY - LOGISZTIKA MA MÁR VÁROSI LOGISZTIKÁT JELENT, AMELY KITERJED: a városkörnyék optimális működésének támogatására, a gazdasági forgalomból származó feladatok ra, ezen túlmenően vizsgálja a személyek, információk, szervezetek közötti kapcsolatokat, hatásokat, az előrejelzések, trendek figyelembe vételével lehetőséget nyújt a városfejlesztés jövőbeni kihívásainak megválaszolásában.

Áruszállítási áramlat Kétszintű modellezése termelő, kereskedő szállító vállalatok önkormányzatok lehetséges kivitelezők/ alvállalkozók egyesületek Szakértő/ Tanácsadó személyek A CLK programban érintettek köre

LOGISZTIKAI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT Létesítményi szolgáltatások Biztonsági, rendészeti szolgáltatások Ügyviteli szolgáltatások Logisztikai kiegészítő szolgáltatások Információs és tanácsadási szolgáltatás Logisztikai alapszolgáltatások FUNKCIÓI CLK

Szállítás-előkészítéssel kapcsolatos (fuvarajánlat kérés, árufeladás, jármű megrendelés)szolgáltatás Hagyományos áruforgalommal kapcsolatos (helyi-és távolsági szállítás, iparvágány-szolgáltatás, be-és ki /ill. átrakás, egységrakomány-képzés)szolgáltatás Kombinált áruforgalommal kapcsolatos (kísért, kíséret nélküli)szolgáltatások Raktározási (átmeneti tárolás, bértárolás, vámudvari, vám-szabadterületi szolgáltatás, konszignációs raktározási lehetőségek, közraktárjegy kibocsátás, komissiózás, egyéb tevékenységek)szolgáltatás Befejező logisztikai (csomagolás, árazás, címkézés, szerelés, konfekcionálás, JIT-elvű beszállítás)szolgáltatás Logisztikai alapszolgáltatások CLK

Szállítás-előkészítéssel kapcsolatos (fuvarajánlat

kérés, árufeladás, jármű megrendelés)szolgáltatás

Hagyományos áruforgalommal kapcsolatos (helyi-és távolsági szállítás, iparvágány-szolgáltatás, be-és ki /ill. átrakás, egységrakomány-képzés)szolgáltatás

Kombinált áruforgalommal kapcsolatos (kísért, kíséret nélküli)szolgáltatások

Raktározási (átmeneti tárolás, bértárolás, vámudvari, vám-szabadterületi szolgáltatás, konszignációs raktározási lehetőségek, közraktárjegy kibocsátás, komissiózás, egyéb tevékenységek)szolgáltatás

Befejező logisztikai (csomagolás, árazás, címkézés, szerelés, konfekcionálás, JIT-elvű beszállítás)szolgáltatás

Áru feladó helyek szerinti szállítás szervezés AZONOS JELLEGŰ ÁRUK, KÜLÖNBÖZŐ HELYRE (Ősállapot!) B A C A B C

Áru fogadó oldal szerinti szállítás szervezés KÜLÖNBÖZŐ JELLEGŰ ÁRUK, AZONOS HELYRE ABC ABC ABC A B C CLK BIMODÁLIS FUNKCIÓ ? ! ? !

KOMBI RAIL

ABC LOGISTICS BOX TIPUSOK

KÖVETKEZTETÉS A térség gazdasági versenyképessége csak a termékminőséghez csatlakozó és magasabb tudástartalmú szolgáltatásminőségen keresztül építhető újra. Eben a szolgáltatásminőségi többletben — a korszerű raktározás, csomagolás, az egység-rakomány-képző eszközök használata, a korszerű fuvarozási módszerek és informáci-óáramlás, az áru útjának nyomon kisérése, a piacközeli tárolás, a házhozszállítás stb. mind beleértendő — a terület / térség egészének gazdasági teljesítőképessége tükröződik.

A térség gazdasági versenyképessége csak a termékminőséghez csatlakozó és magasabb tudástartalmú szolgáltatásminőségen keresztül építhető újra.

Eben a szolgáltatásminőségi többletben — a korszerű raktározás, csomagolás, az egység-rakomány-képző eszközök használata, a korszerű fuvarozási módszerek és informáci-óáramlás, az áru útjának nyomon kisérése, a piacközeli tárolás, a házhozszállítás stb. mind beleértendő — a terület / térség egészének gazdasági teljesítőképessége tükröződik.

A „KAPU” KONCEPCIÓT KÖVETVE A CLK ELLÁTÁSI-ELOSZTÁSI KÖRZETÉBEN MŰKÖDŐ „TELEHÁZAK” KISTÉRSÉGI LOGISZTIKAI KÖZPONTKÉNT (KLK) SZERVEZHETIK AZ ÁRUK GYŰJTÉSÉT, TERÍTÉSÉT. EZ ÁLTAL AZ ISMERTETETT CITY / VÁROSI LOGISZTIKAI MEGOLDÁSOK JÓ ESÉLLYEL SZOLGÁLHATJÁK A KISTÉRSÉGEK, ZSÁKTELEPÜLÉSEK GAZDASÁGI FELEMELKEDÉSÉT IS! ÖSSZEFOGLALÁS

A „KAPU” KONCEPCIÓT KÖVETVE A CLK ELLÁTÁSI-ELOSZTÁSI KÖRZETÉBEN MŰKÖDŐ „TELEHÁZAK” KISTÉRSÉGI LOGISZTIKAI KÖZPONTKÉNT (KLK) SZERVEZHETIK AZ ÁRUK GYŰJTÉSÉT, TERÍTÉSÉT. EZ ÁLTAL AZ ISMERTETETT CITY / VÁROSI LOGISZTIKAI MEGOLDÁSOK JÓ ESÉLLYEL SZOLGÁLHATJÁK A KISTÉRSÉGEK, ZSÁKTELEPÜLÉSEK GAZDASÁGI FELEMELKEDÉSÉT IS!

City-logisztikai központ Beszállítók Fogadóhelyek Beszállítók Fogadóhelyek EDDÍG EZUTÁN PÓKHÁLÓ EFFEKTUS KOORDINÁLT ELOSZTÁS Ha kimaradok, lemaradok? Én már alapozok!

E-mail:keller_gabor t-online.hu Elérhetőségem: Keller Gábor Régióigazgató Magyar Logisztikai Egyesület Dél-Dunántúli Regionális Szervezete H-7400 Kaposvár, Béke u. 3. Telefon: (+36) 82 / 428 - 048 Mobil: (+36) 30 / 605 - 5949

Elérhetőségem:

Keller Gábor Régióigazgató

Magyar Logisztikai Egyesület

Dél-Dunántúli Regionális Szervezete

H-7400 Kaposvár, Béke u. 3.

Telefon: (+36) 82 / 428 - 048

Mobil: (+36) 30 / 605 - 5949

Add a comment

Related presentations

Boat chandlery

Boat chandlery

October 26, 2014

http://ecommerce-for-business.com/shackles-boats-theboatonlinestore/ We offer a ...

http://vendere-su-internet.com/shackles-for-boats-from-theboatonlinestore/ Moori...

Silver bar!

Silver bar!

October 21, 2014

Pretty similar to gold bars are these silver slabs. Silver is considered as the mo...

Gold coin prices!

Gold coin prices!

October 21, 2014

If you are an investor of gold bars and coins, one of the major things that you ou...

CyberSecurity's social media stats for one week as of Oct 21st 2014

CyberSecurity's social media stats for one week as of Oct 28th 2014

Related pages

EXPLORATION OF THE CITY-LOGISTIC POSSIBILITIES IN ...

in urbanisation area of kaposvÁr exploration of the city-logistic possibilities in urbanisation area ... the city logistic system:
Read more